Tác Động Của Những Thay Đổi Trong Thời Gian Xử Lý I-526 Và Thời Gian Chờ Visa EB-5

Mọi người thường bị lẫn lộn về mối quan hệ của thời gian xử lý I-526 và thời gian chờ visa EB-5 .Bài viết này sẽ giải quyết các câu hỏi như : thời gian xử lý I-526 ảnh hưởng như thế nào đến tổng thời gian để có được thị thực EB-5? Từ thời điểm nào thì tính là thời gian chờ visa? Yếu tố và sự thay đổi tiềm năng nào có thể làm ngắn hoặc kéo dài toàn bộ quá trình từ ngày ưu tiên sang thẻ xanh cho những người đến từ các quốc gia khác nhau?

Lưu ý rằng đường dẫn đến thường trú nhân có điều kiện có hai bước riêng biệt, tuần tự (Bước 1 và Bước 2 trong Hình 1), nhưng thường thì việc tính thời gian cho mỗi bước sẽ từ cùng một điểm bắt đầu (Thời gian A và Thời gian B trong Hình 1). Ngày ưu tiên của nhà đầu tư nhập cư – ngày USCIS nhận đơn xin thẻ xanh tạm thời I-526 – đánh dấu vị trí của họ để được xử lý đơn này (nguyên tắc đầu tiên – đến trước được phục vụ trước) và cũng là thời điểm được dùng để tính khi họ xin thị thực. Nhà đầu tư phải chờ chấp thuận I-526 trước khi có thể thực hiện bước tiếp theo và nộp đơn xin thị thực hoặc hồ sơ điều chỉnh hiện trạng (nếu họ đang sống ở Hoa Kỳ theo 1 diện không định cư khác như du học chẳng hạn).

Nhưng một khi nhà đầu tư bước vào giai đoạn xin thị thực (Bước 2), vị trí của họ trong hàng đợi xin visa không phụ thuộc vào ngày mà họ hoàn thành Bước 1 (phê duyệt I-526) nhưng vào ngày mà họ bắt đầu Bước 1 (giấy biên nhận I- 526 ). Điều này là như vậy bởi vì bất kỳ ai nộp đơn I-526 đều có thể xếp hàng xin thị thực, mặc dù hồ sơ của người đó chưa tiến triển đến mức đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực hoặc I-485. INA 203 (e) (1) quy định rằng thị thực EB-5 có sẵn được cấp cho những người nhập cư đủ điều kiện theo thứ tự trong đơn xin nhập cư đã được đệ trình. Vì vậy, khi Charlie Oppenheim thuộc Cục Kiểm soát Thị thực ước tính thời gian chờ đợi hai năm đối với Quốc gia A, ông ta nói về hai năm kể từ ngày ưu tiên cho đến thị thực, không phải là hai năm kể từ khi I-526 phê duyệt. Để ước tính thời gian chờ đợi cho những người nộp đơn mới ngày hôm nay, cần đếm cả người nộp đơn đủ tiêu chuẩn đã được phê duyệt hiện đang sẵn sàng nộp đơn xin thị thực và cả những người đã nộp đơn I-526 mà sẽ có thể nộp đơn xin thị thực. Do đó, theo như hình 1:

thời gian xử lý I-526 và thời gian chờ visa EB-5

Đối với một nhà đầu tư, Thời gian B, tối thiểu, dài hơn Thời gian A, bởi vì một nhà đầu tư không đủ điều kiện để xin visa cho đến sau khi I-526 phê duyệt.

Đối với các nhà đầu tư từ các nước không có nhu cầu quá mức, Thời gian A có thể là nhân tố chính xác định độ dài của Thời gian B. Thời gian xử lý I-526 có xu hướng kéo dài cho tất cả các quốc gia (trung bình khoảng 2 năm). Nhưng một khi đã nhận được phê duyệt I-526, nhà đầu tư từ một quốc gia không có ngày giới hạn sẽ có số thị thực ngay lập tức và có thể tiến thẳng đến đơn xin thị thực hoặc quy trình điều chỉnh hiện trạng để xin thị thực đó. Chỉ các nhà đầu tư từ các quốc gia trên hoặc gần giới hạn visa hàng năm trên mỗi quốc gia cần phải lo lắng về số năm chờ đợi để có số visa, làm cho Thời gian B dài hơn rất nhiều so với Thời gian A.

Đối với một nhà đầu tư từ một quốc gia vượt quá giới hạn 7% hàng năm, Thời gian A trở nên không đáng kể (cá nhân) vì Thời gian B sẽ dài hơn A rất nhiều. Nếu là nhà đầu tư Trung Quốc, bạn có thể không cần quan tâm đến thời gian I-526 phê duyệt vì bạn phải chờ cả thập kỷ để có visa hiện hành. Hàng đợi visa được sắp xếp theo ngày ưu tiên, không phải ngày chấp thuận I-526.

Bởi vì dòng chờ đợi visa bắt đầu với ngày ưu tiên, để ước tính Thời gian B còn phải xem xét các biên nhận I-526 chứ không chỉ các chấp thuận I-526 hoặc các đơn xin thị thực hiện tại,. Các nhà đầu tư Ấn Độ tiềm năng có thể thắc mắc tại sao đã có thời gian chờ visa không chính thức ước tính cho người Ấn Độ nộp đơn ngày hôm nay, mặc dù rong bản tin Visa cho thấy Ấn Độ vẫn chưa có ngày giới hạn. Đó là bởi vì bản tin visa hôm nay chỉ phản ánh những gì đang xảy ra ở Bước 2. Các nhà đầu tư tiềm năng cần phải dự đoán bản tin visa sẽ như thế nào trong tương lai, khi họ có thể tiến tới Bước 2. Và tương lai bản tin visa sẽ phụ thuộc vào những gì đang xảy ra trong Bước 1 bây giờ, và khối lượng và quốc tịch của những người nhập vào hệ thống và nhận được ngày ưu tiên.

Thời gian B bao lâu, đối với các quốc gia khác nhau? Các ước tính sơ bộ mới nhất (tính đến đầu năm 2018) cho thấy thời gian sau đây giữa ngày ưu tiên và khả năng thị thực cho các nhà đầu tư mới từ các quốc gia khác nhau nộp đơn hôm nay:

 • Trung Quốc: 15 năm
 • Việt Nam: 6 năm
 • Ấn Độ: 5 năm
 • Brazil và Hàn Quốc (và có thể là Đài Loan): 2 năm

Thời gian cho mọi người khác chỉ dựa trên thời gian xử lý kiến nghị ước tính, giả sử không đợi số visa. (Có một yếu tố thời gian có khả năng đáng kể giữa visa có sẵn và thực sự nhận được thẻ xanh có điều kiện, tùy thuộc vào mức độ bận rộn của lãnh sự quán hoặc trung tâm dịch vụ thích hợp)

Nhiều yếu tố có thể thay đổi các ước tính cho Thời gian B trên thực tế có thể dài hơn hoặc ngắn hơn cho những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã tham gia vào quá trình EB-5.

Các kịch bản được dư đoán bao gồm:

 1. Thay đổi 1

Thay đổi có thể có: USCIS cải thiện xử lý I-526, tăng khối lượng các biện pháp xử lý và giảm thời gian xử lý I-526.

Khả năng thay đổi này: Cao. IPO đã xử lý thêm 30% I-526 trong năm 2017 so với năm 2016 và hy vọng tiếp tục cải thiện hiệu suất

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Tác động tiêu cực. I-526 được chấp thuận nhiều hơn có nghĩa là nhiều đơn được chấp thuận hơn cho các quốc gia ngoài Trung Quốc, có nghĩa là nhiều đơn xin thị thực từ bên ngoài Trung Quốc và ít visa còn lại có sẵn cho việc tồn đọng của Trung Quốc. Ít thị thực còn sót lại hàng năm có nghĩa là Thời gian B dài hơn cho các nhà đầu tư Trung Quốc.
 • Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Đài Loan: Hiệu ứng hỗn hợp. Các quốc gia này hoặc sẽ là quá mới trong danh mục backlogged để cạnh tranh cho thị thực còn sót lại trong mọi trường hợp (kể từ khi Trung Quốc có đủ người nộp đơn tồn đọng cũ để yêu cầu tất cả các thị thực còn sót lại trong nhiều năm). Một số lượng lớn các ứng viên còn lại của thế giới có thể không làm tổn thương các quốc gia không thể mong đợi nhiều hơn mức phân bổ 700 visa mỗi năm của họ bất kể. Tuy nhiên, việc chấp thuận I-526 ngày càng nhanh có thể có nghĩa là Ấn Độ, Braxin, và có thể cả Hàn Quốc và Đài Loan sẽ bị cắt giảm sớm hơn dự kiến. (Charlie Oppenheim biết rằng họ có thể đã đăng ký quá nhiều, dựa trên công thức đếm trứng, nhưng anh ta không đặt ngày giới hạn cho đến khi trứng thực sự nở thành gà, tức là cho đến khi người nộp đơn xin nhập cư đủ điều kiện để xin thị thực.)
 • Phần còn lại của thế giới (bất kỳ quốc gia nào dưới 250 nhà đầu tư mỗi năm): Hiệu quả tích cực. Miễn là một quốc gia không có rủi ro tạo ra hơn 700 đơn xin thị thực trong một năm, các nhà đầu tư chỉ có thể hưởng lợi từ thời gian / khối lượng xử lý I-526 được cải thiện. Không cần chờ đợi số visa, thời gian ngắn A có nghĩa là thời gian ngắn B.

2. Thay đổi 2

Thay đổi có thể: Pháp luật loại bỏ giới hạn số cho mỗi quốc gia đối với danh mục EB-5, sao cho các quốc gia riêng lẻ không giới hạn ở 7% thị thực EB-5 khi danh mục được đăng ký quá mức.

Khả năng thay đổi này: Có thể. Đạo luật cải cách biên giới và xuất nhập cảnh năm 2018 (H.R. 6136), luật nhập cư thỏa hiệp vừa được lãnh đạo House GOP giới thiệu, đề xuất thay đổi này trong Sec. 2102 (trang 192).

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Hiệu quả tích cực. Không có giới hạn cho mỗi quốc gia, dòng chờ đợi thị thực sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đã bị giữ lại với ngày giới hạn trong nhiều năm, ứng viên Trung Quốc có ngày ưu tiên lâu đời nhất trong hệ thống. Do đó, không có giới hạn cho mỗi quốc gia, một lượng lớn các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc bị backlog sẽ di chuyển lên hàng đầu của thị thực. Dựa trên số lượng các đơn cũ của Trung Quốc trong hệ thống, họ có thể mất 100% thị thực có sẵn trong 2-3 năm tới, và được bình đẳng với các đương đơn từ các nước khác sau đó. Thời gian B cho một nhà đầu tư Trung Quốc sinh ra với ngày ưu tiên từ 2014-2016 sẽ giảm đáng kể. Thời gian B vẫn không phải là ngắn cho một nhà đầu tư Trung Quốc sinh ngày hôm nay (khoảng 9 năm trừ khi nhiều ứng viên trước đó bỏ cuộc), nhưng tốt hơn nhiều so với ước tính hiện tại khoảng 15 năm.
 • Việt Nam và bất kỳ quốc gia nào được đăng ký sớm (Ấn Độ, Brazil, v.v.): Tác động tiêu cực. Giới hạn cho mỗi quốc gia có nghĩa là mỗi quốc gia bị bỏ rơi có thể mong đợi nhận được ít nhất khoảng 700 visa mỗi năm. Nếu không có giới hạn cho mỗi quốc gia, tất cả những người nộp đơn gần đây sẽ thấy mình xếp hàng sau hàng chục ngàn ứng viên sinh ra tại Trung Quốc với các ngày ưu tiên trước đó. Thời gian B (ước tính khoảng 5 năm cho các nhà đầu tư mới từ Việt Nam / Ấn Độ và 2 năm trở lên cho Braxin / Hàn Quốc) có thể sẽ mở rộng đến hơn 9 năm đối với tất cả các nhà đầu tư mới bất kể quốc gia, khi không có giới hạn cho mỗi quốc gia.
 • Phần còn lại của thế giới: Hiệu ứng tiêu cực. Giới hạn mỗi quốc gia hiện đang bảo vệ các quốc gia có khối lượng thấp khỏi ảnh hưởng của nhu cầu vượt quá đối với thị thực EB-5. Ngay cả với một thập kỷ của các đơn xin thị thực hiện tại / tiềm năng đã có trong hệ thống, ứng viên mới từ các nước có khối lượng thấp có thể mong đợi thị thực ngay lập tức vì các quốc gia có khối lượng lớn bị giữ lại. Không có giới hạn theo quốc gia cụ thể, các nhà đầu tư mới sẽ tham gia một dòng dài khoảng một thập kỷ mà không tính đến quốc tịch.

3. Thay đổi 3

Thay đổi có thể có: Luật pháp làm tăng số lượng thị thực EB-5 có sẵn hàng năm.

Khả năng thay đổi này: Có thể. Chúng ta vô cùng cần sự thay đổi này. Nhưng vẫn chưa thấy số visa EB-5 tăng lên trong bất kỳ đề xuất lập pháp nào gần đây – ngay cả trong H.R. 6136, đề xuất số thị thực bổ sung cho mọi danh mục EB ngoại trừ EB-5.

Tác động của sự thay đổi này, nếu nó xảy ra: Tích cực cho tất cả các nhà đầu tư EB-5 trong quá khứ và tương lai từ tất cả các quốc gia.

4. Thay đổi 4

Thay đổi có thể: Luật pháp hoặc các quy định thực hiện số tiền đầu tư tối thiểu cao hơn làm giảm đáng kể nhu cầu mới đối với EB-5. (Hoặc các yếu tố khác làm giảm đáng kể nhu cầu mới: ví dụ: các nhà đầu tư ở các quốc gia có khối lượng lớn bị nản chí bởi thời gian chờ đợi, nhiều nước khác ngoài Hoa Lỳ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho nhập cư hoặc đầu tư, EB-5 trở thành một lựa chọn tài chính kém hấp dẫn cho các công ty Hoa Kỳ.)

Khả năng thay đổi này: Cao. Tất cả các đề xuất lập pháp và pháp lý bao gồm các khoản đầu tư cao hơn. Đề xuất sắp xảy ra nhất – các quy định có thể sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm 2018 – có số tiền đầu tư đủ cao để giết nhu cầu gần như hoàn toàn, nhiều nhà quảng bá EB-5 cho biết. Ngay cả khi số tiền đầu tư không tăng, hoặc chỉ tăng vừa phải, EB-5 có rất nhiều thách thức và biến chứng với khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai vừa phải.

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Hiệu quả tích cực. Ít nhà đầu tư nhập cư đến Mỹ hơn có nghĩa là ít cạnh tranh hơn từ các quốc gia còn lại trên thị trường
 • Việt Nam và bất kỳ quốc gia có nhu cầu cao nào khác: Hiệu quả tích cực. Nhu cầu giảm làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư đã có trong hệ thống mà các nước của họ sẽ trở thành hoặc đã bị vượt quá mức visa cho phép.
 • Phần còn lại của thế giới: Trung tính. Nhu cầu thấp trong tương lai không cải thiện thời gian chờ đợi cho những người đã có trong hệ thống từ các quốc gia không có ngày giới hạn.

5. Thay đổi 5

Thay đổi có thể xảy ra: Nhu cầu EB-5 tăng lên, và các quốc gia bên cạnh Trung Quốc có số lượng đơn xin EB-5 vượt quá giới hạn cho mỗi quốc gia.

Khả năng thay đổi này: Khá cao. Bộ Ngoại giao đã dự đoán ngày giới hạn trong vài năm tới cho 5 đến 6 quốc gia ngoài Trung Quốc. Và báo cáo phương tiện truyền thông cho thấy quảng cáo EB-5 tích cực bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là ở Ấn Độ và Brazil.

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Hiệu quả tích cực. Thời gian B cho người nộp đơn sinh ở Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào số lượng thị thực còn lại mỗi năm từ “phần còn lại của thế giới” không có ngày giới hạn. Ngay sau khi một quốc gia khác vượt quá giới hạn cho mỗi quốc gia và nhận được ngày giới hạn, cơ hội dùng “phần visa còn lại của thế giới” sẽ tăng, do đó, để lại nhiều visa hơn cho người xin sinh ra ở Trung Quốc.
 • Việt Nam, và bất kỳ quốc gia nào khác được đăng ký quá độ: Tác động tiêu cực. Thời gian B mở rộng đáng kể cho một quốc gia ngay sau khi được đăng ký quá hạn. Việt Nam và các nước tiếp theo không được hưởng lợi từ cách Trung Quốc thực hiện từ mỗi quốc gia khác để có được ngày giới hạn, bởi vì các nước này không có người nộp đơn đủ tuổi để cạnh tranh với Trung Quốc vì thị thực còn lại từ phần còn lại của thế giới.
 • Phần còn lại của thế giới: Hiệu ứng tích cực. Mỗi quốc gia bổ sung để có được một ngày cắt giảm làm giảm sự cạnh tranh đối với số thị thực có sẵn.

6. Thay đổi 6

Thay đổi có thể: Nhu cầu EB-5 đa dạng hóa, với nhiều nhà đầu tư đến từ bên ngoài Trung Quốc, nhưng trải ra để ít quốc gia riêng lẻ vượt quá giới hạn cho mỗi quốc gia.

Khả năng thay đổi này: Trung bình. Sẽ dễ dàng hơn để huy động nhiều tiền EB-5 từ một quốc gia hơn là từ nhiều quốc gia, vì vậy sự tập trung đã là quy tắc cho đến nay trong EB-5. Nhưng dữ liệu đã gợi ý một xu hướng đa dạng hoá.

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Tác động tiêu cực. Thời gian B cho người nộp đơn sinh ở Trung Quốc phụ thuộc chủ yếu vào số lượng thị thực còn lại mỗi năm từ “phần còn lại của thế giới ”không có ngày giới hạn. Vì số lượng thị thực “phần còn lại của thế giới” phát triển, sự sẵn có của thị thực cho Trung Quốc giảm xuống và thời gian chờ đợi tăng lên.
 • Việt Nam, và bất kỳ quốc gia nào khác được đăng ký vượt mức: Hiệu quả trung lập. Tuy nhiên, chúng ta không cạnh tranh cho thị thực “phần còn lại của thế giới”, nhờ vào các ngày ưu tiên sớm hơn của Trung Quốc.
 • Phần còn lại của thế giới: Hiệu ứng tiêu cực. Mỗi đương đơn mới không có ngày cắt giảm sẽ làm tăng tính cạnh tranh đối với số thị thực có sẵn.

7. Thay đổi 7

Thay đổi có thể xảy ra: Mọi người đã xếp hàng cho thị thực EB-5 tuyệt vọng về Thời gian B và rút số lượng lớn khỏi quy trình EB-5. (Hoặc các yếu tố tiêu hao khác được đưa vào hoạt động: nhiều kiến ghị bị từ chối, nhiều dự án thất bại, nhiều người chết và ly dị xảy ra hơn, trẻ em lớn tuổi hoặc không được sinh ra.)

Khả năng thay đổi này: Trung bình. Một mặt, ước tính thời gian chờ đợi hiện tại đang là sự tàn phá đối với một số nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc trong vài năm qua), làm suy yếu mục tiêu nhập cư và các dự án đầu tư của họ. Điều này có thể thúc đẩy sự rút lui tự nguyện, chưa kể đến sự quá tuổi của trẻ và nhiều thời gian hơn cho việc ly hôn và tử vong và thất bại của dự án.

Tác động của thay đổi này, nếu nó xảy ra:

 • Trung Quốc: Tác động tích cực đối với một số người. Mỗi ứng viên sinh ra tại Trung Quốc rút khỏi quy trình này sẽ giảm thời gian những người nộp đơn sinh ra ở Trung Quốc phải đợi visa.
 • Việt Nam, và bất kỳ nước nào khác được đăng ký quá độ: Hiệu ứng hỗn hợp. Các nhà đầu tư trong quá khứ sẽ giảm sự cạnh tranh đối với thị thực có sẵn, nhưng cũng liên quan đến thiệt hại tài sản cho chương trình EB-5 (về quan hệ công chúng và thiệt hại cho các công ty triển khai đầu tư EB-5, chưa kể đến chi phí nhân lực cho những người nhập cư tiềm năng có liên quan).
 • Phần còn lại của thế giới: Hiệu ứng hỗn hợp. Tuy nhiên, các quốc gia không có ngày giới hạn không cạnh tranh với việc tồn đọng, vì vậy việc giảm bớt tồn đọng có ít ảnh hưởng đến thời gian cho các quốc gia này. Nhưng sự thất bại quy mô lớn của các đơn EB-5 trước đó sẽ làm hỏng toàn bộ chương trình EB-5.

——————————
Đọc thêm về dự án DUY NHẤT năm 2018 có thời gian xử lý I-526 nhanh tại ĐÂY

Đọc thêm về chương trình đầu tư EB-5 tại ĐÂY
Đọc thêm về dự án EB-5 tại ĐÂY
Đọc thêm về tin tức chương trình EB-5 tại ĐÂY

Để tham dự tư vấn cá nhân 1-1, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận ngay ưu đãi


————————-
Liên hệ với CNW để được tư vấn ngay về chương trình và dự án đầu tư.
C.N.W- Công ty Tư vấn Kết nối Thế giới Mới
Văn Phòng: Tòa nhà Empire Building, 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Hotline: ‎0908 835 533
Email: info@connectnewworld.com
Website: www.connectnewworld.com

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu thông qua đầu tư định cư nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.