Bản tin Visa Mỹ, Xem và Hiểu như thế nào cho đúng?

Bản tin Visa tháng 7/2019 bao gồm dữ liệu ngày hành động cuối cùng của EB-5 cho Ấn Độ lần đầu tiên và dữ liệu không thay đổi gì từ tháng 6 đến ngày hành động cuối cùng của EB-5 đối với Trung Quốc và Việt Nam.

Biểu đồ A. Ngày hành động cuối cùng cho các trường hợp ưu tiên dựa trên việc làm [trích từ bản tin visa tháng 7 năm 2019]

Dựa trên việc làm Gồm tất cả các
khu vực trừ
những thứ được liệt kê
Trung Quốc
đại lục
Ấn Độ Việt Nam
Trung tâm phi khu vực thứ 5
(C5 và T5)
C 01/10/14 01/05/17 01/10/16
Trung tâm khu vực 5
(I5 và R5)
C 01/10/14 01/05/17 01/10/16

Biểu đồ B. Ngày nộp đơn xin visa dựa trên việc làm [trích từ bản tin visa tháng 7 năm 2019]


Dựa trên việc làm
Gồm tất cả các
khu vực trừ
những thứ được liệt kê
Trung Quốc
đại lục
Ấn Độ
Trung tâm phi khu vực thứ 5
(C5 và T5)
C 01/11/14 C
Trung tâm khu vực 5
(I5 và R5)
C 01/11/14 C

Để hiểu rõ các biểu đồ này cần đọc bản tin visa từ trên xuống dưới. Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rõ ràng ý nghĩa các ngày và biểu đồ liên quan, và những gì mong đợi trong tương lai thay vì xem thông tin từ các website trên mạng khác dễ bị rối do thông tin sai lệch.

Bản tin visa Mỹ tháng 7/2019

Kiểm tra hiểu biết về Bản tin Visa

Khi đọc bản tin trên và làm thử bài kiểm tra này, bạn sẽ hiểu các câu sau đây đúng hay sai?

 1. Diện đầu tư EB-5 được xem là hiện tại và dự kiến ​​sẽ duy trì hiện tại, cho tất cả mọi quốc gia ngoại trừ các ứng viên sinh ra ở Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Hiện tại có nghĩa là số visa EB-5 có thể được cấp cho tất cả người nộp đơn ngay khi họ đủ điều kiện, không phải chờ đợi visa sẵn sàng.
 2. Trong tháng 7 năm 2019, các ứng viên EB-5 sinh ra ở Ấn Độ đang sống ở nước ngoài vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ cho Văn phòng Visa Quốc Gia NVC bất kể ngày ưu tiên, nhưng chỉ những người có ngày ưu tiên trước ngày 1 tháng 5 năm 2017 mới có thể nhận được visa.
 3. Trong tháng 7 năm 2019, đơn I-485 để xin nhập cư hay chuyển đổi tình trạng không thể được nộp hoặc không được chấp thuận đối với những người nộp đơn EB-5 sinh ra ở Ấn Độ với ngày ưu tiên sau ngày 1 tháng 5 năm 2017. Những người có ngày ưu tiên trước ngày 1 tháng 5 năm 2017 được miễn phí nộp I-485 và có thể nhận visa.
 4. Nói chung, các đơn I-485 phải dựa theo Ngày hành động cuối cùng trong Biểu đồ A, không phải là Ngày nộp đơn trong Biểu đồ B, trừ khi USCIS chỉ định khác trên trang uscis.gov/visabulletininfo.
 5. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019, Bộ Ngoại giao không mong đợi cấp bất kỳ visa EB-5 nào cho Ấn Độ hoặc Việt Nam. Bộ dự kiến ​​sẽ sử dụng hết visa 2019 cho các quốc gia này vào tháng Bảy. Có thể một số visa EB-5 có thể được cấp cho những người nộp đơn ở Trung Quốc vào tháng 8 và tháng 9.
 6. Ngày hành động cuối cùng trong bản tin visa tháng 7 năm 2019 có nghĩa là Bộ Ngoại giao DOS đã tính đến những người nộp đơn đủ điều kiện được biết biết ứng với ngày 6 tháng 6 năm 2019 và xác định rằng những người nộp đơn đủ điều kiện vượt quá số lượng visa có sẵn trong năm. Những người nộp đơn đủ điều kiện được biết đến bao gồm những người đủ điều kiện về hồ sơ tại Trung tâm Visa Quốc gia và những người được điều chỉnh tình trạng theo báo cáo của nhân viên lãnh sự và USCIS.
 7. Ngày hành động cuối cùng đối với Ấn Độ có nghĩa là ngày 1 tháng 5 năm 2017 đánh dấu người đứng đầu dòng người nộp đơn từ Ấn Độ chưa thể tiến lên phía trước với quy trình cấp visa. Điều đó có nghĩa là Bộ DOS chỉ còn đủ visa EB-5 2019 để phù hợp với các ứng viên Ấn Độ đủ điều kiện hiện tại với các ngày ưu tiên là 30 tháng 4 năm 2017 trở về trước mà thôi.
 8. Khi visa năm 2020 có sẵn vào tháng 10 năm 2019, thì ngày hành động cuối cùng đối với Việt Nam và Ấn Độ sẽ lại chạy tiếp tục. Vào tháng 10, Bộ Ngoại giao dự kiến ​​sẽ bắt đầu cấp visa EB-5 cho người Ấn Độ với các ngày ưu tiên vào mùa hè hoặc mùa thu 2017, và cho người Việt Nam có các ngày ưu tiên vào mùa thu hoặc đầu mùa đông 2016.
 9. Bản tin visa tháng 7 năm 2019 áp dụng cho tháng 7 năm 2019. Mặc dù hiện nay vẫn là tháng 6, hoạt động vẫn dựa theo bản tin visa tháng 6 năm 2019, do đó không có ngày hành động cuối cùng cho Ấn Độ.

Giải đáp – Các tuyên bố trên đều đúng

 1. Đã trả lời trong Bảng tin Visa A (trong phần Dựa trên việc làm) và Phần G (gần cuối trang)
 2. Đã trả lời trong Bảng tin Visa A và B (trong phần Dựa trên việc làm)
 3. Đã trả lời trong Bảng tin Visa A và B (trong phần Dựa trên việc làm)
 4. Đã trả lời trong đoạn mở đầu # 2 của Bản tin Visa
 5. Đã trả lời trong Bản tin Visa Phần F và G (gần cuối trang)
 6. Đã trả lời trong đoạn mở đầu Bản tin Visa
 7. Đã trả lời trong đoạn mở đầu Bản tin Visa
 8. Đã trả lời trong Bản tin Visa Phần F và G (gần cuối trang)

Và một lần nữa Bộ muốn khẳng định ý kiến chống lại quan niệm sai lầm từ lâu và nguy hiểm, như một lời nhắc nhở: bản tin visa ngày nay không thể ước tính thời gian visa cho các nhà đầu tư.

Đây là một câu chuyện cho vấn đề chờ đợi khi đầu tư EB-5. Giả sử bạn vào một văn phòng và chọn một số xác định khi nào bạn sẽ được phục vụ. Văn phòng đã mở cửa lúc 6 giờ sáng và bắt đầu cấp số vào thời điểm đó bắt đầu từ số 1. Văn phòng có thể phục vụ khoảng 700 người mỗi giờ và hoạt động với công suất từ ​​6 giờ sáng. Khi bạn đến nơi, bạn nhận được số 5,852. Trong khi bạn đến, hệ thống liên lạc đã thông báo, hiện đang phục vụ số 1.750, Ông A. Bạn làm thế nào để tính toán khi nào bạn sẽ được phục vụ? Những thông tin được cung cấp liệu có liên quan để giải quyết vấn đề?

Câu trả lời đơn giản nhất là 5,852 / 700 = 8.4. Tính từ 6 giờ sáng + 8.4 giờ = 2:24 chiều cho dịch vụ dự kiến. Thông báo liên lạc khi bạn bước vào cửa không liên quan đến thời gian của bạn. Thời gian chờ đợi của Ông A không liên quan hay tính gì đến thời gian chờ đợi của bạn.

Một anh chàng nào đó đứng ở cửa có thể chỉ vào máy liên lạc và trấn an bạn. Đừng lo lắng, bạn có thể sẽ không còn chờ lâu nữa. Nghe này, Ông A đã nhận được dịch vụ và chỉ mới 8:30 sáng – vì vậy, thời gian chờ đợi tối đa là 2,5 giờ. Hãy bỏ qua anh chàng đó. Thời gian phục vụ của bạn là kết quả của thời gian cần thiết để xử lý hết 5,851 người đã vào văn phòng trước khi bạn được phục vụ. Thời gian chờ đợi của bạn không thể phù hợp với sự chờ đợi của một người mà trước đó vẫn có 1.749 người đến sớm hơn anh ta.

Bây giờ hãy so sánh với đầu tư EB-5 để cân chỉnh khái niệm. Một vài tháng trước, Ông Charles Oppenheim đã ước tính rằng có 5,851 người Ấn Độ xếp hàng xin visa EB-5 kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2019, và do đó, một nhà đầu tư sinh ra ở Ấn Độ bước vào cuối dòng xếp hàng chờ đợi đó vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 sẽ đợi 8.4 năm cho visa. Thời gian chờ đợi của một người có ngày ưu tiên ngày 6 tháng 5 năm 2019 được xác định theo thời gian cần thiết để di chuyển những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn thông qua hệ thống với tốc độ khoảng 700 mỗi năm. Thông báo bản tin visa hôm nay không liên quan đến thời gian chờ đợi của nhà đầu tư năm 2019. Ai đó sẽ nói rằng đừng lo lắng, sự chờ đợi sẽ không còn lâu nữa. Hãy nhìn xem, Bản tin Visa tháng 7 năm 2019 cho biết người nộp đơn Ấn Độ có ngày ưu tiên tháng 4 năm 2017 có thể nhận được visa vào tháng 7 năm 2019 – rõ ràng chúng ta đang nhìn vào một visa có thời gian chờ khiêm tốn chỉ trong 2,5 năm.

Hãy xem xét bản tin visa tháng 5 năm 2015, đưa Trung Quốc vào ngày hành động cuối cùng đầu tiên của tháng 5 năm 2013. Một số nhà đầu tư mới có thể nghĩ rằng chỉ cần 2 năm để chờ đợi, không tệ lắm, và do đó thị trường tiếp tục tăng trưởng trong tình trạng mọi người không hiều gì. Những nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào tháng 5 năm 2015 thậm chí vẫn chưa thể nhận được visa vào thời điểm này, sau bốn năm. Bản tin visa tháng 5 năm 2015 đã đưa ra thời gian chờ đợi cho các đơn vào tháng 5 năm 2013, không phải cho các đơn tháng 5 năm 2015. Thay vào đó, các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015 cần phải biết quy mô tồn đọng visa của Trung Quốc vào tháng 5 năm 2015 và số lượng visa có sẵn trong tương lai.

Quay lại Ấn Độ, chúng ta có thể làm gì với phương trình này: 5,852 / 700 = 8.4

8.4 năm không phải là một con số tốt để tiếp thị cho Ấn Độ. Nhiều người sẽ nói rằng quá lâu để chờ đợi thường trú có điều kiện và tạo ra quá nhiều rủi ro từ thay đổi vật chất và tái sử dụng vốn trong thời gian chờ đợi. Và thời gian chờ sẽ còn dài hơn khi nhiều người đã đầu tư và bổ sung thêm vào hồ sơ tồn đọng.

Chúng ta cần một kết quả ít hơn 8 năm, điều đó có nghĩa là tử số (5,851 + hồ sơ tồn đọng của người nộp đơn) cần phải nhỏ hơn, hoặc mẫu số (khoảng 700 visa mỗi năm) cần phải lớn hơn. Một số nhà tiếp thị có kiến ​​thức về thị trường sẽ cố tình làm cho tử số nhỏ hơn bằng cách khẳng định rằng Bộ Ngoại giao / USCIS có dữ liệu không đáng tin cậy khi đánh giá quá cao số lượng người có hồ sơ tồn đọng. Những nhà tiếp thị này ước tính rằng tồn đọng thực sự nhỏ hơn ít nhất 50% và thời gian chờ đợi do đó ngắn hơn ít nhất 50%, so với ước tính của Charles Oppenheim. Tử số sẽ trở nên nhỏ hơn nếu nhiều nhà đầu tư trong quá khứ từ bỏ hoặc không đủ tư cách trong thời gian chờ đợi. Trong khi đó, những người vận động ở Washington hy vọng, sẽ cố gắng hết sức để làm cho mẫu số lớn hơn bằng cách ủng hộ số lượng visa cấp nhiều hơn. Miễn là đất nước Mỹ vẫn muốn có nhiều đầu tư, Mỹ cần có đủ visa để cấp phù hợp với khoản đầu tư đó.

Tiến trình đầu tư EB-5 mỸ

Tiến trình đầu tư EB-5 Mỹ

Cuối cùng, chúng tôi sử dụng hình ảnh để giúp hình dung dễ hơn về tiến trình đầu tư EB-5 như đính kèm. Bạn có thể tham khảo thêm trang thời gian xử lý EB-5 và bảng Ước tính Thời gian EB-5 cho bất kỳ ai muốn ước tính thời gian xử lý và giải thích cụ thể về ngày ưu tiên của nhà đầu tư. Và đối với những người lo lắng về Trung Quốc hơn Ấn Độ, IIUSA hứa sẽ sớm có một bài đăng mới, đưa ra phân tích sâu hơn về tính toán chờ đợi Trung Quốc của Oppenheim từ tháng 5 năm 2019.

Nguồn: EB-5, Lucid

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư, ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu cần được tư vấn 1:1, mời Quý nhà đầu tư đăng ký vào form bên dưới hoặc liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ