Báo cáo dữ liệu IIUSA – Cập nhật đơn I-829 Q4 2018

Đơn I-829 là gì?

Đơn I-829 là bước cuối cùng trong quá trình xin visa nhập cư EB-5 cho nhà đầu tư để trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đơn I-829 bao gồm bằng chứng về nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu cho chương trình EB-5 của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Ngay sau khi I-829 được duyệt, các hạn chế về cư trú có điều kiện’s của nhà đầu tư sẽ được xóa bỏ để nhà đầu tư, vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể định cư tại Hoa Kỳ.

Nhà đầu tư EB-5 phải nộp đơn I-829 cho USCIS trong vòng 90 ngày cuối trong giai đoạn hai năm thường trú có điều kiện. Tình trạng cư trú có điều kiện của đương đơn sẽ được gia hạn trong quá trình xử lý đơn I-829. Đơn xin I-829 cần được nộp trong vòng từ 21 đến 24 tháng của giai đoạn cư trú hai năm có điều kiện của’s nhà đầu tư nếu không họ sẽ không được cấp thẻ xanh thường trú.

Vài điểm nổi bật về đơn I-829 năm 2018

Đầu tháng 3/2019, USCIS đã công bố dữ liệu vào quý 4 năm 2018 (tháng 9-12/2018) về xu hướng phê duyệt đơn I-526 và I-829. Mời các bạn xem báo cáo phân tích đơn I-526 tại đây. Sau đây là báo cáo phân tích tình hình phê duyệt đơn I-829 trong năm 2018.467 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829 vào quý 4/2018, giảm hơn 50% so với quý trước. Tuy nhiên, số lượng đơn I-829 được nộp trong năm 2018 là mức cao nhất trong lịch sử Chương trình EB-5. Tổng số 3.283 nhà đầu tư đã nộp đơn I-829 trong năm 2018 với mức tăng 25% so với năm trước.

Số lượng đơn I-829 nộp so với được duyệt theo quý 4/2018

USCIS quyết định gần 750 đơn I-829, nhiều hơn 57% so với quý trước

Trong năm 2018, hơn 2.700 đơn I-829 đã được USCIS chấp thuận. Nói cách khác, hơn 2.700 nhà đầu tư đủ điều kiện trong năm cuối cùng của năm nhờ đáp ứng yêu cầu tạo ra đủ số lượng việc làm, và nhận được thẻ thường trú nhân vĩnh viễn tại Mỹ.

Tỷ lệ đơn I-829 trung bình chờ xét duyệt so với mức trung bình lịch sử

Số lượng đơn I-829 bị từ chối là 20 đơn, chiếm tỷ lệ tương đối thấp trong quý 4 năm 2018 và 104 đơn I-829 đã bị từ chối trong cả năm 2018.

Nguồn: IIUSA