Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, tổng thống Biden sẽ ký vào ngày 15/3/2022

Ngày 11/3/2022 (giờ Mỹ), hạ viện và thượng viện Mỹ đã thông qua đạo luật EB-5 “Reform and Integrity Act – Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5” như một phần của của dự luật chi tiêu Omnibus để chính phủ hoạt động. Đạo luật đã được đệ trình lên tổng thống Joe Biden để ký vào ngày 15/3/2022 để triển khai chính thức.

CNW xin tóm tắt những nội dung chính của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 2022 để Quý nhà đầu tư được rõ.

Ngày ban hành

Tổng thống Biden có thời hạn đến ngày 15/3/2022 để ký đạo luật Consolidated Appropriations Act (bao gồm đạo luật EB-5 mới). Ngày ban hành sẽ được thực hiện sau ngày 15/3/2022.

Vốn đầu tư tối thiểu chương trình EB-5

800.000 USD đối với các dự án vùng TEA và dự án cơ sở hạ tầng quốc gia; 1.050.000 USD đối với các dự án ngoài vùng TEA.

Định nghĩa vùng TEA

Định nghĩa của TEA được nêu trong Phần. 102 của luật mới, có ngày có hiệu lực ngay lập tức “vào ngày ban hành Đạo luật EB-5 mới.” Số tiền đầu tư và các thay đổi về TEA sẽ áp dụng tương lai.

Gia hạn chương trình trung tâm vùng

Chương trình đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng tiếp tục được hoạt động đến ngày 30/9/2027. Các yêu cầu về tính toàn vẹn trung tâm vùng nằm trong mục Sec. 103 (b) có hiệu lực sau 60 ngày kể từ lúc áp dụng triểnkhai đạo luật mới của EB-5. Điều này giúp các trung tâm vùng có đủ thời gian để tổ chức hoạt động tuân thủ theo các quy tắc mới cũng như cơ quan USCIS ra biểu mẫu và thủ tục mới.

Hồ sơ EB-5 trực tiếp nộp mới

Mục Sec. 105 của luật mới quy định rằng ngay từ ngày ban hành, đơn I-526 trực tiếp chỉ có thể được nộp cho các dự án với một nhà đầu tư EB-5 duy nhất. (Nếu một dự án có nhiều nhà đầu tư EB-5, I-526 mới phải được nộp qua chương trình trung tâm vùng).

Hồ sơ I-526 chương trình trung tâm vùng nộp mới

Luật mới quy định rằng, đơn I-526 chương trình trung tâm vùng có thể được nộp sau khi nhà tài trợ trung tâm vùng đã hoàn tất “đơn xin chấp thuận đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại” lên USCIS. Đơn này sẽ tương tự như đơn I-924 exemplar (dự án mẫu) trước đây, nhưng với các yêu cầu nội dung khác nhau.

Hồ sơ I-526 chương trình trung tâm vùng nộp mới sẽ phải đợi 60 ngày cho đến khi chương trình được cấp phép. Thời gian này có thể lâu hơn nếu USCIS tuyên bố cần nhiều hơn 60 ngày để ban hành các quy trình mới.

Cấp thị thực cho trung tâm vùng

Bộ Ngoại giao Mỹ phải đợi thêm hơn 60 ngày để tiếp tục cấp thị thực EB-5 trung tâm vùng cho đến khi chương trình trung tâm vùng được gia hạn lại.

Nộp đồng thời đơn I-526 và đơn I-485

Nhà đầu tư được phép nộp đơn I-485 bất kỳ lúc nào “nếu I-526 được chấp thuận”. Điều này sẽ giúp rút ngắn quá trình chờ đợi được cấp visa EB-5 cho nhà đầu tư.

Xử lý đơn I-526

Mục 105 (c) nói rằng DHS nên tiếp tục xử lý các đơn I-526 và I-829 trong quá trình thực hiện Đạo luật EB-5 mới và các sửa đổi của nó. Có thể USCIS sẽ đợi thêm 60 ngày trước khi bắt đầu xử lý các đơn I-526 qua chương trình trung tâm vùng đã nộp của nhà đầu tư và nhận đơn đăng ký mới sau ngày 11/3/2022.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ