Cách tính vùng TEA theo quy định mới có thể ảnh hưởng đến 54% khoản đầu tư EB-5

Bên cạnh sự thay đổi lớn áp dụng từ sau 21/11/2019 về chi phí đầu tư tối thiểu tăng lên 900.000 USD đối với vùng TEA và 1.800.000 USD vùng Non-TEA, cách xác định vùng TEA theo luật sửa đổi EB-5 mới của USCIS đang là vấn đề mà các nhà đầu tư đang quan tâm. CNW xin giới thiệu đến Quý nhà đầu tư những điểm chính trong cách tính vùng TEA mới và so sánh với luật hiện hành.

Đóng góp của chương trình EB-5 vào nền kinh tế nước Mỹ

Đóng góp của chương trình EB-5 vào nền kinh tế nước Mỹ được công bố bởi cơ quan IIUSA.

Cách xác định vùng TEA hiện hành

Vùng TEA được viết tắt từ Targeted Employment Area, để biểu thị khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao của Mỹ. Trong đầu tư EB-5, dự án thuộc vùng TEA được áp dụng mức đầu tư tối thiểu là 500.000 USD trong khi các vùng Non-TEA là 1.000.000 USD (sau ngày 21/11/2019 vùng TEA là 900.000 USA và vùng Non-TEA là 1.800.000 USD).

Mục đích của các vùng TEA là khuyến khích nhà đầu tư EB-5 rót vốn vào các khu vực nông thôn hoặc thất nghiệp cao, kích thích các nền kinh tế địa phương phát triển và tạo việc làm ở những nơi cần nhất.

Đương đơn EB-5 phải nộp một lá thư chỉ định TEA – Khu vực việc làm mục tiêu cho USCIS theo trong đơn I-526 của mình. Bức thư phải cung cấp bằng chứng cho thấy dự án đang đầu tư là ở vùng TEA. Nhà đầu tư có thể liên hệ với Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hoặc chính phủ tiểu bang nơi dự án sẽ được đặt để được nhận thư và bằng chứng TEA.

Theo luật hiện hành, chỉ định vùng TEA do bộ phận kinh tế của từng tiểu bang ban hành. Các điều kiện để xác định vùng TEA là:

  • Khu vực thất nghiệp cao: là một địa điểm có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn 150% mức trung bình của cả nước (theo thống kê của Cục thống kê lao động). Lấy ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp cả nước Mỹ tháng 4/2019 là 3,6% nên mức thất nghiệp cần thiết để đủ điều kiện là vùng TEA là 5,4%.
  • Khu vực nông thôn: là một địa điểm ngoài khu vực thống kê đô thị và phải nằm ngoài thị trấn hoặc thành phố có dân số từ 20.000 người trở lên.
  • Tuy nhiên, không có giới hạn về tham số của bao nhiêu bản điều tra dân số khác nhau để lấy mức trung bình, miễn là tất cả các bản điều tra được kết nối với nhau thành một khu vực có điểm tiếp giáp nhau. Điều này có nghĩa là, để nhận được tỷ lệ thất nghiệp trung bình đủ điều kiện cao hơn 150% mức trung bình quốc gia, bạn có thể sử dụng một khu vực rộng đến mức cần thiết để có được mức trung bình đủ cao. Đây là lý do mà các dự án như Hudson Yards ở Manhattan có thể nhận được chỉ định vùng TEA.

Ban do vung TEA hien hanh cua nuoc My

Bản đồ vùng TEA hiện hành của nước Mỹ công bố từ cơ quan IIUSA.

Thay đổi chỉ định vùng TEA sau 21/11/2019

Theo các quy định mới, Quốc hội uỷ quyền cho Cục An ninh nội địa (DHS) mà cơ quan trực thuộc là UCSIS sẽ là đơn vị duy nhất có thẩm quyền ban hành các chỉ định vùng TEA. Các quy tắc mới cũng sẽ hạn chế chỉ định ngay lập tức đối với khu vực lân cận với dự án EB-5.

Mục đích của các cải cách quy trình chỉ định vùng TEA nhằm đảm bảo tính nhất quán trong các điều chỉnh và tuân thủ chặt chẽ hơn ý định ban đầu của Quốc hội về vùng TEA là phát triển các vùng kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp cao của nước Mỹ.

Quy định mới loại bỏ thẩm quyền của một tiểu bang trong việc chỉ định một vùng địa lý, chính trị nào là khu vực thất nghiệp cao. Thay vào đó, DHS sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc này, sử dụng các tiêu chuẩn nhất quán để xác định vùng TEA trên toàn nước Mỹ.

DHS tin rằng, những thay đổi này sẽ giúp tháo gỡ sự không nhất quán giữa các tiểu bang trong việc chỉ định các khu vực thất nghiệp cao. Mức đầu tư vốn EB-5 tối thiểu thấp nhất đảm bảo phải được ưu tiên dành cho các khu vực có mức thất nghiệp cao như ý định của Quốc hội.

DHS đang thực hiện ba thay đổi so với bản NPRM (A notice of proposed rulemaking – Thông báo về việc ban hành luật) trước đó.

  • Một là, DHS sẽ thêm các thành phố và thị trấn có dân số từ 20.000 trở lên bên ngoài MSA (Vùng thống kê đô thị – Metropolitan Statistical Areas) thành một khu vực cụ thể và riêng biệt có thể đủ điều kiện là TEA, dựa trên tỷ lệ thất nghiệp cao.
  • Hai là, DHS đang hoàn tất việc loại bỏ khái niệm “các phân khu địa lý và chính trị” cho các chỉ định đặc biệt trước đây. Bởi vì DHS đã đề xuất và đang hoàn tất quy trình điều tra dân số cho các chỉ định vùng TEA đặc biệt sẽ áp dụng, nên việc đề xuất các khu vực trước đây không còn cần thiết.
  • Ba là, DHS đang thêm vào một thay đổi cách tính khi mô tả về “vùng TEA chỉ định đặc biệt”. Cách tính mới này sẽ thay thế cho khái niệm “tiếp giáp” (contigous) đã được sử dụng trước đây khi mô tả các vùng điều tra dân số lân cận được thêm vào những vùng điều tra dân số chính. Trong đó, quy định phải là doanh nghiệp mới NCE (New Commercial Enterprise) và vùng điều tra dân số phải sát cạnh nhau (directly adjacent).

Lợi ích của cách phân định vùng TEA mới

  • Loại trừ các cấu hình TEA dựa trên số lượng lớn các vùng điều tra dân số liên kết gián tiếp với đường dự án thực tế bằng nhiều mức độ phân tách.
  • Tạo tiềm năng để kích thích tốt hơn tăng trưởng việc làm trong các lĩnh vực mà tỷ lệ thất nghiệp là cao nhất, phù hợp với ý định của quốc hội.
  • Điều khoản xác định vùng TEA này có thể khiến một số dự án đầu tư không còn đủ điều kiện là thuộc khu vực thất nghiệp cao. DHS đã công bố số lượng dự án và đầu tư tiềm năng có thể bị ảnh hưởng trong Bảng 5 của văn bản: EB-5 Immigrant Investor Program Modernization. Tỷ lệ phần trăm và số liệu tóm tắt thể hiện trong Bảng 5 dưới dựa trên mức trung bình của hồ sơ cho năm tài khóa 2014-2016; những thay đổi tiềm năng trong các đơn sau thời gian 2016 này sẽ được thảo luận sau.

Như số liệu bảng 5 cho thấy, hơn một nửa (54%) các khoản đầu tư, tương đương 7.075 hàng năm, có khả năng bị ảnh hưởng, đây là con số dự kiến từ DHS.

Chọn dự án có vùng TEA an toàn

Theo quy định mới, các dự án đặt tại các khu vực nông thôn sẽ có ưu thế hơn các dự án EB-5 khác. Điều này cũng có thể dẫn đến sự thay đổi và chuyển dịch các dự án EB-5 về các vùng nông thôn của nước Mỹ.

Vì thế, trong bối cảnh thay đổi EB-5 hiện tại, Dự án của công ty Agua Recycling Solution (ARS) mà CNW đang giới thiệu đến nhà đầu tư Việt Nam là một minh chứng điển hình cho dự án đạt tiêu chuẩn của USCIS về đáp ứng đầu tư vùng TEA. Dự án huy động vốn EB-5 “Xây dựng nhà máy thứ 4 trong cụm 12 nhà máy xử lý nước cho ngành khai thác dầu đá phiến tại phía nam Texas”.

Phía Nam Texas là khu vực ưu tiên tạo việc làm và được xác định là vùng TEA với tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này cho phép nhà đầu tư EB-5 được góp vốn chỉ 500.000 USD theo quy định hiện hành của USCIS. Dự án mang đến cơ hội đầu tư định cư EB-5 cho nhà đầu tư qua trung tâm vùng: Great Southwest Regional Center, LLC và còn mang về lợi nhuận hàng năm từ 2 – 6%. Đây là dự án an toàn vì hiện tỉ lệ tạo việc làm đã đạt 17,14 việc làm/nhà đầu tư EB-5, vượt yêu cầu của chương trình EB-5.

Cố vấn của dự án là bà Kim Atteberry, Cựu trưởng Ban Kinh tế, Sở Di trú & Nhập tịch Mỹ USCIS. Bà từng là Nhà Kinh tế đầu tiên tại USCIS, và là tác giả của nhiều phân tích quy định, kiểm định chất lượng cho phép phê duyệt dự án nhanh chóng thông qua các kênh quy định chính thức. Kim Atteberry hiện là Chủ tịch Vermillion Consulting – công ty chuyên hỗ trợ triển khai quyền lợi của Chương trình đầu tư định cư được Uỷ quyền từ Liên bang với chuyên môn về tính khả thi của dự án, cấu trúc quy định EB-5, phương pháp tạo việc làm và phân tích khu vực làm việc trọng điểm (vùng TEA).

Tổng chi phí xây dựng nhà máy thứ 4 trong cụm 12 nhà máy xử lý nước cho ngành khai thác dầu đá phiến là 12 triệu USD. Tuy nhiên, dự án chỉ huy động vốn 7 triệu USD tương đương 14 suất đầu tư EB-5 với mức vốn 500.000 USD/suất. Đây là dự án toàn toàn không vay vốn ngân hàng và nguồn vốn nhà đầu tư EB-5 được ưu tiên hoàn lại.

Mời quý nhà đầu tư tìm hiểu chi tiết dự án tại bài viết: SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DẦU ĐÁ PHIẾN MỸ VÀ CƠ HỘI ĐỊNH CƯ CHO DOANH NHÂN VIỆT 

Ban du an EB-5 cua cong ty AGUA Recycling Solution

Ông Robert W. Frost – CEO Frost Rains Holdings (ngoài cùng bên phải), luật sư Catharine W. YenCông ty luật Jackson Walker (giữa) là đối tác của CNW trong dự án xe tải nước phục vụ trong ngành dầu đá phiến và xây dựng nhà máy thứ 4 của Agua Recycling Solutions (ARS).

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư, ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu có bất kỳ nhu cầu cần được tư vấn 1:1, mời Quý nhà đầu tư để lại thông tin vào form đăng ký bên dưới hoặc liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm thông tin về Visa EB-5 Mỹ