Bảng điểm chương trình doanh nhân Đảo Hoàng Tử và cập nhật điểm xét chọn mới nhất

Hệ Thống Bày Tỏ Quan Tâm (EOI) – Đảo Hoàng Tử (PEI)

Có sáu yếu tố lựa chọn trong hệ thống EOI Hạng mục Tác động Kinh doanh mà các ứng viên đạt được điểm tối đa là 200. Đó là Tuổi, Ngôn ngữ, Học vấn, Sở hữu Doanh nghiệp hoặc Kinh nghiệm Quản lý Cấp cao, Chứng thực của Cộng đồng và Khả năng thích ứng.

Nếu một ứng viên tiềm năng cho thấy khả năng thông thạo ngôn ngữ trong cả hai ngôn ngữ chính thức, thì sẽ nhận được thêm 10 điểm.

Tuổi

Ngôn ngữ

Điểm cho Ngôn ngữ được trao dựa trên kết quả kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ hoặc bằng chứng về bằng cấp sau trung học (Cử nhân trở lên) do một trường cao đẳng hoặc đại học cấp để hoàn thành chương trình sau trung học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Chương trình phải kéo dài ít nhất 3 năm. Nếu bằng chứng về khả năng thông thạo cả hai ngôn ngữ chính thức được cung cấp cho Văn phòng Nhập cư PEI, thì điểm thưởng thêm 10 sẽ được trao cho điểm EOI của ứng viên.

Khi tính điểm ngôn ngữ, PEI PNP sẽ xem xét điểm thấp nhất đạt được trong cả bốn khả năng ngôn ngữ (đọc, viết, nói, nghe) để xác định điểm. Ví dụ: nếu một ứng viên có CLB 7 về Đọc, Viết và Nói, nhưng có 5 về Nghe, thì CLB sẽ là 5.

Học vấn

Sở hữu Doanh nghiệp hoặc Kinh nghiệm Quản lý Cấp cao

Chứng thực của cộng đồng

Điểm cho yếu tố lựa chọn này sẽ được trao dựa trên sự xác nhận có chữ ký từ cộng đồng PEI tham gia.

Khả năng thích ứng

Các ứng viên doanh nhân có thể được cộng điểm dựa trên bằng chứng được cung cấp về bất kỳ yếu tố khả năng thích ứng nào sau đây.

Bốc thăm bày tỏ quan tâm trong vòng 1 năm trở lại

Lời mời nộp đơn của Văn phòng Nhập cư

Lời mời kinh doanh trong 12 tháng qua – 8%
Thư mời lao động trong 12 tháng qua – 92%

*Cập nhật bốc thăm bày tỏ quan tâm tới tháng 4/2022

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình doanh nhân đầu tư và diện lao động cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm thông tin định cư Canada: