Tất cả các loại visa của nước Mỹ bạn cần biết

Để bảo đảm xin đúng loại visa nhập cảnh nước Mỹ trong thời hạn nhất định, bạn cần biết các loại visa sau đây. Chi tiết từng loại visa vui lòng nhấp vào đường dẫn tương ứng để xem hướng dẫn chi tiết tại website của USCIS.

Visa không định cư

Mục đích nhập cảnh Loại visa
Athlete, amateur or professional (competing for prize money only)

Vận động viên, nghiệp dư hay chuyên nghiệp (chỉ thi đấu để giành giải thưởng)

B-1
Au pair (exchange visitor)

Khách trao đổi giao lưu các quốc gia

J
Australian professional specialty

Chuyên gia đặc biệt của Úc

E-3
Border Crossing Card: Mexico

Qua biên giới Mexico

BCC
Business visitor

Khách công tác tại Mỹ

B-1
CNMI-only transitional worker

CNMI – dành riêng cho lao động thời vụ

CW-1
Crewmember – thành viên đội bay D
Diplomat or foreign government official

Nhà ngoại giao hoặc quan chức chính phủ nước ngoài

A
Domestic employee or nanny

Nhân viên giúp việc nhà hoặc bảo mẫu

B-1
Employee of a designated international organization or NATO

Nhân viên của một tổ chức quốc tế được chỉ định hoặc NATO

G1-G5, NATO
Exchange visitor

Khách trao đổi

J
Foreign military personnel stationed in the United States

Quân nhân nước ngoài đóng quân tại Hoa Kỳ

A-2
NATO1-6
Foreign national with extraordinary ability in Sciences, Arts, Education, Business or Athletics

Công dân nước ngoài có khả năng đặc biệt về Khoa học, Nghệ thuật, Giáo dục, Kinh doanh hoặc Điền kinh

O
Free Trade Agreement (FTA) Professional: Chile, Singapore

Chuyên gia Hiệp định thương mại tự do (FTA): Chile, Singapore

H-1B1 – Chile
H-1B1 – Singapore
International cultural exchange visitor

Khách giao lưu văn hóa quốc tế

Q
Intra-company transferee

Nhân viên điều chuyển công tác

L
Medical treatment (visitor for medical treatment)

Điều trị y tế (khách đến khám chữa bệnh)

B-2
Media, journalist

Truyền thông, nhà báo

I
NAFTA professional worker: Mexico, Canada

Lao động chuyên nghiệp NAFTA: Mexico, Canada

TN/TD
Performing athlete, artist, entertainer

Vận động viên biểu diễn, nghệ sĩ, nghệ sĩ giải trí

P
Physician

Bác sĩ

J , H-1B
Professor, scholar, teacher (exchange visitor)

Giáo sư, học giả, giáo viên (khách trao đổi)

J
Religious worker

Nhân viên tôn giáo

R
Specialty occupations in fields requiring highly specialized knowledge

Các nghề đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao

H-1B
Student: academic, vocational

Sinh viên: học tập, hướng nghiệp

F, M
Temporary agricultural worker

Lao động nông nghiệp tạm thời

H-2A
Temporary worker performing other services or labor of a temporary or seasonal nature.

Người lao động tạm thời thực hiện các dịch vụ khác hoặc lao động có tính chất tạm thời hoặc thời vụ.

H-2B
Tourism, vacation, pleasure visitor

Du lịch, nghỉ dưỡng, du khách

B-2
Training in a program not primarily for employment

Đào tạo trong một chương trình không chủ yếu dành cho việc làm

H-3
Treaty trader/treaty investor

Doanh nhân theo hiệp ước / nhà đầu tư hiệp ước

E
Transiting the United States

Quá cảnh tại Mỹ

C
Victim of Criminal Activity

Nạn nhân của hoạt động tội phạm

U
Victim of Human Trafficking

Nạn nhân buôn người

T
Nonimmigrant (V) Visa for Spouse and Children of a Lawful Permanent Resident (LPR)

Thị thực Không định cư (V) cho Vợ / chồng và Con cái của Thường trú nhân Hợp pháp (LPR)

V

 

Visa định cư

 

Immediate Relative & Family Sponsored

Bảo lãnh gia đình và họ hàng trực hệ

Visa Category

Phân loại visa

Spouse of a U.S. Citizen

Người phối ngẫu của công dân Mỹ

IR1, CR1
Spouse of a U.S. Citizen awaiting approval of an I-130 immigrant petition

Người phối ngẫu của công dân Mỹ đang chờ duyệt đơn I-130 (đơn không định cư)

K-3 *
Fiancé(e) to marry U.S. Citizen & live in U.S.

Hôn phu/thê sắp cưới của công dân Mỹ và sống tại Mỹ

K-1 *
Intercountry Adoption of Orphan Children by U.S. Citizens

Công dân Mỹ nhận nuôi trẻ em mồ côi giữa các quốc gia

IR3, IH3, IR4, IH4
Certain Family Members of U.S. Citizens

Một số thành viên gia đình của công dân Mỹ

IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4
Certain Family Members of Lawful Permanent Residents

Một số thành viên gia đình của Thường trú nhân Mỹ

F2A, F2B
Employer Sponsored – Employment

Chủ lao động bảo lãnh – Việc làm

Employment-Based Immigrants, including their preference group number (in square brackets):

Những Người Nhập cư Dựa trên Việc làm, bao gồm số nhóm ưu tiên của họ (trong ngoặc vuông):

Priority workers [First]

Lao động ưu tiên [Thứ nhất]

Professionals Holding Advanced Degrees and Persons of Exceptional Ability [Second]

Chuyên gia có bằng cấp cao và người có khả năng vượt trội [Thứ hai]

Professionals and Other Workers [Third]

Chuyên gia và Công nhân khác [Thứ ba]

Certain Special Immigrants: [Fourth]

Một số Người nhập cư Đặc biệt: [Thứ tư]

Employment Creation/Investors [Fifth]

Tạo việc làm / Nhà đầu tư [Thứ năm]

 

E1
E2

E3, EW
SD, SR, SE, SQ, SI
T5, C5

Religious Workers

Lao động tôn giáo

SD, SR
Iraqi and Afghan Translators/Interpreters

Biên dịch / Phiên dịch tiếng Iraq và Afghanistan

SI
Iraqis Who Worked for/on Behalf of the U.S. Government

Những người Iraq làm việc cho / làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ

SQ
Afghans Who Worked for/on Behalf of the U.S. Government

Những người Afghanistan làm việc cho / làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ

SQ
Other Immigrants/ Những người nhập cư khác
Diversity Immigrant Visa

Thị thực nhập cư đa dạng

DV
Returning Resident/ Trở lại nước Mỹ SB

 

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 trực tiếp khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ