(Đơn I-526) Chương Trình EB-5 Vẫn là Lựa chọn Ưu tiên, 2019

Đơn I-526 là gì?

Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức để xin Nhập cư chứng minh rằng người xin cấp visa đang đầu tư, hoặc đã đầu tư có số vốn theo yêu cầu phù hợp với dự án EB-5. Thông thường, các luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn EB-5 chuẩn bị các đơn I-526. Các đương đơn có đủ tiêu chuẩn nộp đơn I-526 sau khi thực hiện các biện pháp thích hợp để đầu tư vào một dự án EB-5 phù hợp. Các dự án này phải thuộc một doanh nghiệp thương mại mới. Tuy nhiên, những dự án này cũng có thể được quản lý bởi Trung tâm Khu vực EB-5 do Chính phủ chỉ định để quản lý các dự án EB-5.

EB-5 đóng góp đáng kể vốn đầu tư cho kinh tế & việc làm cho người Mỹ

Theo số liệu cập nhất mới nhất của Hiệp hội Đầu tư Mỹ (IIUSA), chương trình đầu tư định cư EB-5 đã cung cấp 7 tỷ USD vốn đầu tư cho phát triển kinh tế Mỹ dựa theo số lượng I-526 đã được phê duyệt trong năm tài chính 2018. Nếu tính từ giai đoạn 2008-2018, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã phê duyệt hơn 64.600 đơn I-526 và thu hút hơn 38.8 tỷ USD vốn đầu tư cho nền kinh tế Mỹ nhờ chương trình EB-5.

Biểu đồ thống kê số liệu vốn đầu tư EB-5 qua các năm

Biểu đồ thống kê số liệu vốn đầu tư EB-5 qua các năm

Biểu đồ thống kê vốn đầu tư EB-5 tích lũy từ năm 2008

Biểu đồ thống kê vốn đầu tư EB-5 tích lũy từ năm 2008

Chương trình đầu tư EB-5 đã tạo ra công việc cho hơn 1 triệu người Mỹ từ 2008-2018.

Bộ Thương mại Mỹ thống kê mỗi nhà đầu tư quốc tế tạo ra khoảng 16 công việc cho người Mỹ từ suất đầu tư 500.000 USD của họ, góp phần tạo ra công việc cho hơn 1 triệu người Mỹ từ 2008-2018.

Cập nhật tình hình phê duyệt đơn I-526

Tỷ lệ phê duyệt I-526 giảm trung bình 10% trong quý 4/2018, giảm từ 97% trong quý 3/2018 xuống còn 87% trong quý 4/2018. Tuy vậy, tỷ lệ phê duyệt I-526 tiếp tục giữ tỷ lệ cao qua các năm.

Trong năm 2018, USCIS đã duyệt 3.510 đơn I-526 trong quý 4/2018, và tổng số 13.570 đơn I-526 cả năm, đạt mức tăng trưởng 59% so với năm 2017.

Biểu đồ thống kê số lượng đơn I-526 được phê duyệt và từ chối từ 2013 – quý 4/2018

Biểu đồ thống kê số lượng đơn I-526 được phê duyệt và từ chối từ 2013 – quý 4/2018

Số lượng đơn I-526 EB-5 tồn đọng chờ xét duyệt đang được giảm dần

Nhờ kết hợp 2 yếu tố là số lượng đơn I-526 nộp vào giảm đi và số đơn I-526 được duyệt gia tăng đã giúp giảm bớt số lượng đơn I-526 tồn đọng chờ xét duyệt. Cụ thể, số lượng I-526 tồn đọng trong quý 4/2018 đã giảm bớt 16% và hiện chỉ còn 14.394 hồ sơ. Đây là mức giảm số đơn tồn đọng nhiều nhất kể từ quý 3.2015

Biểu đồ số lượng đơn I-526 tồn đọng giảm dần

Biểu đồ thống kê số lượng đơn I-526 được phê duyệt và từ chối từ 2013 – quý 4/2018

Theo báo cáo của tổ chức Invest Migration Insider (IMI), chương trình định cư Hy Lạp và định cư EB5 Mỹ dẫn đầu bảng top các chương trình định cư thu hút nhất trên thế giới.

Như vậy, chương trình định cư EB-5 vẫn được các nhà đầu tư trên thế giới ưu tiên lựa chọn để định cư cho gia đình. Các nhà đầu tư quan tâm cơ hội định cư Mỹ nên tiến hành nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để tận dụng lợi thế của ngày ưu tiên nhờ nộp đơn sớm và có ngày phỏng vấn sớm. Điều quan trọng là nhà đầu tư có thể được tiếp tục hưởng mức đầu tư thấp 500.000 USD chưa thay đổi cho đến hết ngày 30.09.2019.

Bạn muốn biết thêm về đầu tư định cư EB-5 an toàn?