USCIS công bố kế hoạch giải quyết tồn đọng hồ sơ

Ngày 29/3/2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một loạt hành động mới để giải quyết các tồn đọng của cơ quan, mở rộng quy trình xử lý ưu tiên (premium processing) và cung cấp các quy định mới đối với những người muốn gia hạn giấy phép lao động EAD.

USCIS công bố kế hoạch giải quyết tồn đọng hồ sơ

Bình luận của IIUSA: Trong khi EB-5 không được đề cập trong phần xử lý ưu tiên, điều đáng chú ý là cơ quan USCIS thực hiện hành động mới trực tiếp để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống trong bối cảnh nhập cư. Việc làm nổi bật dịch vụ xử lý ưu tiên, cũng như việc thiết lập “mục tiêu thời gian chu kỳ nội bộ mới trong tháng này” để giảm các trường hợp hồ sơ đang chờ xử lý của USCIS là những cải tiến quan trọng và là tin tức đáng hoan nghênh đối với ngành.

CNW xin trích chuyển ngữ thông cáo của USCIS, bản gốc bằng tiếng Anh mời Quý nhà đầu tư xem tại đây.

WASHINGTON— Hôm nay, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ công bố một bộ ba nỗ lực nhằm tăng hiệu quả và giảm gánh nặng cho hệ thống nhập cư hợp pháp nói chung. USCIS sẽ đặt ra các mục tiêu giảm tồn đọng trên toàn cơ quan, mở rộng quy trình xử lý phí ưu tiên sang các loại biểu mẫu bổ sung và cải thiện đúng lúc về giấy phép lao động EAD (Employment Authorization Document). Do đại dịch COVID-19 và những hạn chế về nguồn lực từ bộ máy hoạt động trước đó, USCIS đã gặp phải tình trạng một số lượng đáng kể các trường hợp đang chờ xử lý và tăng thời gian xử lý. Thông qua các hành động ngày hôm nay của chính quyền Biden, USCIS đang hành động để giảm bớt sự tồn đọng và thời gian xử lý, đồng thời đảm bảo rằng các dịch vụ công bằng và hiệu quả luôn sẵn có cho người nộp đơn.

“USCIS vẫn cam kết đưa ra các quyết định kịp thời và công bằng cho tất cả những ai chúng tôi phục vụ,” Giám đốc USCIS Ur M. Jaddou cho biết. “Mỗi đơn đăng ký mà chúng tôi xử lý đại diện cho hy vọng và ước mơ của những người nhập cư và gia đình của họ, cũng như những nhu cầu cấp thiết quan trọng của họ như ổn định tài chính và bảo vệ nhân đạo.”

Giảm tồn đọng hồ sơ (backlogs)

Để giảm tải tình trạng tồn đọng hồ sơ đang chờ xử lý, USCIS thiết lập các mục tiêu thời gian chu kỳ nội bộ mới trong tháng này. Các mục tiêu này là các thước đo nội bộ hướng dẫn các nỗ lực giảm thiểu tồn đọng của lực lượng lao động USCIS và ảnh hưởng đến thời gian cơ quan xử lý các trường hợp. Khi thời gian chu kỳ được cải thiện, thời gian xử lý nói chung sẽ theo sau và người nộp đơn sẽ nhận được quyết định về các trường hợp của họ nhanh hơn. USCIS sẽ nâng cao năng lực, cải tiến công nghệ và mở rộng nhân sự để đạt được những mục tiêu mới này vào cuối năm tài chính 2023.

Thời gian xử lý được đăng công khai của cơ quan cho biết, lượng thời gian trung bình USCIS cần có để xử lý một biểu mẫu cụ thể – từ khi cơ quan nhận được đơn đăng ký cho đến khi đưa ra quyết định về trường hợp này. Trong nội bộ, USCIS giám sát số lượng các trường hợp đang chờ xử lý thông qua một số liệu được gọi là “thời gian chu kỳ” (cycle times). Thời gian chu kỳ đo lường giá trị phải mất bao nhiêu tháng để các trường hợp cụ thể đang chờ xử lý nhận được quyết định. Là một chỉ số quản lý nội bộ, thời gian chu kỳ thường có thể so sánh với thời gian xử lý trung bình được đăng công khai của USCIS. Thời gian chu kỳ là những gì mà các bộ phận hoạt động của USCIS sử dụng để đánh giá mức độ tiến bộ của cơ quan có đạt được hay không, nhằm giảm bớt công việc tồn đọng và thời gian xử lý hồ sơ tổng thể.

USCIS công bố kế hoạch giải quyết tồn đọng hồ sơ

Mục tiêu về thời gian chu kỳ xử lý hồ sơ mới công bố của USCIS đối với các loại đơn nộp.

Mở rộng xử lý ưu tiên/cao cấp (premium processing)

Hôm nay, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã công bố quy tắc cuối cùng điều chỉnh các quy định xử lý ưu tiên với Emergency Stopgap USCIS Stabilization Act – Đạo luật Ổn định Khẩn cấp Tạm thời. Quy tắc hệ thống hóa phí xử lý cao cấp và khung thời gian xử lý hồ sơ do Quốc hội cung cấp.

Xử lý ưu tiên là một dịch vụ xét hồ sơ nhanh hiện chỉ có sẵn cho những người nộp đơn I-129, đơn cho Người lao động không định cư và I-140, đơn xin thị thực nhập cư dựa trên việc làm dành cho Người lao động nước ngoài. Quy tắc cuối cùng vừa công bố sẽ mở rộng các loại biểu mẫu đủ điều kiện cho các dịch vụ xử lý cao cấp, bao gồm mẫu đơn I-539, đơn xin gia hạn / thay đổi tình trạng không định cư; mẫu đơn I-765, đơn xin làm việc; và các phân loại bổ sung theo mẫu đơn I-140.

USCIS dự định bắt đầu triển khai, thông qua phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, tính sẵn có của quá trình xử lý phí ưu tiên của đơn I-539, đơn I-765 và đơn I-140 trong năm tài chính 2022. USCIS cũng sẽ tuân thủ yêu cầu của quốc hội về việc mở rộng xử lý ưu tiên không gây ra sự gia tăng thời gian xử lý các yêu cầu nhập cư thông thường.

USCIS có kế hoạch bắt đầu quy trình thực hiện theo từng giai đoạn bằng cách mở rộng tính đủ điều kiện xử lý cao cấp cho những người nộp đơn I-140 chương trình EB-1 (tư cách là giám đốc điều hành hoặc quản lý đa quốc gia) hoặc EB-2 (tư cách là thành viên của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc tìm kiếm khả năng đặc biệt).

Cải thiện khả năng tiếp cận giấy phép lao động EAD

USCIS tiếp tục thực hiện quy trình gọi là “Temporary Increase of the Automatic Extension Period of Employment Authorization and Documentation for Certain Renewal Applicants.” –Tăng tạm thời việc gia hạn tự động EAD cho những ứng viên hiển nhiên đủ điều kiện.

Trong những tháng gần đây, USCIS đã bắt đầu hợp lý hóa nhiều quy trình EAD, bao gồm việc kéo dài thời gian hiệu lực cho một số EAD nhất định. USCIS đồng thời cung cấp các gia hạn cấp phép làm việc nhanh chóng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em. Quy tắc cuối cùng tạm thời nhằm mục đích xây dựng tiến trình này và để đảm bảo một số cá nhân đủ điều kiện sẽ không bị mất trạng thái “được phép làm việc” trong khi đơn của họ đang chờ xử lý.

Danh sách đầy đủ các hành động trước đây USCIS đã thực hiện để giảm thời gian xử lý và các trường hợp hồ sơ tồn đọng có sẵn trên trang web tại đây.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ. Chúng tôi đã tích cực tìm kiếm & lựa chọn các mô hình kinh doanh EB-5 khả thi và tiện lợi nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ