Chương trình EB-5: Rút ngắn thời gian sở hữu thẻ xanh khi nộp đơn I-526 và I-485 cùng lúc

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Đạo luật về Tính liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 là cho phép nộp đơn I-526 và I-485 cùng một lúc (“EB-5 Concurrent Filing” – Nộp hồ sơ đồng thời EB-5). Quy định này giúp rút ngắn đáng kể thời gian sở hữu thẻ xanh có điều kiện trong quá trình đầu tư EB-5. Nhà đầu tư và gia đình đã có mặt tại Mỹ có thể chuyển trạng thái từ “không định cư” sang “thường trú” với việc nộp đơn I-485, đồng thời hưởng được nhiều quyền lợi.

Đơn I-485 điều chỉnh trạng thái là gì?

Đơn I-485 cho phép công dân nước ngoài tạm thời đang sống tại Hoa Kỳ chuyển từ tình trạng không định cư sang thường trú. Trong trường hợp Nộp hồ sơ đồng thời EB-5, các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ được hưởng các lợi ích của tình trạng thường trú nhân hợp pháp sớm hơn quy trình trước đây. Chi tiết cụ thể như phân tích dưới đây.

Ai đủ điều kiện cho việc nộp đồng thời đơn I-526 và đơn I-485?

Chỉ những công dân nước ngoài đang có mặt tại Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư (non-immigrant visa) mới có thể nộp đơn I-526 và đồng thời với đơn xin điều chỉnh tình trạng. Thông thường, điều khoản này áp dụng cho các công dân nước ngoài đang ở Mỹ bằng các loại visa như: F-1 (du học sinh), E-2 (doanh nhân quốc gia có hiệp ước thương mại với Mỹ), H-1B (lao động kỹ năng cao)…

Các nhà đầu tư EB-5 mang quốc tịch gốc của các nước bị tồn đọng hồ sơ sẽ không đủ điều kiện nộp đơn I-485 và I-526 cùng lúc. Có thể kiểm tra điều này bằng bảng tin visa bulletin hàng tháng của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện EB-5 Concurrent Filing khi ngày ưu tiên ở bảng A là Current – hiện tại (không bị tồn đọng hồ sơ) và visa đang sẵn sàng cấp phát ở bảng B của visa bulletin.

Lợi ích của việc nộp hồ sơ đồng thời EB-5

Trước khi dự luật cải cách được ban hành, các nhà đầu tư EB-5 phải đợi đơn I-526 được chấp thuận trước khi nộp đơn điều chỉnh tình trạng. Để ở lại Hoa Kỳ sau khi nộp đơn I-526, các nhà đầu tư phải duy trì trạng thái của mình bằng một số thị thực khác cho đến khi họ có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng. Vì thế, việc có thể nộp đơn đồng thời cho phép nhà đầu tư và gia đình có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Người nộp đơn EB-5 có thể nhận được giấy phép làm việc và đi lại trong khi đơn I-485 đang được xử lý nếu họ cũng nộp kèm Đơn I-765 cho Giấy phép lao động EAD và Đơn I-131 cho Giấy tờ Đi lại. Người nộp đơn EB-5 trở thành thường trú nhân có điều kiện hai năm sau khi đơn I-485 được chấp thuận.

Cụ thể, các nhà đầu tư EB-5 điều chỉnh trạng thái từ H-1B hoặc E-2 có thể nộp đơn xin cấp phép làm việc không ràng buộc với người sử dụng lao động tài trợ hoặc doanh nghiệp đầu tư (Đơn I-765 xin EAD). Họ có thể làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào hoặc chọn hoàn toàn không làm việc mà không gây nguy hiểm cho tình trạng cư trú của mình tại Mỹ.

Các nhà đầu tư EB-5 tại Hoa Kỳ với thị thực F-1 sau khi nộp đơn điều chỉnh tình trạng sẽ có thể tạm dừng một số yêu cầu hạn chế áp đặt đối với du học sinh. Trong khi chờ đơn I-485 được phê duyệt, tình trạng của công dân nước ngoài sẽ là “đang chờ điều chỉnh”.

Trong khi chờ USCIS làm rõ rằng, liệu đơn I-765 và I-131 có sẵn cho những người nộp đơn I-526, toàn ngành EB-5 đang hi vọng và dự đoán là sẽ có. Hai đơn này sẽ được chấp thuận trước đơn I-485. Khi giấy phép làm việc và giấy phép đi lại được chấp thuận, đương đơn có thể sinh sống, làm việc và đi học ở bất cứ đâu trên Hoa Kỳ. Như vậy, dù chưa có thẻ xanh nhưng nhà đầu tư và gia đình đã được hưởng những lợi ích từ sớm.

Ngoài ra, quy trình xử lý đơn I-485 nộp hồ sơ đồng thời EB-5 thường được ưu tiên hơn quy trình cấp thị thực xử lý lãnh sự ở nước ngoài (đơn DS-260). Quy trình xử lý lãnh sự dễ bị chậm trễ kéo dài và đôi khi khó có thể đoán trước thời gian và cách làm việc của lãnh sự Hoa Kỳ tại nước ngoài.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ