Xử lý đơn I-526 sụt giảm liên tục về số lượng – Thông tin chi tiết về dữ liệu của IIUSA

Bản tin cập nhật tình hình đầu tư EB-5 TỪ IIUSA

Đầu tuần này, USCIS đã công bố dữ liệu hiệu suất về số lượng xử lý đơn I-526 trong quý 2 năm 2019 (tháng 1-tháng 3). Dữ liệu được trình bày không phải là những gì mà ngành EB-5 trông đợi với số lượng xử lý giảm 62% trong quý 2 kèm theo sự sụt giảm liên tiếp 36% trong quý 1.

Giảm số lượng xử lý cũng đi kèm với việc gia tăng thời gian xử lý trong vài quý qua. Đầu tháng này, IIUSA, thay mặt cho ngành công nghiệp Trung tâm vùng EB-5, đã gửi thư cho USCIS tìm kiếm thêm thông tin về nguyên nhân của sự gia tăng việc kéo dài gần đây về thời gian xử lý.

Thông tin chính thức từ USCIS mới nhất

Số lượng đơn I-526 nộp so với số đơn xử lý

Xử lý hồ sơ

Bộ phận xử lý hồ sơ IPO chỉ xử lý 975 trường hợp đơn I-526 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, giảm 62% so với quý trước và 73% so với năm trước.

Lập hồ sơ đầu tư EB-5

USCIS chỉ nhận được 580 đơn I-526 trong quý 2 năm 2019, mức thấp nhất trong 9 năm qua. Mức độ giảm 68% so với Q1, 2019.

Số lượng đơn I-526 chờ xử lý và tốc độ tăng trường tồn đọng số đơn chờ đợi

Tóm tắt hàng năm

Trong nửa đầu năm tài chính (FY) 2019 (tháng 10 năm 2018 – tháng 3 năm 2019), chỉ có 2.388 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 cho USCIS, giảm 47% so với cùng kỳ trong năm tài chính vừa qua.

Đầu tư vốn

Dựa trên số lượng hồ sơ I-526, số lượng đầu tư vốn EB-5 mới ước tính trong nửa đầu năm 2019 khoảng 1,1 tỷ đô la.

Đơn chờ xử lý

Với sự sụt giảm liên tục trong hồ sơ I-526, tồn đọng của các đơn I-526 tại USCIS tiếp tục giảm kể từ mức cao nhất trong quý 4/2017. Tính đến cuối quý 2 năm 2019 (ngày 31 tháng 3 năm 2019), số lượng đơn I526 đang chờ xử lý là 13.105, giảm 3% so với ngày 31 tháng 12 năm 2018 và giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Bạn quan tâm đến đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5? Xin liên hệ CNW chúng tôi để tư vấn trực tiếp


Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ