Hồ sơ EB-5 – Cần chuẩn bị thông tin và tài liệu gì?

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ EB-5 với những thông tin & tài liệu gì?

Các tài liệu trong hồ sơ EB-5 rất quan trọng để có được kết quả thành công.

 • Một luật sư di trú có kinh nghiệm có thể giúp bạn tổ chức và quyết định các tài liệu này
 • Đây là một quy trình rất chi tiết và các tài liệu mà bạn sẽ cần cung cấp, tùy thuộc vào các hoàn cảnh cụ thể trường hợp của bạn
 • Các tài liệu sẽ được bao gồm trong hồ sơ EB-5 của bạn sẽ tập trung vào 3 đối tượng chính: 1. nhà đầu tư; 2. doanh nghiệp; và 3. nguồn và đường chuyển tiền
 • Các tài liệu trong đơn phụ thuộc vào cách bạn có tiền đầu tư. Điều này cũng phụ thuộc vào số tiền của bạn đi đâu từ khi kiếm được cho đến khi đầu tư vào dự án EB-5
 • Ví dụ: Nếu bạn có được tiền từ việc bán bất động sản. Bạn phải cung cấp các tài liệu khác với khi bạn nhận được tiền qua quà tặng
 • Điều quan trọng hơn cần lưu ý: tất cả hồ sơ và tài liệu EB-5 được gửi tới USCIS nên được dịch sang tiếng Anh
 • Khước từ trách nhiệm: danh sách dưới đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu cần có trong hồ sơ EB-5 của bạn. Mục tiêu của danh sách này là cung cấp cho bạn những gợi ý và ý tưởng về các tài liệu bạn nên cung cấp.

Các tài liệu trong hồ sơ EB-5 rất quan trọng để có được kết quả thành công

Tài liệu liên quan đến Chủ đầu tư

 • Bản sao trang cá nhân của hộ chiếu nhà đầu tư
 • Bản sao giấy khai sinh nước ngoài của nhà đầu tư
 • Sơ yếu lý lịch nhà đầu tư
 • Bản sao của tất cả các văn bằng, bằng cấp, giải thưởng và chứng chỉ chuyên môn
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (nếu bạn có)
 • Bản sao thẻ An sinh xã hội (nếu bạn có)

Tài liệu liên quan đến doanh nghiệp

 • Kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh
 • Mẫu W-2I-9 cho công nhân đã thuê
 • Hồ sơ biên chế
 • Danh sách nhân viên và mô tả công việc tương ứng
 • Tài liệu pháp nhân kinh doanh
 • Các bài viết của công ty (cho một công ty)
 • Bài viết của tổ chức (cho một LLC)
 • Quy định
 • Danh sách cổ đông
 • Thỏa thuận hợp tác
 • Danh sách các đối tác hạn chế (trách nhiệm hữu hạn)
 • Thỏa thuận vận hành

Tài liệu liên quan đến nguồn và đường chuyển tiền

 • Bản khai thuế cá nhân trong 5 năm qua
 • Bản sao bảng sao kê ngân hàng trước và sau khi đầu tư được thực hiện trong doanh nghiệp kinh doanh mới
 • Bản sao lệnh chuyển khoản gửi tiền từ tài khoản cá nhân của nhà đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp EB-5
Nếu nguồn tiền của bạn đến từ việc bán bất động sản
 • Bản sao hợp đồng mua bán tài sản
 • Thư của bên quản lý bán hàng xác nhận các điều khoản bán hàng
 • Bản sao séc được chứng nhận hoặc chuyển khoản điện tử của người mua (đối với giao dịch mua)
Nếu nguồn vốn của bạn đến từ việc sở hữu một doanh nghiệp
 • Bản sao bảng cân đối của công ty trong vài năm qua
 • Bản sao của các công ty bài viết của công ty hoặc các bài viết của tổ chức
 • Bản khai thuế công ty trong vài năm qua
 • Thư từ kế toán công ty hoặc thư của công ty xác nhận thu nhập mà nhà đầu tư kiếm được trong vài năm qua
 • Thư của nhà đầu tư mô tả lịch sử việc làm, nhiệm vụ công việc, vị trí trong công ty, tiền lương…
Nếu nguồn vốn của bạn đến từ khoản vay
 • Bản sao hồ sơ vay thực tế
 • Thư của người cho vay gửi cho nhà đầu tư EB-5 mô tả số tiền vay, ngày cho vay, những gì bảo đảm hoặc tài sản thế chấp đã được đưa ra để đổi lấy khoản vay…
 • Bản sao sao kê ngân hàng của nhà đầu tư EB-5 cho thấy việc giải ngân tiền cho vay
 • Nếu người cho vay là một người chứ không phải một ngân hàng, bao gồm tất cả các tài liệu cho thấy nguồn vốn hợp pháp của người cho vay
Nếu nguồn tiền của bạn đến từ một món quà tặng
 • Tư của người tặng quà chứng thực số lượng quà tặng, điều kiện của món quà (nếu có), ngày tặng quà…
 • Sao kê ngân hàng của nhà đầu tư thể hiện việc giải ngân tiền quà tặng
 • Tài liệu chứng minh bên tặng quà từ nguồn hợp pháp


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ