Kinh Doanh Tại Mỹ Phần 5 – Hướng Dẫn Các Loại Thuế ở Mỹ Khi Đầu Tư Kinh Doanh

Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ cung cấp các cơ hội đầu tư và kinh doanh to lớn, với lực lượng lao động sáng tạo và năng suất, cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và thị trường sinh lợi đầy tiềm năng. Tiếp nối loạt bài viết về Kinh doanh tại Mỹ, trong phần 5 này, CNW sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư vào Hoa Kỳ  hướng dẫn các loại thuế ở Mỹ áp dụng đối với các nhà đầu tư không phải là công dân Hoa Kỳ. 

Hướng dẫn kinh doanh tại Mỹ
Hướng dẫn kinh doanh tại Mỹ

Xem thêm:

Các Loại Thuế ở Mỹ – Những điều cơ bản cần nắm

Ai là người trả thuế?

Các cá nhân, công dân, công ty, tập đoàn và chi nhánh nước ngoài chịu thuế của Hoa Kỳ phải chịu thuế liên bang Hoa Kỳ (và có thể là thuế địa phương và tiểu bang) đối với thu nhập trên toàn thế giới của họ.
Ngược lại, các cá nhân không phải là công dân chịu thuế của Hoa Kỳ cũng như các công ty và công ty hợp danh không thuộc Hoa Kỳ thường chỉ phải chịu thuế Hoa Kỳ đối với thu nhập “có liên quan thực tế đến hoạt động thương mại hoặc kinh doanh của Hoa Kỳ” (gọi tắt là ECI) và nguồn thu nhập của Hoa Kỳ là “cố định, có thể xác định, hàng năm hoặc định kỳ” (FDAP). Thu nhập của FDAP thường bao gồm tiền lãi, cổ tức, tiền thuê và tiền bản quyền của Hoa Kỳ.

Nguồn thu nhập ECI phải được liên kết với hoạt động có trụ sở tại Hoa Kỳ, ở cấp độ thương mại hoặc kinh doanh trong Hoa Kỳ. Mặc dù mã số thuế của Hoa Kỳ không xác định thương mại hoặc doanh nghiệp của Hoa Kỳ, tuy nhiên thường quy định nó là hoạt động nhằm theo đuổi lợi nhuận “đáng kể, liên tục, thường xuyên”.

Nếu công ty mẹ hoặc công ty con ở nước ngoài cư trú tại một quốc gia có hiệp ước thuế thu nhập với Hoa Kỳ, thì lợi nhuận kinh doanh chỉ phải chịu thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ trong phạm vi thu nhập được phân bổ cho cơ sở doanh nghiệp lâu dài (U.S. permanent establishment – PE) tại Hoa Kỳ. Nói chung, một cơ sở doanh nghiệp lâu dài tại Hoa Kỳ yêu cầu sự kinh doanh liên tục và lâu dài của cơ sở doanh nghiệp đó tại Hoa Kỳ, do đó, một công ty không phải của Hoa Kỳ có thể thực hiện thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ, ở mức nhất định để được định danh như là một PE, và do đó không phải là chịu thuế thu nhập liên bang.

Thuế Mỹ được tính như thế nào?

Đối với các tập đoàn không thuộc Hoa Kỳ, ECI phải chịu thuế liên bang ở mức tương tự như áp dụng cho các tập đoàn nội địa của Hoa Kỳ.
Ngoài các loại thuế liên bang, các tập đoàn/ công ty không thuộc Hoa Kỳ cũng có thể có các loại thuế địa phương và tiểu bang. Trên tờ khai thuế thu nhập liên bang thường có một khoản khấu trừ cho tất cả các loại thuế của tiểu bang và địa phương; do đó, mặc dù có bổ sung thuế tiểu bang và địa phương, nhưng không có gì lạ khi một công ty có mức thuế suất biên thực tế xấp xỉ 25%.
Thuế đối với FDAP được người thanh toán khấu trừ trên cơ sở gộp với tỷ lệ 30%, mặc dù tỷ lệ này có thể được giảm (có thể bằng 0) theo hiệp định thuế thu nhập hiện hành của Hoa Kỳ nếu cá nhân/tập đoàn/công ty đó đủ điều kiện nhận các lợi ích theo hiệp định. Một số trường hợp ngoại lệ nhất định đối với thuế khấu lưu FDAP cũng có thể được áp dụng theo luật liên bang.

Thuế suất của Doanh nghiệp:

Loại thuế Thuế suất
Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate income tax) 21%
Thuế thặng dư trên vốn (Capital gains)  21%
Thuế thu nhập của tiểu bang và địa phương Thay đổi theo tiểu bang từ 0% đến 13%, nhưng thường được khấu trừ vào thuế thu nhập liên bang
Thuế khấu trừ FDAP, bao gồm cổ tức, tiền lãi, tiền thuê, tiền bản quyền (FDAP withholding taxes) 30% (áp dụng cho người nhận không ở Hoa Kỳ) – có thể được giảm theo một hiệp ước hiện hành
Thuế lợi tức chi nhánh (Branch profits tax) 30% (áp dụng cho người nhận không ở Hoa Kỳ) – có thể được giảm theo một hiệp ước hiện hành

*Có thể áp dụng các loại thuế bổ sung, bao gồm thuế biên chế liên bang, nghĩa vụ và hải quan cũng như nhiều loại thuế khác của tiểu bang và địa phương.

Các Loại Thuế ở Mỹ Cho Từng Loại Hình Doanh Nghiệp

Có nhiều cách khác nhau mà một công ty không phải của Hoa Kỳ có thể cấu trúc hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ của mình, dựa trên các yêu cầu của khách hàng, nhu cầu kinh doanh và thương mại, và cơ chế thuế của Hoa Kỳ và nước sở tại. Các mô hình kinh doanh điển hình bao gồm: văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh hoặc công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có mục đích riêng và các yêu cầu tuân thủ đối về thuế của Hoa Kỳ khác nhau. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra một góc nhìn tổng quan về thuế Mỹ dựa trên loại hình doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện tại Mỹ

Văn phòng đại diện là lựa chọn dễ dàng nhất cho một công ty mới bắt đầu kinh doanh tại Hoa Kỳ vì nó không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang của Hoa Kỳ nếu các hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ còn hạn chế. Một văn phòng đại diện có thể phù hợp với giai đoạn đầu của quá trình mở rộng tại Hoa Kỳ của công ty nhưng có thể sẽ cần được chuyển đổi thành chi nhánh hoặc công ty con khi hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ phát triển hơn.

Văn phòng chi nhánh của Công ty tại Mỹ

Cấu trúc văn phòng chi nhánh tương tự như văn phòng đại diện ở chỗ nó không yêu cầu phải thành lập một pháp nhân riêng biệt, nhưng văn phòng chi nhánh có thể thực hiện phạm vi hoạt động rộng hơn đáng kể so với văn phòng đại diện. Tuy nhiên, một văn phòng chi nhánh sẽ phải chịu thuế ở Hoa Kỳ, đồng nghĩa doanh nghiệp hàng năm phải hạch toán và nộp thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ trên lợi nhuận của chi nhánh.

Công ty mẹ của chi nhánh sẽ được coi là người đóng thuế ở Hoa Kỳ và do đó, thu nhập hoạt động khác của công ty mẹ có khả năng được đưa vào mạng lưới thuế của Hoa Kỳ trong một số trường hợp nhất định. Điều quan trọng là tất cả các giao dịch với bên liên quan giữa chi nhánh tại Hoa Kỳ và công ty mẹ đều dựa trên các nguyên tắc định giá chuyển nhượng của Hoa Kỳ trong thời hạn thanh toán.

Công ty con tại Hoa Kỳ

Các công ty không thuộc Hoa Kỳ dự định đưa nhân sự làm việc tại Mỹ hoặc sở hữu tài sản ở Hoa Kỳ thường chọn thành lập một công ty tại Hoa Kỳ con thuộc sở hữu hoàn toàn để “bao vây” các hoạt động có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Một công ty con không nhất thiết phải được thành lập tại tiểu bang mà nó chủ yếu hoạt động kinh doanh. Thông thường, các công ty nước ngoài sẽ chọn một bang có luật thành lập công ty linh hoạt và sau đó triển khai các hoạt động kinh doanh ở nhiều bang khác. Để làm được điều này, công ty mẹ cần đăng ký để công ty con kinh doanh ở các bang khác và xin giấy chứng nhận quyền kinh doanh ở đó.

Bảng so sánh thuế Mỹ cho các loại hình doanh nghiệp tại Mỹ:

Điều cân nhắc Văn phòng Đại diện Văn phòng Chi nhánh Công ty con
Chức năng cho phép Các hoạt động được giới hạn trong các hoạt động phụ trợ và hỗ trợ như quảng cáo và nghiên cứu thị trường. Không có hạn chế cụ thể nào áp dụng cho hoạt động của văn phòng chi nhánh tại Hoa Kỳ. Không có hạn chế cụ thể nào áp dụng cho các công ty con tại Hoa Kỳ của công ty mẹ, mặc dù tất cả các hoạt động xuyên biên giới của các bên liên quan nên sử dụng các nguyên tắc thỏa thuận về giá chuyển giao của Hoa Kỳ.
Thuế thu nhập Liên bang  Nếu các hoạt động không vượt quá giới hạn được quy định, văn phòng đại diện sẽ không phải chịu thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ. Lợi nhuận của chi nhánh là ECI bị đánh thuế ở mức thuế suất doanh nghiệp 21%. Bị đánh thuế ở mức thuế doanh nghiệp 21%.
Cổ tức Văn phòng đại diện không trả cổ tức Thuế lợi nhuận chi nhánh 30% đối với các khoản rút tiền được cho là từ chi nhánh (có thể được giảm/loại bỏ theo hiệp ước). 30% thuế khấu trừ cổ tức (có khả năng giảm/loại bỏ theo hiệp ước).
Thuế nhà nước và tiểu bang Khác nhau tùy thuộc vào hồ sơ liên kết thuế của tiểu bang. Khác nhau tùy thuộc vào hồ sơ liên kết thuế của tiểu bang. Khác nhau tùy thuộc vào hồ sơ liên kết thuế của tiểu bang.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company – LLC)

Ngoài ra, một số công ty không nước ngoài chọn phương án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tại Hoa Kỳ. Đối với mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ, một LLC có thể chọn các phân loại thuế khác nhau. Ví dụ: theo mặc định, một công ty trách nhiệm hữu hạn có một chủ sở hữu duy nhất được phân loại là một pháp nhân không tách rời (tương đương với việc được phân loại là một chi nhánh). Trong khi đó, một LLC có nhiều chủ sở hữu được phân loại là công ty hợp danh, trừ khi các chủ sở hữu chọn coi nó là một công ty.
Các quy tắc này thường được gọi là quy tắc “kiểm tra hộp” (check-the-box). Trước khi thành lập một Công ty trách nhiệm hữu hạn LLC tại Mỹ, công ty mẹ nên xem xét cẩn thận luật hiện hành tại nước sở tại đối với thực thể Công ty trách nhiệm hữu hạn, liệu công ty đó có thể được coi là một thực thể hỗn hợp (hybrid) hay không. Các loại thuế ở Mỹ đối với thực thể LLC sẽ khá phức tạp so với ba loại hình trên. Chúng tôi khuyến khích chủ doanh nghiệp nên tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia thuế Mỹ.

Trên đây là các loại thuế ở Mỹ khi doanh nhân nước ngoài thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Mỹ: mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty con tại Hoa Kỳ. Để được tư vấn cụ thể về thuế và cách thức kinh doanh tại Mỹ, định cư Mỹ cho cả gia đình, liên hệ ngay với CNW, hotline: 0908.835.533 để được tư vấn bởi chuyên gia di trú của chúng tôi. Đón xem phần 5, những lưu ý khác về thuế Mỹ tại đây.