EB-5 trực tiếp: Các yếu tố cần có trong kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh hay business plan là một trong các yếu tố bắt buộc của quy trình đầu tư EB-5 trực tiếp. Đây cũng là “kim chỉ nam” để các nhà đầu tư triển khai kinh doanh, tạo ra việc làm mới như đã đề xuất và là cơ sở để USCIS đánh giá tính khả thi của doanh nghiệp EB-5 trực tiếp.

Kế hoạch kinh doanh EB5

Vậy, các yếu tố cơ bản của một kế hoạch kinh doanh theo diện đầu tư EB-5 trực tiếp là gì? Trong quá trình thực hiện hồ sơ cùng CNW, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như chúng tôi sẽ đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tìm hiểu về các yếu tố cơ bản cần có trong kế hoạch kinh doanh của một dự án EB-5 trực tiếp như sau:

Kế hoạch kinh doanh thực tế

Kế hoạch kinh doanh cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện và chi tiết về tất cả các khía cạnh của dự án và cách đáp ứng các yêu cầu của chương trình thị thực EB-5. Một kế hoạch kinh doanh EB-5 thực tế trình bày dữ liệu đáng tin cậy dưới dạng các dự báo kinh tế, dữ liệu thị trường và phân tích tài chính để chứng minh tính khả thi của dự án và tiềm năng tạo việc làm dự kiến ​​của dự án.

Mô tả dự án

Để bắt đầu kế hoạch kinh doanh EB-5, cần cung cấp mô tả về dự án để USCIS có thể hiểu khái niệm kinh doanh và mô hình kinh doanh. Mô tả phải chi tiết và cung cấp các thông tin sau:

  • Ngành kinh doanh trong lĩnh vực nào
  • Hoạt động, nhân sự và mục đích của doanh nghiệp
  • Sứ mệnh của doanh nghiệp
  • Lịch sử của doanh nghiệp hoặc của các chủ sở hữu.
  • Kế hoạch tương lai cho doanh nghiệp
  • Thông tin thích hợp khác để cung cấp cho USCIS một cái nhìn tổng quan chính xác về dự án

Bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 8/2021: hết tồn đọng visa EB-5 cho Việt Nam

Cơ cấu kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh EB5 cũng phải nêu rõ loại hình kinh doanh mà dự án đang hoặc sẽ đăng ký. Yêu cầu duy nhất đối với việc kinh doanh là một doanh nghiệp thương mại mới vì lợi nhuận tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp. Các loại hình kinh doanh phổ biến nhất của dự án EB-5 là công ty hợp danh hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng tư nhân độc quyền, liên doanh, ủy thác kinh doanh và các loại hình kinh doanh khác đều khả thi như nhau.

Giấy phép bắt buộc

Tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp thương mại mới cung cấp, dự án có thể cần phải xin giấy phép ngành nghề, hoặc loại giấy phép khác nhau của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Kế hoạch kinh doanh EB5 phải thể hiện được rằng dự án đã có được tất cả các giấy phép cần thiết để hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.

Kế hoạch và ngân sách Tiếp thị

Việc đưa kế hoạch tiếp thị (marketing) vào business plan EB-5 là cần thiết để cho phép USCIS đánh giá tiềm năng thành công của dự án. Kế hoạch tiếp thị cần thiết cho mọi doanh nghiệp để thu hút khách hàng mục tiêu. Bất kỳ doanh nghiệp nào không có kế hoạch tiếp thị hợp lý sẽ tự thất bại. Kế hoạch kinh doanh EB5 nên thể hiện ngân sách tiếp thị của dự án để USCIS có thể đánh giá tính khả thi.

Điều quan trọng cần lưu ý là kế hoạch kinh doanh EB-5 phải bao gồm kế hoạch tiếp thị không chỉ cho người dùng cuối của sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn cho các nhà đầu tư tiềm năng trong dự án.

Kinh nghiệm của nhân sự

Không có doanh nghiệp nào có thể thành công nếu không có nhân sự lành nghề. Do đó, kế hoạch kinh doanh EB-5 nên bao gồm thông tin chi tiết về nhân sự chủ chốt của dự án và kinh nghiệm của họ, cũng như cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, triết lý quản lý, nền tảng và chức năng của ban quản lý. Ở đây, USCIS muốn thấy rằng quản lý và nhân sự của tổ chức hội đủ những gì cần thiết để thúc đẩy dự án thành công.

Phân tích cạnh tranh

Để chứng minh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại mới (NCE), kế hoạch kinh doanh EB5 nên bao gồm phân tích cạnh tranh toàn diện cho thấy khả năng thâm nhập thị trường, sản phẩm và dịch vụ, giá cả và các yếu tố liên quan khác của đối thủ cạnh tranh. Điểm mạnh và điểm yếu của dự án so với đối thủ phải được chỉ rõ để cho USCIS thấy những thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải cũng như những lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp có thể được hưởng.

Mô tả công việc

Để nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ, vốn EB-5 của nhà đầu tư phải tài trợ để tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian mới cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ. Kế hoạch kinh doanh EB-5 nên bao gồm các mô tả rõ ràng, chính xác, chi tiết về các công việc mà doanh nghiệp sẽ tạo ra và cho thấy chúng liên quan hoặc sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho hoạt động của doanh nghiệp.

Kế hoạch tuyển dụng

Một trong những điều quan trọng nhất để chứng minh trong kế hoạch kinh doanh EB5 là dự án sẽ tạo ra 10 công việc như thế nào để đảm bảo được cấp visa EB-5. Mỗi kế hoạch kinh doanh EB-5 nên bao gồm một thời gian biểu toàn diện về việc tuyển dụng theo kế hoạch, bao gồm cả những vị trí sẽ được lấp đầy khi nào. Các kế hoạch kinh doanh EB-5 tốt nhất sẽ bổ sung thông tin này bằng một biểu đồ dễ hiểu.

Dự báo tài chính 5 năm

Đương nhiên, USCIS sẽ chỉ phê duyệt các dự án EB-5 khả thi về mặt tài chính. Do đó, tất cả các kế hoạch kinh doanh EB5 phải cung cấp dự báo tài chính đáng tin cậy, dự báo hiệu suất mạnh mẽ trong 5 năm tiếp theo. Các dự báo nên xem xét doanh số, thu nhập, chi phí, tiền lương của nhân viên và bất kỳ yếu tố tài chính liên quan nào khác. Kế hoạch kinh doanh EB-5 cũng phải bao gồm nguồn quỹ để hỗ trợ và duy trì doanh nghiệp cũng như các chi tiết liên quan đến việc sử dụng quỹ của nhà đầu tư EB-5 trong dự án. Sự tin cậy là chìa khóa ở đây — các dự báo tài chính phải áp dụng các chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung. Nhà đầu tư nên nhờ một bên thứ ba không liên kết soạn thảo các dự báo tài chính này.

(Theo EB5 affiliate Network)

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 trực tiếp khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức EB-5: