RFE, request for evidence, NOID

Yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối (RFE/NOID) Bản ghi nhớ chính sách do Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố ngày 13/7/2018 (xem thêm https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-updates-policy-guidance-certain-requests-evidence-and-notices-intent-deny) cung cấp hướng dẫn