Thời gian Xét duyệt Visa EB-5 – Bạn biết cách tính chưa, 2019?

Bức tranh Đầu tư và Thời gian Xét duyệt Visa EB-5

Bài viết này tập trung đề cập đến bức tranh về đầu tư EB-5 và định lượng thời gian xét duyệt visa EB-5. Đầu tiên, thử hình dung hình ảnh dễ hơn cách thức hoạt động của quá trình xét duyệt visa EB-5 và hàng chờ duyệt đơn đầu tư EB-5. Hệ thống này tương tự kiểu xếp hàng vào phòng chờ, lấy số và ngồi đợi, theo dõi bảng thông báo cho đến khi số của bạn được thông báo là đến lượt bạn. Trong khi đó, những người khác cũng đang di chuyển qua quy trình và chờ đến lượt của họ và tiếp tục di chuyển tới. Những người khác lại tiếp tục bước vào, và bảng thông báo sẽ liên tục cập nhật.

Hàng chờ về thời gian xét duyệt Visa EB-5

Minh họa hàng chờ thời gian xét duyệtVisa EB-5

Trong quy trình đầu tư EB-5, số thứ tự ưu tiên của bạn chính là “Ngày ưu tiên – hay là ngày nộp hồ sơ I-526 được đăng ký”. Bảng thông báo là Bản tin Visa hàng tháng của Bộ Ngoại Giao Mỹ, thông báo ngày ưu tiên của những hồ sơ nào được cung cấp dịch vụ ở một thời điểm nào đó. Bản tin Visa hàng tháng sẽ cập nhật một ngày rất quan trọng cho mỗi người nộp đơn xin thường trú nhân: “ngày hành động cuối cùng” dựa theo ngày ưu tiên của mình. Nói cách khác, ngày này xác định xem bạn có đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú hay không và liệu có dự kiến ​​sẽ có số visa sẵn sàng cho bạn hay không, từ đó cho phép chấp nhận đơn visa EB-5 của bạn. Đặc biệt, vị trí của một người xin nhập cư ở các quốc gia với số lượng đơn lớn và bị tồn đọng như Trung Quốc, Việt Nam thì hạn ngạch visa được xác định bởi ngày ưu tiên của họ. Nếu ngày ưu tiên của họ chưa phải ở trạng thái “hiện tại”, tức là nếu ngày giới hạn có liên quan do Bộ Ngọai giao Mỹ cung cấp trước ngày ưu tiên của nhà đầu tư nộp đơn – thì người nộp đơn chưa đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Họ tạm thời bị mắc kẹt (hay tồn đọng) và phải chờ đợi thêm khi visa định cư có sẵn và thời gian chờ có thể kéo dài nhiều năm.

Số đơn đăng ký tại NVC với thời gian chờ xét duyệt visa eb-5

                        Số đương đơn đăng ký hồ sơ EB-5 tại NVC, đến tháng 01/04/2019

Các Bước Xét duyệt EB-5 cho đến Thường trú Nhân có Điều kiện

Bước 1: Nộp đăng ký đơn I-526. Bước này bắt đầu quy trình EB-5 và chỉ định ngày ưu tiên đánh dấu vị trí của mỗi nhà đầu tư cho bước xử lý kế tiếp. Không có ràng buộc ở giai đoạn này; những người muốn nộp I-526 có thể nộp I-526 không giới hạn

Bước 2: Chờ phê duyệt I-526. Về nguyên tắc, việc đánh giá và xét duyệt đơn I-526 được xử lý theo nguyên tắc “ai đến trước được phục vụ trước) bất kể là quốc tịch nào mà chỉ căn cứ vào ngày ưu tiên. Trong những năm gần đây, hầu hết mọi người đã chờ đợi 1-2 năm ở giai đoạn này. Giai đoạn này chỉ bị hạn chế bởi hiệu quả làm việc của Sở Di trú Mỹ USCIS trong việc xử lý các đơn. Báo cáo thời gian xử lý của USCIS đưa ra một chỉ số sơ bộ về tiến trình xử lý I-526. Bước 2 phải được hoàn thành trước khi nhà đầu tư có thể xin visa. Chúng tôi có dữ liệu cho các biên nhận, phê duyệt và đơn chờ xử lý tại các thời điểm khác nhau. (Dữ liệu này chỉ tính số lượng nhà đầu tư chính, vì vậy cần nhân với số lượng thành viên gia đình để ước tính số lượng tổng các visa visa theo nhu cầu)

Bước 3: Chờ đợi để chuẩn bị bộ tài liệu đủ điều kiện. Sau khi nhận được sự chấp thuận I-526, những người sống ở nước ngoài có thể cần một khoảng thời gian để chuẩn bị tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết & đầy đủ cho Trung tâm Visa Quốc gia NVC. Sự chậm trễ có thể đến từ phía người nộp đơn hoặc từ phía Bộ An ninh nội địa Mỹ DHS, là cơ quan chủ quản của Sở Di trú Mỹ USCIS (chẳng hạn như sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng từ phía USCIS trong việc chuyển thông báo phê duyệt I-526 cho NVC). Bước 3 là xem xét cho những người sẽ có được visa via định cư thông qua xử lý lãnh sự (khác với trường hợp những người đang ở sẵn ở Mỹ có thể được quyền nộp đơn điều chỉnh trạng thái ngay khi được chấp thuận I-526 và có sẵn visa chọ họ (được thông báo trên bảng B của Bản tin Visa hàng tháng).

Bước 4 đến 5: Chờ đợi số visa. Sau khi nhận được chấp thuận I-526 và tài liệu đủ điều kiện, các nhà đầu tư cùng với các thành viên gia đình có thể tiến hành nhận thẻ xanh thông qua xử lý lãnh sự hoặc điều chỉnh trạng thái I-485 khi có sẵn số visa ngay tại Mỹ. Ở giai đoạn này, ngày ưu tiên và quốc tịch xác định thứ tự được phục vụ của bạn và Bản tin Visa hàng tháng sẽ thông báo ai đến lượt được xử lý tiếp đến Bước 5. Chúng tôi có dữ liệu về số lượng người chờ đợi ở Giai đoạn 4 từ các quốc gia khác nhau tại nhiều thời điểm khác nhau. (Dữ liệu này đã được tính cho các nhà đầu tư cộng với vợ/chồng và con cái).

Bước 5 có một hạn chế lớn về quy trình – chính là hạn ngạch visa EB-5 hàng năm. Tổng số visa visa EB-5 trên toàn thế giới bị giới hạn ở con số khoảng 10.000 visa mỗi năm. Trong số đó mỗi quốc gia được xét cấp khoảng 700 người (ngoài trường hợp Trung Quốc được cấp nhiều hơn do số lượng đơn đăng ký tồn đọng quá lớn từ các năm trước) và những gì còn lại sẽ cấp cho phần còn lại của thế giới (đã có 4.000 – 9.000 visa trong những năm gần đây). Bước 4-5 thời gian chờ đợi có thể kéo dài ít hơn một năm cho những người nộp đơn sinh ra ở các quốc gia có “ngày hành động cuối cùng ở trạng thái hiện tại” trong bảng A của Bản tin Visa (nghĩa là không có nguy cơ vượt quá giới hạn visa 700/năm). Ở bước 4-5, nhà đầu tư từ các quốc gia vượt quá hạn ngạch hàng năm có thể phải chờ đợi nhiều năm. Càng vượt quá hạn ngạch, thời gian chờ đợi càng lâu.

Một số Sai lầm Thường gặp về Thời gian Xét duyệt Visa EB-5

Người vừa vào Bước 1 có thể nhìn lên bảng thông báo và xem ai đang được cung cấp dịch vụ. Người ấy có thể thấy từ báo cáo thời gian xử lý hiện tại rằng hầu hết các đơn I-526 từ trước năm 2017 đã được xử lý và từ Bản tin Visa hiện tại rằng các đương đơn từ Trung Quốc đã nộp đơn I-526 vào tháng 09/2014 hiện đang nhận được thẻ xanh. Nhưng đó chỉ là thông tin về sự kết thúc quá trình của những người khác – cho biết hiện nay ai đang được phục vụ và họ đã chờ đợi bao lâu. Nó không thể dự báo được khi nào ngày ưu tiên của tháng 05/2019 sẽ được phục vụ, hoặc người ở Bước 1 sẽ chờ đợi bao lâu. Để dự đoán tương lai và ngày thông báo trong tương lai, người ở Bước 1 cần nhìn xung quanh và chuyển tiếp – xem có bao nhiêu người khác đang bước vào Bước 1 và chờ đợi ở Bước 2 đến Bước 4 trước mặt mình.

Thời gian chờ đợi là kết quả của việc tồn đọng hồ sơ tương phản với hạn chế lớn trong quy trình EB-5 – chính là hạn ngạch visa hàng năm. Điểm hạn chế này nằm ở bước cuối cùng. Để ước tính thời gian chờ đợi cho cá nhân, người ở Bước 1 cần ước tính số lượng tồn đọng sẽ lớn như thế nào khi anh ta đến Bước 4. Một lần nữa, điều này đòi hỏi phải nhìn xung quanh và chuyển tiếp – xem có bao nhiêu người khác đang bước vào Bước 1 và chờ đợi trong Bước 2 đến Bước 4 trước mặt người đó. Các biến số thông tin có thể không rõ ràng nhưng bản thân công thức tính khá đơn giản. Nếu tôi là người sinh ra ở Ấn Độ ở Bước 1, thì visa của tôi chờ đợi = (A) người xin visa từ Ấn Độ đủ điều kiện có ngày ưu tiên sớm hơn tôi chia cho (B) khoảng 700 visa mỗi năm. Biến số (A) tương đương với các nhà đầu tư sinh từ Ấn Độ đang chờ đợi ở Bước 2 trước mặt tôi, trừ đi số người bị từ chối và rút lui của số đơn I-526, cộng với số các thành viên gia đình tham gia đơn I-526 từ Ấn Độ đã được phê duyệt ở Bước 3-4, cộng với các đương đơn từ Ấn Độ đã chờ đợi ở Bước 3 và 4, trừ các đương đơn từ Ấn Độ, những người sẽ bỏ cuộc hoặc nhận visa trong giai đoạn tôi ở Bước 2-4.

Đôi khi nên đi ngược từ các biến số khó hiểu sang các phương trình đơn giản, như một lời nhắc nhở nên hình dung bức tranh lớn và logic cơ bản của thời gian chờ đợi. Điều logic cơ bản là nên hiểu chờ đợi visa chủ yếu là một chức năng của khối lượng đơn I-526. Rất khó dự đoán về việc từ chối và rút đơn đầu tư trong tương lai, quy mô gia đình và thời gian xử lý sẽ thay đổi các tính toán dự báo như thế nào theo cách này, nhưng điều chắc chắn là rất nhiều hồ sơ I-526 sẽ dẫn đến rất nhiều người chờ sẵn sàng để xin visa. Rất nhiều người xin visa sẽ có nghĩa là việc tồn đọng sẽ lâu hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn trước hạn chế hạn ngạch visa. Những người ở giai đoạn đầu mới gia tăng đột biến về hồ sơ I-526 sẽ đợi thời gian xin visa ít hơn so với những người xin sau khi gia tăng.

Theo Bảng 1. Có bao nhiêu nhà đầu tư và gia đình có thể kết thúc ở Bước 5, và khi nào, xem xét có bao nhiêu nhà đầu tư đã bắt đầu ở bước 1? Thời gian chờ đợi trong tương lai được ngụ ý trong nhu cầu trong quá khứ, xem xét giới hạn số lượng visa? Không thể nhìn vào số I-526 và dự đoán thời gian tồn đọng chính xác và thời gian chờ khi xem xét tất cả các biến số trong tương lai. Nhưng có thể dễ dàng xem xét bức tranh tổng quát. Ví dụ, hơn 700 nhà đầu tư Việt Nam đã nộp đơn I-526 vào năm 2018 và chỉ 700 nhà đầu tư Việt Nam cộng với vợ hoặc con của họ có thể có được cấp visa trong một năm. Rõ ràng Việt Nam đang ở giai đoạn xem xét tình trạng tồn đọng và chờ đợi ở giai đoạn cấp visa – một tình huống đang trở nên khó khăn hơn do nhu cầu vượt quá trong năm 2016 và 2017. Tốt nhất nhà đầu tư Việt Nam không nên phụ thuộc quá nhiều vào các ước tính cụ thể về thời gian xét duyệt visa EB-5 trong tương lai từ bất kỳ ai mà nên đánh giá cơ hội nhìn thấy thực tế và xem xét hậu quả của nhu cầu đầu tư vượt mức.
Số lượng đơn I-526 đăng ký theo quốc gia hàng năm                                      Số lượng đơn I-526 đăng ký theo quốc gia hàng năm

Dự đoán Ngày Hành động Cuối cùng Thời gian Xét duyệt Visa EB-5

Trong Hội nghị Vận động EB-5 của IIUSA ngày 5-7/5/2019, Ông Charles Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa tại Bộ Ngoại giao Mỹ, đã thảo luận về thời gian xét duyệt và khả năng có visa EB-5.

Ông Oppenheim nói về thời gian xét duyệt Visa EB-5

Ông Oppenheim không chỉ chia sẻ dữ liệu trực tiếp về việc sử dụng visa EB-5 trong năm 2014, mà còn đưa ra dự đoán quan trọng về các hành động cuối cùng tương ứng với thời gian xét duyệt Visa EB-5 trong tương lai cho Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và phần còn lại của thế giới.

Dự đoán cho tháng 6 và 7 năm 2019 (năm 2020)

Dựa trên mô hình sử dụng visa hiện tại, ông Oppenheim đã chia sẻ những dự đoán sau đây về Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date, FAD) trên bản tin Bulletin Visa tháng 6 và tháng 7 năm 2019.

Thời gian xử lý visa eb-5: Bản tin Bulletin Visa tháng 6 và 7 năm 2019

* Việt Nam:  Ông Oppenheim tuyên bố rằng bản tin FAD tháng 6 dành cho người xin visa EB-5 của Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng 10 năm 2016 và ngày đó sẽ được duy trì trong tháng 7 năm 2019. Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt giới hạn visa EB-5 mỗi quốc gia hàng năm (khoảng 705 visa EB-5 mỗi năm) vào tháng 7 năm 2019. Do đó, FAD tháng 8 cho Việt Nam sẽ là cùng ngày được áp dụng cho Trung Quốc.

** Ấn Độ: Ông Oppenheim tuyên bố rằng Ấn Độ dự kiến ​​sẽ rất gần đạt được giới hạn mỗi quốc gia hàng năm để phân bổ visa EB-5 lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2019. Tùy thuộc vào việc sử dụng số visa vào tháng 5 và tháng 6 năm 2019 , FAD tháng 7 để xử lý người xin visa EB-5 từ Ấn Độ sẽ là đầu năm 2017, hoặc, nếu Ấn Độ đạt giới hạn mỗi quốc gia hàng năm vào tháng 6 năm 2019, FAD tháng 7 của nó sẽ phải chịu FAD tháng 7 tương tự áp dụng cho Trung Quốc (ngày 1 tháng 10 năm 2014).

Phần còn lại của thế giới (trừ Trung Quốc-Đại lục Sinh ra, Việt Nam và Ấn Độ) sẽ không phải chịu bất kỳ FAD nào trong phần còn lại của năm 2014. Do đó, những người xin visa EB-5 từ phần còn lại của thế giới có thể nhận được sự phân bổ visa của họ ngay sau khi được chấp thuận đơn I-526 của họ.

Dự đoán cho tháng 10 năm 2019 (năm 2020)

Ngày 1 tháng 10 là ngày bắt đầu của năm tài chính liên bang mới, tại thời điểm đó, tất cả các quốc gia sẽ nhận được phân bổ visa EB-5 tương ứng cho năm tài chính mới (năm 2020). Do đó, Bản tin Visa tháng 10 luôn là một phong vũ biểu quan trọng cho việc dịch chuyển FAD cho năm tài khóa mới, đặc biệt đối với các quốc gia hiện đang ở tình trạng hoặc sẽ sớm rời vào tình trạng tồn đọng visa (như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ).

Theo đó, ông Oppenheim đã chia sẻ dự đoán về FAD EB-5 trong Bản tin Visa tháng 10 bởi kịch bản trường hợp tốt nhất và tình huống xấu như sau:

Thời gian xử lý visa eb-5: Bản tin Bulletin Visa tháng 10 năm 2019

Nguồn: Tổng hợp từ IIUSA và Lucid

Connect New World (CNW) hỗ trợ nhà đầu tư EB-5 như thế nào?

Trải nghiệm bất kỳ quá trình định cư nào thường phức tạp và dễ phát sinh sai lầm đáng tiếc gây tốn kém cả về tiền bạc lẫn tinh thần cho cả gia đình. Nếu bạn có nhu cầu đầu tư EB-5 với giá trị 500.000 USD hoặc 1 triệu USD để có thẻ xanh EB-5, bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang làm mọi thứ đúng ngay từ lần đầu tiên. Đây là lý do tại sao chiến lược tốt nhất là thuê một đơn vị tư vấn định cư và luật sư di trú kinh nghiệm và quan trọng hơn cả là phong cách dịch vụ tận tâm và đồng hành lâu dài để giúp bạn nộp đơn I-526, tư vấn giảm bớt bất kỳ trở ngại và rủi ro nào có thể xảy ra trong hành trình của bạn để có được đầu tư EB-5 an toàn và thành công.

Tại CNW, đội nhóm tư vấn quốc tế của chúng tôi tập hợp các chuyên gia về đầu tư, tư vấn chuyên môn EB-5, tài chính và các Trung Tâm Vùng lớn, uy tín cam kết hỗ trợ cho nhà đầu tư thành công với thẻ xanh và hoàn vốn đầu tư. CNW chúng tôi cung cấp cho bạn rất nhiều kiến thức và thông tin để hiểu về visa EB-5. Nhưng bạn đừng lo lắng nếu như bạn cần đến sự tư vấn và hỗ trợ từ đội ngũ chúng tôi.  Với sự giúp đỡ của cả một nhóm tư vấn quốc tế và một luật sư EB-5 chuyên môn đầy kinh nghiệm, quá trình đầu tư EB-5 này có thể dễ dàng và nhanh chóng hơn bạn nghĩ.

Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ khoản đầu tư của bạn và làm cho quá trình đầu tư tương lai này diễn ra suôn sẻ và dễ dàng nhất có thể cho bạn. Nếu bạn lo lắng về thời gian xử lý EB-5 của bạn hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của quy trình, chúng tôi sẳn sàng mọi lúc để hỗ trợ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về visa EB-5 hoặc về định cư Mỹ, hãy dành 3 phút để xác định chương trình định cư Mỹ nào phù hợp với bạn; gọi cho chúng tôi theo Hotline (+84) 908.835.533; hoặc điền vào mẫu form liên hệ này để lên lịch tư vấn riêng tại văn phòng của chúng tôi ngay hôm nay.

Chúng tôi rất hân hạnh được phụ vụ mọi thắc mắc và thỏa mãn nhu cầu định cư của bạn.


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ

Công ty Kết nối Thế giới mới (CNW) chuyên kết nối và hiện thực hoá ước mơ trở thành Công dân toàn cầu cho cá nhân và gia đình thông qua các chương trình đầu tư thường trú nhân, đầu tư định cư với quốc tịch thứ hai trên thế giới. Hơn nữa, chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo lợi thế cạnh tranh cho khách hàng hội nhập cuộc sống, phát triển kinh doanh và đầu tư quốc tế.

Tất cả chúng ta đều có những cảm hứng khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu: một thế giới tốt đẹp hơn (Ernesto Arguello)

“We all have different inspirations, but one goal: a better world (Ernesto Arguello)”