Hướng dẫn đầy đủ cách viết kế hoạch kinh doanh chương trình doanh nhân Đề cử tỉnh bang Ontario

Tài liệu sau đây dành cho các nhà đầu tư muốn định cư Canada tại bang Ontario theo chương trình OINP doanh nhân và cả những người muốn kinh doanh thực sự tại đất nước này. Các hướng dẫn về cách viết kế hoạch kinh doanh đầy đủ và chi tiết sau đây từ tỉnh bang Ontario sẽ giúp bạn.

Những nội dung cần thể hiện trong kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là bản thảo mô tả chi tiết đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư:

 • Mục đích và mục tiêu của đề xuất kinh doanh bao gồm: sản phẩm là gì, khách hàng của sản phẩm đó và cách hoạt động.
 • Làm thế nào để đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư đạt được những mục đích và mục tiêu đã đề ra.
 • Mục tiêu hoạt động và tài chính của doanh nghiệp là gì.
 • Thách thức giữa việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và đạt được mục đích, mục tiêu là gì
 • Kế hoạch để vượt qua những thách thức là gì (VD: bán hàng, quảng cáo, giá cả, thị trường, cạnh tranh, quy định ngành, dòng tiền và tài chính, thay đổi điều kiện thị trường, tuyển dụng đúng người).

Nếu nhà đầu tư được mời đăng ký chính thức chương trình đề cử tỉnh bang Ontario, nhà đầu tư cũng phải chứng minh đề xuất kinh doanh sẽ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của OINP như thế nào, bao gồm các đề xuất mà nhà đầu tư đã đưa ra trong EOI của mình (VD: nhà đầu tư sẽ tiêu tổng số tiền đầu tư và sẽ tạo ra số lượng công việc toàn thời gian bắt buộc như thế nào)

Tài liệu hỗ trợ

Một kế hoạch kinh doanh vững chắc cần bao gồm tài liệu hỗ trợ. Các chứng minh thực nghiệm luôn được ưu tiên hơn bằng chứng lý thuyết và nên được cung cấp để hỗ trợ cho các yêu cầu và ý định của kế hoạch kinh doanh. Một vài ví dụ về tài liệu hỗ trợ: báo cáo tài chính, báo cáo thuế, dự báo bán hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, thống kê ngành, dữ liệu xu hướng thị trường, nhân viên và kế hoạch nguồn nhân lực, đánh giá rủi ro, đơn xin cấp phép hoặc giấy phép và thành viên hiệp hội ngành công nghiệp.

Vì mỗi doanh nghiệp là khác nhau nên sẽ không có tiêu chuẩn hoàn hảo cho những kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch của nhà đầu tư có thể là mua và cải thiện doanh nghiệp hiện hữu, hoặc bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới. Tuy nhiên, quá trình thu thập bằng chứng và tài liệu hỗ trợ sẽ dẫn đến một kế hoạch kinh doanh tổng thể mạnh mẽ hơn vì nó buộc nhà đầu tư phải suy nghĩ về mọi khía cạnh của doanh nghiệp và nó sẽ thành công như thế nào.

Đệ trình tài liệu hỗ trợ cho OINP là yêu cầu bắt buộc để OINP đề cử nhà đầu tư và gia đình (và đối tác kinh doanh quốc tế nước ngoài và gia đình của họ, nếu có) để được thường trú.

Giám sát kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư và Thỏa thuận thực hiện kinh doanh (Performance Agreement)

Nếu nhà đầu tư đăng kí chương trình và đơn của nhà đầu tư được chấp thuận, OINP sẽ giám sát kế hoạch kinh doanh và nhà đầu tư sẽ được yêu cầu kí Thỏa thuận thực hiện kinh doanh. Thỏa thuận này là hợp đồng pháp lý với OINP, trong đó liệt kê những điều cụ thể mà doanh nghiệp của nhà đầu tư phải làm để thành công, kể cả ngày nhà đầu tư phải gửi báo cáo tiến độ cho OINP và những tài liệu hỗ trợ cụ thể nào được yêu cầu. Một kế hoạch kinh doanh vững chắc sẽ giúp nhà đầu tư lập kế hoạch cho sự phát triển và đi lên của doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào kế hoạch của nhà đầu tư trong tương lai.

Cách cấu trúc kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư nên đầy đủ, rõ ràng và súc tích. Độ dài của kế hoạch kinh doanh không quan trọng bằng nội dung. Một kế hoạch kinh doanh 15 trang có thể tốt hơn một kế hoạch 20 trang. OINP không có sự ưu tiên lợi ích hoặc sự xem xét bổ sung nào được đưa ra cho các kế hoạch kinh doanh dài hơn mà sử dụng các từ thêm hoặc lặp lại nội dung.

Kế hoạch kinh doanh phải được viết:

 • Sử dụng kích cỡ chữ 10-12 (hoặc tương ứng)
 • Khoảng cách đơn.
 • Không được vượt quá 20 trang có kích thước chữ tiêu chuẩn (8,5 inch x 11 inch hoặc 215,9mm x 279,4mm), không bao gồm tài liệu hỗ trợ hoặc các tài liệu đính kèm hoặc phụ lục khác.

Kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư nên có 6 phần. Độ dài của mỗi phần sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh. Các phần nên được viết theo thứ tự sau đây:

 • Tóm tắt điều hành
 • Mô hình kinh doanh
 • Yêu cầu quy định
 • Quản lý rủi ro
 • Phân tích tài chính
 • Tình hình nhân sự (People case)

Để giúp nhà đầu tư viết kế hoạch kinh doanh, những câu hỏi mẫu cho mỗi phần được bao gồm trong tài liệu này. Hãy xem xét từng câu hỏi một cách cẩn thận. Mặc dù nhà đầu tư không phải trả lời từng câu hỏi trong kế hoạch kinh doanh của mình, đây là những ví dụ về các loại câu hỏi sẽ được sử dụng để đánh giá kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư được mời đăng ký vào chương trình). Nhà đầu tư không cần trả lời tất cả các câu hỏi nếu câu hỏi mẫu không áp dụng cho kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư không thể đưa ra câu trả lời vì bất kỳ lý do gì, nhà đầu tư có thể ghi chú cho biết lý do tại sao không áp dụng. Xem xét điểm mạnh, cơ hội, điểm yếu và mối đe dọa cho từng phần. Mỗi phần phải đáp ứng yêu cầu đánh giá tối thiểu của OINP và nếu đơn đăng ký của nhà đầu tư được chấp thuận, có thể được đo lường bằng các cam kết thực hiện như một phần của Thỏa thuận thực hiện.

Tài nguyên bổ sung

Tóm tắt điều hành

Tóm tắt điều hành nên trả lời các câu hỏi sau đây hoặc chú trọng vào:

 1. Giới thiệu bản thân (và đối tác tác kinh doanh quốc tế nước ngoài, nếu có), kinh nghiệm quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp có liên quan và mô tả ngắn gọn về đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư ở Ontario.
 2. Giải thích vì sao nhà đầu tư quan tâm tới OINP và kế hoạch kinh doanh đề xuất sẽ đạt được gì lúc ban đầu và trong thời gian dài hạn. (VD: từ giờ đến 5 năm sau)
 3. Vì sao đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư quan trọng đối với chính phủ Ontario?
 4. Đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư mang lại lợi ích kinh tế gì cho tỉnh bang Ontario?
 5. Các chiến lược: mô tả lý do tại sao đề xuất kinh doanh của nhà đầu tư sẽ thành công.
 6. Cung cấp chi tiết về các yếu tố thành công quyết định trong 6 tháng đầu của đề xuất kinh doanh. (cân nhắc mục đích, mục tiêu của đề xuất kinh doanh)
 7. Cung cấp một lộ trình thời gian đầy đủ về kế hoạch kinh doanh đề xuất bao gồm các mốc quan trọng, ngày và khoản phí cho từng phần của toàn bộ khoản đầu tư kinh doanh.
 8. Cung cấp chi tiết địa điểm của đề xuất kinh doanh. Cho biết các cơ sở sẽ được sở hữu và cho thuê. Tiếp theo, cần cung cấp chi tiết bao gồm ngày kết thúc hợp đồng cho thuê và các tùy chọn để kéo dài thời gian thuê.
 9. Mô tả cách đề xuất kinh doanh sẽ mang lại lợi ích gì cho địa phương và các cộng đồng lớn hơn.
 10. Mô tả các bước được thực hiện để thực hiện đề xuất kinh doanh. (VD: chuyến thăm liên quan đến kinh doanh, thỏa thuận cho thuê)

Thêm vào đó, một doanh nghiệp (mua một doanh nghiệp hiện hữu) nên trả lời hoặc chú trọng vào những câu hỏi sau:

 • Mô tả cách nhà đầu tư sẽ duy trì thường xuyên tất cả các công việc toàn thời gian hiện tại và tạo ra những công việc mới. Nhà đầu tư phải tính đến danh sách tất cả các nhân viên và cho biết họ là toàn thời gian hay bán thời gian, vị trí cố định hay là tạm thời.
 • Mô tả kế hoạch đầu tư vào quỹ và phát triển/cải thiện kinh doanh.
 • Tình hình tài chính: cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 3 năm của doanh nghiệp hiện tại.

Mô hình kinh doanh

 1. Sản phẩm/dịch vụ: mô tả sản phẩm/dịch vụ đề xuất, bao gồm lợi thế cạnh tranh (tại sao nó sẽ thành công)

Xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư là gì?
 • Mô tả quá trình liên quan với quá trình sản xuất, chuyển phát và/hoặc hỗ trợ sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư đã xem xét bao bì, chất lượng, giá cả, dịch vụ, bảo hành hoặc giấy bảo hành chưa?
 • Yếu tố khác biệt nào khiến sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư độc nhất?
 • Những lợi ích liên quan đến việc mua sản phầm/dịch vụ của nhà đầu tư là gì?
 1. Ngành kinh doanh: Mô tả chi tiết ngành mà đề xuất kinh doanh sẽ hoạt động.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Tổng quy mô của ngành (doanh số tiềm năng, thị phần và số lượng khách hàng) là bao nhiêu?
 • Có những yếu tố thời vụ sẽ tác động đến ngành công nghiệp?
 • Mô tả bất kỳ xu hướng nào có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp (độ nhạy về lãi suất hoặc tài chính, quy định của chính phủ, tính thời vụ). Những xu hướng đó tăng hay giảm?
 • Quan điểm/triển vọng dài hạn đối với ngành công nghiệp sẽ như thế nào?
 1. Cạnh tranh: Xác định bất kỳ đối thủ cạnh tranh cho doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Ai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp/gián tiếp của doanh nghiệp nhà đầu tư? Đảm bảo rằng nhà đầu tư cung cấp một bản tóm tắt về cạnh tranh, bao gồm: thị phần, sức khỏe tài chính và so sánh sản phẩm/dịch vụ về chất lượng, giá cả, dịch vụ, bảo hành, hình ảnh, v.v.
 1. Thị trường mục tiêu: Xác định và mô tả thị trường mục tiêu cho sản phẩm/dịch vụ.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Thị trường mục tiêu của nhà đầu tư là ai? Đảm bảo rằng nhà đầu tư đã bao gồm số liệu thống kê nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính, thu nhập, v.v. Ngoài ra, đảm bảo rằng nhà đầu tư giải thích các biểu đồ tâm lý (phân loại người theo thái độ, nguyện vọng của họ) về thị trường mục tiêu của nhà đầu tư.
 • Quy mô gần đúng của thị trường mục tiêu của nhà đầu tư là bao nhiêu? (về tổng doanh thu và đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán)?
 • Những xu hướng (ngành công nghiệp, kinh tế xã hội, chính sách công, dịch chuyển nhân khẩu học,…) đang ảnh hưởng gì đến thị trường mục tiêu sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư?
 • Theo đuổi thị trường mục tiêu này có cho phép nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chương trình không? Đảm bảo rằng nhà đầu tư giải thích rõ ràng về mối liên hệ.
 1. Chiến lược giá: Mô tả chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư về giá cả cho sản phẩm/dịch vụ

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Giá cơ bản của nhà đầu tư là bao nhiêu và làm sao nhà đầu tư đạt được giá này? Chi phí cố định và biến đổi của nhà đầu tư là gì?
 • Những sản phẩm/dịch vụ có giá tương đương thì như thế nào? Đảm bảo rằng nhà đầu tư giải thích giá của sản phẩm/dịch vụ của mình sẽ cạnh tranh như thế nào với giá thị trường.
 • Làm thế nào để điểm giá của nhà đầu tư phù hợp với thị trường mục tiêu?
 • Chi phí của nhà đầu tư gồm những gì?
 • Nhà đầu tư sẽ đề nghị giảm giá?
 • Loại lợi nhuận nào nhà đầu tư đang tìm kiếm và nhà đầu tư dự kiến sẽ thu hồi khoản đầu tư của mình trong bao lâu?
 • Chiến lược giá này có cho phép nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chương trình không? Đảm bảo rằng nhà đầu tư giải thích mối liên hệ rõ ràng.
 1. Chiến lược bán hàng: Mô tả chiến lược bán hàng của nhà đầu tư

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Nhà đầu tư sẽ phân phối sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư như thế nào? Đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ phác thảo tất cả các máy móc và công nghệ liên quan đến việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Làm thế nào khách hàng có thể chi trả cho sản phẩm của nhà đầu tư? Giới hạn tín dụng nào nhà đầu tư sẽ mở rộng cho khách hàng? Đảm bảo rằng bao gồm bất kỳ khoản giảm giá mà nhà đầu tư sẽ đề nghị cho khoản thanh toán sớm hoặc khoản phạt cho khoản thanh toán trễ.
 • Chính sách hoàn trả, dịch vụ bảo hành và/hoặc giấy bảo hành mà nhà đầu tư dự định cung cấp cho khách hàng là gì?
 • Hỗ trợ sau bán hàng nhà đầu tư sẽ đề nghị gì? Nhà đầu tư sẽ tính phí cho dịch vụ này?
 1. Chiến lược quảng cáo và khuyến mãi: Mô tả kế hoạch quảng cáo và khuyến mãi của nhà đầu tư

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Nhà đầu tư sẽ quảng cáo sản phẩm như thế nào? Bao gồm phương tiện nhà đầu tư sẽ sử dụng (thư trực tiếp, internet, đài phát thanh, truyền hình, v.v.) Nhà đầu tư dự tính sẽ mở bao nhiêu cửa hàng?
 • Kế hoạch để thu hút giới báo chí, cộng đồng cho doanh nghiệp của nhà đầu tư là gì? Nhà đầu tư sẽ hướng tới loại phương tiện truyền thông nào?
 • Những loại tài liệu tiếp thị nào nhà đầu tư sẽ sản xuất? Đảm bảo rằng nhà đầu tư giải thích các tài liệu quảng cáo, các tờ bán hàng (sell sheets), danh thiếp nhà đầu tư sẽ sử dụng, nếu có.
 • Nhà đầu tư sẽ có website hay không? Nếu vậy, hãy đảm bảo rằng nhà đầu tư mô tả cách mình sẽ sử dụng trang web để tiếp thị doanh nghiệp.
 • Những hình thức tiếp thị khác nhà đầu tư sẽ sử dụng? Xem xét các triển lãm thương mại, tiếp thị qua điện thoại,…
 1. SWOT Analysis: Phân tích Ưu điểm – Nhược điểm – Cơ hội – Mối đe dọa, bao gồm các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Phản hồi của nhà đầu tư có cung cấp đánh giá toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp không?
 • Phản hồi của nhà đầu tư có cung cấp đánh giá toàn diện về cơ hội và mối đe dọa trong ngành không?

Yêu cầu quy định

 1. Quy định áp dụng: Nắm vững các quy định hiện hành và các nghĩa vụ hoạt động liên quan.
 2. Phương pháp tuân thủ: Mô tả phương pháp tuân thủ đề xuất cho những nghĩa vụ.

Quản lý rủi ro

 1. Rủi ro tiềm tàng: Xác định và mô tả các rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Những rủi ro có thể có trong ngành của nhà đầu tư là gì?
 • Những rủi ro an toàn và tính lành mạnh tại khu vực làm việc của nhà đầu tư?
 • Nhà đầu tư sẽ làm gì nếu nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà đầu tư giảm?
 • Nhà đầu tư sẽ làm gì nếu số lượng đối thủ cạnh tranh tăng?
 • Những rủi ro nào gặp phải khi sản xuất sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư?
 • Những rủi ro nào gặp phải với kế hoạch tiếp thị mà nhà đầu tư đã vạch ra?
 • Những rủi ro nguồn nhân lực nào nhà đầu tư phải đối mặt? Hãy xem xét đội ngũ quản lý, cố vấn và nhân viên của nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư sẽ làm gì nếu nhân viên chủ chốt của nhà đầu tư nghỉ việc? Nếu họ bị tổn thương nghiêm trọng trong công việc thì thế nào?
 • Nếu nhà đầu tư cạn kiệt ngân sách thì sao? Nhà đầu tư sẽ đi đâu nữa?
 • Nếu nhà cung cấp chính của nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính thì sao? Những nhà cung cấp dự phòng khác có sẵn?
 • Rủi ro môi trường mà sản phẩm/dịch vụ của nhà đầu tư phải đối mặt, nếu có? Họ có tuân thủ các quy tắc môi trường của chính phủ, đô thị, vv?
 1. Kế hoạch quản lý rủi ro: Mô tả chiến lược giảm thiểu rủi ro của nhà đầu tư.

Phân tích tài chính

 1. Báo cáo thu nhập: Bao gồm báo cáo thu nhập dự kiến trong bốn năm (bao gồm các giả định rõ ràng cho tất cả doanh thu và chi phí).
 2. Bảng cân đối kế toán: Bao gồm bảng cân đối dự kiến trong bốn năm (bao gồm các giả định rõ ràng cho tất cả các tài sản và nợ phải trả).
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt: Bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến bốn năm (bao gồm các giả định rõ ràng).
 4. Nghiên cứu: Hỗ trợ tất cả các giả định tài chính với các tham khảo để nghiên cứu hoặc kinh nghiệm/kiến thức cá nhân
 5. Yêu cầu tài chính bên ngoài (nếu có): Có bất kỳ tài chính bên ngoài cần thiết đã được xác định và nó đã được thực hiện/phê duyệt chưa?

Tình hình nhân sự (People case)

 1. Sơ đồ tổ chức: Bao gồm một sơ đồ tổ chức về đề xuất kinh doanh sẽ trông như thế nào (bao gồm vai trò, trách nhiệm và kỹ năng cần thiết từ mỗi nhân viên).

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Có bao nhiêu công việc toàn thời gian mới được tạo ra cho công dân và/hoặc thường trú nhân?
 • Khi nào nhà đầu tư muốn tạo việc làm toàn thời gian cho công dân và/hoặc thường trú nhân Canada?
 • Những kỹ năng và kinh nghiệm công việc mà những người làm ở những vị trí này có là gì?
 • Vai trò và trách nhiệm đối với nhân viên sẽ là gì?
 1. Kế hoạch bồi thường: Phác thảo một kế hoạch bồi thường cho nhân viên.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Nhà đầu tư sẽ trả lương bao nhiêu cho nhân viên của mình? Sẽ có bất kì thay đổi nào trong tương lai không?
 • Mô tả gói bồi thường cho bản thân và nhân viên của nhà đầu tư (ví dụ: tiền lương, lợi ích, chế độ chia sẻ lợi nhuận, v.v.)
 1. Cố vấn chính bên ngoài: Ai là cố vấn chính bên ngoài cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp (kế toán, luật sư, tư vấn, nhân viên ngân hàng, v.v.)?

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Nhà đầu tư sẽ cần ai là cố vấn bên ngoài?
 • Vai trò của họ trong kinh doanh là gì?
 • Nhà đầu tư sẽ cần dịch vụ của họ trong bao lâu?
 • Nhà đầu tư sẽ trả bao nhiêu cho mỗi cố vấn bên ngoài?
 1. Kế hoạch tuyển dụng: Mô tả kế hoạch chi tiết về cách tuyển dụng/thuê nhân viên địa phương yêu cầu

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Chiến lược tuyển dụng của nhà đầu tư là gì?
 • Làm thế nào nhà đầu tư sẽ tiếp thị bản thân cho nhân viên mới tiềm năng?
 • Nhà đầu tư sẽ tuyển nhân viên ở đâu (internet, hội chợ việc làm, v.v.)?
 1. Kế hoạch đào tạo và phát triển: Mô tả kế hoạch đào tạo và phát triển của nhà đầu tư cho nhân viên.

Hãy xem xét các câu hỏi sau đây:

 • Nhà đầu tư sẽ đào tạo nhân viên của nhà đầu tư như thế nào?
 • Chính sách để đào tạo liên tục cho nhân viên của nhà đầu tư là gì?
 • Làm thế nào nhà đầu tư sẽ đảm bảo tuân thủ an toàn và/hoặc các quy định pháp lý khác?

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình đề cử tỉnh bang Ontario Doanh nhân cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.Tư vấn trực tuyến định cư canada

Xem thêm thông tin chương trình OINP Doanh nhân