Hai loại dự án EB-5 trực tiếp phổ biến và vai trò của nhà đầu tư trong NCE

Có hai loại dự án EB-5 trực tiếp phổ biến bao gồm: thành lập doanh nghiệp thương mại mới tại Mỹ có vốn chủ sở hữu duy nhất là khoản tiền của nhà đầu tư EB-5 và loại khác là các nhà đầu tư EB-5 cùng góp vốn chung trong một dự án (pooled investments).

Hai loại dự án EB-5 trực tiếp phổ biến và vai trò của nhà đầu tư trong NCE

Dự án chỉ gồm vốn của một nhà đầu tư EB-5

Loại đầu tiên bao gồm một nhà đầu tư nước ngoài duy nhất thành lập, cấu trúc, tài trợ và điều hành một doanh nghiệp mới đủ điều kiện tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho người lao động Mỹ.

Theo các quy định hiện tại của vùng kinh tế mục tiêu (TEA), nếu doanh nghiệp mới đặt tại TEA, nhà đầu tư cá nhân sẽ đầu tư tối thiểu 500.000 USD. Doanh nghiệp mới cần được đảm bảo bất kỳ nguồn vốn cần thiết nào khác từ người cho vay hoặc nhà đầu tư bên thứ 3 hoặc góp thêm vốn của riêng của nhà đầu tư để bảo đảm hoạt động. Còn nếu doanh nghiệp mới không nằm trong TEA, nhà đầu tư sẽ cần đóng góp 1 triệu USD.

Trong cả hai trường hợp, doanh nghiệp mới phải đảm bảo cấu trúc vốn được bao gồm toàn bộ số tiền đầu tư EB-5 để đủ điều kiện là một dự án được chấp nhận. Nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sẽ chịu trách nhiệm điều hành doanh nghiệp và trực tiếp tạo ra 10 công việc cần thiết trong thời gian duy trì. Nhà đầu tư đồng thời cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thiếu hụt tài chính nào, ít nhất là cho đến khi họ được cấp thẻ xanh vô điều kiện (thẻ xanh 10 năm).

Cấu trúc này đặt toàn bộ trách nhiệm về hoạt động và sự thành công của doanh nghiệp vào nhà đầu tư EB-5. Các dự án EB-5 trực tiếp cá nhân tập trung vào nhiều ngành và loại hình kinh doanh khác nhau & thường phù hợp với kinh nghiệm kinh doanh trước đây của nhà đầu tư EB-5 duy nhất.

Dự án góp chung vốn của các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp

Hình thức thứ hai là dự án “gộp” các khoản đầu tư của hai hoặc nhiều nhà đầu tư vào một dự án EB-5 đủ điều kiện gọi là pooled investments.

Giống như một dự án trung tâm vùng, đây thường là một khoản đầu tư thụ động nhằm tạo ra, cấu trúc và vận hành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn dự án của nhà đầu tư cá nhân ở hình thức 1 nhưng nhỏ hơn nhiều so với dự án của trung tâm vùng. Trong đó ban điều hành dự án là một nhóm cung cấp tối thiểu là một phần tổng vốn dự án và / hoặc đảm bảo nguồn vốn của bên thứ ba khác, đồng thời huy động thêm vốn của nhà đầu tư EB-5 trực tiếp. Do đó, ban điều hành dự án chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu hụt tài chính nào trong quá trình doanh nghiệp hoạt động thay vì đặt gánh nặng tiềm năng đó lên các nhà đầu tư EB-5.

Phần lớn các dự án EB-5 được gộp trực tiếp tập trung vào nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại nhìn chung đã được chứng minh là một loại hình kinh doanh phù hợp và có lợi cho loại hình đầu tư EB-5 này. Nhiều nhượng quyền thương mại đã có lịch sử kinh doanh thành công trước đó. Các dự án có vốn đầu tư tốt, mô hình nhượng quyền thương mại được ghi chép đầy đủ và cung cấp hướng dẫn các bên nhận quyền hiện có hoặc đang phát triển, và trong nhiều trường hợp đó là một thương hiệu nổi tiếng đã hoạt động trong nhiều năm.

Cả hai dự án EB-5 trực tiếp và đầu tư qua trung tâm vùng đều có thể được quản lý thụ động

Hầu hết các nhà đầu tư và thậm chí các chuyên gia EB-5 đã cho rằng, chỉ có thể quản lý thụ động các khoản đầu tư vào trung tâm vùng còn các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp yêu cầu quản lý tích cực trong doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Điều này không chính xác, đặc biệt là đối với mô hình đầu tư trực tiếp mới vào một doanh nghiệp theo phương thức tăng trưởng hiện có.

Luật sư nhập cư và cựu Quyền Giám đốc USCIS ông Robert Divine giải thích rõ về vấn đề yêu cầu quản lý của USCIS: “Yêu cầu trong quy chế tham gia vào doanh nghiệp là giống nhau đối với đầu tư trực tiếp và đầu tư vào trung tâm vùng; không có sự khác biệt” Ông Divine nói. “Bất cứ điều gì có thể đạt được trong Chương trình Trung tâm vùng cũng có thể đạt được trong Chương trình Trực tiếp. Vì vậy, vai trò nhà đầu tư EB-5 đảm nhiệm trong thỏa thuận điều hành, hoặc bất kỳ loại thỏa thuận nào đối với doanh nghiệp chỉ cần có quyền hoạch định chính sách là đủ (Đối với yêu cầu của chương trình). Đây (vai trò của nhà đầu tư trong doanh nghiệp EB-5) không phải là vấn đề mà USCIS chọn lựa để kiểm soát gắt gao.”

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: