Tin tức mới nhất về EB5 _ Mẫu đơn I-526 sẽ được xét duyệt theo nguyên tắc tiếp cận visa có sẵn

CNW thông báo tin tức mới nhất về EB5 đến với các anh chị nhà đầu tư chương trình định cư Mỹ EB-5. Ngày 18/7/2023 giờ Mỹ (ngày 19/7 giờ Việt Nam), Sở Di Trú Mỹ (USCIS) vừa thông báo thêm một cách thức tiếp cận mới giúp họ phân loại hồ sơ I-526 để xử lý, nhằm đạt tính hiệu quả hơn và có thể giảm thiểu tình trạng tồn đọng hồ sơ nhanh hơn. Cùng CNW tìm hiểu qua bài viết này nhé!

tin tức mới nhất về EB5

Sở Di Trú Mỹ thông báo cách thức xét duyệt đơn I-526 theo nguyên tắc tiếp cận visa có sẵn

Như trước đây, USCIS thường phân chia đơn I-526 thành ba “hàng đợi”, trong đó hàng đợi thứ ba áp dụng cho các đơn I-526 liên quan đến dự án EB-5 đã được xem xét và có thị thực có sẵn. 

Tuy nhiên vào ngày 18/7, USCIS đã ra thông báo về việc cập nhật quy trình xét duyệt đơn I-526 dựa trên nguyên tắc tiếp cận Visa có sẵn. Theo đó, USCIS sẽ thực hiện kế hoạch phân bổ đơn I-526 của cùng một dự án cho cùng một nhóm viên chức xét duyệt hồ sơ nhằm tăng hiệu quả trong việc xét duyệt các đơn I-526 từ các nhà đầu tư tham gia cùng một dự án. Thông báo này chỉ tập trung vào các đơn I-526 được nộp trước khi Đạo luật EB-5 Cải cách và Liêm chính ban hành, chưa đề cập đến các đơn nộp sau và cũng như các đơn I-829.

Sự thay đổi trong hàng đợi thứ ba này, sẽ có sự chỉ định chính thức dựa trên các nhóm dự án thay vì đơn giản chỉ tuân theo thứ tự nộp đơn. Đồng thời, thay đổi này cũng mang lại tác động to lớn đến việc xét duyệt các đơn I-526 trong hàng đợi thứ ba, trong đó các đơn này sẽ được ưu tiên dựa trên việc thuộc cùng một nhóm dự án.

Vấn đề liên quan đến việc chậm trễ trong xét duyệt đơn I-526, là do một dự án phải trải qua nhiều lần xem xét cho từng đơn. Tuy nhiên, theo thông báo mới, các đơn I-526 trong hàng đợi mà dự án đã được xem xét và phê duyệt trước đó sẽ không cần phải được xem xét lại khi xét duyệt các đơn I-526 khác cùng thuộc dự án đó. Giả sử USCIS đào tạo viên chức xét duyệt hồ sơ của họ để tôn trọng những quyết định trước đó, việc nhóm các nhà đầu tư theo dự án có thể giúp giảm thời gian lãng phí trong quá trình đưa ra quyết định. Các kết quả sau này sẽ cho thấy hiệu quả của sự thay đổi này đối với việc xét duyệt các đơn của nhà đầu tư.

Tóm lại có thể thấy rằng, những dự án và nhà đầu tư có thể hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng tùy thuộc vào việc dự án của họ được phân bổ sớm hay muộn hơn so với những dự án khác và còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của viên chức xử lý hồ sơ.

Nội dung thông báo từ USICS

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) vừa thông báo về việc cập nhật phương pháp xét duyệt đơn I-526 dựa trên nguyên tắc tiếp cận visa có sẵn. Phương pháp này áp dụng cho các đơn I-526 nộp trước khi Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 được ban hành vào năm 2022 và ưu tiên xử lý các đơn khi visa có sẵn. Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO) của USCIS quản lý việc tồn đọng đơn I-526 bằng cách phân bổ các đơn vào các hàng đợi dựa trên nguyên tắc: thị thực đã có sẵn hoặc sẽ có sẵn sớm, và dự án cơ bản đã được xem xét hoặc chưa.

Trước đây, hàng đợi xử lý thường được quản lý theo phương pháp ưu tiên nộp đơn trước xử lý trước (FIFO) khi có hoặc sắp có thị thực. Từ tháng 7 năm 2023, IPO sẽ cập nhật cách tiếp cận này bằng cách nhóm lại các hồ sơ I-526 của dự án có ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 trong hàng đợi thứ ba, trong đó dự án đã được xem xét và có sẵn thị thực hoặc sẽ sớm có sẵn. Điều này nhằm đạt được hiệu quả xử lý cao hơn trong quá trình xét duyệt đơn I-526.

Mục đích của việc cập nhật phương pháp xét duyệt đơn I-526 theo nguyên tắc visa có sẵn

USCIS hy vọng sự thay đổi về cách thức xét duyệt này có thể tăng năng suất và xử lý đơn I-526 hiệu quả hơn. Bằng cách nhóm các đơn I-526 vào hàng đợi thứ ba của cùng một dự án với ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2019, hiệu quả xét duyệt hồ sơ các đơn I-526 trong cùng dự án sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, sự thay đổi này cũng cho phép các viên chức xử lý hồ sơ giảm thời gian xem xét tài liệu liên quan đến dự án đã được phê duyệt trước đó.

Quy trình xét duyệt và cơ sở lý luận của phương pháp xét duyệt mới

USCIS thông báo về cập nhật phương pháp xét duyệt đơn I-526 dựa trên nguyên tắc tiếp cận visa có sẵn, và Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IPO) đã xác định ba hàng đợi tồn đọng đơn I-526 hàng tháng như sau:

1. Hàng đợi đầu tiên gồm các đơn I-526 chưa có visa hoặc còn tình trạng tồn đọng lâu, và được xử lý theo thứ tự nộp trước, xử lý trước.

2. Hàng đợi thứ hai nhóm các đơn I-526 liên quan đến các dự án mà IPO chưa xem xét trước đó và có visa ngay lập tức hoặc sắp có. Các dự án trong hàng đợi này được xem xét theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất.

3. Hàng đợi thứ ba nhóm các đơn I-526 có sẵn (hoặc sắp có) visa và liên quan đến dự án đã được xem xét hoặc đầu tư trực tiếp của một nhà đầu tư duy nhất. Đây là hàng đợi mà các đơn I-526 được phân bổ cho các viên chức xét duyệt. Các đơn I-526 trong hàng đợi này được xử lý theo thứ tự nộp đơn (từ cũ nhất đến mới nhất).

Cập nhật về cách thức xét duyệt đơn I-526 theo nguyên tắc visa có sẵn có sẽ hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 năm 2023. IPO sẽ nhóm lại các đơn I-526 của cùng một dự án có ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 vào hàng đợi thứ ba. Đơn I-526 trong cùng dự án sẽ được phân bổ để xét duyệt theo phương pháp ưu tiên, nghĩa là đơn I-526 được nộp sớm nhất trong hàng đợi sẽ được xử lý trước cho mỗi dự án. Điều này giúp IPO đạt hiệu quả xử lý cao hơn, giảm tồn đọng và thời gian hoàn thành đơn I-526, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc xét duyệt, duy trì sự công bằng do các đơn này gần nhau về ngày nộp đơn.

USCIS cam kết giảm thời gian hoàn thành và tồn đọng đơn I-526, và tin rằng cập nhật về cách thức xét duyệt theo nguyên tắc visa có sẵn sẽ giúp đạt được mục tiêu này.

Xem thêm tin tức mới nhất về EB5:

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình Đầu tư Định cư EB-5 ,cũng như muốn tham khảo thêm các thông tin chi tiết hơn về dự án EB-5 và các khách hàng định cư EB-5 thành công của chúng tôi, liên hệ CNW theo hotline 0908.835.533 để được các chuyên viên di trú của chúng tôi hỗ trợ và cập nhật tin tức mới nhất về EB5!