Chương trình Trung tâm vùng EB-5 được mở hoạt động trở lại, 24/06/2022

LỆNH PHÁN QUYẾT CỦA TOÀN ÁN ĐỐI VỚI TRUNG TÂM VÙNG EB-5

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 được mở hoạt động trở lại

Vào thứ Sáu, ngày 24/06/2022, Thẩm phán Quận Vince Chhabria của Hoa Kỳ đã ra phát quyết ban đầu trên toàn quốc ủng hộ Trung tâm vùng trong việc thách thức USCIS thực hiện một số phần nhất định của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022. về vụ kiện của Trung tâm vùng Behring và Mayorkas. Phán quyết có hiệu lực mở lại chương trình Trung tâm vùng EB-5 cho các Trung tâm vùng, dự án và nhà đầu tư. Thẩm phán đã chấp nhận các tranh luận và lý luận pháp lý của IIUSA để mở rộng việc “giải nguy” cho tất cả các Trung tâm vùng thông qua việc mở lại chương trình Trung tâm vùng EB-5.

Thẩm phán Tòa án phán quyết điều gì?

Phán quyết đã đảo ngược quan điểm của USCIS rằng tất cả các Trung tâm vùng đã được phê duyệt trước đó đều không được xem là Trung tâm vùng được chỉ định khi luật EB-5 mới được thông qua. Thẩm phán tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức rằng các trung tâm vùng đã tồn tại trước đó vẫn giữ nguyên chỉ định và được ủy quyền hoạt động kinh doanh cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng về vụ kiện tụng hoặc đến khi USCIS tham gia vào một quy trình phù hợp với Đạo luật Thủ tục Hành chính về tình trạng của các Trung tâm vùng theo luật mới. Điều này có nghĩa là các trung tâm vùng có thể nộp đơn để phê duyệt trước dự án và các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 liên quan. Đây là một bước tiến lớn kể từ khi Thẩm phán ra lệnh cho USCIS bắt đầu chấp nhận các đơn đăng ký đầu tư Trung tâm vùng EB-5 mới.

Trung tâm vùng EB-5 mở hoạt động trở lại

Tác động của phán quyết là gì?

Bất kỳ Trung tâm vùng nào đã được chỉ định trước đó đều có thể nộp đơn xin phê duyệt dự án I-956F ngay lập tức. Khi nộp đơn xin phê duyệt dự án, bất kỳ nhà đầu tư nào trong dự án đó đều có thể nộp đơn I-526 dựa trên khoản đầu tư vào dự án đó. Nhà đầu tư không cần chờ duyệt hồ sơ xin phê duyệt dự án – chỉ cần nộp hồ sơ.

 Các trung tâm vùng phải nộp hồ sơ I-956 hoặc chờ đợi phê duyệt đơn I-956 không?

Vì tác động phán quyết của Thẩm phán là các Trung tâm vùng được ủy quyền theo luật trước đây vẫn được ủy quyền theo luật mới. Họ không cần phải nộp mẫu đơn I-956 để tài trợ cho một dự án hoặc các nhà đầu tư. Nếu họ đã nộp đơn I-956 trước khi có quyết định của Thẩm phán, họ không phải đợi phê duyệt nữa nhưng cần chờ thêm hướng dẫn từ USCIS.

Tuy nhiên các Trung tâm vùng nên nộp đơn chứng nhận dự án I-956F càng sớm càng tốt để họ có thể chấp nhận đầu tư của nhà đầu tư và nộp đơn I-526 của nhà đầu tư cá nhân. Đạo luật Đạo luật Cải cách và Liêm chính (RIA) yêu cầu các tài liệu chào bán phải được cập nhật để đảm bảo phù hợp với luật chứng khoán và các yêu cầu công bố thông tin khác. Tài liệu chào bán này có thể cần phản ánh bất kỳ vấn đề và rủi ro nào có thể phát sinh từ quá trình thực hiện theo lệnh trên toàn quốc.

Quyết định này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư EB-5?

Các Trung tâm vùng đã được chỉ định trước đây có thể nộp mẫu đơn phê duyệt dự án I-956F và các nhà đầu tư trong dự án đó sẽ được phép nộp đơn I-526 mà không cần chờ phê duyệt.

Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-485 điều chỉnh trạng thái cùng với đơn I-526 không?

Có, nếu có số thị thực nhập cư, nhà đầu tư có thể nộp đơn điều chỉnh trạng thái theo mẫu I-485. Hiện tại chỉ có Trung Quốc là có hàng đợi visa. Các danh mục visa dành riêng cho Nông thôn, Tỷ lệ thất nghiệp cao và Cơ sở hạ tầng mới được áp dụng và visa có sẵn cho những nhà đầu tư Trung Quốc. USCIS hiện được ủy quyền chấp nhận mẫu I-485 điều chỉnh trạng thái cho cả mẫu I-526 đang chờ xử lý và được phê duyệt.

Liệu các Nhà đầu tư nộp đơn I-485 với I-526 có thể ra khỏi Hoa Kỳ không?

Trừ khi đương đơn có thị thực H-1B, L-1, L-2 hoặc H-4 hợp lệ, các nhà đầu tư cần xin giấy thông hành trước để cho phép trở lại Hoa Kỳ khi ra hải ngoại & giữ lại đơn I-485 đang chờ xử lý. Các giấy phép này hiện đang bị trì hoãn và mất hơn 9-10 tháng để xử lý.

Liệu nhà đầu tư nộp Đơn I-485 với I-526 có thể làm việc trong khi chờ đợi ở Hoa Kỳ?

Nếu người nộp đơn có giấy phép làm việc hợp lệ, trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ được phép làm việc. Việc nộp đơn điều chỉnh trạng thái sẽ cung cấp công việc nếu đương đơn được cấp quyền làm việc hợp lệ, trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ được phép làm việc. Việc nộp đơn điều chỉnh trạng thái sẽ cung cấp quyền làm việc, nhưng giấy phép lao động bị trì hoãn. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy những cải thiện trong thời gian xử lý giấy phép lao động và có thể thấy giấy phép lao động mới được cấp trong vòng 6 tháng kể từ khi nộp đơn điều chỉnh.

Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Vì quyết định này đã đảo ngược quyết định của USCIS rằng các Trung tâm vùng được phê duyệt trước đây đã bị chấm dứt, nên các Trung tâm vùng được chỉ định trước đây sẽ được ủy quyền hoạt động kinh doanh cho đến khi có quyết định cuối cùng. Dự kiến, USCIS sẽ cung cấp hướng dẫn trong vài ngày tới để thực hiện quyết định này. USCIS có thể kháng nghị phán quyết này, nhưng rất có thể USCIS sẽ phát triển một “quy trình hợp lý” để thực hiện phán quyết của Thẩm phán. Khó xảy ra khả năng một quy trình như vậy sẽ được phát triển nhanh chóng hoặc nó sẽ có bất kỳ hiệu ứng hồi tố nào. USCIS cũng có thể chỉ đơn giản chọn cách tiếp tục chống lại vụ kiện và tìm kiếm phán quyết tổng thế có lợi cho mình. Nếu dựa trên ngôn ngữ phán quyết của Thẩm phán thì kết quả này khó có thể xảy ra. Ngay cả khi điều đó đã xảy ra, nó sẽ không làm mất hiệu lực đối với những đơn đã được nộp hợp lệ trước đó trong thời hạn của lệnh.

Tin tốt là các đơn đăng ký được nộp đúng cách sẽ được chấp nhận ngay bây giờ và quyết định này có lợi cho cả các dự án Trung tâm vùng đang tìm cách huy động vốn và các nhà đầu tư đang tìm kiếm thẻ xanh.

Nguồn: Wolfsdorf Rosenthal LLP & Klasko Immigration Law Partners, LLP. 

Đăng ký tư vấn EB-5

CNW rất vui đón chào các nhà đầu tư tham gia tư vấn 1:1 tại văn phòng CNW để tìm hiểu chiến lược, cách thức đầu tư và các dự án EB-5 an toàn, nhanh và khả thi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và đồng hành từng bước trong hành trình đầu tư EB-5 cho từng nhà đầu tư để sở hữu thẻ xanh và hoàn vốn thàng công.

Đăng ký ngay để tìm hiểu và giữ suất đầu tư. Vui lòng điền vào FORM ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn đầu tư dự án EB-5: