Giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư EB-5

GIẢM THIỂU THUẾ CỦA HOA KỲ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EB-5
– Lập kế hoạch trước các khoản thuế của Hoa Kỳ là điều cần thiết

Bằng cách đầu tư thông qua chương trình đầu tư EB-5, các nhà đầu tư EB-5 đang theo đuổi “đường đua nhanh” để có thẻ xanh của Hoa Kỳ và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ.Tuy nhiên, để có thẻ xanh, các nhà đầu tư EB-5 thường vô tình và không nhất thiết phải chịu thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng đáng kể của Hoa Kỳ.Các loại thuế này là gì, tại sao các nhà đầu tư EB-5 cần có kế hoạch giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ trước khi nhận thẻ xanh và một số lựa chọn lập kế hoạch chung có thể xem xét để giảm thiểu hoặc loại bỏ thuế của Hoa Kỳ.

thuế Hoa Kỳ

THUẾ THU NHẬP CỦA HOA KỲ
Trừ khi có hiệp ước thuế trái với mục đích thuế thu nhập của Hoa Kỳ, người có thẻ xanh là công dân Hoa Kỳ cần đóng thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho đến khi trạng thái thẻ xanh bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ.Quan trọng hơn, nếu một người là công dân Hoa Kỳ phải đóng thuế thu nhập, tất cả các khoản thu nhập trên toàn thế giới của họ đều phải chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ.Điều này rất quan trọng vì hầu hết các quốc gia chỉ đánh thuế thu nhập cho các nguồn thu có nguồn gốc tại quốc gia đó, trong khi thuế thu nhập trên toàn thế giới của Hoa Kỳ, không quan tâm đến việc nguồn thu đó đến từ đâu.

Hơn nữa, sau khi nhà đầu tư EB-5 có được thẻ xanh, tất cả các đánh giá tài sản không có tại Hoa Kỳ sẽ phải chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ. Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư EB-5 có một doanh nghiệp lâu năm bên ngoài Hoa Kỳ có giá trị vài triệu đô la.Nếu nhà đầu tư bán doanh nghiệp đó sau khi có thẻ xanh của Hoa Kỳ, tất cả số tiền thu được sẽ phải chịu thuế lợi tức liên bang của Hoa Kỳ, hiện tại là 20% và thuế thu nhập của nhà nước, thêm 13,3% ở California, tổng cộng 33,3% nếu nhà đầu tư sống tại California.

Điều quan trọng cần lưu ý chính là nghĩa vụ nộp thuế của Hoa Kỳ dựa trên việc áp dụng các quy tắc thuế, vì vậy nhà đầu tư phải chứng minh cơ sở thuế của mình trong tài sản (nghĩa là số tiền mà anh ta trả cho tài sản) hoặc cơ sở thuế sẽ được coi là bằng 0.Điều này quan trọng bởi vì, với cơ sở thuế bằng 0, toàn bộ giá bán sẽ phải chịu thuế của Hoa Kỳ.Hơn nữa, nó không quan trọng nếu tất cả các khoản lợi nhuận thu được trước khi nhà đầu tư có thẻ xanh của Hoa Kỳ.Quay trở lại ví dụ trên, nếu doanh nghiệp được bán sau khi nhà đầu tư có thẻ xanh, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế tất cả các khoản lợi nhuận bán hàng, bất kể thu nhập đó kiếm được từ khi nào.Điều này cũng đúng với bất kỳ khoản lợi nhuận từ nước ngoài nào được thực hiện sau khi nhà đầu tư có thẻ xanh của Hoa Kỳ.Mặc dù điều này có vẻ không công bằng, nhưng đây là cách Hoa Kỳ đánh thuế lợi nhuận từ việc bán tài sản.

LẬP KẾ HOẠCH TRƯỚC KHI NHẬP CƯ
Do đó, nhà đầu tư EB-5 cần thực hiện các bước ngay trước khi có thẻ xanh, để giảm thuế tổng thể đối với tài sản của mình trên toàn thế giới.Bằng cách loại bỏ tất cả các khoản lợi nhuận trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ, nhà đầu tư EB-5 hầu như có thể loại bỏ thuế thu nhập của Hoa Kỳ đối với tài sản không thuộc về Hoa Kỳ.Ví dụ: nhà đầu tư có thể tạo quà tặng không thể hủy ngang cho các khoản tín thác dài hạn cho những người thụ hưởng tại Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ.Các khoản tín thác này có thể là các khoản tín thác của Hoa Kỳ hoặc các khoản tín thác nước ngoài cho mục đích nộp thuế của Hoa Kỳ – thường là tín thác của Hoa Kỳ nếu có người thụ hưởng tại Hoa Kỳ và tín thác nước ngoài nếu có người thụ hưởng không thuộc Hoa Kỳ.Tuy nhiên, nếu đó là tín thác nước ngoài cho mục đích nộp thuế của Hoa Kỳ, khoản tín thác đó sẽ bị đánh thuế đối với nhà đầu tư/người tín thác nếu người đó trở thành công dân Hoa Kỳ trong vòng năm năm kể từ khi thành lập quỹ tín thác, dẫn đến việc loại bỏ nhiều lợi ích của việc sử dụng tín thác nước ngoài.

Trên thực tế, việc lập kế hoạch trước hơn năm năm thường không thực tế.Trong những trường hợp này, khách hàng vẫn nên thiết lập quỹ tín thác – để loại bỏ các tài sản ra khỏi hệ thống thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ – và đầu tư tài sản tín thác theo cách sao cho không tạo ra thu nhập chịu thuế của Hoa Kỳ; thông qua các khoản đầu tư hiệu quả về thuế hoặc chính sách bảo hiểm của Hoa Kỳ cho phép quyền tiếp cận miễn phí vào giá trị tiền mặt của chính sách.Điều này sẽ giảm đáng kể – nếu không muốn nói là loại trừ – thuế thu nhập của Hoa Kỳ về sau.

THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA HOA KỲ
Theo luật hiện hành, nếu không có hiệp ước thuế, bất động sản và tài sản cá nhân hữu hình ở Mỹ và thuộc sở hữu của một người không phải là người Mỹ phải chịu 40% thuế quà tặng đối với chuyển nhượng trọn đời trên 14.000 đô la (15.000 đô la kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018) nếu là một người không phải vợ/chồng, và 149.000 đô la (152.000 đô la kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018) đối với chuyển giao nhượng trọn đời đối với vợ/chồng không phải là công dân Mỹ.Những tài sản này và các tài sản khác phải chịu 40% thuế bất động sản chỉ hơn 60.000 đô la nếu sở hữu khi chết.

Ngược lại, công dân Hoa Kỳ và “cư dân” có một khoản “tín dụng thống nhất” hoặc quà tặng hợp nhất và số tiền miễn thuế là 5 triệu USD, được lập chỉ mục cho lạm phát lên đến 5,49 triệu USD vào năm 2017 (5,6 triệu USD vào năm 2018).Nói cách khác, công dân và cư dân Hoa Kỳ có thể chuyển tới 549 triệu đô la tiền quà tặng hoặc thuế bất động sản miễn phí.Quà tặng trọn đời vượt quá khoản khấu trừ thuế hàng năm của quà tặng (hiện tại là 14.000 đô la cho mỗi người nhận) cần phải nộp Tờ khai Thuế Quà tặng Mẫu 709 của Hoa Kỳ và sử dụng hết một số tín dụng thống nhất này.Điểm cần chú ý là tín dụng thống nhất cho cư dân Hoa Kỳ áp dụng cho tài sản trên toàn thế giới của họ, không chỉ các tài sản tại Hoa Kỳ.

Ngoài tính phức tạp của hệ thống thuế tại Hoa Kỳ, “cư trú” được xác định khác nhau cho mục đích thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ so với mục đích thuế thu nhập.Đối với mục đích thuế chuyển nhượng, cư dân là những người có nhà ở tại Hoa Kỳ – tức là, có mặt tại Hoa Kỳ với mục đích định cư vô thời hạn – tại thời điểm tặng quà hoặc tử vong.Và khi nộp đơn xin thẻ xanh, nhà đầu tư phải khai báo ý định ở lại Hoa Kỳ của mình.Do đó, sau khi nhà đầu tư EB-5 cư trú tại Hoa Kỳ, họ được coi là cư dân Hoa Kỳ vì mục đích thuế chuyển nhượng và tài sản trên toàn thế giới của họ sẽ phải chịu thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ, mặc dù các khoản miễn giảm cao hơn sẽ được áp dụng.

Điều may mắn là ngay cả khi nhà đầu tư không phải là cư dân cho mục đích thuế chuyển nhượng, một chuyên gia về thuế có thể dễ dàng loại bỏ hầu hết hoặc tất cả các khoản thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ bằng việc lập kế hoạch trước khi nhà đầu tư chuyển đến Hoa Kỳ.Nếu nhà đầu tư mua tài sản thông qua một quy trình được hình thành và quản lý đúng đắn – thường liên quan đến một khoản tín thác – thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ có thể được loại bỏ hoàn toàn cho nhiều thế hệ.Nhưng điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải mua tài sản thông qua quy trình này ngay từ đầu.Khác với chính khoản đầu tư EB-5 (vốn phải thuộc tên cá nhân của nhà đầu tư), sau khi nhà đầu tư mua tài sản của Mỹ theo tên của mình, thì sẽ khó loại bỏ thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ.

Mặc dù không có giải pháp “một công thứcphù hợp cho tất cả” giúp giảm thiểu thuế của Hoa Kỳ cho nhà đầu tư EB-5, nhưng điều quan trọng chính là nhà đầu tư cần có kế hoạch chủ động trước khi có thẻ xanh của Hoa Kỳ.Hơn nữa, để giảm thiểu tất cả các khoản thuế hết mức có thể, điều quan trọng là phải biết mục tiêu và mục đích của nhà đầu tư và xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh cho phù hợp.

Ví dụ: nếu mục đích là để giữ và không bán tài sản, có thể điều quan trọng hơn là loại bỏ thuế chuyển nhượng – quà tặng và bất động sản – thông qua một cấu trúc tín thác tương tự như nêu trên.Ngoài ra, nếu nhà đầu tư có ý định bán tài sản trong thời gian tương đối ngắn hạn, việc lập kế hoạch thuế thu nhập có thể không kém phần quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn việc lập kế hoạch thuế chuyển nhượng.Thông thường, việc lập kế hoạch này liên quan đến việc sử dụng một khoản tín thác và có lẽ là một thực thể (thường là đối tác hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn) sở hữu tài sản, mà ngược lại được sở hữu bởi khoản tín thác từ khi thành lập.

Nhà đầu tư EB-5 phải thực hiện các bước để giảm thiểu thuế Hoa Kỳ trước khi trở thành “cư dân” Hoa Kỳ.Đối với cả mục đích thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ, chuyên gia thuế thường có thể giảm đáng kể và thậm chí loại bỏ khoản thuế này của Hoa Kỳ, nhưng phải lập kế hoạch trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ vì mục đích thuế.

Theo Jonathan Mintz, eb5investors

Tham khảo thêm:
EB-5 Charter School- Dự án đầy ý nghĩa cho các nhà đầu tư EB-5
Visa L-1 – Con đường nhanh để hiện thực hóa giấc mơ Mỹ

Đăng kí tư vấn miễn phí về chương trình và dự án đầu tư qua form sau:———-
C.N.W- Công ty Tư vấn Kết nối Thế giới Mới
Văn Phòng: Tòa nhà Empire Building, 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Hotline: ‎0908 835 533
Email: info@connectnewworld.com
Website: www.connectnewworld.com

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu thông qua đầu tư định cư nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.