Hai cách để đầu tư kinh doanh và lấy thẻ PR định cư Canada tại bang Manitoba

Đối với tỉnh bang Manitoba của Canada, nhà đầu tư có hai con đường để theo đuổi chương trình Đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (PNP) nơi đây là Entrepreneur (doanh nhân) và Farm Investor (Đầu tư nông trại). Cả hai diện đều chỉ đưa ra điều kiện cơ bản nhưng yêu cầu về tài sản ròng là 500.000 CAD và tập trung vào kinh nghiệm của nhà đầu tư. Về tiếng Anh, diện doanh nhân chỉ cần IELTs 4.0 trong khi diện đầu tư nông nghiệp hoàn toàn không đòi hỏi.

Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân Manitoba (Entrepreneur Pathway)

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang diện doanh nhân tại Manitoba được làm mới lại để thay thế cho chương trình MPNP-B trước đây. Mục tiêu chương trình hướng đến việc Manitoba thu hút và đề cử cho những doanh nhân đủ điều kiện từ khắp nơi trên thế giới đến tỉnh bang để thành lập, mua một doanh nghiệp hoặc trở thành cổ đông góp vốn trong một doanh nghiệp sẵn có. Tỉnh bang cũng đã miễn yêu cầu ký quỹ 100.000 CAD trước đây cho nhà đầu tư đối với diện doanh nhân. Đổi lại, các doanh nhân nước ngoài chỉ cần duy trì doanh nghiệp hoạt động theo đúng kế hoạch kinh doanh ban đầu đã ký trong “Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh” – Performance Agreement, tự mình tham gia vào hoạt động điều hành kinh doanh hàng ngày và tạo được 01 việc làm tại tỉnh bang là sẽ được nhận đề cử để đăng ký thường trú nhân lên liên bang với Cơ quan Di trú, Tị nạn, Nhập quốc tịch Canada IRCC.

Tiêu chuẩn Yêu cầu tối thiểu
Kinh nghiệm kinh doanh Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 5 năm gần nhất; sở hữu doanh nghiệp còn hoạt động hoặc làm quản lý cho một doanh nghiệp kinh doanh thành công.

Chủ sở hữu doanh nghiệp được nhận điểm cao hơn so với kinh nghiệm quản lý.

Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có tối thiểu 33% (mức 1/3) quyền sở hữu để đủ điều kiện tham gia vào chương trình và được chấm điểm.

Khả năng ngôn ngữ CLB 5 – Tương đương IELTS 4.0
Học vấn Tối thiểu tương đương chứng chỉ THPT Canada
Tuổi Không giới hạn tuổi tối thiểu hoặc tối đa, tuy nhiên các ứng viên tuổi từ 25-49 được tính điểm theo bảng điểm chương trình. (Ngoài tuổi này thì điểm = 0 nhưng vẫn đủ điều kiện tham gia đầu tư PNP Manitoba).
Đầu tư kinh doanh Đầu tư tối thiểu 250.000 CAD vào doanh nghiệp nằm trong khu vực thủ đô Manitoba.

Đầu tư tối thiểu 150.000 CAD vào doanh nghiệp nằm ngoài khu vực thủ đô Manitoba.

Việc đầu tư kinh doanh phải được thực hiện bằng một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của MPNP.

Doanh nghiệp được đề xuất phải tạo hoặc duy trì ít nhất một (01) công việc cho công dân hoặc thường trú nhân Canada tại Manitoba (không bao gồm chủ sở hữu của doanh nghiệp và/hoặc người thân của họ)

Chuyến khảo sát kinh doanh Bản kế hoạch kinh doanh là bắt buộc và là phần không thể thiếu của đơn đăng ký.

Chuyến khảo sát kinh doanh giúp người nộp đơn tiến hành nghiên cứu sâu rộng về đầu tư hoặc đề xuất kinh doanh trong tương lai. Chuyến thăm nghiên cứu kinh doanh phải được tiến hành không quá một năm trước khi nộp EOI.

Khả năng thích ứng Điểm sẽ được tính thêm cho nhà đầu tư nếu:

Người phối ngẫu có IELTS 4.0 (CLB 5) hoặc cao hơn

Nhà đầu tư hoặc người phối ngẫu có IELTS 4.0/CLB 5 trở lên đối với Ngôn ngữ chính thức thứ hai

Đương đơn hoặc người phối ngẫu có người thân hiện đang cư trú tại Manitoba hơn một năm.

Con của đương đơn được ghi danh vào một tổ chức giáo dục được công nhận ở Manitoba và đang tích cực theo đuổi đào tạo học thuật, nghề hoặc đào tạo nghề trên cơ sở toàn thời gian ít nhất sáu tháng trước ngày nộp EOI; và/hoặc

Đương đơn hoặc người phối ngẫu đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm bậc sau trung học tại Manitoba. Đương đơn hoặc người phối ngẫu thực hiện việc này khi trên 17 tuổi và có giấy phép học tập hợp lệ;

HOẶC

Đương đơn hoặc người phối ngẫu đã hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục tại Manitoba. Cần cung cấp thư giới thiệu từ chủ lao động và một bản sao của giấy phép làm việc để chứng minh việc này.

Tài sản ròng Tối thiểu 500.000 CAD

Tài sản ròng sẽ được xác nhận bởi bên thứ 3 được MPNP phê duyệt. Báo cáo xác minh, cùng với đơn đăng ký, phải được gửi tới MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được LAA (Letter of Advice to Apply – thư mời & hướng dẫn đăng ký) của đương đơn.

Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh (BPA) Sau khi đơn được chấp thuận, Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh (BPA) phải được kí trước khi MPNP cấp thư hỗ trợ để xin giấy phép làm việc.

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang diện Đầu tư trang trại (Farm Investor Pathway – FIP)

Chương trình Đầu tư trang trại FIP được làm mới để thay cho chương trình Farm Strategic Recruitment Initiative trước đây. Đây là con đường dành cho những cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh trang trại, đồng thời có đủ vốn để đầu tư bằng cách thành lập và vận hành hoạt động trang trại ở vùng nông thôn Manitoba.

Các ứng viên đạt yêu cầu của chương trình FIP được mong đợi sẽ thành lập một doanh nghiệp trang trại ở vùng nông thôn Manitoba, sản xuất các sản phẩm phù hợp với ngành nông nghiệp hiện tại của tỉnh. Loại hình hoạt động và đầu tư phải tương quan với báo cáo thống kê của tỉnh bang và phù hợp với ngành nông nghiệp Manitoba. Các hoạt động kinh doanh nông nghiệp nhưng không sản xuất các sản phẩm chính yếu phù hợp với FIP vẫn có thể đủ điều kiện theo Chương trình Doanh nhân (Entrepreneur Pathway).

Tiêu chuẩn Yêu cầu tối thiểu
Kinh nghiệm kinh doanh trang trại Tối thiểu ba (03) năm sở hữu trang trại và kinh nghiệm điều hành được thể hiện bằng các tài liệu có thể kiểm chứng.
Khả năng ngôn ngữ Không bắt buộc. Tuy nhiên, chương trình đầu tư trang trại (FIP) công nhận khả năng ngôn ngữ ở một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada là một kỹ năng thích ứng quan trọng giúp tăng tốc khả năng thành lập kinh tế ở vùng nông thôn Manitoba.

Nếu được mời tham dự phỏng vấn FIP, nhà đầu tư sẽ cần thực hiện cuộc phỏng vấn bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Đầu tư kinh doanh trang trại Tối thiểu 300.000 CAD. Nhà đầu tư được yêu cầu thành lập doanh nghiệp trang trại ở vùng nông thôn Manitoba.

Đầu tư kinh doanh trang trại phải từ nguồn tài sản xác thực đủ điều kiện theo quy định của MPNP.

Kế hoạch kinh doanh trang trại là bắt buộc và là phần không thể thiếu của đơn đăng ký.

Không chấp nhận trường hợp đầu tư vào một doanh nghiệp trang trại hoạt động chủ yếu cho mục đích đầu tư thụ động hoặc mục đích đầu cơ.

Chuyến khảo sát kinh doanh trang trại Nhà đầu tư phải thực hiện Chuyến khảo sát kinh doanh trang trại đến Manitoba.
Hoạt động kinh doanh trang trại Một thực thể kinh doanh trang trại phải có các hoạt động kinh doanh đang diễn ra và định kỳ ở vùng nông thôn Manitoba.

Nhà đầu tư được yêu cầu sinh sống tại nông trại và tích cực tham gia quản lý việc kinh doanh trang trại liên tục khi ở trong Manitoba.

Doanh nghiệp trang trại phải hoạt động sản xuất nông nghiệp chính yếu và có khả năng tồn tại.

MPNP yêu cầu nhà đầu tư tiến hành các hoạt động kinh doanh trang trại giá trị gia tăng ở Manitoba. Theo MPNP, các hoạt động đầu cơ thuần túy hoặc sử dụng các nhân sự quản lý trang trại từ bên thứ ba thì không đủ điều kiện.

Khả năng thích ứng phù hợp với nền kinh tế địa phương. Nhà đầu tư phải chứng minh khả năng thích ứng, đặc biệt liên quan đến kỹ năng canh tác thực tế, kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế dựa trên công nghệ sẽ chuyển trực tiếp sang ngành sản xuất nông nghiệp chính hiện tại của Manitoba.
Tài sản ròng Tối thiểu 500.000 CAD

MPNP có thể yêu cầu xác minh giá trị ròng và thông tin tài chính của nhà đầu tư phải được cung cấp từ bên thứ ba được tỉnh bang chỉ định.

Nếu được yêu cầu, báo cáo xác minh, cùng với đơn đăng ký của bạn, phải được gửi tới MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được Lời mời đăng ký của bạn.

Bảng điểm chuẩn khi đầu tư tỉnh bang Manitoba

Nhà đầu tư chỉ cần đạt 60/100 điểm là có cơ hội định cư canada thành công tại bang Manitoba,

Tuổi (Tối đa 10 điểm)

Tuổi Điểm
Dưới 25 0
25-30 4
31-35 6
36-45 10
46 8
47 6
48 4
49 2
Trên 50 0

Trình độ học vấn (Tối đa 10 điểm)

Trình độ học vấn Điểm
Bằng cấp hoặc chứng nhận sau trung học (chương trình 2 năm) 4
Bằng cấp hoặc chứng nhận sau trung học (chương trình 3 năm hoặc hơn) 6
Bằng thạc sĩ hoặc tương đương 8
Bằng cấp độ Tiến sĩ 10
Ngoài những điều kiện trên 0

Kinh nghiệm kinh doanh (Tối đa 30 điểm)

Chủ doanh nghiệp Điểm
11 năm trở lên 30
7 – 10 năm 25
3 – 6 năm 20
Quản lý cấp cao Điểm
7 năm trở lên 10
3 – 6 năm 5

Thành thạo ngôn ngữ chính (Tối đa 25 điểm)

Trình độ ngôn ngữ Điểm
CLB 5/ IELTS 4.0 10
CLB 6/ IELTS 5.0 15
CLB 7/ IELTS 6.0 20
CLB 8/ IELTS 7.0 hoặc hơn 25

Yếu tố đầu tư (Tối đa 50 điểm)

Tài sản ròng Điểm
500.000 CAD – 1.000.000 CAD 5
Trên 1.000.000 CAD – 1.500.000 CAD 6
Trên 1.500.000 CAD – 2.000.000 CAD 7
Trên 2.000.000 CAD – 2.500.000 CAD 8
Trên 2.500.000 CAD – 3.000.000 CAD 9
Trên 3.000.000 CAD 10

 

Đầu tư doanh nghiệp Điểm
200.000 CAD – 499.999 CAD 10
500.000 CAD – 899.999 CAD 12
900.000 CAD hoặc hơn 15
Không có mục nào ở trên 0

Ưu tiên về phát triển kinh tế (5 điểm)

MPNP sẽ cộng thêm cho một doanh nhân tối đa 5 điểm cho các ưu tiên kinh tế của doanh nghiệp được đề xuất. Các ưu tiên kinh tế được đánh giá dựa trên việc doanh nghiệp giúp tăng giá trị cho sản phẩm hay dịch vụ bằng cách sử dụng các nguồn lực của Manitoba, như vật liệu, nhà máy và máy móc, lao động và chuyên môn.

Doanh nghiệp cũng sẽ được đánh giá về hiệu quả hoạt động theo chu kỳ kinh doanh cho từng lĩnh vực công nghiệp cụ thể và khả năng tạo ra lợi nhuận. 5 điểm cộng thêm cho các ưu tiên kinh tế sẽ được trao nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp hoạt động có giá trị gia tăng theo định hướng xuất khẩu với các hoạt động định kỳ tại Manitoba, hoặc
  • Địa điểm kinh doanh hoặc địa điểm kế tiếp nằm ngoài Vùng thủ đô Manitoba.

Chuyến khảo sát kinh doanh đến Manitoba (Tối đa 20 điểm)

Nếu doanh nhân đến thăm Manitoba trong ít nhất năm ngày liên tục và tiến hành kinh doanh có liên quan sẽ được thưởng 10 điểm; Tuy nhiên nếu doanh nhân hoàn thành Chuyến khảo sát kinh doanh mở rộng tới Manitoba (dành ít nhất 10 ngày liên tục ở Manitoba và thực hiện khảo sát liên quan đến kinh doanh và lối sống trong chuyến đi này) sẽ được thưởng tối đa 20 điểm.

Các yếu tố thích ứng (Tối đa 25 điểm)

Yếu tố thích ứng Điểm
Người phối ngẫu có CLB 5 trở lên 10
Người phối ngẫu có CLB 5 trở lên ở ngoại ngữ 2 của Canada 10
Đương đơn có người thân hiện đang cư trú tại Manitoba trong hơn một năm. Sau đây được xác định là người thân: Chị/anh, dì/chú, cháu gái/cháu trai, cha mẹ, ông bà hoặc anh em họ đầu tiên cũng là Công dân hoặc Thường trú nhân Canada. 10
Đương đơn có con vào học tại một tổ chức giáo dục được công nhận ở Manitoba và đang tích cực theo đuổi đào tạo học thuật, nghề hoặc đào tạo nghề trên cơ sở toàn thời gian ít nhất sáu tháng trước ngày nộp EOI 5
Người phối ngẫu đã hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm tại một tổ chức sau trung học ở Manitoba. Đương đơn hoặc người phối ngẫu phải thực hiện việc này sau khi đã 18 tuổi và có giấy phép học tập hợp lệ;

HOẶC

Người phối ngẫu đã hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục tại Manitoba.

5

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin chương trình PNP Doanh nhân: