TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐƠN I-526, I-829 VÀ ĐƠN I-485 QUÝ 3 NĂM TÀI KHÓA 2022

Mới đây, USCIS đã công bố tình hình xử lý các đơn định cư liên quan chương trình Đầu tư Định cư Mỹ trong quý 3 năm tài khóa 2022 (FY2022, từ tháng 4 – tháng 6 năm 2022). Số liệu cụ thể được tóm gọn trong bảng dưới:

Qua bảng trên, có thể thấy:

  • USCIS vẫn chưa báo cáo theo biểu mẫu luật EB-5 mới (đơn I-956s, I-526E);
  • Số lượng đơn I-526 nộp vào chỉ 32 đơn trong quý 3, đơn xin chuyển đổi thẻ xanh 10 năm là 200 đơn, riêng đơn chuyển đổi tình trạng tại Mỹ tăng vọt lên 1,396 đơn, điều này chứng tỏ rằng các đương đơn đang ở Mỹ chiếm số lượng đáng kể (Ấn Độ, Trung Quốc), và quý 3/2022 là thời điểm các đương đơn này tận dụng điều khoản nộp đơn đồng thời (concurrent filing) trong luật EB-5 2022;
  • Tổng lượng đơn giải quyết cho cả 3 loại đơn trong quý tiếp tục tăng, một điều đáng khích lệ mặc dù vẫn còn thấp so với các dữ liệu đã từng đạt được trong lịch sử;
  • Tỷ lệ từ chối đơn I-526 vẫn ở mức báo động: 191 đơn bị từ chối chỉ trong 3 tháng, chiếm 42%. Ngược lại với số liệu các quý trước đây trong thời gian chương trình EB-5 Trung tâm Vùng mất hiệu lực, khi đó tỷ lệ từ chối phản ánh sự chủ động rút đơn, lần này, việc từ chối thể hiện thái độ xem xét hồ sơ của viên chức văn phòng IPO, đặc biệt đối với các đơn EB-5 trực tiếp trong hoàn cảnh luật EB-5 mới đã bảo vệ USCIS khỏi sự xem xét của tư pháp đối với các quyết định EB-5 không công bằng.

Một tín hiệu vui là, USCIS đang nỗ lực thực hiện thiện chí cải thiện thời gian xử lý đơn (processing time). Trong email ngày 6/10 của USCIS gởi đến các đương đơn có hồ sơ nộp vào trong vòng 12 tháng, USCIS bày tỏ mong muốn được tổ chức một cuộc gặp với nhóm này để tìm hiểu xem các thông tin được cung cấp trong mục “Kiểm tra Thời gian xử lý hồ sơ” trên web USCIS liệu có thật sự hữu ích và nếu cần, có thể cải thiện gì thêm.

Ngoài ra, theo tổng hợp riêng của Suzanne từ nhiều nguồn uy tín, bà nhận định:

  • Số lượng các đơn I-829 được xử lý trong năm qua chủ yếu là các đơn được nộp trong năm 2019, cộng thêm nhiều đơn trong giai đoạn 2017 – 2018 và một vài đơn cả từ đầu năm 2015 cũng như cuối 2021. Vẫn không rõ nguyên tắc xử lý các đơn I-829 nộp vào có áp dụng FIFO – đến trước xử trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên trong sự phân bổ xử lý? Hay chăng USCIS đang cố gắng nhóm các đơn I-829 từ các đương đơn trong cùng 1 dự án để xử lý gộp cùng lúc? Hay liệu cả bởi áp dụng phê duyệt nhanh cũng như các vụ kiện I-829 Mandamus thời gian qua buộc trả kết quả sớm?
  • Các đơn I-526 được xử lý trong 12 tháng qua bao gồm các đơn được nộp trong giai đoạn trước tháng 12/2018, cả nhiều đơn từ cuối năm 2019 (có thể chủ yếu là các đơn trực tiếp), đặc biệt có cả đơn nộp vào trong 2021-2022 bởi áp dụng xét duyệt cấp tốc, hoặc có thể chỉ là việc lựa chọn có chủ đích của USCIS nhằm cải thiện mốc thời gian xử lý trung bình khả quan hơn.
  • Các đơn từ chối (bao gồm cả bị từ chối và việc chủ động rút đơn) có ngày nộp lâu hơn so với các đơn được chấp thuận. Một giả thuyết hợp lý khi cho rằng các đơn I-526 càng không được đánh giá cao, thì khả năng kết thúc quá trình bằng việc bị từ chối hoặc chọn cách rút đơn càng cao.
  • USCIS gần như đã giải quyết xong 100% các đơn I-526 được nộp trước tháng 9/2015, và hiện nay, lượng tồn đọng bắt đầu từ các quý sau đó trở đi.

Bài viết được lược trích từ blog Lucidtext

Quý anh chị nếu có bất kỳ sự quan tâm đến Chương trình Đầu tư định cư Mỹ, hoàn toàn có thể đến Văn phòng công ty Connect New World (CNW) để được tư vấn 1:1 cùng Ban Giám đốc công ty, những người đã định cư Mỹ thành công, hoặc qua Hotline ‎+84 908 835 533

Xem thêm tin tức EB-5