Giấy phép Tái Nhập Cảnh: Làm thế nào xin & sử dụng hợp pháp, năm 2019

  • Bạn có phải là thường trú nhân Hoa Kỳ không?
  • Bạn đã ở ngoài nước được 6 tháng hay lâu hơn?
  • Bây giờ bạn có quay trở lại Hoa Kỳ bằng giấy phép tái nhập cảnh không?

Là chủ thẻ xanh của Hoa Kỳ, bạn có quyền sống ở Hoa Kỳ và đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số loại du lịch có thể khiến thẻ xanh của bạn gặp rủi ro. Để bảo vệ bản thân, bạn có thể cần lấy một Giấy phép Tái Nhập Cảnh (Reentry Permit, còn gọi là Travel Document).

Trong hướng dẫn này, CNW sẽ thảo luận về cách xin và cách sử dụng đúng giấy phép tái nhập cảnh (GPTNC) cho chủ thẻ xanh để nhập cảnh lại Hoa Kỳ.

Vài nét về giấy phép tái nhập cảnh (GPTNC)

Là thường trú nhân, bạn có thể tự do đi du lịch Hoa Kỳ

Nếu bạn là thường trú nhân và bạn rời khỏi Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc lâu hơn, bạn có thể bị nhân viên nhập cư thẩm vấn khi bạn trở về Hoa Kỳ. Các nhân viên xuất nhập cảnh đang tìm kiếm xem bạn có từ bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ không

Tình trạng của bạn với tư cách là thường trú nhân có thể bị hủy bỏ nếu chuyến đi của bạn bên ngoài Hoa Kỳ không phải là tạm thời. Một chuyến đi là tạm thời nếu tại thời điểm bạn rời khỏi Hoa Kỳ, bạn có ý định trở về Hoa Kỳ như một ngôi nhà hoặc nơi làm việc thực tế và trong khi ở nước ngoài, bạn đã không từ bỏ ý định đó. Chuyến đi ra nước ngoài nên vì một lý do xác định (chẳng hạn như cho giáo dục hoặc đào tạo) và dự kiến ​​sẽ chấm dứt trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Đôi khi, nếu bạn đi du lịch trong một năm hoặc lâu hơn, thẻ xanh của bạn (Mẫu I-551), không còn giá trị như một tài liệu nhập cảnh. Điều này có nghĩa là chính thẻ xanh của bạn không thể được sử dụng để quay lại Hoa Kỳ. Với GPTNC, bạn có thể rời Hoa Kỳ tối đa 2 năm và sau đó sử dụng giấy phép này của bạn để nhập lại quốc gia.

GPTNC là một tài liệu, giống như hộ chiếu, được thiết kế để giúp bảo vệ tình trạng thường trú nhân hay sở hữu thẻ xanh của bạn. Giấy phép này tạo ra một giả định rằng chuyến đi của bạn là tạm thời và bạn có ý định ở lại thường trú nhân. Giấy phép cho phép bạn nhập lại Hoa Kỳ sau khi vắng mặt một năm hoặc lâu hơn.

Giấy phép tái nhập cảnh cho Chủ thẻ xanh là gì?

GPTNC tương tự như hộ chiếu. Đó là một cuốn sách nhỏ với một trang nhận dạng cũng như nhiều trang khác để đóng dấu nhập cảnh và thị thực.

GPTNC được thiết kế dành riêng cho chủ thẻ xanh Hoa Kỳ để bảo vệ tình trạng của họ. Như chúng ta sẽ thảo luận dưới đây, một số loại hình du lịch có thể khiến tình trạng của bạn là thường trú nhân gặp rủi ro. Ví dụ: nếu bạn rời Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc lâu hơn, bạn có nguy cơ từ bỏ thẻ xanh. Giấy phép này tạo ra một giả định pháp lý rằng bạn không có ý định từ bỏ thẻ xanh của mình. GPTNC cho phép nhân viên nhập cư biết rằng bạn có ý định cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ.

Tại sao chủ thẻ xanh cần một giấy phép tái nhập cảnh?

Có 3 lý do chính khiến bạn cần một GPTNC với tư cách là chủ thẻ xanh:

  • Rời khỏi Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc đi du lịch thường xuyên hay dài hơn
  • Rời khỏi Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn
  • Không thể nhận được hộ chiếu từ quốc tịch
Rời khỏi Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc đi du lịch thường xuyên / dài hơn

Nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc lâu hơn hoặc nếu bạn đi ra ngoài Hoa Kỳ thường xuyên, bạn đủ điều kiện để được các nhân viên nhập cư thẩm vấn tại biên giới khi bạn trở về Hoa Kỳ.

Nhân viên xuất nhập cảnh đang kiểm tra xem bạn có từ bỏ tư cách thường trú nhân không. Hãy nhớ rằng bạn có thể từ bỏ tình trạng của mình một cách có chủ ý, dựa trên ý định của bạn khi rời khỏi Hoa Kỳ.

Rời khỏi Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn

Nếu bạn rời khỏi Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn, thẻ xanh của bạn (Mẫu I-551) không còn giá trị như một tài liệu nhập cảnh để nhập lại Hoa Kỳ.

Nếu bạn không có giấy phép tái nhập cảnh và bạn rời khỏi Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn, bạn sẽ cần phải nộp đơn và được chấp thuận cho một thị thực đặc biệt gọi là thị thực cư trú (Visa SB-1) để trở về nước.

Nếu bạn có GPTNC hợp lệ, bạn có thể sử dụng giấy phép này để nhập cảnh lại Hoa Kỳ mà không cần phải có thị thực cư trú trở lại.

GPTNC thường có hiệu lực trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày được cấp. Miễn là giấy phép của bạn là hợp lệ, bạn có thể sử dụng nó để nhập lại đất nước.

Không thể lấy hộ chiếu từ quốc tịch của bạn

Một GPTNC trông rất giống như một hộ chiếu. Đó là một cuốn sách nhỏ, nó có bằng I.D. trang với hình ảnh của bạn, và nó có các trang trống đển đóng dấu/tem.

Nếu bạn không thể lấy hộ chiếu từ quốc tịch của mình, nhiều quốc gia cho phép bạn sử dụng GPTNC làm hộ chiếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được tem đóng trong GPTNC của bạn, giống như bạn làm trong hộ chiếu.

Mẫu Giấy phép tái nhập cảnh hiện hành.

Giấy phép tái nhập cảnh có giá trị trong bao lâu?

GPTNC thường có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày được cấp (không phải từ ngày bạn nộp đơn).

Tuy nhiên, có một số lý do tại sao GPTNC của bạn có thể có hiệu lực dưới 2 năm:

  • Thường trú nhân có điều kiện: nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp có điều kiện, GPTNC không thể có hiệu lực lâu hơn tình trạng của bạn là thường trú nhân hợp pháp có điều kiện. Vì vậy, trường hợp như vậy, GPTNC có thể có hiệu lực dưới 2 năm
  • Vắng mặt kéo dài: nếu kể từ khi trở thành thường trú nhân hoặc trong 5 năm qua (ít hơn), bạn đã ở bên ngoài Hoa Kỳ trong hơn 4 năm, thì GPTNC của bạn bị giới hạn trong 1 năm (thay vì 2 )

Làm thế nào để xin cấp giấy phép tái nhập cảnh

Yêu cầu để có giấy phép tái nhập cảnh

Có 5 yêu cầu chính để có được cấp GPTNC cho chủ thẻ:

  • Bạn phải là thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh) hoặc thường trú nhân hợp pháp có điều kiện (chủ thẻ xanh có điều kiện)
  • Bạn phải có ý định rời khỏi Hoa Kỳ tạm thời
  • Bạn phải nộp Mẫu I-131 và chứng minh các tài liệu hỗ trợ (luật sư di trú của bạn có thể nộp đơn này cho bạn)
  • Mẫu I-131 của bạn phải được nộp trong khi bạn có mặt thực tế tại Hoa Kỳ
  • Bạn phải tham dự một cuộc hẹn sinh trắc học (lấy dấu vân tay)

Những tài liệu cần thiết để xin

Các tài liệu cụ thể mà bạn sẽ cần nộp cùng với đơn xin giấy phép tái nhập sẽ tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn.

Với tuyên bố từ chối trách nhiệm đó, đây là một số tài liệu bạn nên gửi kèm theo đơn xin GPTNC của mình:

  • Bản sao thẻ thường trú nhân của bạn (thẻ xanh)
  • Bản sao trang ảnh của hộ chiếu của bạn
  • 2 ảnh hộ chiếu
  • Bất kỳ GPTNCnào được cấp trước đây
  • Một số loại bằng chứng về mối quan hệ của bạn với Hoa Kỳ (như giấy phép lái xe, hóa đơn tiện ích…

Quy trình lấy giấy phép tái nhập cảnh

Lấy GPTNC là một quá trình gồm 3 bước:

  1. Thuê một luật sư di trú
  2. Mẫu đơn I-131
  3. Tham dự cuộc hẹn làm Sinh trắc học (Vân tay) của bạn
Thuê một luật sư di trú

Bước đầu tiên để có được GPTNC của bạn là thuê một luật sư di trú để giúp bạn trong suốt quá trình. Mặc dù không bắt buộc phải có luật sư di trú, các hình thức nhập cư có thể phức tạp và khó hiểu. Tự mình nộp đơn xin GPTNC có thể dẫn đến những sai lầm có thể trì hoãn toàn bộ quá trình, hoặc thậm chí tệ hơn, khiến đơn xin GPTNC của bạn bị từ chối.

Luật sư di trú của bạn có thể xem xét tình huống của bạn trước tiên để đảm bảo rằng GPTNC là lựa chọn phù hợp cho bạn. Nếu đúng như vậy, luật sư di trú của bạn chuẩn bị và lên kế hoạch cho một chiến lược khi nào nộp đơn và những tài liệu nào cần kèm theo trường hợp của bạn.

Một cách khác quan trọng mà một luật sư di trú có thể giúp bạn là về thời gian của trường hợp bạn. Với GPTNC, thời gian là rất quan trọng. Bạn được yêu cầu phải ở Mỹ trong những thời điểm quan trọng nhất định trong suốt quá trình cấp phép tái nhập cảnh. Luật sư di trú của bạn có thể lập kế hoạch và chiến lược với bạn để làm cho quá trình diễn ra suôn sẻ.

Mẫu đơn I-131

Bước tiếp theo là nộp Mẫu đơn I-131. Mẫu I-131 là ứng dụng cho GPTNC của bạn. Nó phải được nộp trong khi bạn có mặt ở Hoa Kỳ.

Cùng với Mẫu I-131, bạn nên gửi tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho đơn đăng ký của mình.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu xử lý nhanh để tăng tốc độ xử lý trường hợp của bạn để bạn có thể tham dự cuộc hẹn sinh trắc học sớm hơn.

Tham dự cuộc hẹn làm sinh trắc học (vân tay)

Khoảng một tháng sau khi nộp đơn xin GPTNC của bạn, bạn sẽ tham dự một cuộc hẹn để lấy dấu vân tay kỹ thuật số của bạn. Đây là bước cuối cùng của quy trình cấp phép lại. Cuộc hẹn sinh trắc học của bạn sẽ được lên lịch tại Trung tâm hỗ trợ ứng dụng USCIS (ASC) dựa trên địa chỉ Hoa Kỳ của bạn.

Nếu thời gian theo lịch trình không làm việc cho bạn, có nhiều tùy chọn có sẵn:

  • Bạn có thể sắp xếp lại cuộc hẹn
  • Bạn có thể thử hẹn gặp trực tiếp
  • Bạn có thể rời khỏi Hoa Kỳ sau khi nộp đơn xin GPTNC và sau đó quay lại để tham dự cuộc hẹn sinh trắc học của bạn
  • Trong những trường hợp rất hiếm, bạn có thể lấy sinh trắc học tại văn phòng USCIS bên ngoài Hoa Kỳ.

Sau cuộc hẹn sinh trắc học của bạn, sẽ mất khoảng 2 tháng nữa để GPTNC của bạn được cấp. Sau khi ban hành, luật sư di trú của bạn có thể gửi nó cho bạn một cách an toàn. Vì vậy, nếu bạn đang vội vã rời khỏi Hoa Kỳ, bạn có thể rời đi sau khi cuộc hẹn sinh trắc học của bạn kết thúc.

Cách sử dụng giấy phép tái nhập cảnh của bạn để trở lại Hoa Kỳ

GPTNC tạo ra một giả định rằng chuyến đi của bạn là tạm thời và bạn có ý định ở lại thường trú nhân. Giấy phép này cho phép bạn nhập lại Hoa Kỳ sau khi vắng mặt một năm hoặc lâu hơn

Xuất trình Giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ của bạn

Khi bạn đang tìm cách tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi vắng mặt 6 tháng hoặc lâu hơn, bạn nên có GPTNC hợp lệ với bạn. Bạn cũng nên có thẻ xanh (Mẫu I-551) và hộ chiếu của bạn. Đảm bảo rằng bạn nhập lại Hoa Kỳ trong khi GPTNC của bạn vẫn còn hiệu lực. Bạn nên tìm cách gửi lại Hoa Kỳ trước ngày hết hạn được hiển thị trên GPTNC của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn, GPTNC của bạn sẽ hoạt động như một tài liệu nhập cảnh.

GPTNC của bạn cũng sẽ tạo ra một giả định rằng chuyến đi của bạn bên ngoài Hoa Kỳ là tạm thời và bạn dự định ở lại một thường trú nhân Hoa Kỳ.

Bằng chứng về Chuyến đi của bạn

Như chúng tôi đã thảo luận trong suốt hướng dẫn này, GPTNC của bạn tạo ra một giả định rằng chuyến đi của bạn bên ngoài Hoa Kỳ là tạm thời và bạn có ý định ở lại thường trú nhân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu lý do bạn nêu trong đơn xin giấy phép không phải là lý do thực sự cho chuyến đi của bạn, thì giả định này sẽ bị mất.

Nhân viên xuất nhập cảnh có thể hỏi bạn các câu hỏi để xác định xem lý do cho chuyến đi của bạn có phù hợp với lý do được nêu trong đơn xin GPTNC của bạn hay không.

Để bảo vệ bản thân tốt nhất, bạn nên chuẩn bị sẵn tài liệu để chứng minh rằng lý do bạn rời khỏi Hoa Kỳ phù hợp với lý do đã nêu trong đơn xin GPTNC của bạn. Ví dụ: Nếu đơn xin cấp lại giấy phép của bạn nói rằng bạn rời Hoa Kỳ để chuyển nhượng công việc tạm thời, bạn nên cung cấp phiếu lương và các tài liệu tương tự khác để chứng minh điều này.

Bằng chứng về Mối Quan hệ Ràng buộc của bạn với Hoa Kỳ

Bằng cách có giấy phép tái nhập cảnh hợp lệ, nhân viên nhập cư không nên đánh giá lại câu hỏi liệu bạn có duy trì nơi cư trú ở Hoa Kỳ hay việc bạn vắng mặt ở Hoa Kỳ là tạm thời. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là GPTNC của bạn không đảm bảo 100% rằng bạn sẽ được nhận vào Hoa Kỳ.

GPTNC của bạn tạo ra một giả định rằng chuyến đi của bạn là tạm thời và bạn dự định ở lại thường trú nhân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhân viên nhập cư có thể cố gắng tìm kiếm bằng chứng để vượt qua giả định này.

Để bảo vệ bản thân tốt nhất, bạn nên chuẩn bị tài liệu cho thấy mối quan hệ rang buộc của bạn với Hoa Kỳ. Bạn nên in những tài liệu này và sẵn sàng cho các nhân viên nhập cư khi trở về Hoa Kỳ với GPTNC của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về bằng chứng về mối quan hệ ràng buộc của bạn với Hoa Kỳ:

  • Giấy phép lái xe Hoa Kỳ được cấp trong năm ngoái
  • Bằng chứng về việc làm ở Hoa Kỳ
  • Bằng chứng là bạn đã nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ trong năm ngoái
  • Bằng chứng về quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu tài sản khác ở Hoa Kỳ
  • Bằng chứng là con bạn đang theo học tại Hoa Kỳ
  • Bằng chứng về tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ
  • Hóa đơn gần đây được gửi đến địa chỉ Hoa Kỳ của bạn

Kết luận

Là chủ thẻ xanh của Hoa Kỳ, bạn có quyền sống ở Hoa Kỳ và đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số loại du lịch có thể khiến thẻ xanh của bạn gặp rủi ro. Đó là lý do tại sao, nếu bạn dự định rời khỏi Hoa Kỳ trong 6 tháng hoặc lâu hơn, hoặc nếu bạn thường xuyên đi du lịch

GPTNC có thể giúp bạn bằng cách tạo ra một giả định pháp lý rằng bạn có ý định cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. GPTNC hợp lệ cũng có thể được sử dụng để nhập lại Hoa Kỳ sau khi ở bên ngoài Hoa Kỳ trong một năm hoặc lâu hơn.

Điều quan trọng là phải biết cách sử dụng GPTNC đúng cách khi quay trở lại Hoa Kỳ. Bạn nên đảm bảo nhập cảnh lại trong khi GPTNC vẫn còn hiệu lực (trước ngày hết hạn được liệt kê trong giấy phép). Bạn nên chuẩn bị và chuẩn bị sẵn các tài liệu cho thấy lý do bạn rời khỏi Hoa Kỳ phù hợp với lý do được nêu trong đơn xin GPTNC của bạn. Bạn cũng nên chuẩn bị và chuẩn bị sẵn các tài liệu thể hiện mối quan hệ rang buộc của bạn với Hoa Kỳ.

Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ