TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5

Được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) quản lý, EB-5 còn gọi là Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư, cho phép công dân nước ngoài đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu đầu tư vốn và tạo việc làm. Đổi lại, nhà đầu tư sở hữu thẻ xanh, tư cách thường trú nhân và trở thành những người đóng góp đáng tự hào của Cộng đồng Hoa Kỳ.

Chương trình đầu tư EB-5 là gì?

Đầu tư EB-5 (Employment Base Fifth) là chương trình của chính phủ Mỹ, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài nhằm kích thích kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Nhà đầu tư sẽ được hoàn vốn sau 5-6 năm, đồng thời được hưởng lãi suất hàng năm, thường dao động từ 0,2% – 1% tùy vào dự án lựa chọn.

Chương trình EB-5 trực tiếp (Direct EB-5): Quốc hội Mỹ đã tạo ra Chương trình EB-5 vào năm 1990 để mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện. Đây là chương trình EB-5 trực tiếp, chính thống và không cần gia hạn.

Chương trình EB-5 trung tâm vùng: Vào năm 1992, Quốc hội Mỹ đã nâng cao tác động kinh tế của chương trình EB-5 bằng cách cho phép chỉ định các Trung tâm Vùng (RC – Regional Center). RC tổng hợp vốn EB-5 từ nhiều nhà đầu tư nước ngoài để góp vốn vào các dự án phát triển kinh tế đã được USCIS phê duyệt trong một phạm vi Khu vực địa lý xác định. Biện pháp này đã thành công lớn. Đến thời điểm hiện tại, 95% tổng số vốn EB-5 được huy động và đầu tư bởi các Trung tâm vùng.

Suốt từ năm 1992 đến nay, chương trình trung tâm vùng hoạt động theo từng khoảng thời gian tương ứng với các chặng đường hoạch định chính sách kinh tế của nước Mỹ. Từ 15/3/2022, chương trình trung tâm vùng có thời hạn hiệu lực đến 30/9/2027, sau đó sẽ cần gia hạn mới để tiếp tục hoạt động.

Yêu cầu chung của chương trình EB-5

 • Theo Chương trình, mỗi nhà đầu tư được yêu cầu chứng minh rằng:
 • Đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào dự án thuộc khu vực việc làm mục tiêu TEA (vùng thất nghiệp cao/nông thôn) hoặc 1.050.000 USD các vùng khác.
 • Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thương mại mới (NCE) tại Mỹ và sử dụng nguồn vốn
 • đã chuyển tiền để hoạt động.
 • Tạo ra ít nhất 10 việc làm mới dành cho công dân/thường trú nhân Mỹ.
 • Nguồn vốn cần được chứng minh, làm rõ rằng nhà đầu tư sở hữu một cách hợp pháp.
 • Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua chương trình EB-5 của Mỹ phải là “đầu tư rủi ro” giống như cách mà các khoản đầu tư vào cổ phiếu hoặc quỹ cổ phần mang rủi ro cố hữu. Không có lợi tức tài chính đảm bảo.

Điều kiện tham gia chương trình đầu tư EB-5

 • Tất cả công dân Việt Nam và các nước trên 18 tuổi có nhu cầu định cư và chứng minh số tiền đầu tư 800.000 USD (vùng TEA) và 1.050.000 USD (vùng non-TEA) là tiền tích luỹ có nguồn gốc hợp pháp.

Quyền lợi của nhà đầu tư EB-5

 • Không yêu cầu khả năng tiếng Anh, kinh nghiệm kinh doanh, trình độ học vấn.
 • Không yêu cầu tiến hành kinh doanh: Nhà đầu tư không cần tự mình trực tiếp điều hành kinh doanh để duy trì quyền thường trú nhân.
 • Tự do cư trú bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ: Nhà đầu tư & gia đình có thể tự do sống và/hoặc hoạt động kinh doanh ở bất cứ nơi nào trên đất nước Mỹ.
 • Học miễn phí tại hệ thống trường công lập: trẻ em được học miễn phí tại hệ thống trường công miễn phí cho đến bậc trung học.
 • Ra vào nước Mỹ không cần Visa: nhà đầu tư không cần phải xin visa khi ra vào nước Mỹ kể từ khi nhận được Thẻ xanh có điều kiện.
 • Bảo lãnh gia đình: nhà đầu tư có thể bảo lãnh gia đình cùng đến nước Mỹ chung trong bộ hồ sơ EB-5, bao gồm vợ/chồng hợp pháp và con dưới 21 tuổi chưa kết hôn.
 • Duy trì 2 quốc tịch: luật quốc tịch Việt Nam và Mỹ đều cho phép, bạn có thể đi về giữa hai nước bất cứ lúc nào.
 • Nâng cao lợi thế kinh doanh: cơ hội kinh doanh sẽ rộng mở và được nâng tầm quốc tế khi bạn đã tiếp cận được với thị trường lớn nhất thế giới.

Các bước cơ bản đầu tư EB-5

Có bốn bước chung mà nhà đầu tư phải hoàn thành để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua chương trình thị thực EB-5. Sau khi hoàn thành các bước này, nhà đầu tư EB-5, vợ / chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sẽ trở thành thường trú nhân Mỹ. Họ cũng sẽ có tùy chọn đăng ký trở thành công dân Hoa Kỳ sau 5 năm kể từ khi có được thường trú nhân.

Bước 1: Xác định Dự án EB-5

Đương đơn EB-5 trước tiên phải tìm một dự án kinh doanh phù hợp để đầu tư. Các dự án EB-5 thường có dạng doanh nghiệp thương mại mới, đầu tư vào doanh nghiệp đang khó khăn (đầu tư EB-5 trực tiếp) hoặc dự án trung tâm vùng.

Người nộp đơn cũng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vốn và chứng minh nguồn tiền để tiếp tục với quy trình EB-5.

Bước 2: Đầu tư vốn và nộp đơn I-526

Sau khi chọn một dự án để đầu tư, người nộp đơn phải thực hiện số vốn đầu tư cần thiết vào dự án. Khoản đầu tư phải 800.000 USD nếu dự án nằm trong TEA, 1.050.000 USD nếu thuộc vùng ngoài TEA.

Các khoản đầu tư này thường được thực hiện vào một tài khoản ký quỹ. Sau đó, luật sư nhập cư cung cấp bằng chứng về khoản đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 cho USCIS.

USCIS thường thông báo kết quả nộp đơn I-526 của nhà đầu tư được chấp nhận hay chưa sau 24 đến 52 tháng. Hầu hết các trung tâm vùng sẽ hoàn lại tiền đầu tư nếu đơn I-526 của bị từ chối.

Bước 3: Thường trú nhân có điều kiện trong hai năm

Bước thứ ba của quy trình nộp đơn EB-5 là đương đơn trở thành thường trú nhân, sở hữu thẻ xanh có thời hạn hai năm. Nhà đầu tư có thể tự do ra vào nước Mỹ để thực hiện dự án do họ góp vốn. Các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân sau khi đơn I-526 được USCIS chấp thuận. Có thể nhận thẻ xanh bằng 2 cách:

 • Nếu nhà đầu tư EB-5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, có thể nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân có điều kiện.
 • Nếu nhà đầu tư đang ở bên ngoài nước Mỹ thì nộp đơn xin thị thực nhập cư bằng cách gửi mẫu đơn DS-260 cho lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia của mình.

Nộp đơn đồng thời: Theo luật EB-5 mới, áp dụng từ 15/3/2022, nhà đầu tư được quyền nộp đơn I-526 cùng lúc với i-485 (concurrent filing) nếu thoả 2 điều kiện sau:

 • Đang có mặt hợp pháp tại Mỹ bằng các loại visa làm việc, học tập như: F-1, H-1B, E-2, L-1.
 • Visa EB-5 đang có sẵn cho quốc gia của nhà đầu tư tại thời điểm nộp đơn.

Sau khi nộp đơn I-485 thành công, nhà đầu tư được ở lại Mỹ hợp pháp với trạng thái visa chờ duyệt. Nhà đầu tư được nộp đơn xin giấy phép lao động EAD I-765 để đi làm việc và giấy phép ra vào nước Mỹ Travel Document I-131.

Trong thời gian cư trú có điều kiện hai năm, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về hiện diện thực tế và không thể ở bên ngoài Hoa Kỳ hơn một năm mà không xin phép tái nhập cảnh (re-entry permit)

Bước 4: Thường trú nhân vĩnh viễn và nộp đơn I-829

Bước cuối cùng trong quy trình thị thực EB-5 là người nộp đơn trở thành thường trú nhân vĩnh viễn bằng cách loại bỏ tình trạng có điều kiện hai năm của họ.

Đơn I-829 được nộp cho USCIS trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn thẻ xanh 2 năm. Đơn này chứng minh rằng, nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình thị thực EB-5. USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn từ 22 đến 45 tháng sau khi nộp đơn I-829 thành công.

Sau đó, nhà đầu tư, vợ / chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và có tùy chọn đăng ký trở thành công dân Hoa Kỳ sau khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày họ nhận được quyền cư trú có điều kiện ban đầu.

So sánh EB-5 trực tiếp và gián tiếp

Một số vấn đề EB-5 cần biết

Đội ngũ CNW với kinh nghiệm:

 • Trên 15 năm phân tích tài chính các quỹ đầu tư quốc tế.
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hệ thống Doanh nghiệp, Thương hiệu, Thương Mại và đầu tư quốc tế.
 • 10 năm hợp tác làm việc trực tiếp với các đối tác quốc tế Tập đoàn Bất động sản, Nhà phát triển Dự án và các hãng Luật uy tín hàng đầu Mỹ, Úc, Canada và khối Châu Âu, đặc biệt kinh nghiệm và thành công với các dự án đầu tư EB-5
 • Đội ngũ chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu phân tích, thẩm định Dự án đầu tư EB-5.
 • Kinh nghiệm thẩm định, xử lý hồ sơ với tỷ lệ thành công 100%.
 • Hệ thống liên kết thương mại với hơn 20 cộng đồng doanh nhân Châu Á trên khắp nước Mỹ.

Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư EB-5:

CNW chịu trách nhiệm thẩm định, trực tiếp khảo sát nhằm lựa chọn một dự án mang tính an toàn, hạn chế tối thiểu rủi ro nhất cho nhà đầu tư, dựa trên các tiêu chí

 • Kinh nghiệm, chuyên môn của đơn vị phát triển dự án.
 • Cấu trúc vốn an toàn, chi phí dòng tiền dự án minh bạch, rõ ràng.
 • Thực tế, tiến độ triển khai dự án qua từng giai đoạn.
 • Số lượng việc làm tạo ra, và phân bổ cụ thể cho từng nhà đầu tư.
 • Kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án.
 • Chiến lược hoàn vốn cho nhà đầu tư EB-5.

Xem thêm các chương trình định cư Mỹ phổ biến

Để được tư vấn miễn phí 1-1, quí vị vui lòng đăng kí thông tin như bên dưới:

>> Liên hệ C.N.W để được tư vấn trực tiếp và miễn phí về dự án đầu tư

C.N.W- Công ty Tư vấn Kết nối Thế giới Mới
Văn Phòng: Tòa nhà Empire Building, 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Hotline: ‎0908 835 533
Email: info@connectnewworld.com
Website: www.connectnewworld.com

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu thông qua đầu tư định cư nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm đến thông tin đầu tư EB-5: