CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CANADA

Các chương trình định cư theo diện Đầu tư và Doanh nhân của liên bang đã đóng cửa. Tuy nhiên chương trình định cư theo diện Doanh Nhân và Đầu Tư của một vài tỉnh bang khác vẫn còn mở cửa chào đón dân nhập cư.

Chương trình đầu tư định cư Canada theo diện chỉ định tỉnh bang sẽ cấp visa thường trú hoặc tạm trú tại các tỉnh bang cho các nhà đầu tư trên thế giới.

Các tỉnh bang đang triển khai chương trình là:

– British Columbia

– Saskatchewan

– Manitoba

– Quebec

– Đảo Hoàng Tử (Prince Edward Island – P.E.I)

Các điều kiện chính bao gồm kinh nghiệm quản lý, cam kết thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư vốn và chứng minh tính minh bạch của nguồn tiền theo quy định của từng tỉnh bang.

Sau khi nhà đầu tư được tỉnh bang chấp thuận, chính phủ liên bang sẽ kiểm tra các yếu tố như sức khỏe và lý lịch tư pháp, từ đó cấp visa cho nhà đầu tư.

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia chương trình:

– Được cấp visa thường trú.

– Quyền nộp đơn xin quốc tịch.

– Cùng gia đình sống, làm việc và học tập tại Canada.

– Duy trì hai quốc tịch Canada và Việt Nam, tự do đi và về Việt Nam.

– Miễn học phí từ tiểu học đến THPT cho con cái.

– Hưởng mọi phúc lợi về an sinh xã hội, y tế, giáo dục… được bảo vệ bởi luật pháp Canada như người bản xứ.