Visa bulletin/bản tin thị thực tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Tin tốt lành cho nhà đầu tư Việt, trong visa bulletin tháng 5/2022, lần đầu tiên bảng A visa bulletin đã thể hiện ngày ưu tiên là C – current cho tất cả diện đầu tư EB-5.

Visa bulletin tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Điểm mới về chương trình EB-5 trong visa bulletin tháng 5/2022

Từ visa bulletin tháng 5/2022, phân loại visa EB-5 được chia thành 5 chương trình trực thuộc, bao gồm:

 1. Visa EB-5 không dành riêng (C5, T5, khác) dành cho dự án đầu tư trực tiếp
 2. Visa EB-5 không dành riêng (I5 and R5) dành cho dự án đầu tư thông qua trung tâm vùng
 3. Visa EB-5 dành riêng cho dự án khu vực nông thôn (20%)
 4. Visa EB-5 dành riêng cho dự án khu vực thất nghiệp cao (10%)
 5. Visa EB-5 dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%)

Sự phân lớp visa EB-5 này tuân theo quy định của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5, có hiệu lực từ ngày 15/3/2022. Riêng về nội dung trung tâm vùng tiếp tục được hoạt động và nhà đầu tư có thể bắt đầu nộp đơn I-526 đầu tư trung tâm vùng thì phải đến 15/5 mới bắt đầu được triển khai.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên. Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% dành riêng như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được dành riêng và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Visa bulletin tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates f­or Filing Applications)

 • “Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Visa bulletin tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Visa bulletin tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)

Visa bulletin tháng 5/2022: Việt Nam hết tồn đọng visa EB-5

Xem bản tin Visa Bulletin tháng 5/2022 bản tiếng Anh trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ travel.state.gov của USCIS TẠI ĐÂY

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức định cư Mỹ