Làm thế nào để chọn một dự án EB-5 an toàn, thành công?

Khi một công dân nước ngoài đủ điều kiện quyết định theo đuổi đầu tư EB-5 như là con đường để định cư hợp pháp tại Hoa Kỳ, một trong những câu hỏi quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư là “Tôi nên chọn dự án EB-5 an toàn như thế nào?”

Cach chon du an EB-5 thanh cong

Những mối quan tâm chính của tất cả ứng viên EB-5

 1. Thường trú có điều kiện: Dự án EB-5 tôi chọn có dẫn đến việc phê duyệt đơn I-526 và thành công trong thủ tục Điều chỉnh tình trạng/phỏng vấn với lãnh sự hay không?
 2. Thường trú: Dự án EB-5 có tạo ra đủ việc làm để chứng minh kết quả tạo ra ít nhất 10 việc làm mới toàn thời gian mới tại Hoa Kỳ, từ đó sẽ giúp xóa các điều kiện thành công?
 3. Hoàn vốn: Dự án EB-5 có hoàn trả đầy đủ khoản đầu tư của tôi đúng hạn và có thể dự đoán trước?

Các yếu tố quyết định chính cho việc Dự án EB-5 an toàn

Những yếu tố này cần xác thực, đặc thù với 3 điều liệt kê trên đây là Con người, Địa điểm và Thời gian.

Con người

Nhà tài trợ dự án

Nhà phát triển và / hoặc nhà điều hành dự án; bên chịu trách nhiệm xây dựng dự án và quản lý các hoạt động (tạo việc làm). Các mục quan trọng cần xem xét khi đánh giá Nhà tài trợ dự án:

 • Kinh nghiệm: Nhà tài trợ dự án có am hiểu và giàu kinh nghiệm trong cả việc phát triển và vận hành dự án trong ngành này không? Nhà tài trợ dự án đã từng bao nhiêu lần đảm nhiệm vai trò tương tự trong dự án thuộc loại này? Có phải nhà tài trợ dự án cũng đồng thời giám sát việc cung cấp EB-5?
 • Bằng chứng về mô hình dự án: Nhà tài trợ dự án đang nhân rộng thành công từ một dự án trong quá khứ hay thử nghiệm mô hình dự án mới?
 • Vốn sở hữu của nhà tài trợ: Nhà tài trợ dự án có đặt vốn của mình vào rủi ro hay đang sử dụng tiền của người khác cho toàn bộ nhóm vốn?
 • Giả định hợp lý: Các giả định và dự đoán của Nhà tài trợ dự án có được xác nhận bởi đơn vị Nghiên cứu thị trường và / hoặc Thẩm định của bên thứ 3 đáng tin cậy không?

Trung tâm vùng

EB-5 là một quá trình phức tạp với nhiều bên liên quan khác nhau. Trong đó, Trung tâm vùng là trọng điểm tập trung của quá trình, phối hợp với một nhóm các bên liên quan khác nhau và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư EB-5. Các nội dung cần xem xét khi chọn một Trung tâm vùng:

 • Kinh nghiệm: Có bao nhiêu đơn I-526 và I-829 của Trung tâm Vùng được cấp phát đạt chấp nhận và bị từ chối? Có bao nhiêu dự án đã được tài trợ thành công? Nhân viên của Trung tâm vùng có kinh nghiệm trong phát triển và vận hành không?
 • Nhân viên: Trung tâm vùng có đủ nhân viên để quản lý hết sự phức tạp của quy trình EB-5 không?
 • Khả năng tiếp cận: Do sự khác biệt đáng kể về múi giờ giữa Châu Á và Hoa Kỳ, việc liên hệ với nhân viên trong văn phòng Hoa Kỳ có thể khó khăn. Trung tâm vùng có sự hiện diện ở quốc gia của nhà đầu tư đang ở hay không?
 • Cam kết: Trung tâm vùng tập trung vào EB-5 như một doanh nghiệp dài hạn hay họ đang xem EB-5 như một phương thức để tài trợ cho một thỏa thuận riêng lẻ?
 • Báo cáo: Trung tâm vùng đã nộp I-924A hàng năm của họ với USCIS chưa? Và Trung tâm khu vực có từng nộp bất kỳ Mẫu D nào với SEC theo luật chứng khoán?

* Lưu ý: không phải tất cả các Trung tâm vùng đều giống nhau – có 4 loại mô hình kinh doanh Trung tâm vùng chung:

 • Trung tâm vùng tự cấp vốn – Trung tâm vùng tài trợ cho các dự án thuộc sở hữu của những người đứng đầu chính trung tâm đó.
 • Trung tâm vùng dịch vụ tài chính – Trung tâm vùng tài trợ cho các dự án của bên thứ 3.
 • Trung tâm cho thuê A (Rent A Center) – Trung tâm vùng ký kết các thỏa thuận tài trợ để cho phép các bên khác sử dụng Chỉ định dưới danh nghĩa của mình.
 • Trung tâm vùng lai – một sự kết hợp của các mô hình trên.

Xem thêm Trung tâm vùng CanAm – trung tâm vùng với thành tích ấn tượng đã hoàn vốn cho hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hoàn vốn lên đến 1 tỷ USD

Nhóm cung cấp dự án

Trung tâm vùng và Nhà tài trợ dự án làm việc với một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ để xây dựng Gói cung cấp dự án. Gói cung cấp dự án sẽ được trình lên USCIS với từng đơn đăng ký I-526 của Nhà đầu tư EB-5 để thiết lập đủ điều kiện theo các quy định của Chương trình Trung tâm vùng EB-5.

 • Luật sư di trú: Nhập cư dựa trên đầu tư là một phần riêng biệt của luật nhập cư. Điều quan trọng là cả luật sư di trú của nhà đầu tư và luật sư di trú đại diện cho dự án đều phải có kinh nghiệm với các loại đơn EB-5.
 • Luật sư chứng khoán: Trong một đề nghị EB-5 có những phần liên quan giữa luật nhập cư và luật chứng khoán. Điều quan trọng là luật sư chứng khoán phải hiểu rõ thực tế về sự phức tạp của Chương trình EB-5 để có thể soạn thảo các tài liệu theo chuẩn phù hợp với EB-5 (Quy định, Điều lệ, Luật án lệ và Bản ghi nhớ hướng dẫn).
 • Chuyên gia kinh tế: Tạo ra việc làm là một trong những yêu cầu chính để đảm bảo nhà đầu tư được phê duyệt trong suốt quá trình nộp đơn EB-5. Bản Phân tích kinh tế do một Nhà kinh tế soạn thảo là phần trung tâm của đơn I-526 (Giai đoạn xem xét hồ sơ: chứng minh tạo ra được các việc làm). Nội dung bản phân tích kinh tế cần phải được chứng minh chính xác trong đơn I-829 (Lịch sử thể hiện: chứng minh đã tạo ra những công việc). Kiến thức chuyên sâu về chương trình EB-5 cùng việc nắm bắt các xu hướng mới nhất trong kiến nghị điều chỉnh EB-5 là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá mức độ phù hợp của Chuyên gia kinh tế.
 • Báo cáo của bên thứ 3: Nghiên cứu thị trường và thẩm định là báo cáo tiêu chuẩn mà bên thứ 3 sử dụng để chứng minh trong giai đoạn xét hồ sơ, bao gồm đơn I-526 của nhà đầu tư. Bản nghiên cứu thị trường sẽ xác nhận chi phí dự kiến để phát triển dự án và hiệu quả hoạt động dựa trên dữ liệu so sánh tiêu chuẩn ngành. Những điểm chuẩn này đóng vai trò là tiêu chuẩn đầu vào cho bản phân tích kinh tế và phải được cung cấp bởi bên thứ 3 theo điều kiện yêu cầu hiện hành của USCIS.

Xem thêm Westin Hotel, One Willoughby Square, dự án EB-5 có báo cáo của bên thứ 3 là công ty kiểm toán độc lập quốc tế PKF thực hiện trong suốt 6 tháng để bảo đảm tất cả con số đưa ra đều chính xác.

Ít nhất một nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 nên:

 • Bao gồm một cuộc khảo sát có những nội dung cạnh tranh chính của (vị trí, tuổi của tài sản, hiệu quả tài chính, vị trí tuyển dụng)
 • Cung cấp phân tích cung/cầu
 • Sử dụng các nguồn dữ liệu của bên thứ 3 để hỗ trợ các giả định
 • Đánh giá tính hợp lý của cả chi phí phát triển và doanh thu/chi phí hoạt động
 • Nêu rõ các giả định được đưa ra và các điều kiện giới hạn.

Thẩm định là một loại hồ sơ tùy chọn nhưng quan trọng để chứng thực các giả định được sử dụng cho chiến lược hoàn vốn. Định giá dự án là một đánh giá phức tạp của nhiều biến số trên thị trường và không nên được thực hiện bởi Trung tâm vùng hoặc Đối tác chung. Các thẩm định viên sở hữu giấy phép chuyên nghiệp tại Mỹ và tổ chức chỉ định MAI chịu trách nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất. Đây là những mục quan trọng cần xem xét khi đánh giá tính hợp pháp của một hồ sơ thẩm định.

Điều quan trọng là phải kiểm tra lý lịch và thông tin xác thực của các Công ty bên thứ 3 chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo này. Họ có phải là một công ty quốc gia có uy tín không? Họ có chuyên về loại hình ngành nghề trong dự án? Có phải nhà tài trợ dự án ủy thác báo cáo? Báo cáo hoàn thành khi nào? Công ty đã từng hoàn thành bao nhiêu báo cáo tương tự? Những nguồn dữ liệu có thể kiểm chứng nào đã được sử dụng trong báo cáo để chứng minh cho các tuyên bố đã đưa ra?

Các công ty bên thứ 3 được chứng thực đủ điều kiện có thể nổi danh với các nghiên cứu khách quan và chất lượng cao. Các công ty này còn có các quy trình đánh giá nội bộ để bảo vệ, chống lại các báo cáo sử dụng mánh khóe vì mục đích nào đó.

Một nhà đầu tư hoặc cố vấn đầu tư tiềm năng sẽ thận trọng khi liên hệ với tác giả của báo cáo từ bên thứ 3 và xác nhận rằng, họ đã hoàn thành báo cáo vào ngày được liệt kê.

Địa điểm

Vị trí của một dự án EB-5 là tiêu chí tiên quyết cho thành công hay thất bại khi dự án hoạt động và rất quan trọng trong chiến lược hoàn vốn, lợi nhuận cuối cùng cho nhà đầu tư. Các yếu tố cần xem xét khi kiểm tra vị trí dự án khác nhau tùy theo từng ngành. Vị trí tốt để xây dựng một khách sạn 5 sao sẽ rất khác với vị trí đắc địa cho một nhà máy sản xuất công nghiệp hoặc trang trại năng lượng mặt trời.

Hầu hết các dự án của Trung tâm vùng nằm trong Khu vực việc làm trọng điểm (TEA) là a: Nông thôn hoặc b: có 150% tỷ lệ thất nghiệp quốc gia. Hầu hết các nhà đầu tư chọn đầu tư vào các dự án nằm trong TEA để hưởng lợi từ khoản đầu tư thấp hơn 500.000 USD so với khoản đầu tư tối thiểu 1.000.000 USD cho các dự án không nằm trong Khu vực việc làm trọng điểm (Non TEA). Một dự án có thể chứng minh đủ điều kiện TEA theo hai cách. Cách 1 là cung cấp một lá thư từ cơ quan chính phủ được tiểu bang cấp quyền (điều này có thể khác nhau tùy theo từng tiểu bang) được phê duyệt bởi văn phòng thống đốc chỉ định TEA. Cách 2 là cung cấp dữ liệu cập nhật mới nhất từ ​​Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho USCIS với kiến ​​nghị của nhà đầu tư I-526. USCIS đã tuyên bố rằng, họ sẽ cung cấp sự bảo vệ cho các Chỉ định TEA của Nhà nước.

Do đó, sự chỉ định của Nhà nước đã cung cấp sẵn một bản “chấp thuận trước” của TEA, tạo ra sự chắc chắn hơn cho nhà đầu tư và cố vấn của họ. Lưu ý rằng TEA chỉ có hiệu lực trong một năm kể từ ngày phát hành. Vì vậy, chứng thư TEA phải được phát hành trong vòng một năm kể từ khi nhà đầu tư nộp đơn I-526. Nếu chứng thư TEA do Trung tâm vùng cung cấp sắp hết hạn, hãy hỏi Trung tâm vùng xem họ có kế hoạch bảo đảm chứng thư TEA được cập nhật trước khi nộp đơn yêu cầu I-526 trong tương lai với USCIS không.

Cách khác để đánh giá chất lượng vị trí của một dự án là tự trang bị đầy đủ kiến thức (tương đương vai trò nhà đầu tư) để hiểu rõ nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 được ủy thác cho dự án. Các dự án EB-5 chất lượng cao sử dụng các nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 để xác nhận và hỗ trợ các tuyên bố đưa ra trong kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế. Các nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp có thông tin rầm rộ về vị trí dự án và sự liên quan đến ngành nghề dự án từ cấp quốc gia và cấp bang đến cấp cộng đồng địa phương. Những thông tin này mang đến cho các nhà đầu tư EB-5 một bức tranh rõ ràng về nhu cầu thị trường và xu hướng của ngành. Các khu vực có nhu cầu cao, nguồn cung thấp và / hoặc tăng trưởng cao là những địa điểm lý tưởng cho một dự án EB-5 thành công.

Cach chon du an EB-5 truoc ngay 21/11/2019

Thời điểm

EB-5 liên quan đến nhiều bên cùng các quy trình đan xen nhau nên đòi hỏi nhà đầu tư phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận để đạt được kết quả như dự tính ban đầu trong thời gian hoạch định. Do thời hạn khá ngắn (5 năm) của quy trình EB-5, sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Xu hướng ngành nghề, địa phương và quốc gia có tầm quan trọng quyết định đối với khả năng của dự án để tạo ra việc làm và hoàn vốn đúng hạn.

Nghiên cứu thị trường của bên thứ 3 cung cấp bản nghiên cứu chuyên sâu về các đặc điểm cạnh tranh cũng như các xu hướng quốc gia và địa phương có thể ảnh hưởng đến dự án. Một dự án có thể được kết hợp thành thạo và có đội ngũ giàu kinh nghiệm nhưng nếu nó không đúng thời điểm, nó có thể hoạt động kém hiệu quả trong ngắn hạn và có kết quả đáng thất vọng cho các nhà đầu tư EB-5.

Kết luận

Đầu tiên và quan trọng nhất, kinh nghiệm là cần thiết để “điều hướng” thành công “vùng nước sâu” của EB-5. Trung tâm vùng và / hoặc Đối tác chung là người quản lý của nhóm, đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn và quản lý các chuyên gia nhập cư, chuyên gia chứng khoán, nhà tài trợ dự án và chuyên gia kinh tế. Nếu không có người quản lý chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, thì dự án có nguy cơ không đạt được các mục tiêu mong muốn.

Báo cáo đáng tin cậy của bên thứ 3 từ các nhà cung cấp dịch vụ có uy tín với kinh nghiệm trong ngành và thị trường là các yếu tố quan trọng của gói cung cấp dự án. Bởi báo cáo này được sử dụng để xác thực tính hợp lý của các giả định và dự đoán thể hiện trong đơn I-526. Cả thẩm định và nghiên cứu thị trường đều là những tài liệu quan trọng khi thực hiện thẩm định dự án, xác nhận sức mạnh của vị trí dự án và thời điểm thị trường.

Hãy nhớ rằng – đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm là những thành phần chủ chốt cho sự thành công của bất kỳ dự án kinh doanh nào. Tập trung sự chuyên cần của bạn trong các lĩnh vực này để tăng khả năng hướng dẫn các nhà đầu tư để hướng đến quá trình nhập cư và đầu tư thành công.

Nguồn: Kyle Walker, Chủ tịch ủy ban thành viên của IIUSA

Xem thêm thông tin chương trình EB-5

Đăng ký để nhận thông tin chương trình EB-5 và được tư vấn nhanh nhất: