Định cư Canada bang Nova Scotia diện doanh nhân: đầu tư 150.000 CAD và tiếng Anh IELTs 4.0

Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (NSNP) của Nova Scotia được thiết kế nhằm thu hút các cá nhân muốn thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và định cư lâu dài tại Nova Scotia. Những nhà đầu tư này cùng gia đình của họ sẽ trở thành thường trú nhân Canada và hưởng đầy đủ quyền lợi về an sinh xã hội, giáo dục.

Khái quát chương trình NSNP

Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (NSNP) của Nova Scotia dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm và các nhà quản lý cấp cao có ý định sinh sống ở Nova Scotia và tham gia điều hành công việc tại doanh nghiệp Canada thường xuyên.

NSNP là chương trình định cư mang đến thẻ thường trú nhân PR cho các ứng viên. Sau khi được chấp thuận về doanh nghiệp đề xuất và sẽ điều hành tại Nova Scotia, nhà đầu tư được cấp work permit – giấy phép làm việc để cùng gia đình sang Canada thực hiện việc kinh doanh. Điều này thể hiện trong giai đoạn 1: nộp biểu thức thể hiện sự quan tâm EOI (Expression of Interest). Sau một năm, nhà đầu tư và gia đình sẽ được tỉnh bang Nova Scotia cấp đề cử và đủ điều kiện nộp đơn đăng ký thường trú nhân.

Yêu cầu tối thiểu đối với ứng viên

 • Từ 21 tuổi, lý lịch tư pháp trong sạch, sức khỏe tốt.
 • Sở hữu tối thiểu 600.000 CAD tài sản ròng và tài sản cá nhân, được xác minh giá trị và nguồn gốc bởi các chuyên gia bên thứ ba do NSOI (văn phòng quản lý nhập cư Nova Scotia Office of Immigration’s) chỉ định;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp bao gồm quyền sở hữu 33,33 % HOẶC có nhiều hơn 05 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý doanh nghiệp cao cấp trong 10 năm qua;
 • Đồng ý đầu tư vốn tối thiểu 150.000 CAD để thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện hữu ở Nova Scotia;
 • Chứng minh có đủ khả năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được xác minh bởi một cơ quan kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt;
 • Khả năng ngôn ngữ đủ được coi là Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 5 trong cả bốn thành phần (nghe, nói, viết và đọc). Tương đương IELTs 4.0 ở tất cả kỹ năng.
 • Các chứng chỉ ngôn ngữ phải được thực hiện trong vòng hai năm trước ngày nộp EOI.
 • Có tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học Canada HOẶC chứng chỉ nước ngoài tương đương được xác minh bởi Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA), được ghi nhận trong vòng năm năm trước ngày nộp EOI;
 • Có Kế hoạch thành lập doanh nghiệp và có thể chứng minh ứng viên đủ kiến ​​thức chuyên sâu về kinh doanh theo mô hình kinh doanh đã đề xuất.
 • Có ý định cư trú tại Nova Scotia.

Yêu cầu tối thiểu đối với doanh nghiệp tại Nova Scotia

Ngay từ bước lập kế hoạch kinh doanh, nhà đầu tư cần thể hiện được doanh nghiệp đề xuất tại Canada phải đủ điều kiện cho chương trình NSNP Doanh nhân. Các điều kiện này là:

 • Đương đơn phải sở hữu ít nhất một phần ba (33,33 %) vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp;
 • Người nộp đơn phải tham gia tích cực và liên tục trong trong công việc quản lý hàng ngày và định hướng kinh doanh tại doanh nghiệp ở Nova Scotia. Nhà đầu tư không được quản lý doanh nghiệp từ xa hay tại bất kỳ đâu bên ngoài tỉnh bang Nova Scotia.
 • Doanh nghiệp phải là một tổ chức vì lợi nhuận với mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ;
 • Doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý của cộng đồng, tỉnh bang và toàn quốc gia.
 • Doanh nghiệp phải được coi là có ý định hoạt động lâu dài theo định nghĩa theo tiểu mục 400 (2) của Quy định thuế thu nhập Canada, 1985;
 • Doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập đối với thu nhập chịu thuế do kết quả của việc hoạt động lâu dài ở ​​Nova Scotia, thu nhập hoặc các loại thuế khác cũng có thể phải nộp tại các khu vực pháp lý khác theo quy định.
 • Doanh nghiệp phải có tiềm năng để tạo ra lợi ích kinh tế cho tỉnh bang Nova Scotia. Ví dụ: Tăng giá trị thông qua sản xuất hoặc chế biến, xuất khẩu, du lịch, nghiên cứu và phát triển, và thương mại hóa công nghệ,
 • Phát triển các cách tiếp cận sáng tạo cho các doanh nghiệp truyền thống,
 • Chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức chuyên ngành cho Nova Scotia, hoặc
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho thị trường địa phương.

Yêu cầu bổ sung khi bắt đầu kinh doanh

 • Tạo ra ít nhất một (01) việc làm toàn thời gian (hoặc tương đương) cho công dân hoặc thường trú nhân Canada tại Nova Scotia. Vị trí này phải:
 • Vị trí công việc phải bằng hoặc hơn bất kỳ vị trí nào trong đề xuất kinh doanh đã được phê duyệt của nhà đầu tư;
 • Có liên quan và liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp.
 • Đáp ứng yêu cầu về mức lương hiện hành trong tỉnh.

Quy trình đầu tư NSNP Doanh nhân

Quy trình đầu tư NSNP Doanh nhân được khái quát thành 6 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Gửi một biểu thức quan tâm (EOI) đến Tỉnh bang Nova Scotia

Nhà đầu tư sẽ thể hiện sự quan tâm của mình trong việc điều hành một doanh nghiệp và cư trú tại Nova Scotia bằng cách hoàn thành Biểu thức quan tâm (EOI) dưới dạng một cuộc khảo sát trực tuyến ngắn. Trong khảo sát này, nhà đầu tư sẽ cung cấp thông tin cần thiết về kinh nghiệm quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp, ngôn ngữ, trình độ giáo dục, vốn đầu tư, giá trị ròng, độ tuổi, khả năng thích ứng và kinh doanh của mình.

Chỉ những ứng viên đạt được tiêu chí tối thiểu mới có thể nộp EOI thành công. Dựa trên bảng điểm đánh giá với các tiêu chí đã công bố, tỉnh bang sẽ đánh giá điểm EOI của nhà đầu tư và xét chọn với điểm từ cao xuống thấp. Các EOI của nhà đầu tư được lưu trữ tối đa 1 năm kể từ ngày nộp thành công. Nếu sau thời gian này, hồ sơ nhà đầu tư không được chọn sẽ xóa khỏi nhóm. Sau đó, nhà đầu tư có thể nộp EOI mới. Các nhà đầu tư đạt điểm xét chọn sẽ được nhận thư mời đăng ký tham gia chương trình NSNP Doanh nhân.

Bước 2: Mời đăng ký chương trình NSNP doanh nhân

Những ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được Văn phòng Nhập cư Nova Scotia (NSOI) thông báo rằng họ đang được mời nộp đơn chính thức cho Chương trình Đề cử tỉnh bang Nova Scotia dưới dạng thư mời Đăng ký (ITA). Các đơn đăng ký hoàn chỉnh nhận được từ những người được mời nộp đơn sau đó sẽ được NSOI đánh giá.

Bộ đơn đăng ký chương trình hoàn chỉnh dự kiến ​​sẽ chứa các tài liệu sau:

 • Một mẫu đơn hoàn chỉnh (nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thư ITA);
 • Tất cả các tài liệu hỗ trợ (nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thư ITA);
 • Kế hoạch thành lập doanh nghiệp (nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành thư ITA); và
 • Báo cáo xác minh giá trị tài sản ròng được lập bởi cơ quan xác minh giá trị ròng được chỉ định của NSOI (nộp trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành thư ITA).
 • Lưu ý: ứng viên phải thông báo cho NSOI về sự lựa chọn đơn vị xác minh giá trị ròng của mình trong vòng 20 ngày kể từ ngày phát hành thư ITA.

Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp và ký thỏa thuận hiệu quả kinh doanh

Khi đơn đăng ký đã được NSOI đánh giá, những ứng viên đủ điều kiện sẽ được liên hệ thực hiện phỏng vấn trực tiếp với một quan chức của NSOI. Tất cả các cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra tại Nova Scotia và dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ khi ứng viên được liên lạc. Nếu cuộc phỏng vấn thành công, ứng viên sẽ được gửi Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh (Performance Agreement) để xem xét và ký tên.

Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh là một thỏa thuận mang tính pháp lý với tỉnh bang, quy định số tiền đầu tư mà ứng viên sẽ thực hiện và lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ hoạt động, cùng các thông tin liên quan nào khác. Phỏng vấn không thành công hoặc không tham gia phỏng vấn trong thời hạn 60 ngày sẽ dẫn đến việc đóng đơn.

NSOI sẽ cấp Thư chấp thuận cho doanh nhân và hướng dẫn nhà đầu tư cách nộp đơn lên cơ quan Di trú, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) để xin giấy phép làm việc khi nhận được Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh. Các ứng cử viên được yêu cầu nộp đơn lên IRCC để xin giấy phép làm việc trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày nhận Thư chấp thuận của tỉnh bang.

Bước 4: Giấy phép làm việc tạm thời và thành lập doanh nghiệp ở Nova Scotia

Đương đơn xin giấy phép lao động thành công sẽ có thể đến Nova Scotia cùng gia đình, định cư và bắt đầu việc kinh doanh theo đề xuất. Tỉnh bang Nova Scotia khuyến khích các nhà đầu tư bắt đầu điều hành hoạt động kinh doanh tại Nova Scotia trong vòng sáu tháng sau khi đến tỉnh theo giấy phép lao động.

Các ứng viên được chấp thuận phải tham dự một cuộc họp với một nhân viên NSOI trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến Canada. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh điều khoản trong bản thỏa thuận hiệu quả kinh doanh, báo cáo hoạt động doanh nghiệp và ứng viên có thể sẽ được hướng dẫn thông tin thêm nếu cần cho việc kinh doanh của mình.

Bước 5: Yêu cầu đề cử tỉnh bang

Người nộp đơn cần đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh, bao gồm, nhưng không giới hạn, thực hiện đầu tư bắt buộc, điều hành doanh nghiệp liên tục trong tối thiểu một năm và gửi Báo cáo tiến độ thành lập doanh nghiệp cho NSOI. Sau một năm, ứng viên có thể sau đó nộp đơn xin được đề cử thường trú lên tỉnh bang Nova Scotia theo NSNP bằng cách gửi Mẫu yêu cầu đề cử.

NSOI sẽ thông báo quyết định đề cử bằng văn bản đến nhà đầu tư. Sau khi đạt được đề cử tỉnh bang, nhà đầu tư nộp đơn lên IRCC để xin PR và trở thành thường trú nhân Canada.

Bảng điểm EOI chương trình Nova Scotia

Tiêu chí Điểm tối đa
Khả năng ngôn ngữ 35
Trình độ giáo dục 25
Sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao 35
Tài sản ròng 10
Tuổi 10
Khả năng thích ứng 10
Lĩnh vực kinh tế ưu tiên tại Nova Scotia 10
Đầu tư 15
Điểm tổng tối đa 150

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin chương trình PNP Doanh nhân: