Cập nhật nhanh chương trình EB-5 tháng 10/2021

Các tin tức cập nhật nhanh về việc tạm ngưng chương trình trung tâm vùng ảnh hưởng đến các giai đoạn nộp hồ sơ của nhà đầu tư EB-5.

Định cư Mỹ EB-5

Cập nhật tái cấp phép chương trình EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng

Vào ngày 30/9, Quốc hội đã thông qua Continuing Resolution – Nghị quyết Tiếp tục gia hạn chi tiêu của chính phủ có hiệu lực đến ngày 3/12/2021. Ngành EB-5 đã hy vọng rằng, Quốc hội sẽ gắn EB-5 vào Nghị quyết Tiếp tục như một phương tiện để chương trình được ủy quyền lại ngay lập tức. Thật không may, Quốc hội muốn thông qua một Nghị quyết Tiếp tục nhanh chóng và sẽ không đính kèm bất kỳ chương trình nào khác. Điều này có nghĩa là chương trình EB-5 sẽ phải đợi đến ngày 3/12/2021, thời điểm Quốc hội và Ngành EB-5 sẽ làm việc cùng nhau để ủy quyền lại chương trình đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng với gói chi tiêu Omnibus.

Nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trường hợp hồ sơ của mình. Dưới đây là bảng phân tích về việc tạm ngưng chương trình trung tâm vùng ảnh hưởng như thế nào đến nhà đầu tư EB-5 ở các giai đoạn hồ sơ khác nhau trong quy trình.

Đơn I-526 đã nộp nhưng chưa được xét duyệt

USCIS đã tạm dừng tất cả các đơn I-526 đầu tư EB-5 gắn với trung tâm vùng nộp trước ngày 30/6 và đang chờ xử lý. Sau khi chương trình được ủy quyền lại, USCIS sẽ tiếp tục xét duyệt các đơn I-526 nói trên.

Đơn I-526 được chấp thuận nhưng Đơn I-485 hoặc I-765 đang chờ xử lý

USCIS đã tạm dừng tất cả các đơn I-485 gắn với chương trình EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng nộp trước ngày 30/6/2021 đang chờ xử lý. Sau khi chương trình được ủy quyền lại, USCIS sẽ tiếp tục xử lý các đơn I-485 nói trên. Tuy nhiên, hiện USCIS đã bắt đầu xử lý lại đơn I-765 gắn với I-485 của nhà đầu tư EB-5.

Đơn I-485 hoặc I-765 và thẻ CPR được chấp thuận

Nếu đã nhận được thẻ CPR – Thẻ xanh có điều kiện (thời hạn 2 năm), quyền lợi nhập cư của bạn sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian chương trình trung tâm vùng đang tạm ngưng chờ gia hạn.

Khoảng thời gian nộp đơn I-829 sắp tới

Nếu nhà đầu tư có thẻ CPR, bước tiếp theo trong quy trình là nộp đơn I-829. Hiện nhà đầu tư có thể tiếp tục nộp đơn I-829 như bình thường mà không bị ảnh hưởng do việc chương trình trung tâm vùng đang tạm ngưng chờ gia hạn. USCIS vẫn tiếp tục chấp nhận và xét duyệt hồ sơ I-829 mới của nhà đầu tư.

Đạo luật bảo vệ nhà đầu tư EB-5

Trong trường hợp chưa thể thống nhất về những cải cách toàn diện chương trình EB-5 vào ngày 3/12/2021 tới, các bên liên quan trong ngành sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua Đạo luật Bảo vệ Công bằng cho Nhà đầu tư Nước ngoài (Foreign Investor Fairness Protections Act- FIFPA). Đạo luật này nhằm bảo vệ quyền lợi cho bất kỳ nhà đầu tư nào đã nộp đơn I-526 trước ngày 30/6 vẫn được USCIS tiếp tục xử lý hồ sơ trong lúc các bên liên quan đang bàn thảo đi đến thống nhất về thay đổi luật EB-5.

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: