USCIS gia hạn thêm thời gian gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh lên 24 tháng

Những người nộp đơn gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh I-829 (diện Entrepreneur nhà đầu tư EB-5) hoặc I-751 (diện kết hôn công dân/thường trú nhân Mỹ) vừa được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) gia hạn tình trạng thường trú nhân lên 24 tháng thay vì 18 tháng trước đây.

Gia hạn hiệu lực thẻ xanh 2 năm thành công

Ý nghĩa của việc gia hạn thêm thời gian gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh lên 24 tháng

Kể từ ngày 4/9/2021, USCIS áp dụng việc kéo dài hiệu lực của Bằng chứng Xác nhận Tình trạng Thường trú nhân Có Điều kiện (Evidence of Status for Conditional Permanent Residents) từ 18 tháng lên 24 tháng. Các bằng chứng này là thông báo biên nhận (receipt notice) của USCIS thể hiện việc đương đơn đã hoàn tất việc nộp đơn I-829 hoặc I-751 hợp lệ.

Những thường trú nhân có điều kiện đã nộp đơn I-829 và I-751 thành công sử dụng song song thông báo biên nhận kèm Thẻ Thường trú (còn được gọi là Thẻ Xanh – mã số I-551). Đây là bằng chứng cho thấy họ được tiếp tục duy trì tình trạng thường trú nhân tại Mỹ thêm 24 tháng (mặc dù thẻ xanh 2 năm đã hết hạn) trong khi chờ hồ sơ được USCIS xử lý. Nói thêm về số I-551, đây là số hồ sơ hay còn gọi là số biên nhận, số Thẻ xanh, số thẻ thường trú nhân hoặc số tài liệu thường trú nhân và được in trên thẻ.

Lý giải về việc gia hạn này, USCIS cho biết thay đổi về thời gian là phù hợp theo tình hình thực tế xử lý hồ sơ. Trong năm qua, đơn I-751 và I-829 đã tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, USCIS cho biết sẽ phát hành thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân có điều kiện đã nộp đơn I-751 hoặc I-829 hợp lệ trước ngày 4 tháng 9 và những trường hợp vẫn đang chờ xử lý. Những thông báo biên nhận đó cũng sẽ là bằng chứng về duy trì tình trạng thường trú nhân Mỹ thêm 24 tháng sau ngày hết hạn trên thẻ xanh 2 năm của họ.

USCIS lưu ý, những thường trú nhân có điều kiện dự định ở bên ngoài nước Mỹ từ một năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh bằng cách nộp đơn I-131giấy phép di chuyển ra vào nước Mỹ – Application for Travel Document), trước khi rời khỏi đất nước.

Thẻ xanh có điều kiện là gì?

Thẻ xanh 2 năm hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện (Conditional Permanent Resident) cung cấp quyền thường trú cho chủ sở hữu trong thời hạn 2 năm.

Hai đối tượng chính của thẻ xanh có điều kiện là người phối ngẫu kết hôn với công dân/thường trú nhân Mỹ dưới 2 năm và nhà đầu tư chương trình EB-5 ở giai đoạn được duyệt đơn I-526 và nộp đơn xin thẻ xanh lần đầu tiên thành công.

Để loại bỏ các điều kiện giới hạn về tình trạng thường trú nhân của thẻ xanh 2 năm, đương đơn phải nộp đơn I-829 hoặc I-751 trong thời hạn 90 ngày trước ngày hết hạn thể hiện trên thẻ.

Việc gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm diện kết hôn dựa trên cơ sở chứng minh, sau một khoảng thời gian nhất định, đương đơn không kết hôn để lách luật nhập cư của Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân. Trong khi đó, đối với diện EB-5 là dựa trên khoản đầu tư đã tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công dân/thường trú nhân Mỹ.

Sau khi được gỡ bỏ điều kiện thẻ xanh, đương đơn sẽ nhận được thẻ xanh có thời hạn 10 năm và được gia hạn vĩnh viễn, cũng như được quyền nhập quốc tịch khi đáp ứng đủ các yêu cầu của nước Mỹ.

Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: