Báo cáo đơn I-526 và I-829 Quý 3 năm FY 2021 của USCIS

USCIS đã công bố số liệu thống kê quý thứ ba (Q3) năm tài chính (FY) 2021, bao gồm dữ liệu mới nhất từ ​​ngày 01/4 – 30/6 cho đơn I-526, I-829. Dựa trên số liệu của USCIS, cơ quan đầu tư Hoa Kỳ IIUSA đã tạo một báo cáo dữ liệu mới để thông báo cho các bên liên quan về nhu cầu mới nhất đối với EB-5, xu hướng xử lý hồ sơ I-526, tỷ lệ phê duyệt trung bình và tồn đọng hồ sơ I-526 hiện tại.

Các số liệu thống kê rất quan trọng để đánh giá nhu cầu đối với EB-5 và đánh giá tình trạng tồn đọng đơn I-526 khi Chương trình Trung tâm vùng đang tạm ngưng để chờ lệnh gia hạn mới. CNW mời Quý nhà đầu tư xem thông tin bên dưới.

Báo cáo đơn I-526 Q3 FY2021

Đơn I-526 mới nộp

 • Với 169 đơn I-526 nộp trong Q3 FY2021, tổng cộng có 358 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 trong ba quý đầu tiên của FY 2021 (Tính từ 1/10/2020 – 30/6/2021). So với cùng kỳ năm 2020, số đơn mới nộp tổng cộng cho cả 3 quý đã giảm 92%.
 • Tuy nhiên, con số này có thể được báo cáo không đầy đủ vì theo Văn phòng Chiến lược và Chính sách của USCIS, cơ quan này đã nhận được 445 đơn I-526 chỉ trong tháng 6/2021.

Tình hình xử lý đơn I-526

 • 727 trường hợp đơn I-526 đã được xử lý trong Q3 FY2021, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.
 • Năng suất xử lý các trường hợp I-526 của USCIS tiếp tục giảm trong FY 2021.

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

 • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-526 đã giảm từ 85% của quý 2 xuống 81% trong quý 3 năm 2021 (tỉ lệ giảm: 4%).
 • Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận I-526 trung bình trong 24 tháng là 78% trong khi tỷ lệ trung bình trong 36 tháng là 81%.

Tồn đọng đơn I-526

Tổng cộng 12.798 trường hợp đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS khi Chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hạn vào ngày 01/7/2021.

USCIS đã nêu trong hướng dẫn mới nhất là cơ quan này sẽ không xử lý bất kỳ trường hợp I-526 liên kết với trung tâm vùng nào trong thời gian Chương trình hết hiệu lực. Nghĩa là, phần lớn trong số 12.798 đơn I-526 này sẽ không được xử lý cho đến khi Quốc hội ủy quyền lại Chương trình Trung tâm vùng.

Báo cáo đơn I-829 Q3 FY2021

 

Đơn I-829 mới nộp

1.249 đơn I-829 đã được nộp trong Q3 FY2021, mức cao nhất trong lịch sử của Chương trình EB-5.

 • Trong ba quý đầu tiên của FY 2021, 507 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829, tăng 6% so với năm ngoái.

Tình hình xử lý đơn I-829

 • Trong quý 3 năm tài chính 2021, USCIS đã xử lý 448 đơn I-829, giảm 26% so với quý trước và giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
 • Trung bình, USCIS đã hoàn thành xử lý 193 đơn I-829 mỗi tháng trong năm FY2021.

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829

 • Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-829 là 90% trong quý 3 năm tài chính 2021, giảm 4% so với quý trước nhưng vẫn ở mức tương đối cao.

Tồn đọng đơn I-829

 • Khi Chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hạn vào ngày 01/7/2021, tổng số 11,160 trường hợp I-829 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS. Số lượng đơn I-829 tồn đọng tăng 8% so với quý trước.

Nguồn dữ liệu: USCIS, IIUSA

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: