Cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 năm 2022 – Bước 1: Yêu cầu đối với chương trình EB-5

BƯỚC 1: Yêu cầu đối với chương trình EB-5

(Bởi luật sư Mitch Wexler và Kristi Ngo)

Theo Chương trình đầu tư định cư theo diện EB-5, công dân nước ngoài có thể đăng ký thường trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại của Hoa Kỳ, được sử dụng để tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động. Tùy thuộc vào vị trí của dự án EB-5, số tiền đầu tư yêu cầu là $US 800.000 (vùng TEA) hoặc $US 1.050.000. Vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5 cũng đủ điều kiện để nhận thường trú nhân Hoa Kỳ.

EB-5” đề cập đến loại visa ưu tiên thứ 5 dựa trên Việc làm (5th employment-based). Tại Hoa Kỳ, có nhiều cách để đạt được tình trạng visa và thường trú hoặc tạm trú.

Yêu cầu cơ bản đối với chương trình đầu tư định cư diện EB-5

 1. Người nộp đơn phải là một nhà đầu tư được công nhận;
 2. Vốn đầu tư ít nhất là $ 800,000 hoặc $ 1,050,000, tùy thuộc vào vị trí của dự án EB-5;
 3. Vốn EB-5 đến từ các nguồn hợp pháp, được chứng minh bằng tài liệu chi tiết;
 4. Khoản đầu tư EB-5 có rủi ro phải tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian hai năm, nhìn chung kể từ ngày người nộp đơn nhận được quyền thường trú có điều kiện; và
 5. Người nộp đơn phải tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại mới, thông qua việc thực hiện trách nhiệm quản lý hàng ngày hoặc thông qua việc hình thành chính sách.

Nhà đầu tư được công nhận có ý nghĩa gì đối với EB-5?

Nhà đầu tư được công nhận là một cá nhân hoặc tổ chức được phép đầu tư vào chứng khoán chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch . Để đủ điều kiện là nhà đầu tư được công nhận, người nộp đơn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Người nộp đơn có giá trị tài sản ròng trên 1 triệu đô la, với tư cách cá nhân hoặc chung người phối ngẫu (không bao gồm giá trị của nơi cư trú chính);
 • Người nộp đơn có thu nhập hàng năm trên 200.000 đô la (hoặc 300.000 đô la nếu kết hợp thu nhập với người phối ngẫu) trong mỗi năm trong số hai năm trước đó, với kỳ vọng duy trì cùng mức thu nhập trong năm hiện tại; hoặc
 • Người nộp đơn có một số chứng chỉ chuyên môn, chỉ định hoặc bằng cấp.

Nhìn chung không có giới hạn về quốc tịch — nhà đầu tư từ bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nộp đơn xin visa EB-5. Cũng không có giới hạn chính thức về độ tuổi. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư EB-5 theo Đạo luật chuyển đổi thống nhất sang trẻ vị thành niên (UTMA). UTMA cho phép trẻ vị thành niên nhận một món quà, chẳng hạn như tiền mặt, mà không cần sự giám sát của người giám hộ hoặc người được ủy thác. Thông qua UTMA, một cá nhân có thể chuyển tiền cho đứa con chưa thành niên của mình để cho phép đứa trẻ trở thành nhà đầu tư chính trong đơn bảo lãnh EB-5.

Vốn đầu tư vốn tối thiểu đối với chương trình EB-5 là bao nhiêu?

Khoản đầu tư EB-5 tối thiểu tiêu chuẩn là US$1,050,000. Nếu đầu tư vào một khu vực việc làm ưu tiên (“TEA”) , thì yêu cầu đầu tư tối thiểu là US$800,000. TEA được định nghĩa là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, ít nhất là 150% mức trung bình của cả nước.

Quy định về Hiện đại hóa Chương trình Nhà đầu tư Định cư theo diện EB-5 (“Quy tắc Hiện đại hóa EB-5”) do Bộ An ninh Nội địa (“DHS”) công bố và có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, đã thay đổi cách chỉ định TEA. Quy tắc Hiện đại hóa EB-5 đã loại bỏ thông lệ lâu đời về việc chỉ định vùng TEA của nhà nước và dành quyền độc quyền để ủy quyền TEA cho DHS. Theo đó, hồ sơ của nhà đầu tư phải có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng vị trí dự án EB-5 đáp ứng định nghĩa của một vùng TEA để đủ điều kiện cho việc giảm mức đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn là US$800,000.

Nguồn vốn được dùng cho đầu tư EB-5

Rào cản lớn nhất đối với nhiều người nộp đơn là chứng minh nguồn tiền hợp pháp sẽ được sử dụng cho việc đầu tư EB-5. Nguồn phân tích nguồn vốn yêu cầu người nộp đơn chứng minh rằng vốn đầu tư của họ, bao gồm cả phí quản lý hành chính dùng để trả cho các trung tâm vùng, đã được thu thập thông qua các nguồn hợp pháp. Ngoài ra, người nộp đơn phải theo dõi đường đi của các khoản tiền từ thời điểm có được cho đến khi chúng được gửi vào ngân hàng hoặc tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp thương mại mới.

Ví dụ về các nguồn vốn và tài liệu thường được sử dụng bao gồm:

 • Thu nhập cao: Nếu đầu tư dựa trên tài sản tích lũy, người nộp đơn nên nộp sao kê ngân hàng, xác nhận số dư, và bản khai thuế trong ít nhất 5 năm trước đó. Các bản sao kê ngân hàng của người nộp đơn phải thể hiện sự tích lũy vốn trong khoảng thời gian có liên quan. Người nộp đơn cũng nên chứng minh việc làm của họ thông qua thư xác nhận công việc, hợp đồng lao động và hồ sơ bảng lương.
 • Bán tài sản: Nếu khoản đầu tư là từ việc bán tài sản, người nộp đơn nên tách biệt các giao dịch liên quan và bao gồm tài liệu hỗ trợ chứng minh việc bán (ví dụ: biên lai, hợp đồng, sao kê tài khoản chứng khoán, chứng thư, thỏa thuận mua bán, bảng sao kê ngân hàng cho thấy việc nhận tiền từ việc bán tài sản). Người nộp đơn nên có bằng chứng thêm về việc mua lại tài sản ban đầu.
 • Quà tặng hoặc Khoản vay Cá nhân: Nguồn hợp pháp của quỹ quà tặng phải được chứng minh. Quà tặng sau đó phải được truy nguyên từ người tặng đến người nhận, và hoàn cảnh quà tặng phải được giải thích trong một tuyên bố bổ sung. Tương tự, các khoản vay cá nhân yêu cầu phải có nguồn gốc hợp pháp. Chắc chắn rằng, khoản vay phải được đảm bảo bằng tài sản cá nhân của người đi vay.
 • Khoản vay hoặc phân phối lợi nhuận của công ty: Nếu quỹ đầu tư đến từ một công ty, người nộp đơn phải chứng minh hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty (ví dụ: tài liệu thành lập doanh nghiệp, báo cáo tài chính của công ty và hồ sơ thuế, hợp đồng kinh doanh và hóa đơn). Điều quan trọng nữa là phải xác định rằng công ty đã cho phép phân phối lợi nhuận hoặc cho vay, và rằng việc phân phối lợi nhuận hoặc cho vay đó được xác định dựa trên lợi ích vốn chủ sở hữu của người nộp đơn trong công ty.

Đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm vùng hay Đầu tư trực tiếp?

Có 2 lựa chọn để đầu tư EB-5: 1) Trực tiếp; hoặc 2) Đầu tư thông qua trung tâm vùng.

Đầu tư thông qua Trung tâm vùng về cơ bản phổ biến hơn nhiều so với đầu tư trực tiếp. Để minh họa, trong năm tài chính 2019 đã có 414 khoản đầu tư EB-5 trực tiếp và 9,064 khoản đầu tư EB-5 trung tâm vùng.

Khoản đầu tư EB-5 trực tiếp phù hợp nhất cho nhà đầu tư muốn sở hữu và tham gia trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp thương mại mới. Nhà đầu tư nên hiểu biết các phương thức kinh doanh, vì phương án này đòi hỏi thời gian và công sức hơn. Nhà đầu tư cũng nên xây dựng kế hoạch kinh doanh dự kiến tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn trong vòng 2 năm sau khi trở thành thường trú nhân hợp pháp có điều kiện. Một công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp, hoặc người tị nạn. Các công việc được tạo cho người lao động không có trình trạng thường trú hoặc các thành viên trong gia đình của người nộp đơn sẽ không đủ tiêu chuẩn.

Xem ví dụ về dự án đầu tư EB-5 trực tiếp

Thay vào đó, người nộp đơn có thể chọn đầu tư vào một dự án của trung tâm vùng. Trung tâm vùng là một thực thể kinh doanh, được USCIS chỉ định, điều phối các khoản đầu tư EB-5 nước ngoài trong một khu vực tuân thủ khung quyết định theo luật định, quy định và tiền lệ EB-5.

Xem ví dụ về dự án đầu tư EB-5 gián tiếp qua Trung tâm vùng

Đầu tư EB-5 Trung tâm vùng

Đầu tư vào trung tâm vùng là phù hợp nhất cho một nhà đầu tư thích đầu tư vốn chủ yếu ở thế thụ động thay vì quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Sự hấp dẫn lớn nhất của đầu tư vào trung tâm vùng liên quan đến tạo việc làm. Để đáp ứng đủ mười công việc toàn thời gian cần thiết, trung tâm vùng được phép tính không chỉ các công việc do dự án EB-5 trực tiếp tạo ra mà còn tất cả các công việc gián tiếp hoặc công việc do dự án tạo ra. Các dự án EB-5 được tài trợ bởi một trung tâm vùng sẽ tính toán việc tạo ra việc làm với sự hỗ trợ của chuyên gia kinh tế – họ tạo ra một báo cáo với các phương pháp thống kê hoặc kinh tế cụ thể. Ngược lại, với khoản đầu tư EB-5 trực tiếp, chỉ những công việc do doanh nghiệp trực tiếp tạo ra mới có thể được tính vào yêu cầu tạo 10 việc làm và được thể hiện thông qua hồ sơ kinh doanh và bảng lương.

Chi phí liên quan đến đầu tư EB-5

Khoản đầu tư EB-5 thường là khoản đầu tư cổ phần và cần được duy trì trong một khoảng thời gian được xác định bởi các quy định EB-5 và các thỏa thuận của mỗi dự án. Phương án này là để dự án hoàn vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Phí USCIS để nộp Đơn I-526 ban đầu của Nhà đầu tư nước ngoài là US$3,675. Để loại bỏ các điều kiện về nơi cư trú có điều kiện của người nộp đơn, đương đơn đó cần nộp đơn I-829, Đơn của Nhà đầu tư để Xóa bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân, trong các tháng từ 21-24 của thời hạn thẻ xanh có điều kiện hai năm của người nộp đơn. Phí nộp đơn USCIS cho đơn I-829 là US$3,750. Phí nộp hồ sơ USCIS có thể thay đổi.

Các Trung tâm Vùng thường tính phí hành chính để quản lý quỹ dự án EB-5, khác nhau giữa các trung tâm Vùng và các dự án.

Giới hạn visa EB-5 và việc xóa bỏ giới hạn

Mỗi năm tài chính, 7 % tổng số visa lao động, khoảng 10.000 visa, được phân bổ cho các nhà đầu tư nước ngoài EB-5. Điều này dẫn đến khoảng 3.000 visa được cấp hàng năm cho các nhà đầu tư EB-5, vì visa được cấp cho các thành viên gia đình được tính vào số visa hàng năm.

Số visa EB-5 cấp ra sẽ được phân bổ đều cho tất cả các nước, nghĩa là tối đa 7%/nước. Visa được tính cho quốc gia sinh của người nộp đơn chứ không phải quốc gia nhập quốc tịch. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà người nộp đơn có thể tính visa của họ vào hạn ngạch của một quốc gia khác. Khái niệm này được gọi là “hoán đổi chéo”. Người phối ngẫu có thể bị tính phí cho quốc gia của người phối ngẫu của họ. Ngoài ra, một đứa trẻ vị thành niên có thể được tính cho quốc gia của cha hoặc mẹ.

Khi số lượng cư trú dựa trên EB-5 được cấp cho người nộp đơn từ một quốc gia cụ thể vượt quá số lượng cung cấp visa hiện có, người nộp đơn phải đợi cho đến khi có số visa mới. Ngày nộp hồ sơ sẽ trở thành ngày ưu tiên, được sử dụng để xác định khả năng cấp visa dựa theo bảng tin Visa hàng tháng. Các quốc gia như Trung Quốc Đại lục, nơi chương trình EB-5 là phương tiện đặc biệt phổ biến đối với thường trú nhân Hoa Kỳ, hiện đang gặp phải tình trạng tồn đọng visa nghiêm trọng.

Quốc hội đã nhiều lần nhắm mục tiêu giải quyết tồn đọng visa EB-5 như một lĩnh vực để cải cách. Một số thay đổi luật khả thi đã được đề xuất để hương dẫn giải quyết tình trạng tồn đọng visa EB-5 ngày càng gia tăng đáng kể. Các giải pháp được đề xuất bao gồm tăng số lượng visa sẵn có, loại bỏ hạn ngạch theo quốc gia và chỉ tính nhà đầu tư chính so với giới hạn visa hàng năm.

Hướng dẫn tiến trình đầu tư visa EB-5

Khoảng thời gian từ khi bắt đầu quy trình đầu tư EB-5 đến khi nhận được visa rất khác nhau giữa các đương đơn. Do việc tái cấp visa, yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thời hạn cấp visa EB-5 là quốc gia nơi đương đơn sinh ra.

Thời gian chuẩn bị trung bình cho đơn I-526 kéo dài từ 2 – 8 tuần, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ nguồn tiền của người nộp đơn. Sau khi đơn I-526 được nộp, thời gian xử lý ước tính của USCIS nằm trong khoảng từ 35 đến 52,5 tháng. USCIS ưu tiên xét xử đơn I-526 dựa trên khả năng cấp visa. Những người nộp đơn gặp phải việc xử lý I-526 bị trì hoãn một cách bất hợp lý có thể yêu cầu một đơn kiện Mandamus. Đơn kiện Mandamus là một hành động pháp lý được đưa ra tòa án liên bang để buộc USCIS phải có hành động đối với hồ sơ đang chờ xử lý từ lâu.

Sau khi đơn I-526 được chấp thuận và có số visa, người nộp đơn có thể nộp đơn xin visa với Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Quá trình xử lý lãnh sự thông thường mất khoảng 6 tháng, nhưng các cuộc phỏng vấn và cấp visa hiện đang bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Nếu người nộp đơn ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp, người đó có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng mà không cần rời khỏi Hoa Kỳ. Việc điều chỉnh tình trạng có thể mất 6-24 tháng, nhưng người nộp đơn có thể nộp đơn và nhận được giấy phép làm việc và đi lại trong vòng vài tháng. Người nộp đơn ban đầu sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Như đã đề cập ở trên, trong vòng 3 tháng trước khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn, người nộp đơn phải nộp Mẫu đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện và nhận thẻ xanh vĩnh viễn, có thời hạn 10 năm. Thời gian xử lý đơn I-829 hiện tại của USCIS là từ 33 đến 54 tháng. Người nộp đơn sẽ vẫn ở trong tình trạng thường trú hợp pháp cho đến khi đơn I-829 được xem xét. Thời gian xử lý các đơn của USCIS có thể thay đổi.

Vui lòng đón xem tiếp bài hướng dẫn đầu tư số 2 – BƯỚC 2: Cách chọn dự án EB-5

Nguồn: EB-5 Visa Blog

Tài liệu cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 từ EB5Investors định hướng các bước đầu tư EB-5 với mức đầu tư tối thiểu $US800.000 và để nhận được thường trú nhân (PR) tại Hoa Kỳ. Hướng dẫn bao gồm các yêu cầu đối với chương trình EB-5, tiến trình, số tiền đầu tư, cách chọn dự án EB-5, chiến lược thẩm định, vai trò của các đơn vị dịch vụ EB-5, cách thức chuẩn bị đơn đăng ký đầu tư, quy trình đầu tư để có thường trú nhân, cách thức có được thẻ xanh vĩnh viễn và các yêu cầu trở thành công dân Hoa Kỳ.

Bài viết do các luật sư và chuyên gia soạn thảo với thông tin cập nhật theo luật EB-5 mới, tháng 03/2022. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các nhà đầu tư về 9 bài viết tương ứng với 9 bước đầu tư cơ bản.

Đăng ký tư vấn

CNW rất vui đón chào các nhà đầu tư tham gia tư vấn 1:1 tại văn phòng CNW để tìm hiểu chiến lược, cách thức đầu tư và các dự án EB-5 an toàn, nhanh và khả thi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và đồng hành từng bước trong hành trình đầu tư EB-5 cho từng nhà đầu tư để sở hữu thẻ xanh và hoàn vốn thành công.

Đăng ký ngay để tìm hiểu và giữ suất đầu tư. Vui lòng điền vào FORM ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn đầu tư dự án EB-5 an toàn

Danh mục các dự án đầu tư EB-5 an toàn năm 2022