Số liệu Thống kê Sử dụng Visa & Dữ liệu/Chi tiết Đặc biệt về Xu hướng EB-5 (Visa EB-5) từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)

Số liệu Thống kê Sử dụng Visa & Dữ liệu/Chi tiết Đặc biệt về Xu hướng EB-5 từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Tổng cộng 9,602 visa nhập cư đã được sử dụng cho EB5 trong năm 2018, giảm 5% so với năm tài chính trước. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018, 79.716 nhà đầu tư định cư và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ đã giành được thẻ xanh thông qua Chương trình Nhà Đầu tư Định cư EB‐5. Dựa trên số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao, IIUSA ước tính rằng hơn 26.300 gia đình đủ điều kiện đã di cư sang Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào một dự án phát triển kinh tế thông qua Chương trình EB‐5 từ năm 2000 đến năm 2018.

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)  CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)

Trong năm 2018, 81,3% visa EB‐5 được cấp thông qua xử lý tại lãnh sự tại văn phòng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở hải ngoại, cho thấy hơn 81% người xin visa EB-5 cư trú tại đất nước của họ trước khi nhận được EB‐5 xanh thẻ trong năm 2018. Ngoài ra, tỷ lệ số visa EB‐5 được sử dụng thông qua việc điều chỉnh tình trạng (AOS) tại Sở Di trú USCIS gia tăng từ 16,6% trong năm 2017 lên 18,7% trong năm 2018, phần lớn là do các quốc gia như Brazil, Ấn Độ và Venezuela có xu hướng sử dụng AOS cao hơn cho số lượng visa EB‐5 ngày càng tăng trong ba năm tài chính vừa qua.

Giữa năm 2008 và 2018, trung bình, gần 93% người có visa EB-5 nhận được thẻ xanh bằng cách đầu tư thông qua một dự án Trung tâm vùng EB-5 nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (“TEA”). Ngoài ra, các khoản đầu tư độc lập vào một dự án vùng TEA (“$ 500k vùng TEA độc lập”) chiếm gần 4% số visa EB-5 được sử dụng trong năm 2018; trong khi các khoản đầu tư độc lập vào một dự án không phải vùng TEA (“$ 1M vùng TEA độc lập “) chiếm 2% mức sử dụng visa EB-5 vào năm 2018. Ít hơn 1% số người có visa EB-5 có thẻ xanh vào năm 2018 đã đầu tư vào một dự án Trung tâm vùng không phải TEA.

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)

Mặc dù Trung Quốc vẫn là quốc gia lớn nhất về sử dụng visa EB-5, nhưng chỉ có thể nhận được 48,3% tổng số visa EB-5 được phân bổ hàng năm vào năm 2018, giảm từ hơn 75% trong 7 năm qua. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục gia tăng sử dụng visa EB-5 và đạt mức trần bình quân đầu người (7,1%) lần đầu tiên vào năm 2018. Hơn nữa, 6,1% số visa EB-5 2018 cho nhà đầu tư Ấn Độ, tăng trưởng đáng kể từ 1,7% trong năm 2017. Ngoài ra, các thị trường đầu tư EB-5 hàng đầu khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Brazil và Venezuela cũng tăng gấp đôi phần sử dụng visa EB-5 của họ trong năm, tương ứng với 5,5 %, 4,7%, 4,0% và 2,5% lượng visa phân bổ EB-5 hàng năm trong năm 2018. Tỷ lệ sử dụng visa EB-5 từ phần còn lại của thế giới (“ROW”) cũng tăng đáng kể từ 11% từ 2017 đến hơn 21% vào năm 2018.

Vào năm 2018, chỉ có 4,642 visa EB-5, hoặc 48,3%, được phân bổ cho người nộp đơn từ Trung Quốc, mức thấp nhất kể từ năm 2012. Hơn nữa, số visa EB-5 dành cho đương đơn Trung Quốc giảm 39% so với năm tài chính trước, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2010. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc không thể nhận được hơn 50% tổng số visa EB-5 hàng năm kể từ lần khi bị giới hạn visa bắt đầu vào năm 2015. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến năm 2018, gần 55.550 visa EB-5 đã được sử dụng bởi các nhà đầu tư từ Trung Quốc và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ, chiếm 72% tổng số visa EB-5 sử dụng trong cùng một khoảng thời gian.

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5) CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)

Năm 2018, 693 visa EB-5 được các đương đơn từ Việt Nam sử dụng, tăng trưởng 47% so với năm 2017. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt đến mức hạn ngạch quy định về visa EB-5 hàng năm cho mỗi quốc gia. Ngoài ra, 585 visa EB-5 vào năm 2018 đã được phân bổ cho các đương đơn đến từ Ấn Độ, với tỷ lệ sử dụng visa EB-5 gia tăng 236% từ các nhà đầu tư Ấn Độ và các thành viên gia đình của họ, là mức tăng trưởng cao nhất trong số 6 quốc gia được cấp visa EB-5 cao nhất. Hàn Quốc và Đài Loan cũng có mức tăng trưởng hơn 100%/năm về việc sử dụng visa EB-5 ‐ so với năm trước, lần lượt là 531 và 452 visa EB-5 vào năm 2018.

Trung bình, khoảng 36% visa EB-5 đã được các đương đơn Trung Quốc sử dụng từ năm 2015 đến năm 2018 đã được cấp cho các nhà đầu tư chính. Ngược lại, số người nộp đơn I‐ 526 (nhà đầu tư chính) từ Việt Nam chỉ chiếm 27% tổng số visa EB-5 bởi các đương đơn xin visa Việt Nam, cho thấy trung bình mỗi nhà đầu tư chính từ Việt Nam có thể sử dụng tối đa 4 visa EB-5, tỷ lệ thấp nhất trong số tất cả các thị trường đầu tư EB-5. Số liệu cũng cho thấy 40% visa EB-5 được người Ấn Độ sử dụng đã được cấp cho các nhà đầu tư chính, nghĩa là mỗi nhà đầu tư Ấn Độ chỉ có thể nhận khoảng 2,5 visa EB-5, tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia giữa năm 2015 và 2018.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có tổng cộng 36.839 người xin visa EB-5 (bao gồm cả các nhà đầu tư chính và các thành viên gia đình đủ điều kiện) đang chờ đợi xét duyệt tại Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 22%.

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5) CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 (Visa EB-5)

Khoảng 89% tất cả các đương đơn xin visa EB-5 đang chờ đợi tại NVC tính đến tháng 10 năm 2018 từ Trung Quốc, giảm 4% so với mức cao nhất trong năm 2016. Kể từ khi Việt Nam bắt đầu bị tồn đọng visa EB-5 vào năm 2018, con số của các đương đơn xin visa EB-5 đang chờ giải quyết từ Việt Nam gia tăng từ 649 trong năm 2017 lên 1.112 vào năm 2018, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 32.834 đương đơn EB‐5 từ Trung Quốc đang chờ giải quyết tại NVC tính đến tháng 10 năm 2018; trong khi tổng số người xin visa đang chờ giải quyết từ các quốc gia khác là 4,005. Ngoài ra, khoảng 8.827 người xin visa Trung Quốc trong danh mục EB-5 hiện tại có ngày ưu tiên năm 2014. Giả sử phân bổ visa EB-5 hàng năm cho người nộp đơn Trung Quốc là 4.500, có thể mất gần 2 năm cho tất cả người xin visa Trung Quốc có ngày ưu tiên vào năm 2014 để họ có thể nhận được số visa định cư. Ông Charlie Oppenheim  dự đoán rằng Ngày hành động cuối cùng của EB-5 (FAD) cho Trung Quốc có thể là ngày 22 tháng 8 năm 2014 trên Visa Bulletin tháng 12 năm 2018 và FAD cho Trung Quốc có thể từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2014 trên Visa Bản tin vào cuối năm 2019.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có 1.112 người xin visa EB-5 của Việt Nam đang chờ giải quyết tại NVC. Ông Oppenheim dự đoán rằng Ngày hành động cuối cùng của EB-5 (FAD) cho Việt Nam có thể là ngày 1 tháng 5 năm 2016 trên Visa Bulletin tháng 12 năm 2018. Ngoài ra, ông ước tính có khoảng 5.008 người nộp đơn xin visa Việt Nam đã được chấp thuận hoặc đơn I‐526 đang chờ đợi trong hàng đợi visa EB-5. Dựa trên phân bổ visa EB-5 hàng năm khoảng 700, có thể mất khoảng 7,2 năm để cấp visa đầy đủ cho tất cả các đương đơn xin visa Việt Nam với ngày ưu tiên sớm hơn tháng 11 năm 2018. Ngoài ra, 509 đương đơn visa EB-5 từ Ấn Độ đang chờ giải quyết tại NVC kể từ tháng 10 năm 2018. Ông Oppenhiem dự đoán rằng Ấn Độ có thể đối mặt với một FAD trên Visa Bulletin không muộn hơn tháng 7 năm 2019.

Được thành lập vào năm 2005, Đầu tư vào Hoa Kỳ (IIUSA) là Hiệp hội Thương mại Công nghiệp Phi lợi nhuận theo của Chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Các thành viên chủ yếu hình thành vốn và tạo việc làm tại Hoa Kỳ từ Chương trình. IIUSA ủng hộ các chính sách sẽ tối đa hóa lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ từ Chương trình thông qua vận động, giáo dục, phát triển ngành và nghiên cứu.

Nguồn dữ liệu: Bộ phận Kiểm soát và Báo cáo Visa Nhập cư, Bộ Ngoại giao Hoa KỳXem thêm thông tin về đầu tư EB-5:
Tọa đàm EB-5 “Chắp cánh tương lai cho gia đình bạn”
Dự án EB-5 Charter School Phase 44: Somerset Academy Silver Palms
Dự án EB-5 Central Park Tower – Cao ốc cao nhất thế giới ngay tại trung tâm Manhattan

Đọc thêm về chương trình đầu tư EB-5 tại ĐÂY
Đọc thêm về dự án EB-5 tại ĐÂY
Đọc thêm về tin tức chương trình EB-5 tại ĐÂY

——————
Liên hệ với CNW để được tư vấn ngay về chương trình và dự án đầu tư.
C.N.W- Công ty Tư vấn Kết nối Thế giới Mới
Văn Phòng: Tòa nhà Empire Building, 26-28 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM.
Hotline: ‎0908 835 533
Email: info@connectnewworld.com
Website: www.connectnewworld.com

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu thông qua đầu tư định cư nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất.