USCIS – Hướng dẫn mới về yêu cầu bằng chứng (RFE) và thông báo ý định từ chối (NOID) hồ sơ EB-5

Yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối (RFE/NOID)

Bản ghi nhớ Chính sách do Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố ngày 13/7/2018 (xem thêm tại đây) cung cấp hướng dẫn mới cho những viên chức có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ để ra quyết định từ chối hoặc đưa yêu cầu cho đương đơn mà không cần đưa ra Yêu cầu Bằng chứng Requests for Evidence(RFE) hoặc Thông báo ý định từ chối – Notices of Intent to Deny (NOID) khi những bằng chứng yêu cầu ban đầu không được nộp đầy đủ hoặc bằng chứng của hồ sơ không hội đủ điều kiện.

Hướng dẫn mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2018 và áp dụng cho tất cả các đơn I-526 đề nghị, yêu cầu, ngoại trừ Chương trình Hoãn Trục Xuất Người Di Dân tuổi Vị Thành Niên đến Mỹ (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA).

Ông Francis Cissna, Giám đốc USCIS cho biết: “Đã từ lâu, hệ thống di trú của chúng ta bị sa lầy vào những tuyên bố không rõ ràng hoặc nhân đạo khiến cho quá trình xử lý đơn I-526 của mọi người bị chậm đi rất nhiều, trong đó có những đương đơn hợp pháp. Để thay đổi chính sách đã lỗi thời trong một thời gian dài, USCIS đang khôi phục toàn bộ quyền quyết định của các nhân viên Di trú trong việc từ chối các hồ sơ không đầy đủ thông tin và điều kiện. Cách làm này giúp ngăn chặn các hồ sơ giả mạo hoặc không đủ điều kiện, đảm bảo nguồn lực của USCIS không bị lãng phí đồng thời cải thiện năng lực xử lý hiệu quả và công bằng của USCIS cho lợi ích nhập cư hợp pháp.”

Năm 2013, bản ghi nhớ chính sách đã quy định việc cấp Yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối RFE và NOID trong trường hợp bằng chứng tại thời điểm nộp hồ sơ không đạt đủ điều kiện. Trên thực tế, bản ghi nhớ chính sách này đã hạn chế quyền từ chối hồ sơ của viên chức USCIS khi không có RFE và NOID, bằng việc quy định RFE chỉ được ban hành khi viên chức đó “không có khả năng” phê duyệt.

Chính sách mới ban hành này đưa ra 2 kết luận quan trọng

  • Sự cẩu thả trong việc nộp hồ sơ hay hồ sơ thiếu tính thuyết phục là nghiêm trọng, sẽ bị bác thay vì có cơ hội bổ sung thêm như trước
  • Sau khi nộp thêm yêu cầu bằng chứng và thông báo ý định từ chối RFE/NOID thì USCIS có quyền từ chối hồ sơ nếu hồ sơ có RFE không nộp đủ bằng chứng theo yêu cầu, thay vì cho thêm một cơ hội để nộp thêm lần 2 (NOID) như trước đây

Nếu tất cả các bằng chứng ban đầu theo yêu cầu không được nộp cùng với yêu cầu về phúc lợi, USCIS có thể từ chối yêu cầu quyền lợi vì lý do thiếu bằng chứng ban đầu cần thiết. Ví dụ về các hồ sơ có thể bị từ chối mà không gửi RFE hoặc NOID bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Đơn miễn trừ được nộp nhưng có ít hoặc không có bằng chứng hỗ trợ
  • Các trường hợp mà các mẫu đơn theo quy định, quy chế hoặc hướng dẫn được yêu cầu nộp kèm bản gốc hoặc bằng chứng khác chứng minh đủ điều kiện tại thời điểm nộp hồ sơ nhưng đương đơn không thực hiện

Bộ hồ sơ di trú bị từ chối thì đương đơn có thể gánh chịu các hậu quả sau

  • Mất tiền phí đã nộp cho USCIS. Lý do là khoản tiền lệ phí này không được hoàn lại khi nộp hồ sơ, và đương đơn phải nộp lệ phí mới nếu quyết định nộp lại hồ sơ
  • Hồ sơ di trú sau khi bị từ chối của đương đơn có thể bị lưu ý. Vì vậy, nếu đương đơn có nộp hồ sơ mới, thì sẽ khó khăn hơn để được USCIS chấp nhận
  • Những người đang ở Mỹ theo các diện visa không định cư nếu nộp hồ sơ xin chuyển tình trạng sang diện định cư mà hồ sơ bị từ chối theo quy định mới này, thì ngoài việc hồ sơ có thể bị lưu ý, đương đơn còn bị xem là bị vi phạm luật di trú về sử dụng sai mục đích của visa được cấp. Do vậy, sẽ gần như không có cơ hội để được cấp visa quay lại Mỹ sau này
  • Chính sách được quy định trong bản hướng dẫn mới này sẽ khôi phục quyền cho các viên chức để họ có toàn quyền từ chối những đơn xin và yêu cầu mà không cần phải có RFE hoặc NOID trong những tình huống phù hợp. Chính sách này nhằm ngăn chặn các hồ sơ không phù hợp hoặc không đạt điều kiện nhưng hồ sơ được sử dụng lnhằm mục đích “giữ chỗ” và khuyến khích người nộp đơn phải chịu khó thu thập và nộp các bằng chứng cần thiết.

USCIS sẽ tiếp tục phát hành các quyết định từ chối theo luật định khi thích hợp mà không cần ban hành RFE hoặc NOID khi người nộp đơn, người khởi kiện hoặc người yêu cầu không có cơ sở pháp lý cho quyền lợi và yêu cầu được tìm kiếm hoặc gửi yêu cầu hưởng lợi hoặc cứu trợ theo chương trình đã bị chấm dứt.

Như vậy, theo chính sách mới ban hành ngày 13 tháng 07 năm 2018, việc xử lý và xét duyệt hồ sơ đầu tư EB-5 đang được cải tiến và siết chặt một cách khắt khe hơn. Lời khuyên hiện nay dành cho nhà đầu tư lúc này là nộp hồ sơ nhanh chóng nhưng phải cẩn trọng. Cẩn trọng trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn có tâm để chuẩn bị bộ hồ sơ có chất lượng nộp vào Sở Di Trú. Cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án đầu tư để có thể đảm bảo nhận được thẻ xanh vĩnh viễn và nhận được hoàn vốn.

Ý nghĩa của Yêu cầu Bằng chứng RFE hoặc Thông báo Ý định Từ chối NOID

Nhiều nhà đầu tư EB-5 hiện đang vướng mắc với RFE/NOID luôn có một câu hỏi thường gặp đó là ý nghĩa của Yêu cầu Bằng chứng hoặc Thông báo Ý định từ chối. Yêu cầu bằng chứng có nghĩa là chính xác những gì nó nói: đó là một yêu cầu cho bằng chứng bổ sung. USCIS đã đánh giá đơn I-526 và vì lý do nào đó họ cho rằng có thêm bằng chứng cần thiết. Một số RFE sẽ chỉ cho bạn biết tài liệu nào mà USCIS bị thiếu. Ví dụ, USCIS có thể yêu cầu bạn cung cấp một bản sao của các trang hộ chiếu hoặc giấy khai sinh của người phối ngẫu. Ngay cả khi RFE có vẻ tương đối đơn giản, bạn nên tận dụng cơ hội này để xem xét tài liệu ứng dụng và tài liệu hỗ trợ để xem liệu có bất kỳ điều gì khác bạn có thể gửi cho USCIS để tăng cường khả năng cho trường hợp của bạn hay không. Hãy xem đây là cơ hội để giải quyết bất kỳ điểm yếu nào trong đơn I-526 bằng cách gửi kèm theo bằng chứng có thể được cân nhắc cho nhân viên nhập cư.
Thực tế RFE nói chung thường xuất hiện ở 2 loại thông tin sau. Một là yêu cầu bằng chứng RFE dựa trên nguồn vốn. USCIS yêu cầu thêm bằng chứng để chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Yêu cầu cơ bản khác lien quan đến bằng chứng liên quan đến Trung tâm Vùng. Vì lý do gì, USCIS tin rằng họ cần thêm bằng chứng về trung tâm tâm và dự án của nó.
Với nguyên do thứ nhất: không nên quá lo lắng. Yêu cầu bằng chứng thực sự là một phần của quá trình và điều đó không có nghĩa là hồ sơ của bạn có vấn đề. Nó chỉ có nghĩa là chính xác những gì nó nói, và đó là bằng chứng bổ sung mang tính bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ đầu điều kiện.
Một vấn đề khác mà bạn có thể nghe thấy về Thông báo ý định từ chối NOID. Điều này một lần nữa là chính xác những gì nó nói. USCIS đang nói rằng vì một số yếu tố quan trọng trong đơn xin của bạn, họ có ý định từ chối; họ đang cho bạn thông báo về ý định từ chối của họ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng trong những tháng gần đây USCIS đã sử dụng thông báo ý định từ chối NOID theo cách họ đã sử dụng để yêu cầu các bằng chứng như trong quá khứ. Bạn sẽ có thời gian để trả lời một thông báo có ý định từ chối và nếu bạn có thể sửa chữa được bất cứ khiếm khuyết nào nếu có thì đơn của bạn sẽ được chấp thuận.

Xử lý Yêu cầu Bằng chứng RRE hoặc Thông báo Ý định Từ chối NOID

Nếu bạn nhận được một RFE hay thậm chí NOID, đừng hoảng sợ! Điều đó không có nghĩa là việc từ chối đơn của bạn là không thể tránh khỏi – thực tế USCIS cần thêm thông tin từ bạn để đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng USCIS có quyền từ chối các đơn xin nhập cư mà không cấp RFE hay NOID lần đầu tiên, vì vậy bạn nên cảm thấy mừng vì bạn cơ hội sửa thông tin, cung cấp thêm tài liệu và thuyết phục các viên chức nhập cư phê duyệt đơn I-526 của bạn.

Chỉ cần chắc chắn rằng bạn trả lời RFE của bạn trước thời hạn do USCIS đưa ra. Nếu bạn không trả lời, USCIS sẽ xác định rằng bạn đã từ chối đơn I-526 và đưa ra quyết định từ chối hoặc quyết định cuối cùng về trường hợp của bạn mà không có thông tin yêu cầu (có nhiều khả năng sẽ bị từ chối). Điều quan trọng là bạn cần cập nhật địa chỉ của bạn với USCIS nếu bạn di chuyển, hoặc sắp xếp cho thư của bạn được chuyển tiếp cho bạn nếu bạn đi du lịch.

Lưu ý rằng các quy định của USCIS yêu cầu bạn gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu cùng một lúc, do đó không gửi bằng chứng cho USCIS trong các thư riêng biệt. Nếu bạn gửi lại RFE và sau đó nhớ rằng bạn đã quên không nộp chung các tài liệu khác – ngay cả khi bạn gửi các tài liệu này trước thời hạn – USCIS có thể sẽ không xem xét bằng chứng này khi quyết định trường hợp của bạn.

Trong các trường hợp khác, RFE có thể trích dẫn các điều khoản phức tạp về luật di trú của Hoa Kỳ và yêu cầu bạn cung cấp thông tin để chứng minh rằng bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp di trú. Điều quan trọng là bạn hiểu chính xác những gì bạn đang được yêu cầu chứng minh trước khi trả lời một RFE. Nếu bạn không chắc chắn loại bằng chứng nào bạn nên gửi cho USCIS, hãy tham khảo ý kiến luật sư di trú có thể giúp bạn xem xét RFE và kết hợp các tài liệu cần thiết.

Nguồn sưu tập từ USCIS và luật sư

Tin hot: Công ty luật Klasko đưa tin về dự án ưu tiên xét duyệt nhanh đơn I-526

Liên hệ với CNW để được tư vấn ngay về chương trình và dự án đầu tư.


Đọc thêm về chương trình đầu tư EB-5 tại ĐÂY

Đọc thêm về dự án EB-5 tại ĐÂY
Đọc thêm về tin tức chương trình EB-5 tại ĐÂY

———————-
C.N.W- Công ty Tư vấn Kết nối Thế giới Mới
Văn Phòng: Tòa nhà Empire Building, 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Hotline: ‎0908 835 533
Email: info@connectnewworld.com
Website: www.connectnewworld.com

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu thông qua đầu tư định cư nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.