7 chương trình định cư Canada tại Newfoundland and Labrador 2021

Tỉnh bang Newfoundland and Labrador của Canada có 7 chương trình nhập cư dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Trong đó, hai chương trình Đề cử tỉnh bang NLNP diện lao động tay nghề và Thí điểm nhập cư các tỉnh Đại Tây Dương là con đường để người lao động nước ngoài đến làm việc và định cư lâu dài tại Canada.

Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ định cư Canada mới nhất (4/2021)

Express Entry Skilled worker – Lao động tay nghề nhập cư qua hệ thống Express Entry

Dành cho các ứng viên đạt yêu cầu sau đây:

 • Có hồ sơ trong Express Entry Pool liên bang
 • Có lời mời làm việc cho diện lao động kỹ năng cao từ nhà tuyển dụng đủ điều kiện của Newfoundland & Labrador. Hợp đồng làm việc phải trong ít nhất hai năm với khả năng được gia hạn.
 • Mức lương và phúc lợi phải đáp ứng các tiêu chuẩn của tỉnh và mức lương phổ biến.

Các yêu cầu bổ sung:

 • Đạt được ít nhất 67 điểm trên 100 theo bảng điểm đánh giá tỉnh bang PNP của Newfoundland and Labrador
 • Có Giấy phép lao động (work permit) do IRCC cấp và còn thời hạn ít nhất 4 tháng tại thời điểm nộp đơn hoặc được quyền đăng ký.
 • Có bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp tại Canada. Nếu bằng cấp nước ngoài thì phải được Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA – Educational Credential Assessment) phê duyệt.
 • Có ý định và khả năng định cư lâu dài tại Newfoundland và Labrador.
 • Có đủ nguồn tài chính sinh sống tại tỉnh bang cho bản thân và những người phụ thuộc.
 • Cung cấp kết quả kiểm tra ngôn ngữ phù hợp với mức độ được khai báo trong hồ sơ Express Entry. (Trình độ tiếng Anh IELTs từ 5.0 trở lên tùy thuộc nhóm ngành nghề NOC của công việc đảm nhiệm)

Skilled worker tỉnh bang – Lao động tay nghề nhập cư không thông qua hệ thống Express Entry

Chương trình này dành cho người lao động nước ngoài có giấy phép làm việc được đảm bảo từ chủ lao động tại Newfoundland và Labrador, hoặc đã làm việc tại tỉnh bang với Giấy phép lao động hợp lệ. Để đủ điều kiện gửi đơn đăng ký theo chương trình này, ứng viên cần có:

 • Nhận lời mời làm việc (job offer) toàn thời gian từ nhà tuyển dụng Newfoundland và Labrador
 • Đã có hoặc đủ điều kiện nộp đơn xin cấp Giấy phép lao động
 • Có bằng cấp, trình độ, đào tạo, kỹ năng hoặc chứng nhận đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận tại Newfoundland and Labrador.
 • Thể hiện ý định và khả năng định cư lâu dài tại Newfoundland và Labrador
 • Chứng minh có đủ nguồn tài chính để bản thân và người phụ thuộc sinh sống tại Newfoundland và Labrador.

Nhà tuyển dụng của bạn (hoặc nhà tuyển dụng tương lai) có thể chứng minh nhu cầu tuyển dụng về kỹ công việc phù hợp với kỹ năng làm việc của người lao động.

Có đủ năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để thực hiện các nhiệm vụ công việc. (IELTs từ 4.0 trở lên tùy công việc)

** Một số đơn đăng ký vào danh mục Sinh viên quốc tế (International Graduate) có thể đang làm việc trong lĩnh vực không liên quan đến ngành học của mình tại thời điểm nộp đơn, miễn là tốt nghiệp Đại học Memorial hoặc Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương (College of the North Atlantic).

Để đủ điều kiện trong trường hợp này, các ứng viên cần đáp ứng yêu cầu:

 • Bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm tương đương
 • Công việc/thư mời nhận việc tương ứng với NOC cấp 0, A, B hoặc C.
 • Công việc phải có khả năng dẫn đến sự thăng tiến trong nghề nghiệp
 • Có sự kết hợp giữa kỹ năng, kinh nghiệm và / hoặc đào tạo, theo mô tả của NOC, trong lĩnh vực ứng viên đang làm việc.
 • Công việc hoặc lời mời làm việc phải là toàn thời gian và không xác định.
 • Vị trí đáp ứng nhu cầu thị trường lao động ở Newfoundland & Labrador.

Quy trình các bước tham gia chương trình, mời bạn xem tại đây.

International Graduate – Sinh viên tốt nghiệp quốc tế

Chương trình này dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp có Giấy phép Làm việc Sau Đại học (PGWP) và công việc hoặc lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng Newfoundland và Labrador. Để đủ điều kiện theo danh mục này, người nộp đơn phải:

 • Có PGWP còn hiệu lực ít nhất 4 tháng.
 • Có công việc toàn thời gian hoặc lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong NOC 0, A hoặc B, hoặc trong một nghề nghiệp NOC C trong danh sách Nghề nghiệp theo yêu cầu. Công việc phải đảm bảo tối thiểu 30 giờ mỗi tuần và ít nhất một năm trong thời hạn với kỳ vọng gia hạn hợp lý.
 • Có một lời mời làm việc:
  • Liên quan trực tiếp đến ngành học nếu ứng viên đã hoàn thành chương trình học bên ngoài Newfoundland & Labrador (Sinh viên tốt nghiệp ngoại tỉnh phải làm việc tối thiểu một năm tại Newfoundland & Labrador trước khi nộp đơn), HOẶC
  • Không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu với điều kiện ứng viên tốt nghiệp Đại học Memorial hoặc Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương và đáp ứng các tiêu chí sau:
   • Yêu cầu bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp.
   • Công việc có thể dẫn đến sự thăng tiến trong sự nghiệp.
   • Là trong lĩnh vực mà người nộp đơn có sự kết hợp của kỹ năng, kinh nghiệm và / hoặc được đào tạo trong 5 năm qua.
 • Từ 21 đến 59 tuổi.
 • Có ý định định cư lâu dài ở Newfoundland & Labrador.
 • Có đủ tài chính để bản thân và gia đình sinh sống tại tỉnh bang.
 • Có đủ năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để thực hiện công việc. Kiểm tra ngôn ngữ là bắt buộc đối với NOC C, nghề nghiệp theo yêu cầu.
 • Nếu người nộp đơn có cổ phần sở hữu trong một doanh nghiệp mà họ đang làm việc, cổ phần đó không được vượt quá 10 phần trăm.

Priority Skills NL – Lao động các ngành nghề ưu tiên tại tỉnh bang

Kỹ năng ưu tiên NL nhắm đến các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề có nhu cầu cao ở Newfoundland và Labrador, đi cùng là yêu cầu về trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng cử viên phải hoàn thành Bản bày tỏ sự quan tâm (Expression of Interest – EOI) và những người có điểm số cao nhất và sự quan tâm nhiều nhất từ ​​nhà tuyển dụng sẽ được mời nộp đơn vào NLPNP.

Biểu thức quan tâm (EOI) được chấp nhận đối với:

 • Ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm trong 10 năm qua ở một trong những ngành nghề theo yêu cầu của Newfoundland và Labrador.
 • Ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ từ Đại học Memorial trong vòng ba năm qua đối với các chuyên ngành Công nghệ, Chăm sóc sức khỏe, Nuôi trồng thủy sản hoặc Nông nghiệp.

Các tiêu chí về tính đủ điều kiện khác

Tất cả các ứng cử viên phải:

 • Có Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 5 trở lên bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS hoặc CELPIP phải được thực hiện trong 2 năm trở lại
 • Từ 21 tuổi trở lên.
 • Có ý định sống lâu dài ở Newfoundland và Labrador.

Định cư Canada: Chương trình Kỹ năng ưu tiên Newfoundland and Labrador không yêu cầu job offer

International Graduate Entrepreneur – Doanh nhân tốt nghiệp đại học tại Canada

International Graduate Entrepreneur nhắm đến những sinh viên tốt nghiệp Đại học Memorial hoặc Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương, những người đã bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp địa phương.

Yêu cầu đối với ứng viên:

 • Từ 21 tuổi trở lên.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh với các tài liệu tài chính hỗ trợ đã được xác minh.
 • Đã hoàn thành tốt nghiệp sau ít nhất hai năm học toàn thời gian, nghiên cứu trực tiếp tại Đại học Memorial hoặc Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương với bằng cấp tốt nghiệp trong vòng hai năm kể từ khi nộp Biểu hiện quan tâm EOI.
 • Có Giấy phép Làm việc Sau Đại học PGWP hợp lệ.
 • Muốn sinh sống lâu dài tại Newfoundland & Labrador trong khi sở hữu và chủ động quản lý một công việc kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh.
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm liên tục tích cực quản lý và sở hữu công việc kinh doanh hiện tại (sở hữu tối thiểu 33,3%);
 • Tạo ít nhất một công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.
 • Chứng tỏ rằng doanh nghiệp là một tổ chức hoạt động vì lợi nhuận với mục đích chính là thu lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ.
 • Đạt ít nhất 7 điểm trên Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada trong các môn nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; tương đương IELTs 6.0
 • Hoàn thành Biểu hiện quan tâm trực tuyến EOI.
 • Nhận Thư mời Nộp đơn từ Văn phòng Nhập cư và Đa văn hóa Newfoundland & Labrador.

International Entrepreneur – Doanh nhân quốc tế

Chương trình Doanh nhân Quốc tế dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm hoặc các nhà quản lý doanh nghiệp cấp cao muốn cư trú lâu dài tại Newfoundland và Labrador.

Yêu cầu đối với ứng viên:

 • Từ 21 đến 59 tuổi.
 • Cung cấp kế hoạch kinh doanh với các tài liệu tài chính hỗ trợ đã được xác minh.
 • Có tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học của Canada hoặc tương đương.
 • Muốn sinh sống lâu dài tại Newfoundland & Labrador trong khi sở hữu và chủ động quản lý một công việc kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh.
 • Có ít nhất 600.000 CAD trong kinh doanh ròng và tài sản cá nhân có thể dễ dàng chuyển sang Canada.
 • Có thể đầu tư ít nhất 200.000 CAD để thành lập doanh nghiệp ở Newfoundland & Labrador với quyền sở hữu tối thiểu 33,3%, hoặc 1 triệu đô la đầu tư cổ phần.
 • Tạo ít nhất một công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.
 • Chứng tỏ doanh nghiệp là một tổ chức hoạt động vì lợi nhuận với mục đích chính là thu lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm tích cực quản lý và sở hữu một doanh nghiệp (25% quyền sở hữu tối thiểu) trong năm năm qua HOẶC 5 năm kinh nghiệm trở lên trong vai trò quản lý kinh doanh cấp cao trong 10 năm qua.
 • Đạt ít nhất 5 điểm trên Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada trong các môn nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (tương đương IELTs 4.0)
 • Hoàn thành Biểu hiện quan tâm trực tuyến (EOI).
 • Nhận Thư mời Nộp đơn từ Văn phòng Nhập cư và Đa văn hóa Newfoundland & Labrador

Chương trình Thí điểm nhập cư các tỉnh Đại tây dương AIPP

Newfoundland and Labrador là một trong 4 tỉnh ven Đại tây dương đang triển khai chương trình thí điểm nhập cư AIPP. Chi tiết về chương trình này mời bạn xem tại đây.

Xem website của chính phủ tỉnh bang Newfounland and Labrado

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: