Đất Nước Canada

Canada không chỉ là quốc gia rộng lớn thứ hai trên thế giới mà còn là một trong những quốc gia giàu có nhất. Cananda cũng thường xuyên được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất với chất lượng cao, nền văn hoá khoan dung, cởi mở, môi trường sống trong lành và tỷ lệ tội phạm thấp. Quốc gia này còn đáp ứng được các nhu cầu về một nơi cư trú và lối sống tuyệt vời và hệ thống giáo dục chất lượng cao.

Quyền nhập cư và di trú tại Canada được quy định tại Đạo Luật Di Trú và Bảo Vệ người tị nạn năm 2002 (IRPA), và các quy định liên quan dưới Luật. Các quy định này nhằm giãi quyết các yêu cầu cụ thể cho người nhập cư vào Canada theo các diện khác nhau.

вконтакте площадка рекламавнешнееонлайн илирусскуюбилайн бесплатный телефонтуфли осенние на низком каблукеАндрей Павелко личная жизнькупить ноутбук без ос

Facebooktwitterlinkedinyoutubeby feather