Bản tin thị thực visa bulletin tháng 5/2021: Tiếp tục tín hiệu tốt cho chương trình EB-5

Điểm nổi bật trong bản tin thị thực/ visa bulletin/ di dân Mỹ tháng 5/2021 là USCIS đang tích cực xử lý hồ sơ cho nhà đầu tư Việt Nam. Ngày ưu tiên/Ngày hành động cuối (Final Action Dates) áp dụng cho Việt Nam đã nhảy vọt đến 15/2/2018, tiến lên thêm 2 tháng so với bản tin tháng trước là 15/12/2017.

Visa bulletin, bản tin thị thực Mỹ tháng 5/2021

Tóm tắt bản tin thị thực Mỹ, visa bulletin tháng 5/2021

 • Chương trình EB-1: Dành cho diện lao động là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý điều hành cấp cao cho công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ. Ngày “Hành động cuối” và “Ngày nộp hồ sơ” (Dates for filing) chương trình này đều là Current – Hiện tại.
 • Chương trình EB-3: Định cư diện lao động làm thuê cho chủ lao động tại Mỹ EB-3 lấy thẻ xanh 10 năm. “Hành động cuối” và “Ngày nộp hồ sơ” chương trình này đều là Current – Hiện tại.
 • Chương trình EB-5: Dành cho nhà đầu tư tạo việc làm cho người lao động là công dân/thường trú nhân Mỹ. Diện đầu tư trực tiếp (C5 & T5) và diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng (I5 & R5). Ngày hành động cuối áp dụng cho Việt Nam là 15/2/2018, tiến thêm 8 tuần so với bản tin tháng trước. Visa cấp phát cho diện định cư EB-5 cũng đang có sẵn, biểu thị bằng “Ngày Nộp hồ sơ” là Current – Hiện tại. Trong khi đó, tiến độ xử lý hồ sơ EB-5 dường như đang “đóng băng” với nhà đầu tư Trung Quốc Đại lục vì các mốc thời gian đều đứng yên như tháng trước.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên. Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: 7.1% toàn thế giới, không ít hơn 3,000 visa dành riêng cho nhà đầu tư ở khu vực nông thôn và khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao; và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư tại trung tâm vùng quy định ở mục Sec. 610 Pub. L. 102-395.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Visa bulletin, bản tin thị thực Mỹ tháng 5/2021

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates f­or Filing Applications)

 • “Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Visa bulletin, bản tin thị thực Mỹ tháng 5/2021

Vì sao nên đầu tư chương trình EB-5 định cư Mỹ trước ngày 30/6/2021?

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Visa bulletin, bản tin thị thực Mỹ tháng 5/2021

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)

Visa bulletin, bản tin thị thực Mỹ tháng 5/2021

Xem bản tin Visa Bulletin tháng 05/2021 bản tiếng Anh trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ travel.state.gov của USCIS TẠI ĐÂY

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm thông tin về định cư Mỹ: