Tham gia đầu tư EB-5 như thế nào và vai trò của luật sư di trú

Điều kiện để đầu tư EB-5 như thế nào?

Để có được visa EB-5, một nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp hoặc họ có thể đầu tư vào một dự án EB-5 thông qua Trung tâm Vùng EB-5. Các Trung tâm Vùng là các công ty chuyên thu thập vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư EB-5 để tài trợ cho một dự án quy mô lớn như khu nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc lãnh vực nào khác. Đầu tư trực tiếp là bất kỳ khoản đầu tư nào không được thực hiện thông qua Trung tâm Vùng. Ví dụ về đầu tư trực tiếp khi bạn bắt đầu kinh doanh riêng hoặc mua một doanh nghiệp hiện có.

Điều kiện để đầu tư EB-5 như thế nào?

Quá trình nhận thẻ xanh Mỹ thông qua đầu tư visa EB-5 gồm 2 bước cơ bản. Đầu tiên bạn trở thành Thường Trú Nhân có điều kiện trong 2 năm. Tiếp theo bạn có thể xóa điều kiện khỏi thẻ xanh sau 2 năm bằng cách chứng minh rằng bạn tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ và bạn liên tục giữ vốn đầu tư trong doanh nghiệp Mỹ toàn bộ thời gian

Làm sao để tìm một Doanh nghiệp để Đầu tư cho Visa EB-5 của mình?

 • Trước khi đầu tư vào một dự án EB-5, bạn nên chuẩn bị tâm thế và kiên trì tìm hiểu giống như bạn sẽ làm khi bạn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào khác
 • Bạn nên chắc chắn rằng bạn đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về doanh nghiệp, Trung tâm Vùng và dự án đầu tư mà bạn đang xem xét
 • Bên cạnh những nỗ lực cá nhân của riêng bạn, có những chuyên gia có thể giúp bạn chọn một khoản đầu tư hay dự án, thông thường là Nhà môi giới / Đại lý tư vấn địa phương.
 • Đơn vị tư vấn có thể đề xuất Trung tâm Vùng, dự án và cả luật sư di trú theo hợp đồng dịch vụ tư vấn để đổi lấy một khoản phí nhất định

Nhà đầu tư EB-5 tham gia quản lý doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, bạn phải tham gia quản lý doanh nghiệp kinh doanh mới.

 • Bạn có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách hình thành các chính sách của doanh nghiệp hoặc bằng cách xử lý việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp
 • Bạn không thể là một nhà đầu tư thụ động trong kinh doanh
 • Nếu bạn đang đầu tư vào một Trung tâm Vùng, bạn có thể sẽ là đối tác hạn chế trong kinh doanh. Bạn có thể đáp ứng yêu cầu quản lý ở đây bằng cách cho thấy rằng bạn có các quyền thường được trao cho các đối tác hạn chế, chẳng hạn như quyền biểu quyết
 • Một cách khác để thể hiện sự tham gia đầy đủ trong việc quản lý doanh nghiệp là gửi một tuyên bố về chức danh và nhiệm vụ của bạn, với đơn yêu cầu EB-5 của bạn

Chi tiết về yêu cầu tạo việc làm cho EB-5 là gì?

 • Đối với mỗi khoản đầu tư EB-5, 10 công việc phải được tạo ra. Ví dụ nếu có 4 nhà đầu tư EB-5, ít nhất 40 việc làm phải được tạo ra
 • Doanh nghiệp kinh doanh mới phải tạo 10 vị trí toàn thời gian cho nhân viên đủ điều kiện
 • Nhân viên đủ tiêu chuẩn là công dân Mỹ, thường trú nhân và / hoặc những người nhập cư khác được phép làm việc tại Mỹ
 • Nhà đầu tư EB-5, vợ / chồng, con trai và con gái của họ không được tính là nhân viên đủ điều kiện
 • Người không di dân và những người không được phép làm việc tại Mỹ không được tính là nhân viên đủ điều kiện
 • Hãy nhớ rằng những công nhân này phải được tuyển dụng toàn thời gian (ít nhất 35 giờ mỗi tuần)
 • Kết hợp 2 vị trí bán thời gian sẽ không được tính là 1 công việc toàn thời gian, nhưng bạn có thể có 2 nhân viên trở lên chia sẻ vị trí toàn thời gian (chia sẻ công việc)
 • Các công việc dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 2 năm và không thể là các công việc thời vụ, tạm thời hoặc gián đoạn

Có phù hợp cho EB-5 nếu tôi mua một doanh nghiệp có sẵn 10 lao động?

Không, chương trình EB-5 yêu cầu khoản đầu tư của bạn để tạo ra 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ.

 • Nếu bạn mua một doanh nghiệp hiện có, các công việc đã tồn tại sẽ không được tính vào yêu cầu của bạn để tạo ra 10 công việc
 • Bạn sẽ phải tạo 10 công việc bên cạnh các công việc hiện có tại thời điểm bạn mua doanh nghiệp

Có một ngoại lệ cho quy tắc này đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn

 Một doanh nghiệp gặp khó khăn là một doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất 2 năm và đã bị lỗ ròng ít nhất 20% giá trị ròng của nó trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước ngày nhà đầu tư EB-5 nộp Mẫu đơn của họ I-526

 • Nếu một doanh nghiệp là một doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà đầu tư có thể tính các công việc họ đang tiết kiệm như là một phần của 10 công việc họ bắt buộc phải tạo ra
 • Với một doanh nghiệp gặp khó khăn, bạn phải chứng minh rằng ít nhất bạn sẽ duy trì mức độ công việc tồn tại trước khi đầu tư EB-5 của bạn. Các công việc nên kéo dài trong ít nhất 2 năm
 • Hãy ghi nhớ: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn không có 10 nhân viên, bạn vẫn sẽ phải thuê thêm nhân viên để đạt tối thiểu 10 nhân viên
 • Ví dụ: nếu một doanh nghiệp gặp khó khăn chỉ có 5 nhân viên toàn thời gian, thì bạn có trách nhiệm bảo toàn 5 công việc đó và tạo thêm 5 công việc toàn thời gian khác

Nếu đã có doanh nghiệp ở Mỹ, tôi sử dụng cho đầu tư EB-5 như thế nào?

Có, doanh nghiệp Mỹ hiện tại của bạn có thể đủ điều kiện nhận EB-5 nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu EB-5:

 • Doanh nghiệp phải đủ điều kiện là một doanh nghiệp kinh doanh mới
 • Bạn sẽ cần đầu tư tối thiểu 1 triệu USD vào doanh nghiệp (hoặc 500.000 USD nếu doanh nghiệp ở trong khu vực tạo việc làm mục tiêu).
 • Các khoản tiền mà bạn đã đầu tư vào doanh nghiệp có thể được tính là một phần của khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu USD (hoặc 500.000 USD).
 • Bạn sẽ phải chứng minh rằng các khoản tiền đầu tư đã được lấy một cách hợp pháp
 • Bạn được yêu cầu tạo 10 công việc toàn thời gian cho lao động Mỹ. Bạn có thể tính các công việc mà bạn đã tạo trong doanh nghiệp ở Mỹ là một phần của 10 công việc
 • Bạn cũng sẽ phải chứng minh rằng tất cả các Khoản đầu tư đều ở tình trạng rủi ro

Vai trò của Luật sư Di trú của tôi trong Quy trình Visa EB-5

Vai trò của luật sư di trú của bạn không phải là:

 • Luật sư di trú không phải là cố vấn tài chính của bạn và cũng không phải là cố vấn đầu tư của bạn
 • Luật sư di trú của bạn không nên cho bạn lời khuyên nên đầu tư vào dự án nào trừ khi lời khuyên đó là về việc tuân thủ đầu tư với các yêu cầu nhập cư của visa EB-5

Vai trò Luật sư di trú của bạn là gì:

 • Bạn nên nghĩ về luật sư di trú của mình với tư cách là giám đốc của toàn bộ quy trình cấp visa EB-5
 • Trước tiên, luật sư di trú của bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bạn để xem liệu visa EB-5 có phải là lựa chọn tốt nhất dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh nhập cư của bạn hay không
 • Sau khi quyết định rằng visa EB-5 là lựa chọn phù hợp với bạn, luật sư di trú của bạn nên đóng vai trò là người hướng dẫn bạn trong toàn bộ quá trình
 • Luật sư di trú của bạn nên thảo luận với bạn về việc khoản đầu tư bạn đang xem xét có đáp ứng các yêu cầu nhập cư của visa EB-5 hay không
 • Luật sư của bạn nên phân tích nguồn vốn đầu tư của bạn đến từ đâu. Sau đó, luật sư của bạn nên xác định những tài liệu nào là cần thiết cho đơn EB-5 của bạn
 • Luật sư di trú của bạn nên tập hợp toàn bộ đơn xin EB-5 của bạn và gửi cho USCIS cho bạn
 • Nếu đơn yêu cầu I-526 hoặc I-829 của bạn nhận được yêu cầu làm bằng chứng, luật sư di trú của bạn nên chuẩn bị phản hồi cho bạn. Luật sư của bạn nên cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin được yêu cầu theo đúng thời hạn quy định của USCIS
 • Khi đơn I-526 của bạn được chấp thuận, luật sư di trú của bạn sẽ giúp bạn điều chỉnh tình trạng của bạn hoặc nhận visa giúp bạn

Nếu tôi đang ở Mỹ bằng Visa E-2, tôi có thể chuyển sang Visa EB-5 không?

 • Bạn đã đầu tư EB-5 nhưng phải chờ đợi kéo dài nhiều năm do tồn đọng visa như Trung QUốc và Việt Nam? Bạn có thể đầu tư visa E-2 để vào Mỹ
 • Nếu bạn đã ở Mỹ bằng visa E2, bạn có thể chuyển đổi sang visa EB-5
 • Quá trình chuyển từ visa E2 sang visa EB-5 được gọi là điều chỉnh trạng thái

Nếu bạn chọn sử dụng doanh nghiệp E2 của mình làm doanh nghiệp kinh doanh mới cho visa EB-5 của mình, có một vài lợi ích chính:

 • Các khoản tiền mà bạn đã đầu tư vào doanh nghiệp E2 có thể được tính cho khoản đầu tư EB-5 của bạn
 • Các công việc mà bạn đã tạo ra với doanh nghiệp E2 của bạn có thể được tính là một phần của 10 công việc toàn thời gian bạn cần để tạo ra


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ