Chương trình EB-5: Cập nhật nóng và cách chọn dự án chuẩn vùng TEA mới

Chương trình EB-5 đã chính thức áp dụng các quy tắc cải tổ từ ngày 21/11/2019. Việc tăng giá đầu tư lên 900.000 USD (vùng TEA) và 1.800.000 USD (vùng non-TEA) là hoàn toàn chắc chắn. Vấn đề quan trọng lúc này đối với nhà đầu tư EB-5 là chọn dự án chuẩn vùng TEA mới.

CNW xin gửi đến các nhà đầu tư cập nhật nóng về chương trình EB-5 và những phân tích về vùng TEA mới. Từ những phân tích này, CNW cũng giới thiệu dự án chuẩn vùng TEA điển hình cùng cách tra cứu vùng TEA để nhà đầu tư được rõ.

Khu vực vùng TEA điển hình tại Permian Basin (TPB) Texas – nơi khai thác dầu đá phiến lớn nhất thế giới của Mỹ.

Đề xuất tăng phí xử lý hồ sơ EB-5

Cổng thông tin chính thức Federal Register đã đăng tải về đề xuất điều chỉnh phí yêu cầu quyền lợi nhập cư do Bộ An ninh Nội địa (DHS) đề xuất. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là đơn vị tính toán và đưa ra mức phí mới.

USCIS vừa qua đã tiến hành đánh giá toàn diện phí hai năm một lần và xác định rằng, các khoản phí hiện tại không thu hồi được toàn bộ chi phí cung cấp dịch vụ xét duyệt hồ sơ và nhập quốc tịch.

DHS đề xuất điều chỉnh phí USCIS với mức tăng trung bình 21%, cộng thêm phí mới cho một số yêu cầu lợi ích nhất định, thiết lập nhiều khoản phí cho các công nhân không di dân và giới hạn số lượng người thụ hưởng trên một số biểu mẫu nhất định. Những việc này để đảm bảo rằng, USCIS có các nguồn lực cần thiết để cung cấp dịch vụ đầy đủ cho người nộp đơn.

Hiện DHS đang nhận mọi ý kiến phản biện và kiến nghị cho đến ngày 16/12/2019. Sau đó, việc tăng phí dự kiến sẽ đưa vào áp dụng.

Những bạn quan tâm đến chương trình EB-5 có thể xem biểu phí chi tiết TẠI ĐÂY.

Vùng TEA sau ngày 21/11

Trên chuyên trang về EB-5 của nhà phân tích kinh tế Suzanne Lazicki như thường lệ, rất nhanh chóng đã có bài phân tích về vùng TEA sau ngày 21/11. CNW xin lược trích những điểm trọng yếu về những thay đổi vùng TEA mới từ góc nhìn của chuyên gia này để bạn đọc được rõ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem toàn bộ bài phân tích bằng tiếng Anh của Suzanne Lazicki TẠI ĐÂY.

Quy định về vùng TEA mới áp dụng đặc biệt và chỉ dành cho các đơn I-526 nộp đơn từ ngày 21/11/2019 trở về sau. (Bản Quy định cuối cải tổ chương trình EB-5 công bố vào ngày 24/7 và được gia hạn việc áp dụng trong 120 ngày nên trở thành chính thức có hiệu lực vào ngày 21/11/2019). Đây thực sự là một quy định áp dụng nhanh chóng và nghiêm ngặt.

Quy tắc vùng TEA mới áp dụng cho các đơn I-526 nộp từ ngày 21/11 trở đi, bất kể dự án đã có nhà đầu tư được duyệt trước đây hay đã được phê chuẩn là dự án Exemplar (điển hình) trước ngày 21/11 và bất kể là nhà đầu tư cố gắng giữ lại ngày ưu tiên của đơn I-526 cũ trước ngày 21/11.

Vùng TEA tại nông thôn không bị ảnh hưởng bởi quy định mới

Trong bài phân tích của mình, nhà kinh tế Suzanne Lazicki cho biết, đầu tư EB-5 tại khu vực nông thôn thực sự vẫn phải theo quy tắc mới. Nhưng theo bản quy định cuối cùng EB-5, vùng TEA đối với vùng nông thôn hầu như không bị ảnh hưởng.

Bà chia sẻ, mọi dự án đều tuân theo các quy tắc mới, bất kể các dự án đã được chấp thuận. Nhưng ảnh hưởng tác động là không đáng kể khi các quy tắc mới xảy ra giống như các quy tắc cũ. Điều này đúng với các khu vực nông thôn, cũng như các khu vực ở đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao dựa vào thống kê (MSA), ở các hạt và vùng điều tra dân số phù hợp.

Các vùng TEA thuộc nhóm điều tra dân số gặp bất lợi tương đối vì các quy tắc đã thay đổi đối với những khu vực này. Các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư sẽ mất một thời gian để điều chỉnh và đưa dự án trở thành hợp lệ với quy định mới. Nhưng những nhà đầu tư đã hoặc đang dự định đầu tư vào dự án tại khu vực nông thôn sẽ không phải chờ đợi, đặc biệt là đầu tư tại khu vực nông thôn mà USCIS trước đây đã công nhận khi thẩm định và phê duyệt dự án.

Vùng TEA điển hình

Khu vực vùng TEA điển hình tại Permian Basin (TPB) Texas không bị ảnh hưởng bởi các quy định mới của chương trình EB-5.

Tiêu chuẩn để khu vực đủ điều kiện vùng TEA

Các quy tắc cũ đã trao cho chính quyền tiểu bang và sự linh hoạt để chỉ định các khu vực địa lý cho vùng TEA. Thay vào đó, các quy tắc mới chỉ định một danh sách giới hạn các khu vực TEA có thể được xác định bởi DHS. Từ giờ trở đi, một thực thể/pháp nhân kinh doanh tạo việc làm sẽ nằm trong vùng TEA nếu thuộc một trong các khu vực được xác định sau:

 1. Khu vực nông thôn, được xác định là khu vực không nằm trong Khu vực thống kê đô thị tiêu chuẩn theo quy định của Văn phòng Quản lý & Ngân sách và không nằm trong ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số trên 20.000 trở lên dựa trên hầu hết điều tra dân số thập niên gần đây; hoặc là:
 2. Một khu vực thất nghiệp cao, được xác định là một khu vực đã trải qua thất nghiệp ít nhất 150% của tỷ lệ trung bình quốc gia. Đối với tỷ lệ thất nghiệp cao, khu vực chỉ có nghĩa là:
  1. Khu vực thống kê đô thị (MSA).
  2. Một quận trong MSA.
  3. Một quận có thành phố hoặc thị trấn với hơn 20.000 dân.
  4. Thành phố hoặc thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên nằm ngoài MSA
  5. Một điều tra dân số duy nhất và / hoặc
  6. Một nhóm các vùng điều tra dân số bao gồm đường điều tra dân số nơi thực thể tạo việc làm chủ yếu kinh doanh, cộng với bất kỳ hoặc tất cả các vùng điều tra dân số liền kề trực tiếp.

Như trước đây, thực thể tạo việc làm đủ điều kiện cho chương trình EB-5 chủ yếu phải kinh doanh và tạo việc làm trong khu vực TEA.

Nếu bạn có một dự án EB-5 đang xem xét đầu tư, bạn sẽ cần tra cứu trước xem khu vực dự án đó có thuộc vùng TEA hay không. Lời khuyên là nên tìm hiểu nhanh về địa lý chỉ bằng cách tra cứu tên thành phố / thị trấn trên Wikipedia, nơi sẽ cho bạn biết địa điểm của hạt và MSA (nếu có) và cung cấp dữ liệu dân số công khai. Từ đó sẽ đi và nhập địa chỉ dự án vào hệ thống lập bản đồ FFIEC của chính phủ. Đây là nơi sẽ xác định đường điều tra dân số cho địa chỉ đó, hiển thị số đường điều tra dân số liền kề trực tiếp và xác nhận xem địa chỉ đó có trong MSA hay không. Khi đã xác định các khu vực địa lý có thể để xác định TEA, bạn đã sẵn sàng để suy nghĩ về việc đầu tư.

Dự án EB-5 điển hình cho vùng TEA mới

“Xây dựng nhà máy thứ 4 trong cụm 12 nhà máy xử lý nước cho ngành khai thác dầu đá phiến tại Texas” của Agua Recycling Solutions là dự án “chuẩn vùng TEA” điển hình hiện nay.

Đối với dự án EB-5 của Agua Recycling Solutions nói trên, việc xác định TEA tương đối đơn giản vì địa điểm này nằm ở khu vực nông thôn, theo quy định vẫn không thay đổi. Trong điều 8 CFR 204.6, khu vực nông thôn được xác định là bất kỳ khu vực nào không thuộc khu vực thống kê đô thị (theo chỉ định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách) hoặc ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số từ 20.000 trở lên.

Vùng Texas Permian Basin (TPB) bao gồm 29 quận như trong bảng và bản đồ dưới đây:

Vùng TEA điển hình theo quy định mới về EB-5 của USCIS

Theo đó, để xác định tình trạng nông thôn đủ điều kiện, có hai thành phần cần yêu cầu phân tích. Đầu tiên, bản đồ theo khu vực TPB từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách cho thấy chỉ có năm quận được bao gồm trong khu vực nằm trong Khu vực thống kê đô thị (biểu thị bằng màu xanh lá đậm). Các quận này là Ector, Midland, Tom Green, Martin và Irion. Còn màu xanh lá cây nhạt biểu thị khu vực đạt tiêu chuẩn là vùng nông thôn.

Vung TEA mới theo quy định của USCIS

Thứ hai, địa điểm mà dự án đang được đề cập chủ yếu là kinh doanh phải nằm ngoài bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào từ 20.000 dân trở lên. Vì dự án bao gồm giao thông vận tải trong khu vực, thay vì dự án đơn lẻ, nên trình độ chuyên môn rất khó áp dụng. Trong khu vực, có rất nhiều thành phố và thị trấn nhỏ, cũng như những khu vực dân cư thưa thớt rộng lớn. Chỉ có bốn trong số các quận thực sự vượt quá 20.000 người, như được hiển thị trong bảng sau. Dân số trong TPB sẽ không chỉ cung cấp lao động trực tiếp cho dự án, mà còn được hưởng lợi từ các tác động gián tiếp và gây ra của hoạt động kinh tế gia tăng trong khu vực.

Dự án sẽ vận hành các dịch vụ vận chuyển dầu khí trên 29 quận trong Lưu vực Permian. Ngoài ra, có 4 địa điểm văn phòng được liệt kê dưới đây nằm ở khu vực nông thôn.

Vị trí 4 nhà máy của Agua Recycling Solutions

Vị trí 4 nhà máy của Agua Recycling Solutions đều thuộc vùng TEA ở Texas.

Thật vậy, từ trước khi có quy định mới về EB-5, phía Nam Texas là khu vực ưu tiên tạo việc làm và được xác định là vùng TEA với tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này cho phép nhà đầu tư EB-5 được góp vốn chỉ 900.000 USD theo quy định hiện hành của USCIS. Dự án mang đến cơ hội đầu tư định cư EB-5 cho nhà đầu tư qua trung tâm vùng: Great Southwest Regional Center, LLC và còn mang về lợi nhuận hàng năm từ 2 – 6%. Đây là dự án an toàn vì hiện tỉ lệ tạo việc làm đã đạt 17,14 việc làm/nhà đầu tư EB-5, vượt yêu cầu của chương trình EB-5.

Cố vấn của dự án là bà Kim Atteberry, Cựu trưởng Ban Kinh tế, Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ USCIS. Bà từng là Nhà Kinh tế đầu tiên tại USCIS, và là tác giả của nhiều phân tích quy định, kiểm định chất lượng cho phép phê duyệt dự án nhanh chóng thông qua các kênh quy định chính thức. Kim Atteberry hiện là Chủ tịch Vermillion Consulting – công ty chuyên hỗ trợ triển khai quyền lợi của Chương trình đầu tư định cư được Uỷ quyền từ Liên bang với chuyên môn về tính khả thi của dự án, cấu trúc quy định EB-5, phương pháp tạo việc làm và phân tích khu vực làm việc trọng điểm (vùng TEA).

Dự án vùng TEA mới thành công

Ông Robert Frost, đại diện dự án EB-5 của Agua Recyling Solutions đã giúp nhiều nhà đầu tư Việt Nam định cư Mỹ thành công.

Tổng chi phí xây dựng nhà máy thứ 4 trong cụm 12 nhà máy xử lý nước cho ngành khai thác dầu đá phiến là 12 triệu USD. Tuy nhiên, dự án chỉ huy động vốn 7 triệu USD từ nguồn vốn EB-5. Đây là dự án toàn toàn không vay vốn ngân hàng và nguồn vốn nhà đầu tư EB-5 được ưu tiên hoàn lại.

Mời quý nhà đầu tư tìm hiểu chi tiết dự án tại bài viết: SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU ĐÁ PHIẾN MỸ VÀ CƠ HỘI ĐỊNH CƯ CHO DOANH NHÂN VIỆT 

Ban du an EB-5 cua cong ty AGUA Recycling Solution

Ông Robert W. Frost – CEO Frost Rains Holdings (ngoài cùng bên phải), luật sư Catharine W. YenCông ty luật Jackson Walker (giữa) là đối tác của CNW trong dự án xe tải nước phục vụ trong ngành dầu đá phiến và xây dựng nhà máy thứ 4 của Agua Recycling Solutions (ARS).

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư, ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu cần được tư vấn 1:1, mời Quý nhà đầu tư để lại thông tin vào form đăng ký bên dưới hoặc liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm thông tin về Định cư Mỹ: