Giải đáp thắc mắc về Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022

(Theo IIUSA) Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký một gói chi tiêu liên bang sâu rộng trong đó có Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (RIA). Với việc thông qua dự luật, Chương trình Trung tâm vùng EB-5 đã nhận được ủy quyền để tiếp tục hoạt động trong 5 năm (lần ủy quyền lại dài hạn đầu tiên kể từ năm 2015) và các cải cách về tính toàn vẹn rất cần thiết.

Phần hỏi đáp về đạo luật EB-5 mới sau đây do IIUSA thực hiện sẽ giúp giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất của ngành và nhà đầu tư.

USCIS đã phát hành thông báo về Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) trên website của mình.

Những tác động chính của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) đối với các nhà đầu tư hiện tại (những người đang chờ thị thực nhập cư và những người có đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý?)

 • Xử lý hồ sơ
  • Các đơn I-526 của trung tâm vùng đang chờ xử lý sẽ được USCIS tiếp tục thực hiện.
  • Điều chỉnh tình trạng (AOS) có thể được nộp nếu ngày ưu tiên hiện tại trong Biểu đồ B trong bảng tin visa bulletin.
  • Quá trình xử lý thị thực của NVC sẽ tiếp tục.
  • Các cuộc phỏng vấn xin thị thực có thể được lên lịch nếu ngày ưu tiên là hiện tại theo Biểu đồ A của visa bulletin.
 • Các trường hợp sẽ được quyết định theo luật tại thời điểm nộp đơn, không phải luật mới. Vì vậy, không có đầu tư tăng thêm hoặc các quy tắc mới của TEA áp dụng cho các trường hợp đã nộp hồ sơ thành công.
 • Được nộp hồ sơ AOS đồng thời

RIA sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mới như thế nào?

 • Grandfathering là điều khoản tuyệt vời. Quy định này tốt cho các nhà đầu tư hiện tại và mới. Nếu có chương trình Trung tâm vùng ngừng hoạt động trong tương lai, thì các nhà đầu tư sẽ không phải chịu đựng sự không chắc chắn và lỗ hổng trong quá trình xử lý.
 • Các đơn xin xác nhận dự án mẫu (Project exemplars) sẽ được yêu cầu trước khi nhà đầu tư nộp hồ sơ EB-5. Điều này sẽ mang lại sự minh bạch hơn cho tình trạng dự án. Các nhà đầu tư sẽ biết liệu đã có câu hỏi RFE hoặc chất vấn khác của USCIS về dự án hay chưa. Lưu ý USCIS thường có các câu hỏi, vì vậy đừng nhầm lẫn với việc dự án gặp sự cố.
 • Các biện pháp bảo vệ tốt hơn được áp dụng ngay từ đầu. Ví dụ, các trung tâm vùng sẽ được yêu cầu chỉ có các nhân vật “thiện chí” tham gia.
 • Bên cạnh rất nhiều điều khoản và câu hỏi mới là số tiền đầu tư cao hơn.

Khi nào RIA có hiệu lực?

 • Một số điều khoản có hiệu lực ngay lập tức. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, số tiền đầu tư mới là 800.000 USD cho các dự án Cơ sở hạ tầng và TEA và 1,05 triệu USD cho các dự án khác.
 • Các thay đổi hiệu quả tức thì khác:
  • Chỉ định của TEA chỉ có thể được thực hiện bởi DHS, không phải tiểu bang
  • Thị thực EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng (set-asides)
  • TEA loại mới – Dự án cơ sở hạ tầng.
  • Kiểm tra lý lịch bắt buộc đối với nhà đầu tư.
 • Có hiệu lực sau 60 ngày:
  • Giám sát của trung tâm vùng và các biện pháp chế tài vi phạm.
  • Trường hợp nông thôn – ưu tiên
  • Các quy tắc tạo việc làm gián tiếp mới
  • Tái triển khai – bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ nếu tất cả việc làm được tạo ra và không có thay đổi quan trọng.
  • Chứng minh nguồn vốn của nhà đầu tư – bao gồm phí quản trị.
  • Quản lý quỹ
  • Bảo vệ các nhà đầu tư có hồ sơ tốt nhưng bị lừa dối
  • Hết các biện pháp xử lý hành chính cần thiết trước khi đưa ra tòa án liên bang

Khi nào USCIS sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ chương trình trung tâm vùng? Biểu đồ bản tin thị thực tháng 4 A cho biết “không khả dụng – U” cho các nhà đầu tư EB-5 sinh ra ở Trung Quốc và Biểu đồ B có hạn là tháng 12 năm 2015, tất cả điều này có nghĩa là gì?

 • Đã có báo cáo về việc chấp thuận đơn I-526. Mới nhất, các trường hợp đầu tư qua trung tâm vùng sẽ tiếp tục sau 60 ngày.
 • Visa Bulletin tháng 4 – Bộ Ngoại giao dường như đang có quan điểm rằng cần đợi 60 ngày trước khi tiếp tục xử lý thị thực và cấp thị thực. Hy vọng rằng, Bộ Ngoại giai sẽ ít nhất mở lại hoạt động NVC. Nhưng chúng ta có thể cần đợi 60 ngày.

Visa khu vực dành riêng (Visa set-asides) dành cho nhà đầu tư hiện tại hay mới? Nếu các nhà đầu tư hiện tại có thể yêu cầu các thị thực này, các dự án này có cần phải nộp đơn lại với DHS để đủ điều kiện là nông thôn / TEA / cơ sở hạ tầng không?

 • Visa khu vực dành riêng (Visa set-asides) hiện có hiệu lực. Nhưng Bộ Ngoại giao cần tìm hiểu liệu điều đó có nghĩa là chúng sẽ được phân bổ cho (a) các trường hợp hiện tại đủ điều kiện về mặt văn bản được nộp theo luật cũ hay (b) cho các trường hợp mới được nộp sau khi ban hành. Chúng ta cần theo dõi diễn biến tiếp theo.

“Grandfathering” là gì và điều này sẽ bảo vệ các nhà đầu tư trong tương lai như thế nào?

 • Grandfathering có 2 khía cạnh: (1) tránh áp dụng hồi tố các luật mới (như tăng số tiền đầu tư), và (2) tiếp tục xử lý các trường hợp trong thời gian chương trình trung tâm vùng hết hiệu lực.
 • Điều này bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách không thay đổi các quy tắc áp dụng cho các trường hợp của họ. Điều quan trọng là cho phép các trường hợp của họ tiếp tục ngay cả khi gặp phải một sự cố khác trong tương lai.

RIA cho phép đồng thời nộp đơn điều chỉnh tình trạng đơn với đơn I-526 – điều này có áp dụng cho các nhà đầu tư bị tồn đọng thị thực không?

 • Chỉ khi ngày ưu tiên theo Biểu đồ A (Ngày hành động cuối cùng) trên Bản tin Visa.
 • Sớm hơn ngày ưu tiên hiện tại trong Biểu đồ B, nếu USCIS chấp nhận Biểu đồ B AOS trong tháng đó.

RIA cung cấp các biện pháp bảo vệ độ tuổi nhất định cho trẻ em phụ thuộc, chúng là gì?

 • Có một biện pháp bảo vệ một lần khỏi độ tuổi cho con của các nhà đầu tư bị chấm dứt trạng thái CPR – chẳng hạn như đối với RC đã chấm dứt hoặc NCE bị hủy bỏ – nếu
  • Cha mẹ nộp đơn I-526 mới trong vòng 1 năm kể từ khi chấm dứt CPR, và
  • Đứa trẻ vẫn chưa lập gia đình.
 • Về cơ bản số tiền đầu tư 800.000 USD để bảo vệ một đứa trẻ; vì vậy, thực tế nhiều nhà đầu tư sẽ chỉ làm điều đó nếu có nhiều hơn 1 trẻ em.

RIA bảo vệ các nhà đầu tư như thế nào nếu một trung tâm vùng bị chấm dứt hoạt động trong quá trình I-526 hoặc thời gian duy trì 2 năm? Và nếu NCE hoặc JCE không tạo đủ việc làm? Liệu các nhà đầu tư có thể giữ lại ngày ưu tiên của mình không?

 • Tùy chọn
  • Nếu hoàn thành việc tạo việc làm, sau đó có thể sửa đổi đơn của họ để thể hiện với USCIS tình trạng “vẫn tốt.”
   • Có thể kết hợp với RC mới ở trạng thái tốt
   • Đầu tư mới vào NCE mới
  • Nếu việc tạo việc làm chưa hoàn thành và RC bị chấm dứt, thì:
   • Có thể liên kết với một NCE mới ở trạng thái tốt
   • Có thể đầu tư thêm vốn để hoàn thành việc tạo việc làm
 • Bảo vệ
  • Nhà đầu tư nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng + 180 ngày kể từ ngày bị đình chỉ.
  • Lưu giữ ngày ưu tiên
  • Các sửa đổi được bảo vệ khỏi “thay đổi quan trọng”
  • Bất kỳ khoản tiền thu hồi nào có thể được sử dụng cho tín dụng tạo việc làm (ví dụ: bảo hiểm, vốn bổ sung)
  • Thời hạn được gia hạn
  • Các điều kiện có thể được loại bỏ sau 2 năm kể từ lần đầu tư tiếp theo.

Vùng TEA mới được chỉ định như thế nào?

 • Chỉ do DHS quyết định. Các tiểu bang không có chỉ định TEA.

Triển khai lại: Hướng dẫn hiện tại của USCIS là việc triển khai lại phải diễn ra trong cùng một khu vực địa lý của trung tâm khu vực. RIA có thay đổi điều này không? Khi nào thì thay đổi có hiệu lực?

 • Việc tái triển khai có thể nằm ngoài phạm vi địa lý trung tâm khu vực ban đầu nếu tất cả các công việc được tạo ra và kế hoạch kinh doanh đã được thực hiện mà không có thay đổi quan trọng.
 • RIA cũng yêu cầu các quy định. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem USCIS sẽ đưa ra các quy định nào và khi nào.
 • Thay đổi có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ban hành.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ