Visa Bulletin/bản tin thị thực Mỹ tháng 4/2023 – EB-3 diện lao động phổ thông vẫn đang backlog

Bản tin thị thực tháng 4/2023 vẫn đứng yên với diện EB-3 lao động phổ thông (đối với Việt Nam): USCIS vẫn đang xử lý các hồ sơ EB-3 unskilled có ngày ưu tiên trước ngày 1/1/2020. Tình trạng backlog (tồn đọng hồ sơ) đối với diện lao động phổ thông EB-3 đã bắt đầu từ tháng 6/2022 với ngày ưu tiên 8/5/2019. Sau khi năm tài khóa mới bắt đầu vào tháng 10/2022 thì ngày ưu tiên đã nhích lên hơn 1 năm là ngày 1/6/2020 nhưng đến bản tin visa bulletin tháng 2/2023 thì ngày ưu tiên đã lùi về ngày 1/1/2020 (lùi 6 tháng). Vậy là tầm 4 tháng bản tin sẽ update ngày ưu tiên một lần, hãy cùng hi vọng sự thay đổi vào bản tin visa bulettin của tháng 6 năm nay. Anh/chị đang có ý định mở hồ sơ diện EB-3 lao động phổ thông nên làm ngay để lấy ngày ưu tiên càng sớm càng tốt. CNW hiện đang có các công việc EB-3 dang tuyển dụng mời các anh/chị tham khảo tại đây

Bảng tóm tắt sự thay đổi ngày hành động cuối của diện lao động phổ thông EB-3

Với diện đầu tư EB-5 (đối với Việt Nam) trên bảng đang hiện chữ C-Current: số lượng visa vẫn đủ để cấp cho các hồ sơ đủ điều kiện. CNW cũng đã cập nhật báo cáo thị thực năm tài khóa 2022 và các dự án EB-5 mới của các trung tâm vùng lớn và uy tín đầu ngành, mời quý anh/chị xem thêm tại đây.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên. Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% dành riêng như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được dành riêng và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unauthorized: có nghĩa là không hiệu lực, tức là số không được phép phát hành.

Ngày nộp đơn xin Visa (Dates f­or Filing Applications)

 • “Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­
 • “U” – Unauthorized: có nghĩa là không hiệu lực, tức là số không được phép phát hành.

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)­

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates) 

Ngày nộp đơn xin Visa (Dates for Filing Applications)

Xem bản tin Visa Bulletin tháng 4/2023 bản tiếng Anh trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ travel.state.gov của USCIS tại đây
Bản tin Visa Bulletin tháng 3/2023 tại đây