Hé lộ những thay đổi sắp tới của chương trình EB-5 qua dự luật cải cách mới nhất (tháng 2/2022)

Chương trình EB-5 sắp bước vào ​​cải cách lập pháp lâu dài ngay sau ngày 18/2/2022. Theo EB5 Affiliate, một dự thảo của dự luật cải cách EB-5 đã bị rò rỉ vào ngày 3/2/2022, dự kiến ​​sẽ được Quốc hội Mỹ đề xuất và bỏ phiếu như một phần của gói chi tiêu omnibus ngày 18/2. Dự luật có vẻ là một nỗ lực đáng tin cậy để cải cách EB-5 với sự ủng hộ của tất cả các bên tham gia chính.

Hé lộ những thay đổi sắp tới của chương trình EB-5 qua dự luật cải cách mới nhất (tháng 2/2022)

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa biết và các yếu tố của dự thảo luật không rõ ràng. Không chắc chắn bao nhiêu dự thảo sẽ được đưa vào dự luật cuối cùng được đề xuất. Hơn nữa, nếu dự luật thực sự được đề xuất tại Quốc hội vẫn có khả năng không được thông qua.

Nếu biện pháp cải cách EB-5 được Quốc hội thông qua như một phần của dự luật omnibus ngày 18/2 hoặc trong tương lai, một số thay đổi đối với chương trình EB-5 như bên dưới và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Dưới đây là tóm tắt các điều khoản chính của dự thảo luật.

Ủy quyền lại Chương trình Trung tâm vùng EB-5

Chương trình trung tâm vùng EB-5 sẽ được ủy quyền lại và có thời hạn hoạt động đến năm 2027.

Thay đổi đối với số tiền đầu tư EB-5

Đối với các dự án nằm trong các khu vực việc làm mục tiêu (TEA), số tiền đầu tư tối thiểu sẽ được tăng lên 700,000 USD. Đối với các dự án không nằm trong TEA, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ là 850,000 USD.

Định nghĩa lại Khu vực Việc làm Mục tiêu

TEA vẫn được định nghĩa là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn. Thuật ngữ này cũng sẽ bao gồm các khu vực đủ điều kiện và “các khu vực trong ranh giới địa lý của bất kỳ cơ sở quân sự [đã đóng cửa] nào. . . dựa trên khuyến nghị của Defense Base Realignment and Closure Commission.”

Định nghĩa lại khu vực thất nghiệp cao

Các vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao hiện được giới hạn ở 16 khu vực điều tra dân số liền kề với tỷ lệ thất nghiệp trung bình ít nhất là 150% mức trung bình của cả nước, cùng với một số quy định bổ sung.

Định nghĩa lại khu vực nông thôn

Khu vực nông thôn vẫn được xác định là những khu vực nằm ngoài ranh giới của thành phố hoặc thị trấn với dân số ít nhất 20.000 người và nằm ngoài khu vực thống kê đô thị. Giờ đây, thuật ngữ này cũng sẽ bao gồm các khu vực ở tiểu bang có tổng dân số dưới 1,5 triệu người và tổng diện tích đất của tiểu bang lớn hơn 6.000 dặm vuông.

Bổ sung thị thực dành riêng cho một số TEA nhất định

Một phân bổ đặc biệt 30% của tất cả các thị thực EB-5 hàng năm sẽ được dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án trong TEA. Hai phần ba phân bổ, hay nói cách khác, 20% của tất cả các thị thực EB-5, sẽ được dành cho các khoản đầu tư vào các khu vực nông thôn. Một phần ba phân bổ, hoặc 10% của tất cả các thị thực EB-5, sẽ được dành cho các dự án trong vùng cơ hội đủ điều kiện TEA hoặc vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao bao gồm không quá hai vùng điều tra dân số.

Thay đổi đối với Tái triển khai vốn

Nếu một doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) hoàn trả vốn EB-5 cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trước khi kết thúc giai đoạn rủi ro cho một hoặc nhiều nhà đầu tư EB-5, NCE hiện có thể triển khai lại vốn EB-5 ở bất kỳ đâu trong Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của nó.

Tiềm năng xử lý ưu tiên cho các khoản đầu tư nhất định

Một số loại thủ tục xử lý ưu tiên có thể được thiết lập cho các khoản đầu tư EB-5 vào các dự án cơ sở hạ tầng hoặc các dự án ở khu vực nông thôn. Các dự án cơ sở hạ tầng là những dự án có “nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho tài sản công như: đường, cầu, đường nước, cống rãnh, nhà máy xử lý nước thải, công trình dân dụng và công trình thương mại dưới lòng đất”, bao gồm cả quan hệ đối tác công tư.

Bổ sung các biện pháp liêm chính khác

Các trung tâm vùng sẽ được yêu cầu nộp chứng nhận tuân thủ hàng năm. Chứng nhận này sẽ bao gồm các tuyên bố về khoản bồi thường được trả cho các đại lý, người tìm kiếm hoặc đại lý môi giới cùng với các bên liên quan. Ngoài ra, Quỹ Liêm chính EB-5 (EB-5 Integrity Fund) sẽ được thành lập để cung cấp cho việc giám sát, điều tra và đảm bảo tuân thủ chương trình. Quỹ Liêm chính EB-5 sẽ do trung tâm vùng tài trợ một khoản phí hàng năm là 10.000 USD/ trung tâm vùng có hơn 20 nhà đầu tư trong năm tài chính trước đó và 5.000 USD cho các trung tâm vùng phi lợi nhuận hoặc có ít nhất một nhưng ít hơn 20 các nhà đầu tư trong năm tài chính trước đó.

Một lần nữa, những thay đổi đối với chương trình EB-5 như bản soạn thảo hiện tại có thể có hoặc không được đưa vào bản cuối cùng của dự luật, có thể được sửa đổi hoặc Quốc hội thông qua hoặc không. Tuy nhiên, nhà đầu tư EB-5 trên toàn thế giới đang có hi vọng về những thay đổi tích cực từ chương trình.

Cùng với việc dự thảo mới được triển khai nghĩa là cơ hội đầu tư EB-5 trực tiếp ở mức 500.000 USD đang đóng lại. Các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng muốn tận dụng lợi thế số tiền đầu tư EB-5 với 500.000 USD phải nộp đơn I-526 trước ngày 18 tháng 2 năm 2022.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.