Cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 năm 2022 – Bước 5: Yêu cầu và xử lý đơn I-526

BƯỚC 5: Yêu cầu và xử lý đơn I-526

(bởi Jennifer Hermansky)

Yêu cầu đơn I-526

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm quyền thường trú hợp pháp thông qua chương trình EB-5, bước đầu tiên của quy trình là nộp đơn I-526, đơn nhập cư cho người nước ngoài, cùng với bằng chứng kèm theo hỗ trợ các yêu cầu của chương trình với USCIS. USCIS đánh giá và xét duyệt đơn I-526 bằng cách xem xét các tiêu chí sau:

Đơn I526, đầu tư EB-5

Doanh nghiệp thương mại mới được thành lập

Nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp mới. Theo luật, điều này có nghĩa là một doanh nghiệp được thành lập ở Hoa Kỳ, bao gồm bất kỳ hoạt động có lợi nhuận nào được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp. Có 2 loại đầu tư EB-5, loại thứ 1 là  đầu tư “trực tiếp, trong đó nhà đầu tư thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh của riêng họ và thuê ít nhất 10 nhân viên toàn thời gian. Loại thứ 2 là đầu tư thông qua “trung tâm vùng”, nơi nhà đầu tư đầu tư vào một quỹ với các nhà đầu tư EB-5 khác. Sau đó quỹ này sẽ thực hiện các khoản vay hoặc đầu tư cổ phần vào một dự án tạo việc làm thay mặt cho nhà đầu tư.

Trường hợp đầu tư thông qua Trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới là quỹ mà người nước ngoài đầu tư. Nó giống như một khoản đầu tư vào quỹ tương hỗ, ngoại trừ danh mục đầu tư không đa dạng và tất cả các quỹ thường được cho vay hoặc đầu tư vào một dự án nhằm mục đích tạo việc làm. Thông thường, quỹ có hình thức là Hợp danh hữu hạn hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn, cho vay hoặc đầu tư nguồn vốn EB-5 vào một pháp nhân khác (gọi là “pháp nhân tạo việc làm” hoặc “JCE”). Trái lại, trong trường hợp đầu tư trực tiếp, không qua Trung tâm vùng, nhà đầu tư sẽ góp vốn vào doanh nghiệp thương mại mới. Đây chính là doanh nghiệp tạo ra việc làm cho người lao động Hoa Kỳ.

Đầu tư EB-5 với số vốn cần thiết

Đơn EB-5 phải được hỗ trợ bởi bằng chứng rằng người nộp đơn đã đầu tư số vốn tối thiểu cần thiết. Có một số yêu cầu bao gồm: (1) số tiền đầu tư; và (2) cái gì hình thành nên nguồn vốn

Phải đầu tư bao nhiêu tiền?

Vào ngày 21/11/ 2019, USCIS đã ban hành các quy định mới nhằm tăng số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết để đủ điều kiện nhận thẻ xanh EB-5. Trong đó, nếu dự án tạo việc làm nằm trong “khu vực việc làm mục tiêu TEA” thì số tiền đầu tư tối thiểu là $US900,000. Đến tháng 5 năm 2022, số tiền đầu tư thay đổi thành $US800.000 vào TEA và $US1.050.000 đối với NON-TEA.

Khu vực việc làm mục tiêu” (TEA):

(1) khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao chiếm ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc; hoặc

(2) khu vực nông thôn. Đối với các đơn I-526 được nộp vào hoặc sau ngày 21/11/2019 (về sau, không có đơn kiến nghị nào sẽ được hưởng lợi từ các quy tắc cũ), người nộp đơn EB-5 phải chứng minh:

 • TEA nông thôn – Dữ liệu thất nghiệp cho Khu vực thống kê đô thị có liên quan (MSA), quận cụ thể trong MSA, quận có thành phố hoặc thị trấn có dân số 20.000 người trở lên hoặc thành phố hoặc thị trấn có dân số 20.000 người trở lên nằm ngoài MSA; hoặc
 • Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (phổ biến nhất) – Một nhóm các khu vực theo điều tra dân số có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc. Khu vực này phải bao gồm đường điều tra dân số hoặc (các) đường điều tra dân số liền kề mà doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu hoạt động kinh doanh và cũng có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các vùng điều tra dân số trực tiếp liền kề với (các) đường điều tra dân số đó. Tỷ lệ thất nghiệp bình quân gia quyền của nhóm điều tra dân số, dựa trên thước đo việc làm của lực lượng lao động cho mỗi vùng điều tra dân số, ít nhất là 150 phần trăm tỷ lệ thất nghiệp trung bình của cả nước.

Các quy định cuối cùng mới, được áp dụng cho tất cả các đơn I-526 được nộp cho USCIS vào hoặc sau ngày 21/11/2019, đã thay đổi một số khía cạnh của TEA:

(1) thay đổi định nghĩa về những khu vực đủ điều kiện là “nông thôn”;

(2) thay đổi số lượng các vùng điều tra dân số có thể được bao gồm trong một khu vực thất nghiệp cao TEA vì chỉ có thể bao gồm đường điều tra dân số của dự án và các $USvùng lân cận trực tiếp; và

(3) các bang không còn có thể chỉ định các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Thay vào đó, USCIS hiện đưa ra tất cả các quyết định về TEA như một phần của chỉ định đơn I-526.

Nếu doanh nghiệp thương mại mới (trong bối cảnh trực tiếp) hoặc dự án (trong bối cảnh trung tâm khu vực) nằm ngoài khu vực việc làm được nhắm mục tiêu, thì số tiền đầu tư tối thiểu là $US1,050,000.

Vốn EB-5 là gì? Có phải chỉ là tiền mặt không?

Theo USCIS, “vốn” EB-5 bao gồm tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, các khoản tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư định cư, miễn là nhà đầu tư định cư phải chịu trách nhiệm cá nhân và chủ yếu, và các tài sản đó của một doanh nghiệp thương mại mới mà hồ sơ dựa trên tài sản đó không được sử dụng để bảo đảm cho bất kỳ khoản nợ nào. [5] Tất cả vốn phải được định giá theo giá trị thị trường bằng USD.

Đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5, họ đầu tư tiền mặt vào doanh nghiệp thương mại mới. Trong trường hợp nộp đơn đầu tư thông qua Trung tâm vùng, các nhà đầu tư EB-5 chuyển tiền mặt – xuất phát từ một nguồn hợp pháp – vào tài khoản của doanh nghiệp thương mại mới (và thường là tài khoản ký quỹ được giữ cho đến khi đơn I-526 được nộp cho USCIS). Tuy nhiên, trong trường hợp đầu tư trực tiếp, có thể đầu tư bằng các loại vốn khác. Chẳng hạn như bất động sản hoặc thiết bị được chuyển nhượng sang tên của doanh nghiệp thương mại mới. Trong ví dụ này, nhà đầu tư có trách nhiệm thể hiện giá trị thị trường của tài sản góp vào doanh nghiệp thương mại mới. Những khoản chuyển nhượng đó có thể được xem là vốn. Ví dụ: $US1.000.000 bất động sản được chuyển cho doanh nghiệp thương mại mới cộng với $US800.000 tiền mặt kết hợp lại có thể tạo thành một khoản đầu tư $US1.800.000.

Trong một ví dụ phổ biến khác, các nhà đầu tư thường không muốn sử dụng tất cả tiền mặt để đầu tư EB-5. Đôi khi, nhà đầu tư muốn kiếm tiền từ giá trị bất động sản ở nước ngoài bằng cách vay tiền và sử dụng số tiền vay được để đầu tư EB-5. Điều này là được phép, miễn là nó được thực hiện hợp pháp. Nhà đầu tư có thể vay và sử dụng số tiền thu được để đầu tư EB-5, nhưng nhà đầu tư nhập cư phải chứng minh:

 • Trách nhiệm cá nhân đối với khoản nợ;
 • Khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản mà nhà đầu tư nhập cư sở hữu; và
 • Tài sản của doanh nghiệp thương mại mới không được sử dụng để bảo đảm cho bất kỳ khoản nợ nào

Nói chung, điều này có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư là:

(1) có thể vay vốn để đầu tư EB-5 và sau đó chuyển số tiền thu được từ khoản vay;

(2) khoản vay phải là khoản vay được bảo đảm hoàn toàn bằng tài sản của nhà đầu tư, do đó phải có một thế chấp được đăng ký rõ ràng là kết quả của khoản vay, ngay cả khi khoản vay được đưa ra nước ngoài;

(3) chủ đầu tư phải thể hiện giá trị của bất động sản thông qua thẩm định để cho thấy giá trị của bất động sản đó lớn hơn giá trị khoản vay. Nhà đầu tư phải chứng minh rằng tài sản thế chấp của chính mình đảm bảo cho khoản nợ; tài sản được sở hữu chung với vợ/chồng được chấp nhận. Nếu tài sản được sở hữu chung với một bên khác với số cổ phần bằng nhau, chẳng hạn như nhà đầu tư và công ty mẹ, thì giá trị phần tài sản của công ty mẹ không thể được sử dụng để đảm bảo khoản vay (chỉ có thể sử dụng phần của nhà đầu tư) theo quy định hiện tại Chính sách của USCIS. Mặc dù có một vụ kiện về chính sách cho vay “có bảo đảm” này, chính sách này vẫn xuất hiện trong sổ tay chính sách của USCIS và do đó, có khả năng USCIS vẫn sẽ áp dụng tiêu chuẩn này cho các trường hợp mới. Về cơ bản, tiền vay có thể được sử dụng để đầu tư, nhưng khoản vay phải được bảo đảm hoàn toàn bằng tài sản của chính nhà đầu tư (không phải tài sản đứng tên bên thứ ba) và người nộp đơn có trách nhiệm chứng minh giá trị thị trường hợp lý của tài sản đảm bảo khoản vay.

Đầu tư “Rủi ro” là gì?

USCIS kỳ vọng các khoản tiền của nhà đầu tư sẽ được cam kết không thể thu hồi cho doanh nghiệp. Các khoản tiền này phải ở mức rủi ro https://www.eb5investors.com/magazine/article/What-is-an-EB-5-Investment-at-Risk” và được sử dụng bởi doanh nghiệp thương mại mới để tạo việc làm. Vậy, yêu cầu đầu tư “có rủi ro” là gì?

Quy chế và quy định EB-5 yêu cầu nhà đầu tư thực hiện khoản đầu tư “có rủi ro”. Nói chung, luật yêu cầu nhà đầu tư “duy trì yêu cầu đầu tư vốn và liên tục duy trì trong 2 năm thường trú có điều kiện.” Do đó, nhà đầu tư không thể được doanh nghiệp thương mại mới hoàn trả khoản đầu tư $US800.000 hoặc $US1.050.000 của mình trong suốt 2 năm thường trú có điều kiện.

Trong một quyết định quan trọng về trường hợp EB-5, Matter of Izummi , chính phủ đã giải thích kỹ hơn về yêu cầu “có rủi ro”, vạch ra các quy tắc sau, bao gồm:

 • Nếu doanh nghiệp thương mại mới là một công ty mẹ, thì phải cung cấp toàn bộ số vốn cần thiết cho (các) doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tạo ra việc làm
 • Các quỹ dự trữ không được giải ngân cho mục đích tạo việc làm không thể được coi là vốn bị rủi ro nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận trên vốn bị rủi ro

Các quy tắc Matter of Izummi này giải thích rằng trong mô hình đầu tư trung tâm vùng, toàn bộ số tiền đầu tư phải được giải ngân theo khoản vay hoặc thỏa thuận đầu tư từ doanh nghiệp thương mại mới cho dự án để sử dụng trong dự án EB-5 và quỹ dự trữ trong doanh nghiệp thương mại mới sẽ không được coi là “có rủi ro”. Phí hành chính đã trả không được coi là vốn.

Ngoài ra, USCIS gần đây đã ban hành hướng dẫn mới rằng khi khoản vay EB-5 đáo hạn và được hoàn trả cho doanh nghiệp thương mại mới, thì quỹ EB-5 phải được “tái đầu tư” vào một dự án mới để tiếp tục hoạt động thương mại trong ranh giới của trung tâm khu vực nếu nhà đầu tư chưa hết thời hạn 2 năm của thẻ xanh có điều kiện. Do đó, khi đến hạn của khoản đầu tư ban đầu và sau khi tất cả các công việc đã được tạo ra bởi dự án đầu tiên, doanh nghiệp thương mại mới có thể buộc phải đầu tư thêm vào các dự án mới. Nhà đầu tư EB-5 nên thảo luận với luật sư của họ về việc việc tái triển khai vốn đầu tư có thể ảnh hưởng đến tiến trình đầu tư của họ như thế nào.

Nguồn vốn EB-5 hợp pháp

Nguồn tiền hợp pháp” là một yêu cầu rất quan trọng đối với đơn I-526. Các khoản tiền được sử dụng cho khoản đầu tư EB-5 phải được tích lũy một cách hợp pháp, ở Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài. Nhà đầu tư phải trình bày nguồn đầy đủ của khoản đầu tư $US800.000 hoặc $US1.050.000 (thường được gọi là “nguồn vốn”) và sau đó chuyển các khoản tiền đó từ nhà đầu tư ở nước ngoài vào doanh nghiệp thương mại mới (thường được gọi là “đường dẫn của nguồn tiền”).

Yêu cầu về nguồn vốn

Các nguồn quỹ phổ biến là thu nhập từ lương, phân phối lợi nhuận từ các doanh nghiệp hoặc đầu tư, bán tài sản, thế chấp tài sản cá nhân thuộc sở hữu của nhà đầu tư hoặc quà tặng từ bên thứ ba. Nếu nhà đầu tư nhận một khoản tiền như quà tặng, thì người tặng quà phải xác định đầy đủ số tiền của họ mà cuối cùng đã trở thành khoản đầu tư. Các khoản tiền kiếm được hoặc có được ở Hoa Kỳ trong khi nhà đầu tư không có trạng thái cư trú không được coi là có được một cách hợp pháp.

USCIS thường yêu cầu nhà đầu tư phải ghi rõ nguồn hợp pháp của vốn đầu tư và bất kỳ khoản phí hành chính nào do dự án EB-5 ngoài khoản đầu tư $US800.000 hoặc $US1.050.000. Mặc dù phí hành chính không phải là vốn như được định nghĩa bởi 8 CFR §204.6 (e), USCIS thường yêu cầu tài liệu về nguồn hợp pháp của nó.

Nói chung, cần giải trình rất chi tiết về nguồn tiền. Luật sư và nhà đầu tư phải xây dựng một bản tường thuật toàn diện đi kèm với danh sách hồ sơ để giải thích cho USCIS chính xác cách thu được tiền một cách hợp pháp. Dưới đây là một số điểm quan trọng đối với các nguồn vốn phổ biến:

 • Các quy định yêu cầu bằng chứng về năm năm khai thuế theo điều 8 CFR §204.6. Cách tốt nhất là lấy bằng chứng về hồ sơ thuế thu nhập từ tát cả các khoản chịu thuế của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư không nộp thuế thu nhập, thì hãy lấy bằng chứng tại sao không cần nộp. Mặc dù quy định cho biết chỉ cung cấp bản khai thuế trong 5 năm, USCIS thường yêu cầu các bản khai thuế từ xa hơn nữa trong quá khứ, tùy thuộc vào nguồn tiền được trình bày.
 • Nếu nhà đầu tư bán một phần bất động sản hoặc một tài sản để đầu tư hoặc nhà đầu tư nhận được một khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thực của mình, thì nhà đầu tư phải ghi lại cách thức nhà đầu tư có được tài sản đó. Nhà đầu tư và luật sư sẽ phải liên hệ lại từ đâu nhà đầu tư đã kiếm được tiền để mua tài sản đó.
 • Nếu nguồn tiền của nhà đầu tư được tích lũy theo thời gian, thì cách tốt nhất là cung cấp bản sao kê ngân hàng ít nhất năm năm, cho thấy sự tích lũy tiền theo thời gian. Kết hợp điều này với tài liệu về cách nhà đầu tư tích lũy tài sản, như bảng lương, bằng chứng tiền thưởng, bằng chứng thu nhập cho thuê…
 • Nếu nguồn vốn của nhà đầu tư là từ doanh nghiệp của họ, cần lấy báo cáo tài chính của doanh nghiệp, báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nộp bản sao các tờ khai thuế và cho USCIS biết rằng nhà đầu tư sở hữu một doanh nghiệp đang hoạt động. USCIS thường hỏi nhà đầu tư đã đầu tư bao nhiêu tiền để thành lập doanh nghiệp lần đầu và bằng chứng về nguồn vốn được sử dụng để thành lập công ty, ngay cả khi công ty đó đã được thành lập trước đó một thời gian.
 • Nếu nhà đầu tư vay tiền mua nhà hoặc tài sản khác của mình để làm nguồn đầu tư, hãy đảm bảo khoản vay được thế chấp bằng tài sản cá nhân của nhà đầu tư như đã mô tả ở trên. Điều này thường xảy ra nhất khi nhà đầu tư thế chấp nơi cư trú của mình để đầu tư. Người nộp đơn cần xuất trình bằng chứng rằng khoản vay được thế chấp bằng quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với căn nhà. USCIS có hình thức từ chối các khoản cho vay không có bảo đảm vì cho rằng các khoản vay đó không tạo ra “và trách nhiệm cá nhân” đối với nhà đầu tư và do đó, khoản vay như vậy không được coi là vốn hợp pháp.
 • Nếu nhà đầu tư nhận được một món quà từ bạn bè hoặc thành viên gia đình cho khoản đầu tư EB-5, thì người nộp đơn phải ghi lại nguồn gốc của món quà với mức độ chi tiết tương tự như cách nhà đầu tư tích lũy vốn. Nếu quà tặng này thược đối tượng chịu thuế, hãy cung cấp bằng chứng về khoản thuế đã nộp.

Yêu cầu về đường dẫn nguồn vốn EB-5

Ngoài nguồn vốn, nhà đầu tư phải xác định rằng họ là “chủ sở hữu hợp pháp” của vốn đầu tư. Nói chung, điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải ghi lại “đường đi của nguồn vốn” bằng cách sử dụng bảng sao kê ngân hàng để xác định rằng khoản đầu tư được thực hiện bằng chính quỹ của nhà đầu tư nhập cư. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào đối với chủ sở hữu của các khoản tiền đã được chuyển để đầu tư, USCIS sẽ đưa ra yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỏi về chủ sở hữu hợp pháp của các khoản tiền.

Có một số điểm quan trọng:

 1. Nếu nhà đầu tư đang chuyển các khoản tiền có nguồn gốc hợp pháp của họ vào hoặc từ một tài khoản ngân hàng, nơi cũng có một bên thứ ba được liệt kê trên tài khoản, nói chung, bên kia phải xác nhận rằng tất cả các khoản tiền đang được sử dụng là từ nhà đầu tư;
 2. Nếu vốn đầu tư đến từ quà tặng, thì phải luôn có một bản khai nhận món quà để chứng tỏ rằng người đã tặng quà đã tự nguyện trao các khoản tiền cho nhà đầu tư để nhà đầu tư sử dụng, nếu không, USCIS có thể tuyên bố rằng các khoản tiền đó không phải là tài sản hợp pháp của nhà đầu tư.

Để theo dõi các khoản tiền đầu tư từ nhà đầu tư sang doanh nghiệp thương mại mới (hoặc tài khoản ký quỹ nếu có), nhà đầu tư phải ghi lại mọi giao dịch chuyển khoản, rút tiền và kiểm tra xem đó có phải là một phần của giao dịch không, đặc biệt nếu tiền chảy qua nhiều tài khoản trên đường đến tài khoản Hoa Kỳ của doanh nghiệp thương mại mới. USCIS thường yêu cầu bằng chứng rằng $US800.000 hoặc $US1.050.000 có nguồn gốc là số tiền chính xác được đưa vào tài khoản của đại lý ký quỹ hoặc doanh nghiệp thương mại mới.

Ở nhiều quốc gia có luật cấm mua đô la Mỹ, hạn chế số lượng mua đô la Mỹ hoặc yêu cầu phải có giấy phép đặc biệt trước khi mua đô la Mỹ và sau đó chuyển ra khỏi đất nước và vào Mỹ có thể xảy ra. . Những hạn chế tiền tệ này phổ biến ở các quốc gia nơi đồng nội tệ không ổn định nhằm ngăn chặn sự bất ổn thêm của đồng nội tệ. Nếu nhà đầu tư đến từ một quốc gia tồn tại các hạn chế về tiền tệ, nhà đầu tư nhập cư sẽ có thêm những thách thức với USCIS.

Nếu các quy tắc sở tại yêu cầu sự chấp thuận của chính phủ trước khi đô la Mỹ có thể được mua và sau đó được chuyển đến Mỹ, chẳng hạn như ở Nam Phi, thì nhà đầu tư nên nhận được sự chấp thuận này trước và đưa sự chấp thuận đó vào đơn I-526.

Ngoài sự chấp thuận của chính phủ, một số quốc gia hạn chế số lượng đô la Mỹ có thể được trao đổi và sau đó được chuyển mỗi năm. Trung Quốc, Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ, tất cả các quốc gia có số lượng người nộp đơn EB-5 cao, đều có những hạn chế về số lượng đô la Mỹ có thể được mua mỗi năm. Đối với các quốc gia mà việc mua đô la Mỹ và sau đó chuyển các khoản tiền đó sang Mỹ thông qua các kênh ngân hàng thông thường là không thể, nhà đầu tư nên tìm lời khuyên của luật sư di trú của họ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để đảm bảo rằng có thể cung cấp đầy đủ tài liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu của USCIS.

Ở những quốc gia này, một số nhà đầu tư EB-5 thường tham gia trao đổi tiền tệ với bên thứ ba để mua đô la Mỹ cho khoản đầu tư. Bên thứ ba này có thể là một nhà trao đổi tiền được cấp phép hoặc không được cấp phép; chúng thường được gọi là “hoán đổi tiền tệ”. Và mặc dù đây là những phương thức chuyển tiền phổ biến trên toàn thế giới, nhưng chúng không phải lúc nào cũng được USCIS chấp nhận trong bối cảnh nộp đơn I-526.

Trong giao dịch hoán đổi tiền tệ EB-5 điển hình, một cá nhân sẽ chuyển tiền bằng đồng nội tệ cho một bên thứ ba (một pháp nhân hoặc một thể nhân). Sau đó, bên thứ ba sẽ chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư một số tiền tương đương bằng đô la Mỹ. Nhà đầu tư sẽ lấy số đô la Mỹ đó và sử dụng chúng để đầu tư EB-5. Cho đến gần đây, USCIS không đặt câu hỏi về nguồn tiền của bên thứ ba hỗ trợ hoán đổi tiền tệ, cũng như không đặt câu hỏi liệu bên thứ ba có phải là đại lý chuyển tiền được cấp phép hay không. Tuy nhiên, USCIS đã thay đổi chính sách của họ và thường xuyên yêu cầu bằng chứng cho từng trường hợp có bên thứ ba hỗ trợ trao đổi.

Trong trường hợp hoán đổi tiền tệ được sử dụng, đơn I-526 phải bao gồm các tài liệu sau:

 1. Cần có một thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên nêu rõ các điều khoản của việc trao đổi hoặc một lá thư có chữ ký của các bên nêu rõ việc trao đổi và bên thứ ba phải xác nhận số tiền là tài sản của nhà đầu tư chứ không phải của bên trao đổi;
 2. Đối với trường hợp người trao đổi là một cá nhân, đơn I-526 phải bao gồm bằng chứng về nguồn đô la Mỹ của người trao đổi, bao gồm giấy chứng nhận thu nhập, tờ khai thuế và bảng sao kê ngân hàng để cho biết cách người đó kiếm được một cách hợp pháp số đô la Mỹ được sử dụng trong trao đổi. Trong những trường hợp này, về cơ bản người nộp đơn đang chứng minh hai nguồn vốn riêng biệt, do đó, cần nhiều tài liệu hơn và bên thứ ba phải sẵn sàng chuyển thông tin bổ sung này cho USCIS cho nhà đầu tư;
 3. Đối với trường hợp đơn vị trao đổi là một công ty, nhưng không phải là đơn vị đổi tiền đã đăng ký hoặc được cấp phép, đơn I-526 phải bao gồm các tài liệu đăng ký công ty, tờ khai thuế, bảng sao kê ngân hàng và bằng chứng về những gì công ty thực hiện. Một lần nữa, về cơ bản người nộp đơn đang chứng minh hai nguồn vốn riêng biệt và công ty phải sẵn sàng chuyển thông tin bổ sung này cho USCIS cho nhà đầu tư;
 4. Đối với trường hợp người trao đổi là đại lý chuyển tiền hoặc đại lý ngoại hối được cấp phép (trong hoặc ngoài nước nơi nguồn vốn của nhà đầu tư bắt nguồn), đơn I-526 nên bao gồm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thích hợp và hồ sơ chuyển khoản và biên lai để ghi lại giao dịch .

Nói chung, đối với các trường hợp người đổi tiền là đại lý tiền tệ hoặc đại lý ngoại hối được cấp phép, bản sao của văn bản thỏa thuận trao đổi và bản sao giấy phép của bên đổi tiền là đủ. USCIS đã phê duyệt các trường hợp mà nhà đầu tư có thể cho thấy một nhà trao đổi được cấp phép đã tham gia (ngay cả khi điều đó xảy ra ở một quốc gia riêng biệt) và USCIS dường như chấp nhận rằng số đô la Mỹ đó đến từ một nhà trao đổi được cấp phép là “hợp pháp”. Do đó, giấy phép tạo thành bằng chứng đầy đủ cho thấy đô la Mỹ là “hợp pháp” từ nhà trao đổi. Tuy nhiên, khi người trao đổi là một cá nhân hoặc doanh nghiệp không đăng ký làm đại lý ngoại hối, người đó hoặc công ty phải cung cấp bằng chứng về nguồn đô la Mỹ được sử dụng trong sàn giao dịch. Hơn nữa, bên thứ ba phải hiểu rằng thông tin của họ sẽ được chuyển cho chính phủ Hoa Kỳ trong đơn I-526. Tốt nhất là nhà đầu tư nên thu thập tất cả các tài liệu từ bên thứ ba để tránh trường hợp USCIS gửi yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng trên sàn giao dịch, nhưng sau đó nhà trao đổi từ chối cung cấp tài liệu về nguồn đô la Mỹ được sử dụng trong cuộc trao đổi.

Tạo việc làm EB-5

Tiêu chí cuối cùng, và là một trong những tiêu chí quan trọng nhất đối với đơn I-526 là yêu cầu tạo việc làm. Doanh nghiệp thương mại mới cần phải tạo ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho các nhân viên đủ tiêu chuẩn cho mỗi nhà đầu tư EB-5.

Có 2 hình thức tạo việc làm khác nhau tùy thuộc vào việc nhà đầu tư đang thực hiện đầu tư EB-5 “trực tiếp” hay đầu tư thông qua trung tâm vùng. Trong bối cảnh đầu tư trực tiếp không có sự hỗ trợ của trung tâm vùng, 10 việc làm được tạo ra phải là toàn thời gian (hơn 35 giờ mỗi tuần), cố định và dành cho nhân viên W-2 của doanh nghiệp thương mại mới. Các nhà thầu độc lập không được tính. Ngoài ra, các vị trí phải được thực hiện bởi các nhân viên đủ điều kiện, nghĩa là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân được thừa nhận hợp pháp hoặc người nhập cư khác được ủy quyền hợp pháp để làm việc tại Hoa Kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn, thường trú nhân tạm thời, người tị nạn, hoặc một đương đơn còn lại ở Hoa Kỳ theo diện tạm hoãn trục xuất. Kế hoạch kinh doanh được nộp cùng với đơn I-526 phải mô tả các vị trí sẽ được tạo và khi nào chúng sẽ được tạo. Việc làm có thể được tạo ra trong suốt quá trình thẻ xanh có điều kiện 2 năm của nhà đầu tư; 10 việc làm không cần phải được tạo tất cả cùng một lúc hoặc trước khi đơn I-526 được nộp hoặc được chấp thuận. Loại hình tạo việc làm này đôi khi khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập; 10 công việc toàn thời gian tạo ra một lượng lớn biên chế cho một doanh nghiệp mới, vì vậy các nhà đầu tư thực hiện đầu tư “trực tiếp” nên nói chuyện với luật sư về áp lực để tạo ra những công việc này.

Nếu nhà đầu tư thực hiện đầu tư thông qua trung tâm vùng, thì đơn I-526 phải kèm theo bằng chứng rằng khoản đầu tư sẽ tạo ra vị trí toàn thời gian cho tối thiểu 10 người, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua doanh thu được tạo ra từ việc tăng xuất khẩu. Theo quy tắc của USCIS, công việc gián tiếp là những công việc được cho thấy là do dự án tạo ra do vốn đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại liên kết với một trung tâm vùng. Những công việc gián tiếp này thường được tạo ra thông qua việc xây dựng dự án, và sau đó thông qua quá trình vận hành xuyên suốt của dự án. Số lượng việc làm gián tiếp được tạo ra thông qua đầu tư vốn của nhà đầu tư EB-5 dựa trên kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế chi tiết. Đơn EB-5 bao gồm một báo cáo kinh tế được chuẩn bị bởi một chuyên gia kinh tế để chỉ ra rằng 10 công việc gián tiếp sẽ được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư trong dự án.

Nộp đơn với USCIS

Người nộp đơn nên có luật sư giúp họ chuẩn bị đơn I-526 để nộp cho USCIS. Đơn I-526 bao gồm một tập hợp hồ sơ phức tạp đòi hỏi phải nộp nhiều bằng chứng. Trong bối cảnh đầu tư EB-5 ở trung tâm vùng, hầu hết các tài liệu, bao gồm kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế nêu trên, sẽ được dự án chuẩn bị và sau đó đưa cho nhà đầu tư để nộp cho USCIS. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn phải cùng luật sư xem xét tất cả các tài liệu để hiểu rõ về dự án và nội dung của bộ đơn. Đối với các nhà đầu tư nộp đơn đầu tư EB-5 “trực tiếp”, việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào nhà đầu tư và luật sư của họ, vì vậy làm việc với một luật sư có thẩm quyền với kinh nghiệm EB-5 là rất quan trọng.

Tóm lại, đơn I-526 phải có: (1) lệ phí nộp đơn; (2) mẫu I-526 đã điền đầy đủ với các chữ ký bắt buộc; (3) danh mục tất cả các hồ sơ liên quan đến dự án EB-5; và (4) chi tiết về nguồn và đường dẫn tiền của nhà đầu tư. Bộ đơn này cũng nên bao gồm một thư giải thích chi tiết về hồ sơ. Đơn I-526 cũng phải có bằng chứng về việc nhà đầu tư chuyển tiền cho doanh nghiệp thương mại mới hoặc tài khoản ký quỹ không thể hủy ngang.

Xử lý đơn I-526

Nếu các yêu cầu này được đáp ứng, đơn I-526 nên được chấp thuận. Nếu nhà đầu tư và gia đình ở nước ngoài, họ sẽ nộp đơn xin thị thực nhập cư tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Khi họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực, họ sẽ trở thành thường trú nhân có điều kiện của Hoa Kỳ. Nếu nhà đầu tư và gia đình đang ở Hoa Kỳ, họ có thể đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng của mình thành thường trú nhân có điều kiện bằng cách sử dụng Mẫu I-485 và nộp đơn trực tiếp cho USCIS.

Thường trú nhân có điều kiện được cấp trong 2 năm, và khi kết thúc 2 năm, nhà đầu tư và gia đình phải nộp Mẫu I-829 để loại bỏ những điều kiện đó. Khi đó, nhà đầu tư phải chứng minh doanh nghiệp thương mại mới được duy trì trong thời gian thường trú có điều kiện, khoản đầu tư của họ được duy trì trong thời gian thường trú có điều kiện và 10 việc làm đã được tạo ra.

Thời gian xử lý cho giai đoạn Đơn I-526 rất khác nhau. Hiện tại, thời gian xử lý đơn I-526 trung bình là từ 24 đến 36 tháng. Tuy nhiên, thời gian xử lý thực tế có thể được theo dõi trên trang web của USCIS tại: https://egov.uscis.gov/processing-times/

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, USCIS thông báo rằng họ sẽ thực hiện một thay đổi đáng kể đối với việc xử lý các đơn I-526. USCIS trước đây đã có chính sách xét các đơn EB-5 trên cơ sở “tới trước, xử lý trước”. Điều này có nghĩa là USCIS sẽ xem xét và quyết định các đơn xin EB-5 chỉ dựa trên ngày đơn được nộp cho USCIS. USCIS đã chấm dứt chính sách này và hiện quyết định phê duyệt đơn EB-5 bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận “khả năng cấp thị thực”. Phương pháp tiếp cận “khả năng cấp thị thực” do USCIS vạch ra sẽ ưu tiên các đơn EB-5 cho các quyết định dựa trên việc nhà đầu tư có sẵn số thị thực sẵn sàng được cấp phát hay không. Điều này ràng buộc thời điểm quyết định đối với đơn nộp đơn EB-5 với việc liệu nhà đầu tư có nằm trong danh sách tồn đọng visa hay không dựa trên quốc gia sinh của họ.

Tóm lại, đơn I-526 có thể phức tạp, vì vậy điều quan trọng là phải làm việc với một luật sư EB-5 có kinh nghiệm về việc chuẩn bị và nộp đơn với USCIS. Tuy nhiên, đơn I-526 có nhiều ưu điểm. Nhà đầu tư có thể “tự bảo lãnh”, nghĩa là họ không cần phải dựa vào chủ lao động ở Hoa Kỳ hoặc công dân Hoa Kỳ hoặc thành viên gia đình có tư cách thường trú nhân để bảo lãnh cho họ thường trú tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, khi đầu tư theo diện EB-5, không chỉ nhà đầu tư mà còn cả người phối ngẫu cùng con dưới 21 tuổi còn độc thân đều được hưởng quyền lợi của thường trú nhân Hoa Kỳ. Với tư cách thường trú nhân, nhà đầu tư, người phối ngẫu và con cái có thể làm việc, học tập, và sinh sống lâu dài tại Hoa Kỳ. Nhà đầu tư và người phụ thuộc cũng có khả năng sở hữu Quốc tịch Hoa Kỳ nếu có dự định và đạt đủ điều kiện nhập quốc tịch. Lợi ích của việc có thường trú tại Hoa Kỳ là rất lớn, đó là lý do tại sao rất nhiều nhà đầu tư và gia đình của họ đã dùng chương trình này để cbuocs một bước chạm tay tới giấc mơ Mỹ.

Nguồn: EB-5 Visa Blog

Vui lòng đón xem tiếp bài hướng dẫn đầu tư số 3 – Bước 6: Thường trú nhân có điều kiện 2 năm

Tài liệu cẩm nang hướng dẫn đầu tư EB-5 từ EB5Investors định hướng các bước đầu tư EB-5 với mức đầu tư tối thiểu $US800.000 và để nhận được thường trú nhân (PR) tại Hoa Kỳ. Hướng dẫn này bao gồm các yêu cầu đối với chương trình EB-5, tiến trình, số tiền đầu tư, cách chọn dự án EB-5, các chiến lược thẩm định, vai trò của các đơn vị dịch vụ EB-5 khác nhau, cách thức chuẩn bị đơn đăng ký đầu tư, quy trình đầu tư để có thường trú nhân, cách thức để có được thẻ xanh vĩnh viễn và cuối cùng là các yêu cầu làm thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Bài viết do các luật sư và chuyên gia soạn thảo với thông tin cập nhật theo luật EB-5 mới, tháng 03/2022. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các nhà đầu tư về 9 bài viết tương ứng với 9 bước đầu tư cơ bản.

Đăng ký tư vấn

CNW rất vui đón chào các nhà đầu tư tham gia tư vấn 1:1 tại văn phòng CNW để tìm hiểu chiến lược, cách thức đầu tư và các dự án EB-5 an toàn, nhanh và khả thi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và đồng hành từng bước trong hành trình đầu tư EB-5 cho từng nhà đầu tư để sở hữu thẻ xanh và hoàn vốn thành công.

Đăng ký ngay để tìm hiểu và giữ suất đầu tư. Vui lòng điền vào FORM ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ hotline 0908835533

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn đầu tư dự án EB-5: