Định cư Mỹ chương trình EB-5: Báo cáo tình hình xử lý đơn I-526, I-829 mới nhất

Trong tháng 01/2021 vừa qua, USCIS công bố thống kê cho tất cả đơn đăng ký chương trình định cư Mỹ EB-5 của Quý 4/2020 và cả năm tài chính 2020. Dữ liệu mới công bố bao gồm hiệu suất xử lý hồ sơ, các phán quyết và tình hình tồn đọng hồ sơ trong năm đối với đơn I-526 và I-829.

Tình hình xét duyệt đơn I-526 chương trình EB-5

So sánh tình hình nhận đơn, phán quyết, phê duyệt, từ chối và đang chờ xử lý đơn I-526 qua các năm.

Tóm tắt nét chính tình hình xét duyệt hồ sơ EB-5

  • Tình hình nộp đơn I-526: Thống kê Quý 4 FY 2020 từ 1/7 – 30/9/2020, tổng số đơn I-526 là 53. Thống kê toàn năm FY2020 là 4.378, tăng 5% so với năm tài chính trước. Tuy nhiên có 4.264 (hoặc 97%) hồ sơ I-526 trong năm tài chính 2020 được nộp trong Quý 1 (từ ngày 01/10 đến 30/12/2019). Chỉ có 114 đơn I-526 được nộp vào năm 2020 từ ngày 01/01 đến ngày 30/9 sau khi các quy định EB-5 mới có hiệu lực.
  • Thống kê xét duyệt đơn I-526: Năm FY2020, đã có tổng cộng 3.421 đơn I-526 được xử lý, giảm 27% so với năm trước đó. Mặc dù trong quý 4, USCIS đã xử lý nhiều hơn đến 24% nhưng tổng cả năm 2020, tình hình xét duyệt hồ sơ I-526 vẫn nằm ở mức thấp nhất. Trung bình mỗi tháng chỉ có 285 hồ sơ được xử lý.
  • Tỷ lệ phê duyệt đơn I-526: Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 đã tăng 79% trong Q4, FY2020 (trong khi quý trước, tỷ lệ chấp thuận chỉ là 62%). Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận I-526 trong năm FY2020 là 75%, mức thấp nhất trong tám năm qua.
  • Tình hình tồn đọng hồ sơ I-526: Tính đến 30/9/2020, hơn 15.060 trường hợp nộp đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS. Dựa trên tỷ lệ xử lý đơn I-526 của IPO vào năm 2020, sẽ mất gần 4,4 năm để giải quyết hết các trường hợp tồn đọng hồ sơ I-526 hiện tại.

Xem công cụ cập nhật đơn I-526 mới nhất của IIUSA tại đây.

Tình hình xét duyệt đơn I-829 chương trình EB-5

So sánh tình hình nộp đơn, xét duyệt, chấp thuận, từ chối và đang chờ xử lý đơn I-829 qua các năm.

Tóm tắt hình hình xét duyệt đơn I-829

  • Tình hình nộp đơn I-829: 3.096 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829 trong năm tài chính (FY) 2020, giảm 18% so với năm trước đó. FY 2019 là năm mà số lượng đơn I-829 đạt mức cao nhất trong lịch sử.
  • Tình hình xử lý đơn I-829: Trong năm tài chính FY 2020, USCIS đã xử lý tổng cộng 2.771 hồ sơ I-829. Đây là số lượng hồ sơ I-829 được xử lý hàng năm cao kỷ lục trong lịch sử của Chương trình EB-5.
  • Tỷ lệ phê duyệt đơn I-829: Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-829 là 95% trong năm tài chính 2020, tăng 1% so với tỷ lệ chấp thuận trung bình trong năm tài chính 2019. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 vẫn nằm trong khoảng 94% đến 96% trong ba năm qua.
  • Tồn đọng hồ sơ đơn I-829: Tính đến cuối năm 2020 (30/9/2020), có 10.304 trường hợp đơn I-829 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS. Dựa trên xu hướng xử lý hồ sơ đơn I-829 hiện tại (trung bình 231 trường hợp mỗi tháng), USCIS có thể mất khoảng 3,7 năm để giải quyết các trường hợp đơn I-829 tồn đọng hiện tại.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm thông tin về định cư Mỹ: