Từ 3/12/2021, chương trình EB-5 tăng vốn đầu tư tối thiểu lên 750.000 USD?

Các thông tin bên lề tiết lộ, Hạ viện đã đồng ý về một đề xuất lập pháp omnibus bao gồm một gói nhập cư để chuyển đến Thượng viện xem xét. Trong đó, có điều khoản tăng vốn tối thiểu chương trình EB-5 lên 750.000 USD cho dự án thuộc vùng kinh tế mục tiêu (TEA).

Ngày 3/12/2021 đang đến rất nhanh và Quốc hội phải sớm hành động để một lần nữa ngăn chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vì thiếu kinh phí. Trở lại thời điểm tháng 9/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tiếp tục (Continuing Resolution) để giữ chính phủ hoạt động cho đến tháng 12. Thời điểm đã cận kề, giờ đây, quốc hội sẽ phải thông qua phương án khác như: Nghị quyết tiếp tục khác, một dự luật nhỏ hoặc dự luật omnibus (chi tiêu kết hợp) để ngăn chặn tình trạng chính phủ ngừng hoạt động.

Có thông tin bên lề cho rằng, Hạ viện đã đồng ý về một đề xuất lập pháp omnibus bao gồm một gói nhập cư để chuyển đến Thượng viện xem xét. Trong đó, có điều khoản tăng vốn tối thiểu chương trình EB-5 lên 750.000 USD cho dự án thuộc vùng kinh tế mục tiêu (TEA).

Dự luật Omnibus mới bao gồm chương trình EB-5

Dự đoán rằng, đề xuất omnibus đệ trình quốc hội bao gồm chương trình nhà đầu tư EB-5 sẽ giúp hồi sinh chương trình Trung tâm vùng. Trong số các điều khoản của dự luật có những nội dung đáng chú ý sau:

  • Tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên 750,000 USD vùng TEA.
  • Nhà đầu tư được tạm hoãn vào Mỹ trong khi đơn chờ xét duyệt.
  • Thêm tùy chọn xử lý cao cấp cho các nhà đầu tư có thời gian chờ đợi hồ sơ xét duyệt quá lâu.

Nếu dự luật đó được thông qua, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tiếp tục xử lý đơn EB-5 gắn với đầu tư qua trung tâm vùng đang bị treo và bắt đầu chấp nhận các đơn mới.

Trong quá khứ, USCIS đã cập nhật trang web EB-5 để đưa ra cảnh báo về việc Chương trình Trung tâm vùng EB-5 hết hiệu lực vào ngày 30/6/2021. USCIS đã xác nhận một số điểm quan trọng đối với các đơn đăng ký sau ngày 30/6/2021 vẫn có hiệu lực đến nay.

  • USCIS sẽ không chấp nhận Đơn I-526 mới do nhà đầu tư EB-5 nộp dựa trên khoản đầu tư của Trung tâm vùng cho đến khi Quốc hội ủy quyền lại Chương trình.
  • USCIS sẽ không chấp nhận Mẫu đơn I-485 mới, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng thành Thường trú nhân (mẫu đơn được sử dụng bởi những người nhập cư có đơn I-526 được chấp thuận để nộp đơn xin thẻ xanh 2 năm ở Hoa Kỳ), do EB- 5 nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ nộp tại Mỹ cho đến khi Quốc hội ủy quyền lại Chương trình.
  • Đối với bất kỳ Đơn I-526 và Đơn I-485 nào đang chờ xử lý kể từ ngày 30/6/2021, USCIS sẽ tiếp tục giữ các đơn này trong thời hạn ít nhất cho đến ngày 31/12/2021. Khi đó, USCIS sẽ đánh giá lại thực hành xử lý các trường hợp này dựa trên luật hiện hành được áp dụng.
  • Đối với bất kỳ RFE – “Yêu cầu Bằng chứng” nào được đưa ra trong Đơn I-526 hoặc Đơn I-485, USCIS xác nhận rằng người nộp đơn phải trả lời trước thời hạn.
  • USCIS sẽ tiếp tục xét Đơn I-829 đối với những nhà đầu tư đang nộp đơn để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh 2 năm. Các nhà đầu tư EB-5 có thể tiếp tục nộp Mẫu I-829 và USCIS sẽ tiếp tục xét loại đơn này.

Các trường hợp EB-5 đang chờ xử lý

Mặc dù USCIS chắc chắn sẽ muốn bảo vệ các nhà đầu tư đã nộp Đơn I-526 trước ngày 30/6/2021 khi Chương trình trung tâm vùng được ủy quyền, nhưng hiện tại, USCIS đang tạm ngưng các đơn I-526 và I-485. Trung tâm Thị thực Quốc gia (“NVC”) cũng đang giữ lại tất cả các đơn xin thị thực nhập cư chờ xử lý tại thời điểm này. USCIS đang theo dõi tình trạng của luật EB-5 trong tương lai gần.

Nếu vượt quá ngày 31/12/2021 mà không có sự tái cấp phép nào được chương trình nào được Quốc hội thông qua, thì USCIS có thể từ chối các đơn I-526 đang chờ xử lý đó. Nhưng cũng có một khả năng khác có thể một dự luật sẽ được thông qua chỉ để giải quyết vấn đề hồ sơ của các nhà đầu tư EB-5 đang trong quá trình xử lý đơn, giúp họ hoàn thành quá trình đầu tư dựa trên các quy tắc có hiệu lực tại thời điểm nộp.

Andy J. Semotiuk (Forbes)

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: