Chi phí Đầu tư Visa EB5 – Nhà đầu tư cần biết

Visa EB-5 là một lựa chọn tuyệt vời để định cư Mỹ không cần bảo lãnh. Quy trình đầu tư và cấp visa EB-5 rất phức tạp và có nhiều bước. Ngoài ra còn có nhiều khoản phí cần thiết để có được visa EB-5.

danh sách tất cả các khoản phí và chi phí cần thiết cho đầu tư visa EB-5

Bây giờ bạn sẽ hiểu rõ hơn danh sách tất cả các khoản phí và chi phí cần thiết cho đầu tư EB-5:

 • Chi phí đầu tư EB-5
 • Phí nộp hồ sơ Đơn I-526, USCIS
 • Phí pháp lý cho Luật sư di trú
 • Phí xin visa nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng
 • Phí nộp Hồ sơ Mẫu đơn I-829 USCIS
 • Phí quản lý cho Trung tâm Vùng
 • Kế hoạch kinh doanh EB-5
 • Hình thành pháp nhân kinh doanh
 • Phi dịch vụ cho đơn vị tư vấn môi giới

Chi phí Đầu tư EB-5

Chi phí lớn nhất và quan trọng nhất cần có để có được visa EB-5 là khoản đầu tư EB-5 của bạn. Khoản đầu tư EB-5 là số tiền bạn bắt buộc phải đầu tư để đủ điều kiện xin visa EB-5. Số tiền đầu tư tối thiểu hiện tại để đủ điều kiện xin visa EB-5 là 1 triệu USD. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư vào một doanh nghiệp nằm trong khu vực tạo ra việc làm mục tiêu (TEA), bạn có thể đủ điều kiện để đầu tư số tiền giảm 500.000 USD. Một khu vực có thể đủ điều kiện là TEA nếu đó là khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn có thể bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc đầu tư vào một Trung tâm Vùng.

Lưu ý quan trọng:

Số tiền đầu tư tối thiểu để đủ điều kiện xin visa EB-5 dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần, có thể sau ngày 30/9 lên đến hơn 1.35 triệu USD. Rất có khả năng cả số tiền đầu tư tối thiểu không phải TEA và số tiền đầu tư tối thiểu cho các khoản đầu tư TEA sẽ tăng lên.

Phí nộp hồ sơ Đơn I-526, USCIS

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn phải nộp đơn I-526 với USCIS. Đơn I-526 còn được gọi là Đơn xin nhập cư dành cho doanh nhân ngoài hành tinh. Để xử lý đơn I-526 của bạn, USCIS tính phí. Lệ phí nộp đơn hiện tại cần thiết cho đơn I-526 là 3,675 USD. Bạn chỉ được yêu cầu trả khoản phí này một lần, cho bạn và tất cả những người phụ thuộc có trong trường hợp visa EB-5 của bạn.

Phí pháp lý cho Luật sư di trú

Phí pháp lý của luật sư di trú là phí mà luật sư di trú của bạn sẽ tính cho bạn để chuẩn bị, nộp và xử lý hồ sơ EB-5 của bạn. Mặc dù không bắt buộc phải có luật sư di trú xử lý trường hợp EB-5 của bạn, nhưng chúng tôi khuyên bạn không nên tự mình nộp hồ sơ. Visa EB-5 là một trong những loại visa phức tạp nhất trong hệ thống nhập cư Mỹ. Hầu hết các luật sư di trú không xử lý các trường hợp EB-5 do sự phức tạp của họ.

Số tiền luật sư di trú của bạn sẽ tính phí cho bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm: kinh nghiệm của luật sư, chuyên gia xử lý các trường hợp EB-5, loại dịch vụ họ sẽ cung cấp và họ sẽ tính phí theo mức phí cố định hoặc theo giờ.

Lời khuyên hữu ích:

Làm việc với một luật sư có kinh nghiệm về EB-5: visa EB-5 rất phức tạp. Làm việc với một luật sư EB-5 có kinh nghiệm tạo ra sự khác biệt lớn.

 • Làm việc với luật sư trên cơ sở phí cố định: phí cố định là một khoản phí theo thỏa thuận mà luật sư di trú của bạn sẽ tính cho bạn để xử lý trường hợp của bạn. Luật sư di trú hoặc làm việc trên một mức phí cố định hoặc trên cơ sở hàng giờ. Làm việc trên cơ sở hàng giờ thường dẫn đến chi phí pháp lý cao hơn nhiều so với dự kiến. Để tự cứu mình sự không chắc chắn và rắc rối, hãy làm việc với một luật sư tính phí cố định.
 • Biết những gì được bao gồm trong phí của bạn: quá trình EB-5 có nhiều bước. Hãy chắc chắn để biết chính xác các bước mà luật sư di trú của bạn sẽ xử lý cho bạn

Phí xin visa nhập cư hoặc điều chỉnh phí tình trạng

Bản thân đơn I-526 không cho bạn quyền sống hoặc làm việc ở Mỹ. Khi đơn I-526 của bạn được chấp thuận, bạn phải nộp đơn xin visa nhập cư hoặc xin điều chỉnh tình trạng.

Dưới đây, một lời giải thích nhanh về sự khác biệt giữa 2 tùy chọn này:

Điều chỉnh trạng thái

Điều chỉnh trạng thái là khi bạn đi từ trạng thái không nhập cư sang trạng thái nhập cư. Để đủ điều kiện điều chỉnh tình trạng, bạn cần ở Mỹ trong tình trạng không nhập cư hợp pháp cho phép điều chỉnh tình trạng.

Toàn bộ điều chỉnh quá trình trạng thái được xử lý bên trong Mỹ. Để xin điều chỉnh trạng thái, bạn bắt buộc phải nộp Mẫu I-485 với USCIS. Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-485 là 1,225 USD mỗi người (nếu bạn ở độ tuổi 14-79) và ít hơn một chút nếu bạn dưới 14 tuổi hoặc lớn hơn 79 tuổi.

Xử lý Visa hay Xử lý Lãnh sự

Nếu bạn ở bên ngoài Mỹ, bạn có thể sẽ phải xử lý visa. Xử lý visa, hoặc xử lý lãnh sự, là khi bạn nộp đơn xin visa tại một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Để xin visa nhập cư, bạn phải nộp Mẫu DS-260 cho Bộ Ngoại giao. Lệ phí nộp đơn cho DS-260 hiện là 345 USD mỗi người. Ngoài việc nộp DS-260, bạn cũng sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn visa.

Phí nộp Hồ sơ Mẫu đơn I-829 USCIS

Khi bạn vào Mỹ với visa nhập cư của bạn hoặc điều chỉnh trạng thái của bạn được chấp thuận, bạn được phân loại là thường trú nhân có điều kiện trong thời gian 2 năm. Trong vòng 3 tháng kể từ khi tình trạng thường trú nhân có điều kiện hết hạn, bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin xóa các điều kiện về tình trạng thường trú nhân của bạn. Để làm điều này, bạn phải nộp Mẫu đơn I-829 cho USCIS. Lệ phí nộp đơn USCIS cho Mẫu I-829 là 3.750 USD.

Bạn và mỗi người phụ thuộc của bạn (tuổi từ 14-79) cũng phải trả thêm 85 USD cho sinh trắc học (dấu vân tay kỹ thuật số).

Phí Quản lý / Hành chính cho Trung tâm Vùng

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn có thể đầu tư trực tiếp hoặc bạn có thể đầu tư vào một Trung tâm Vùng. Một Trung tâm Vùng là một thực thể kinh doanh, được chỉ định bởi USCIS, để thu thập các Khoản đầu tư EB-5 từ nhiều nhà đầu tư EB-5. Các Trung tâm Vùng thường phát triển các dự án lớn như khu nghỉ dưỡng và các phát triển lớn khác. Đầu tư trực tiếp là khi bạn bắt đầu kinh doanh riêng, đầu tư vào một doanh nghiệp khác (không phải là Trung tâm Vùng) hoặc mua một doanh nghiệp hiện có.

Nếu bạn chọn đầu tư vào một Trung tâm Vùng, vai trò của bạn trong việc quản lý dự án rất hạn chế. Giám đốc quản lý Trung tâm Vùng sẽ quản lý doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tạo việc làm EB-5 và xử lý các nhiệm vụ quản lý khác. Vai trò của bạn trong hoạt động của doanh nghiệp rất hạn chế. Đối với hầu hết các dự án Trung tâm Vùng, các nhà đầu tư EB-5 được phân loại là thành viên hạn chế và có quyền biểu quyết và các quyền tương tự khác.

Các Trung tâm Vùng thường thu phí hành chính để quản lý dự án EB-5. Phí hành chính hay phí quản lý thường dao động từ 50.000 đến 70.000 USD tùy theo Trung tâm Vùng và dự án cụ thể.

Kế hoạch Kinh doanh EB-5

Nếu bạn chọn thực hiện đầu tư trực tiếp (nghĩa là bạn sẽ bắt đầu một doanh nghiệp mới, mua một doanh nghiệp hiện có hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện tại không phải là một Trung tâm Vùng), bạn phải nộp kế hoạch kinh doanh tuân thủ EB-5 cùng với đơn I-526 của bạn. Do các yêu cầu cụ thể của kế hoạch kinh doanh EB-5, kế hoạch kinh doanh nên được chuẩn bị bởi một công ty chuyên về hoặc có nhiều kinh nghiệm trong kế hoạch kinh doanh nhập cư và kế hoạch kinh doanh EB-5. Một kế hoạch kinh doanh EB-5 thường có giá khoảng 3.500-5.000 USD. Nếu bạn chọn đầu tư vào một Trung tâm Vùng, Trung tâm Vùng sẽ cung cấp cho bạn kế hoạch kinh doanh và các tài liệu dự án cần thiết khác.

Hình thành Pháp nhân Kinh doanh

Nếu bạn chọn đầu tư trực tiếp cho visa EB-5 của mình, bạn có thể cần phải thiết lập một thực thể kinh doanh mới (chẳng hạn như LLC hoặc một công ty). Để làm điều này, bạn có thể muốn làm việc với một luật sư hoặc công ty khác. Lệ phí họ tính cho bạn để thiết lập công ty của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào công ty hoặc luật sư bạn làm việc cùng.

Phí cho Đơn vị Tư vấn Môi giới

Nếu bạn nhờ đến dịch vụ tư vấn tại địa phương choi tiện lợi, bạn sẽ phải trả khoán phí dịch vụ cho họ trong việc hỗ trợ chọn dự án, Trung tâm Vùng, tìm phương án chứng minh nguồn tiền hợp pháp, kết nối và điều phối làm việc với Trung tâm Vùng, dự án và cả luật sư di trú.

Đặc biệt khi bạn nộp đơn xin visa EB-5, có hàng trăm tài liệu phải được nộp cùng với trường hợp của bạn. Những tài liệu này bao gồm giấy khai sinh của bạn, báo cáo ngân hàng nước ngoài và nhiều tài liệu khác. Tất cả các tài liệu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch giả được chứng nhận trước khi chúng được gửi tới USCIS. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải làm việc với đơn vị tư vấn hỗ trợ.

Lưu ý quan trọng:

Đầu tư EB-5 là quá trình phức tạp đòi hỏi chuyên môn và thái độ phục vụ tận tâm và đồng hành suốt quá trình nên nhà đầu tư nên đánh giá giá trị của chi phí tư vấn liên quan vì nó có ảnh hưởng lớn đến kết quả đầu tư thành công và an toàn của bạn.


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ