Các yếu tố giúp kế hoạch kinh doanh thành công

ThS. Trần Anh Tuấn – Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn The Pathfinder

Để thu hút sự hứng thú từ nhà đầu tư, một đề án kinh doanh cần phải thể hiện những yếu tố hoàn hảo. Kế hoạch kinh doanh (KHKD) tốt đòi hỏi sự hoạch định và kiên trì theo đuổi thực hiện. Đây là một quá trình chứ không chỉ đơn thuần là một kế hoạch. Các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi hoạch định một KHKD tốt bao gồm:

1. Tính thực tiễn

Ý tưởng kinh doanh thực tế bắt nguồn từ thị trường, vì vậy kế hoạch cần cung cấp thông tin đầy đủ về dung lượng thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các xu hướng phát triển thị trường…

Một KHKD tốt thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường hiệu quả. Hiểu rõ thị trường giúp định vị khác biệt, xây dựng các mục tiêu khả thi, phù hợp với năng lực, chủ động đón bắt và khai thác tốt cơ hội thị trường.

2. Tính cụ thể

Kế hoạch tốt cần thể hiện các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đo lường được chứ không nên chung chung hay mơ hồ. Để đảm bảo kiểm soát và thực hiện các mục tiêu, KHKD cần phân chia thành các mục tiêu và chỉ tiêu nhỏ hơn cho từng thời đoạn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân, kèm theo kế hoạch hành động, nguồn lực phân bổ phù hợp về tài chính, nhân sự, thời gian cũng như tài sản.

3. Tính khả thi

Năng lực triển khai thể hiện qua khả năng hình dung trước các vấn đề tương lai và khả năng thực thi kế hoạch. Bên cạnh đó là tận dụng cơ hội hay xu hướng thị trường, cách thức quản lý nguồn lực tiếp thị, bán hàng, phát triển doanh nghiệp lâu dài, cách thức mang đến lợi ích cho khách hàng và cổ đông…

4. Khả năng tiếp thị

KHKD tốt có khả năng truyền thông và thu hút thể hiện qua cách thức trình bày tài liệu, kỹ thuật trình bày trực tiếp và nội dung bên trong. Phần tổng kết kế hoạch được tóm lược trong 2-3 trang đầu nhằm tăng thu hút với nội dung súc tích thể hiện mục tiêu, mô tả thị trường và khách hàng mục tiêu; định vị sản phẩm và ưu thế khác biệt, đội ngũ lãnh đạo.

Bạn cần chăm sóc kỹ cách thức trình bày tài liệu và rèn luyện kỹ năng trình bày trước hội đồng để tăng thu hút, thuyết phục người nghe. Lưu ý bạn có không quá 5 phút để thuyết phục nhà đầu tư.

5. Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo là yếu tố hàng đầu khi đánh giá KHKD do đó bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ về kiến thức, năng lực, kinh nghiệm & kỹ năng đặc biệt của từng thành viên nhằm thể hiện khả năng thực thi kế hoạch thành công.

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn