Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021 của USCIS

USCIS đã công bố số liệu thống kê hàng quý đối với quý 4 (Q4) năm tài chính (FY) 2021, bao gồm dữ liệu mới nhất từ ​​ngày 1/7 đến ngày 30/9 cho đơn I-526, đơn I-829, đơn I- 924 và đơn I-924A.

Trong khuôn khổ bài viết này, CNW gửi đến Quý nhà đầu tư báo cáo của đơn I-526 theo thông tin được đăng tải trên IIUSA.

Dữ liệu mới nhất là giúp xem xét xu hướng thống kê Đơn I-526 cho toàn bộ năm tài chính 2021. Đây là năm có nhiều sự thay đổi quan trọng của chương trình EB-5, bao gồm việc áp dụng các quy định EB-5 mới và sự mất hiệu lực của chương trình trung tâm vùng.

IIUSA đã tạo một báo cáo dữ liệu toàn diện chỉ dành cho các thành viên của hiệp hội để thông báo cho các bên liên quan về các xu hướng mới nhất đối với Mẫu I-526 như: nhu cầu đối với EB-5, việc xử lý hồ sơ, tỷ lệ chấp thuận trung bình, mức tồn đọng hồ sơ tại USCIS.

Số đơn I-526 nộp mới

  • Tổng cộng 814 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I ‐ 526 trong năm tài chính (FY) 2021 (ngày 1/10/2020 – 30/9/2021), giảm 81% so với FY2020. Đặc biệt, USCIS đã nhận được 456 đơn I-526 trong Quý 4 (từ ngày 1/7 – ngày 30/9) trong thời gian Chương trình Trung tâm vùng hết hiệu lực.

Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021

Tình hình xử lý hồ sơ của USCIS

  • USCIS chỉ xử lý 3.048 trường hợp I-526 trong năm tài chính 2021, giảm 11% so với FY2020. Khối lượng công việc hoàn thành đối với đơn I-526 trong năm FY2021 ở mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Tỷ lệ Phê duyệt Đơn I-526

  • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-526 đã giảm đáng kể trong Quý 4, xuống còn 16% trong quý cuối cùng của năm FY2021. Điều đó có nghĩa là, IPO đã từ chối 84% trong số các trường hợp I-526 mà cơ quan này xét xử trong Q4 FY2021.
  • Không rõ có phải tỷ lệ chấp thuận I-526 thấp trong lịch sử trong Quý 4 là do USCIS đang từ chối các trường hợp I-526 mới liên quan đến một trung tâm vùng đã được phê duyệt và được nộp trong thời gian Chương trình Trung tâm vùng hết hiệu lực hay không. Dữ liệu chỉ thể hiện con số từ chối mà không có lời giải thích.

Tồn đọng hồ sơ I-526

Vào cuối năm tài chính 2021 (ngày 30/9 năm 2021), hơn 13.000 trường hợp đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS.

Tóm tắt nhu cầu về EB-5

Dựa trên số liệu do USCIS cung cấp, vào năm 2021, IIUSA đã ra mắt công cụ trực tuyến tương tác I-526 tại đường link: https://iiusa.org/i526data/

Với công cụ trực tuyến này, người dùng có thể xem qua các xu hướng lịch sử của chương trình EB-5, nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế và số liệu cập nhật thống kê mới nhất về đơn I-526, bao gồm:

  • Số lượng đơn I-526 đã nộp;
  • Năng suất của USCIS trong việc xử lý các trường hợp I-526;
  • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526; và
  • Tin tức và phân tích mới nhất về xu hướng xét đơn của USCIS;

Một số thống kê mới nhất (cập nhật 4/1/2022) từ công cụ này.

Xu hướng đơn I-526

Xu hướng nộp đơn I-526 qua các năm.

Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021

Số lượng đơn I-526 được xử lý qua các năm.

Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021

Tỷ lệ phê duyệt đơn I-526

Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021

Số lượng đơn I-526 tồn đọng tại USCIS.

Báo cáo đơn I-526 quý 4/ FY2021

Đóng góp của chương trình EB-5 cho nền kinh tế Mỹ qua các năm.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 trực tiếp khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ