CanAm công bố Chiến lược Tái Sử dụng Vốn để bảo vệ nhà đầu tư EB-5

Vì sao nhà đầu tư EB-5 ít biết đến điều quan trọng này?

Trong điều kiện xảy ra tồn đọng visa như hiện nay, liệu các nhà đầu tư EB-5 của Việt Nam có nhận thức được khoản tiền đầu tư của họ sẽ đi về đâu giữa năm thứ 5 và năm thứ 7 hoặc thậm chí sau đó. Thực tế hầu hết nhà đầu tư EB-5 đều kỳ vọng sẽ được hoàn trả tiền đầu tư trong 5 năm. Có cách thức nào để đảm bảo khoản tiền đầu tư EB-5 này được duy trì an toàn cho đến khi nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn?

Tọa đàm - Westin Hotel - Đầu tư dự án EB-5 an toàn (CanAm)

Đầu tư bền vững & Tái sử dụng vốn đầu tư EB-5

Dưới đây là giải thích ngắn gọn về khái niệm “Sự bền vững của Đầu tư” và Các vấn đề tái sư dụng vốn đầu tư với liên kết đến Tập 6 của Sổ tay Chính sách của Sở Di trú Mỹ USCIS. Đây là một vấn đề rất quan trọng và nhiều nhà đầu tư Việt Nam chưa nhận thức được khi tham gia đầu tư EB-5 với mức độ an toàn cao hơn. CanAm hiện là Trung tâm Vùng duy nhất và tiên phong tạo ra một chiến lược đầu tư EB-5 an toàn để phục vụ tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư. Điều này giúp phân biệt về ưu thế giữa các trung tâm vùng khác nhau nhằm bảo vệ nhà đầu tư EB-5 tốt nhất.

Sự Bền vững của Đầu tư EB-5 an toàn

Như được giải thích rõ ràng trong Hướng dẫn Chính sách của USCIS về gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh có điều kiện trong Chương 5, Mục A.2). Theo đó nguồn tiền phải dùng trong đầu tư cho đến khi nhà đầu tư EB-5 hoàn tất thời gian cư trú với thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh 2 năm). Hồ sơ 829 xin thẻ xanh vĩnh viễn phải cho thấy bằng chứng nguồn tiền của nhà đầu tư chưa được phép hoàn trả và vẫn tiếp tục duy trì như một khoản đầu tư “rủi ro”. Một khi nhà đầu tư EB-5 nộp đơn 829, họ mới có đủ điều kiện để nhận lại tiền đầu tư. Nếu các nhà đầu tư nhận được khoản tiền đầu tư hoàn trả trước khi nộp đơn 829, đơn 829 của họ sẽ bị từ chối.

Do tình trạng tồn đọng visa hiện nay đối Việt Nam, chúng ta biết rằng nhà đầu tư sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền đầu tư cho đến năm 7 hoặc thậm chí sau đó (5 năm tồn động visa + thẻ cư trú 2 năm PR có điều kiện)

Thời hạn đầu tư của hầu hết các dự án là từ 4 – 6 năm. Vì vậy, những gì xảy ra với các khoản tiền đầu tư cho đến khi đơn 829 được nộp vào năm thứ 7?

Theo luật, các Trung tâm vùng được yêu cầu tái sử dụng khoản tiền đầu tư vào khoản đầu tư mới đủ điều kiện và vẫn được xem là khoản đầu tư “rủi ro”.

Hầu hết các nhà đầu tư EB-5 không nhận thức được điều này và đều kỳ vọng sẽ lấy lại tiền trong 5 năm. Họ sẽ không biết khoản tiền đầu tư sẽ đi về đâu giữa năm thứ 5 và năm thứ 7. Vậy liệu đó có phải là đầu tư EB-5 an toàn?

Tái sử dụng  khoản đầu tư EB-5 an toàn như thế nào?

Vui lòng xem đoạn “Yêu cầu đầu tư kèm theo rủi ro sau khi Yêu cầu tạo Việc làm được đáp ứng ” trong Phần 2

Đây là đoạn cuối cùng trước khi bắt đầu phần 3.

USCIS cho phép 2 phương án tùy chọn để tái sử dụng vốn đầu tư cho nhà đầu tư:

  • Đầu tư vào một dự án phát triển bất động sản khác với mức độ rủi ro tương tư phạm vi đầu tư như trước đây. Điều này rõ ràng là không cần thiết vì khoản đầu tư đã tạo ra số lượng công việc cần thiết
  • Đầu tư vào trái phiếu đô thị: “Tương tự, doanh nghiệp mới cũng có thể tái sử dụng vốn cần hoàn trả vào các trái phiếu đô thị mới phát hành. Trái phiếu đô thị được xem là khoản đảm bảo an toàn cho đầu tư; Chỉ có Nhà Tư vấn Đầu tư Có Đăng ký mới có thể cung cấp loại trái phiếu này cho người Mỹ (chủ sở hữu thẻ xanh) để đảm bảo vốn đầu tư nguyên vẹn. Lưu ý hiện chỉ có CanAm được cấp phép cho hoạt động đặc biệt này nhằm bảo vệ an toàn cho các khoản vốn của nhà đầu tư EB-5

Do đó, hầu hết các Trung tâm vùng sẽ buộc các nhà đầu tư tài trợ cho các dự án bất động sản khác của họ. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề rủi ro như mô tả trong bài viết sau.

Rõ ràng, trái phiếu luôn là lựa chọn an toàn nhất cho các nhà đầu tư EB-5. Ngoài ra, CanAm có thể cung cấp một loạt các lựa chọn khác cho các nhà đầu tư: từ trái phiếu (an toàn nhất); đến danh mục đầu tư của quỹ đầu tư (cổ phiếu và trái phiếu, rủi ro cao hơn nhưng lợi nhuận cao hơn) và thậm chí các dự án vốn cổ phần tư nhân với lợi nhuận cao hơn). Nhà đầu tư sẽ có thêm các phương án lựa chọn để tái sử dụng vốn đầu tư của mình trong khi chờ thẻ xanh vĩnh viễn.

Vui lòng xem thêm bài viết sau về chiến lược tái sử dụng vốn của CanAm đối với đầu tư EB-5 an toàn

Đăng ký tư vấn đầu tư EB-5 an toàn và thành công


Xem thêm thông tin vể đầu tư EB-5 an toàn tại: